Vodafone Rallye de Portugal

neoficiální výsledky

Statistika posádky

Francouzská republika LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1)
CITROËN C4 WRC, A8

zpět na seznam posádek

Statistiky v jednotlivých RZ a po RZ

nápověda k tabulkám
RZ 1 SSS Estádio Algarve 1 2.03   8. 00:02:10.8 00:01.5 0.74 8. 00:02:10.8 00:01.5 0.74
1. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 2 Santa Clara 1 22.72   3. 00:14:15.0 00:05.7 0.25 postup 4. 00:16:25.8 00:06.4 0.26
RZ 3 Ourigue 1 20.21   5. 00:13:12.7 00:10.2 0.5 sestup 5. 00:29:38.5 00:15.9 0.35
RZ 4 Silves 1 21.36   6. 00:12:14.7 00:08.4 0.39 5. 00:41:53.2 00:23.0 0.35
RZ 5 Santa Clara 2 22.72   6. 00:14:08.4 00:13.5 0.59 5. 00:56:01.6 00:36.5 0.41
RZ 6 Ourigue 2 20.21   4. 00:13:09.5 00:05.7 0.28 5. 01:09:11.1 00:42.2 0.39
RZ 7 Silves 2 21.36   2. 00:12:08.1 00:02.6 0.12 postup 3. 01:21:19.2 00:44.8 0.34
 
2. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 8 Almodovar 1 26.20   1. 00:16:40.4 00:00.0 0 3. 01:37:59.6 00:36.4 0.23
RZ 9 Vascao 1 25.23   1. 00:16:31.2 00:00.0 0 postup 2. 01:54:30.8 00:25.3 0.14
RZ 10 S. Brás de Alportel 1 16.12   3. 00:11:44.6 00:01.2 0.07 2. 02:06:15.4 00:22.9 0.12
RZ 11 Almodovar 2 26.20   4. 00:16:44.7 00:06.0 0.23 sestup 3. 02:23:00.1 00:28.9 0.13
RZ 12 Vascao 2 25.23   1. 00:16:29.2 00:00.0 0 postup 2. 02:39:29.3 00:23.1 0.09
RZ 13 S. Brás de Alportel 2 16.12   1. 00:11:39.9 00:00.0 0 2. 02:51:09.2 00:21.1 0.08
 
3. etapa v RZ po RZ
RZDélka
[km]
 Poř.Čas v RZ
Penal.
Ztráta
na 1.
Ztáta
na 1. [s/km]
 Abs. Poř.Čas celkemCelková ztráta na 1.Ztráta
na 1. [s/km]
RZ 14 Felizes 1 21.28   1. 00:13:35.6 00:00.0 0 2. 03:04:44.8 00:14.9 0.05
RZ 15 Loulé 1 22.51   1. 00:15:22.7 00:00.0 0 2. 03:20:07.5 00:10.1 0.03
RZ 16 Felizes 2 21.28   1. 00:13:37.1 00:00.0 0 2. 03:33:44.6 00:09.5 0.03
RZ 17 Loulé 2 22.51   1. 00:15:27.3 00:00.0 0 2. 03:49:11.9 00:07.7 0.02
RZ 18 SSS Estádio Algarve 2 2.03   7. 00:02:12.1 00:02.2 1.08 2. 03:51:24.0 00:07.9 0.02

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 30. 05. 15:46 RZ 18 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "He was very good. He was unbeatable, we should be faster on first day. He is real contender now. It will be tough." / "Byl hodně dobrý. Nedal se porazit, měli jsme být rychlejší první den. Je z něj už opravdový protivník. Bude to těžké."
Info 30. 05. 12:58 RZ 17 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Seb Ogier was really fast. We lost much on first day. I can't do much better. Now is over. We have new rival." / "Seb Ogier byl opravdu rychlý. Ztratili jsme hodně v prvním dni. O moc líp to už nešlo. Teď je konec. Máme nového soupeře."
Info 30. 05. 12:05 RZ 16 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I think I destroyed more tyres, I went flat out everywhere." / "Myslím, že jsem víc poškodil pneumatiky, jel jsem všude naplno."
Info 30. 05. 08:58 RZ 15 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was on the limit. First stage was OK, second one was completelly bad." / "Jel jsem na hraně. První zkouška byla OK, ta druhá úplně špatně."
Info 30. 05. 08:05 RZ 14 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Not so bad. Difficult to say the road sometimes, dust. I tried really hard, I'm happy with the time. Sebastien was fast. I'll try the next one, then we will see. Maybe I will slow down." / "Není to zlé. Občas bylo těžké sledovat trať, prach. Opravdu jsem se hodně snažil, s časem jsem spokojený. Sebastien byl rychlý. Zkusím to na další zkoušce, potom uvidíme. Možná uberu."
Info 29. 05. 17:29 RZ 13 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Today on the afternoon Ogier was driving very well. I was too cautious on first stage. Tomorrow pushing, but second on the road it will be not easy." / "Dnes odpoledne byl Ogier hodně dobrý. Byl jsem hodně opatrný na první zkoušce. Zítra budu tlačit, ale jako druhý na trati to nebudu mít lehké."
Info 29. 05. 16:24 RZ 12 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) About Ogier: "If we will continue like this, we never touch him. He is very fast. I'm very impressed, he is doing better than me." / O Ogierovi: "Pokud pojedeme jako teď, nedoženeme ho nikdy. Je hodně rychlý. Je to hodně zajímavé, vede si lépe než já."
Info 29. 05. 15:30 RZ 11 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was bit clever about tyres, it's moving alot, but surprised by Ogier." / "Trochu jsem přemýšlel ohledně pneumatik, hodně to klouzalo, ale Ogier mě překvapil."
Info 29. 05. 12:43 RZ 10 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Trying to take some time to Seb. This time I was not so confident, not happy. Difficult at watersplash." / "Snažím se nahnat nějaký čas na Seba. Tentokrát jsem neměl tolik jistoty, nejsem spokojený. U brodu to bylo náročné."
Info 29. 05. 11:44 RZ 9 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "That was a good stage. I was pushing really really hard, on limit. I didn't concerned about tyres." / "Byla to dobrá zkouška. Jel jsem hodně hodně naplno, na limitu. Pneumatiky jsem neřešil."
Info 29. 05. 10:50 RZ 8 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's OK. I don't know if Ogier made mistake or not, but I was much faster. Good run. Afternoon will be very difficult for tyres, more than yesterday." / "Je to OK. Nevím, jestli Ogier neudělal nějakou chybu, ale byl jsem o hodně rychlejší. Dobrá jízda. Odpoledne to bude náročné na pneumatiky, víc než včera."
Info 28. 05. 17:09 RZ 7 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was not pushing so hard. I did my best like always." / "Netlačil jsem tak moc. Snažil jsem se jet co nejlépe jako obvykle."
Info 28. 05. 15:25 RZ 5 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I have to clean the road. We overheated tyres. It was slippery." / "Musel jsem čistit trať. Přehřívaly se mi pneumatiky. Klouzalo to."
Info 28. 05. 12:30 RZ 4 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Not so good, second and third stage more slippery, I was sweeping. But good stage. Think it will be hard for tyres on afternoon." / "Nic moc, na druhé a třetí zkoušce to klouzalo víc, čistil jsem to. Ale dobrá zkouška. Myslím, že odpoledne to bude náročné na pneumatiky."
Info 28. 05. 10:46 RZ 2 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Not so bad, it's quite OK. I was surprised by the grip. Good start, I found a good rhythm. I met motorbike on the stage. Good stage." / "Nebylo to zlé, opravdu OK. Překvapilo mě, jak to drželo. Dobrý začátek, chytil jsem dobrý rytmus. Na trati jsem potkal motorku. Dobrá zkouška."
zpět na seznam posádek
toplist