Vodafone Rallye de Portugal

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 30. 05. 15:46 RZ 18 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "He was very good. He was unbeatable, we should be faster on first day. He is real contender now. It will be tough." / "Byl hodně dobrý. Nedal se porazit, měli jsme být rychlejší první den. Je z něj už opravdový protivník. Bude to těžké."
Info 30. 05. 15:44 RZ 18 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Perfect feeling, amazing weekend. We pushed from start till now. Very happy." / "Skvělý pocit, úžasný víkend. Šli jsme do toho od startu až po teď."
Info 30. 05. 15:36 RZ 18 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Today we started quite steady, not making mistakes. It was hard rally for the car." / "Dnes jsme začali opravdu v klidu, nechybovali. Pro auto to byla náročná rally."
Info 30. 05. 15:33 RZ 18 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) Hit barriere, went of a bit, lost 10-15 secs / Trefil bariéru, byl mimo trať, ztratil 10-15 vteřin
Info 30. 05. 15:32 RZ 18 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "We are wery happy, it's been a tough weekend." / "Jsme hodně spokojení, byl to náročný víkend."
Info 30. 05. 15:30 RZ 18 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "I'm very happy we finished. We really struggling with the handling. Next rally in Finland." / "Jsem moc rád, že jsme dojeli. Opravdu jsme se trápili s ovladatelností auta. Příště ve Finsku."
Info 30. 05. 15:28 RZ 18 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "On afternoon we hit something inside, broke one tyre. But we finished and learn this rally." / "Odpoledne jsme trefili něco na vnitřek a zničili kolo. Ale dojeli jsme a poznali tuhle rally."
Info 30. 05. 15:26 RZ 18 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "It was quite difficult, especially first day. Today was really fantstic." / "Bylo to opravdu těžké, hlavně první den. Dnes to bylo opravdu fantastické."
Info 30. 05. 15:25 RZ 18 N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "It was very difficult rally, but I'm very happy, best Portugese driver." / "Byla to velmi těžká rally, ale jsem moc šťasný, jsem nejlepší z portugalských jezdců."
Info 30. 05. 15:23 RZ 18 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "I'm surprised. I'm very happy with this position. Of course, I need to work more with the car of course." / "Jsem překvapený. S umístěním jsem moc spokojený. Samozřejmě, potřebujeme se více sžít s autem."
Info 30. 05. 15:20 RZ 18 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 122) "After the puncture it was difficult. We just be smart then, run good pace. Finally very happy." / "Po defektu to bylo těžké. Pak jsme prostě jeli hlavou, v dobrém tempu. Nakonec jsme moc šťastní."
Info 30. 05. 15:19 RZ 18 J A6 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 130) "It has been very tough. But I'm here, I made it." / "Bylo to moc těžké. Ale jsem tu. Zvládnul jsem to."
Info 30. 05. 15:13 RZ 18 N4 SÁ V. / SILVA J.-P. (st. č. 77) Hit barriere by rear / Trefil zadkem auta bariéru
Info 30. 05. 15:12 RZ 18 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "Not happy with, but we done something on this weekend. Now looking forward for Bulgaria." / "Nejsem spokojený, ale něco jsme tento víkend odvedli. Teď se těším na Bulharsko."
Info 30. 05. 15:11 RZ 18 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N.-R. (st. č. 26) "We managed fourth place, it's good. Anyway I was always little bit scared to push not too much." / "Dosáhli jsme na čtvrté místo, to je dobré. Každopádně jsem se pořád trochu strachoval, abych to nepřehnal."
Info 30. 05. 15:07 RZ 18 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "I made very good show on the last stage. I will win last three rallies, no problem :-)" / "Na poslední zkoušce jsem předvedl dost dobrou šou. Vyhraju poslední tři soutěže, žádný problém :-)"
Info 30. 05. 15:04 RZ 18 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Of course, it's very good for everyone in team. Great. I will try to win every rally." / "Samozřejmě je to moc dobré pro všechny v týmu. Skvělé. Budu se snažit vyhrát každou rally."
Info 30. 05. 14:59 RZ 18 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "I'm quite happy with my performance. It was incredible rally, not easy." / "Jsem opravdu spokojený s mým výkonem. Byla to úžasná rally, nic lehkého."
Info 30. 05. 14:58 RZ 18 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "Same problem like yesterday, steering broken. It started loose oil, then next stage without steering." / "Stejný problém jako včera, nefunkční řízení. Začal unikat olej, na další zkoušce už jsme pak byli bez řízení."
Info 30. 05. 14:55 RZ 18 Top crews running in reverse order / Nejlepší posádky startují v opačném pořadí
Info 30. 05. 13:07 RZ 17 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Sliding a lot, rear tyres completelly finished. I drove anyway, that was the best thing I can do this weekend." / "Hodně to klouzalo, zadní pneumatiky úplně odešly. Ale jel jsem, to bylo to nejlepší, co jsem mohl tento víkend dělat."
Info 30. 05. 13:04 RZ 17 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I pushed very fast, really nice. I'm very happy. At the moment everything is OK." / "Jel jsem hodně rychle, opravdu pěkně. Jsem hodně spokojený. Momontálně je vše OK."
Info 30. 05. 13:01 RZ 17 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I don't think it will be enough. I lost maybe one second in last corner." / "Myslím, že to nebude stačit. Nechal jsem možná sekundu v poslední zatáčce."
Info 30. 05. 12:58 RZ 17 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Seb Ogier was really fast. We lost much on first day. I can't do much better. Now is over. We have new rival." / "Seb Ogier byl opravdu rychlý. Ztratili jsme hodně v prvním dni. O moc líp to už nešlo. Teď je konec. Máme nového soupeře."
Info 30. 05. 12:55 RZ 17 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Broken windscreen "We did a good stage. I think he just fly, we will see." / Prasklé čelní sklo "Zajeli jsme dobrou zkoušku. Myslím, že letí, uvidíme."
Odstup 30. 05. 13:10 RZ 16 J A6 ARZENO M. / ROCHE R. (st. č. 132) Retired / Odstoupil
Info 30. 05. 12:14 RZ 16 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Really good stage, good time, but so close to the limit. We'll see what happens." / "Opravdu dobrá zkouška, dobrý čas, ale už moc na hraně. Uvidíme, co se bude dít."
Info 30. 05. 12:11 RZ 16 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Not bad, I pushed really hard. I have few seconds to Mikko. Really nice fight." / "Není to zlé, jel jsem opravdu naplno. Mám pár vteřin na Mikka. Opravdu hezký souboj."
Info 30. 05. 12:08 RZ 16 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Car is OK now, no problem at all. At the end little mistake." / "Auto je teď v pořádku, žádný problém. Ke konci jsem udělal chybičku."
Info 30. 05. 12:05 RZ 16 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I think I destroyed more tyres, I went flat out everywhere." / "Myslím, že jsem víc poškodil pneumatiky, jel jsem všude naplno."
Info 30. 05. 12:02 RZ 16 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I try to push hard as I can. I had small problem at start, went wide. But I don't know how much wear of tyres, but think not important on this afternoon." / "Jedu jak to jen jde. Měl jsem malý problém na startu, byl jsem moc široký. Nevím, jak moc jsme ojeli pneumatiky, ale dnes odpoledne to nebude tak důležité."
Info 30. 05. 09:47 RZ 15 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "When it's twisty, it's OK, but on straight we have no power. No chance." / "Když je to klikaté, tak je to OK, ale na rovinách nemáme výkon. Bez šance."
Info 30. 05. 09:45 RZ 15 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "Everything OK, one spin on first stage." / "Vše OK, jedny hodiny na první zkoušce."
Info 30. 05. 09:41 RZ 15 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Actually bit dissapointed from yesterday, I touch something and broke some fuse. But I'm happy with the team and car." / "Momentálně jsem trochu zklamaný ze včerejška. Do něčeho jsem ťuknul a praskla nějaká pojistka. Ale jsem spokojený s týmem a autem."
Info 30. 05. 09:40 RZ 15 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "It was not been good weekend, but OK. We have some more experience." / "Nebyl to dobrý víkend, ale OK. Máme zase více zkušeností."
Info 30. 05. 09:39 RZ 15 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N.-R. (st. č. 26) "We managed some good times, I'm fourth position and leading Portugese championship, it was my goal." / "Zajeli jsme pár dobrých časů. Jsme čtvrtí a vedeme portugalský šampionát, to byl můj cíl."
Info 30. 05. 09:36 RZ 15 N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "I know the place where he off. But he was very fast, congratulation." / "Vím, kde přesně skončil. Ale byl hodně rychlý, gratuluji."
Info 30. 05. 09:36 RZ 15 N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "I know the place where he off. But he was very fast, congratulation." / "Vím, kde přesně skončil. Ale byl hodně rychlý, gratuluji."
Info 30. 05. 09:34 RZ 15 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) Rear left tyre puncture "We had one big moment because this puncture, i recognized it before fast corner and we came into the ditch." / Defekt levé zadní pneu "Měli jsme kvůli tomu jednu krizi, přišel jsem na to před rychlou zatáčkou a spadli jsme do příkopu."
Info 30. 05. 09:31 RZ 15 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "OK, no problem. Just bit clutch not working well." / "OK, bez potíží. Jen spojka nefunguje úplně správně."
Odstup 30. 05. 09:29 RZ 15 N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) Went off / Mimo trať
Info 30. 05. 09:28 RZ 15 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "We luckilly lead. We have small problem with exhaust, but driving steadily to bring the car into finish in one piece." / "Naštěstí vedeme. Máme malý problém s výfukem, ale jedeme v klidu, chceme dovézt auto do cíle celé."
Info 30. 05. 09:26 RZ 15 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Two more stages to go plus superspecial. So dusty in the car, sometimes in fast section you cannot read the corner." / "Ještě dvě zkoušky a superspeciálka. V autě se moc práší, v rychlých pasážích nemáte přehled o zatáčkách."
Info 30. 05. 09:17 RZ 15 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "For the moment quite good. I had lot of low sun on my windscreen." / "Momentálně docela dobré. Jen mi hodně svítilo nízké slunce na čelní sklo."
Info 30. 05. 09:14 RZ 15 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Steering. We had one bump, then I feel steering broken in my hands." / "Řízení. Jednou nás to koplo, pak jsem cítil v rukách, že řízení nefunguje."
Info 30. 05. 09:07 RZ 15 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Still two stages to go, it will be not easy for sure. We trying for podium, we'll see." / "Pořád dvě zkoušky do cíle, rozhodně to nebude lehké. Snažíme se dostat na stupně vítězů, uvidíme."
Odstup 30. 05. 09:05 RZ 15 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) Stopped, technical problem / Zůstal stát, technický problém
Info 30. 05. 09:04 RZ 15 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Good Mikko is not so fast. But we had problems with tyres." / "Dobré, že Mikko není tak rychlý. Ale měli jsme problém s pneumatikami."
Info 30. 05. 09:01 RZ 15 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Completelly loosed. It was very difficult to drive now, I lose too much. OK, time not so bad. Steering rack completelly loose." / "Je tam obrovská vůle. Teď to byla hodně komplikovaná jízda, hodně jsem ztratil. OK, čas není tak zlý. Řízení je úplně povolené."
Info 30. 05. 08:58 RZ 15 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was on the limit. First stage was OK, second one was completelly bad." / "Jel jsem na hraně. První zkouška byla OK, ta druhá úplně špatně."
Info 30. 05. 08:55 RZ 15 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's not bad, but it's gonna be very close. I tried very hard, not maximum attack, but good pushing. I think it's still hard, but it's possible." / "Není to zlé, ale bude to hodně těsné. Hodně moc jsem se snažil, ne maximální útok, ale dobrý zátah. Myslím, že to bude tvrdé, ale je to možné."
Info 30. 05. 08:50 RZ 14 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) Slowed by dust / Zpomalil kvůli prachu
Info 30. 05. 08:14 RZ 14 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Good fight, but dust was really problem. So much dust inside, full windscreen." / "Dobrý souboj, ale prach je opravdu problémem. Hodně prachu uvnitř auta, na čelním skle."
Info 30. 05. 08:11 RZ 14 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Dust in the stage is more and more, will be hard catch Petter. We will see, and Hirvonen." / "Na trati je víc a víc prachu, bude těžké dostat Pettera. Uvidíme, a taky co Hirvonen."
Info 30. 05. 08:08 RZ 14 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Something wrong with the steering. Something is loose." / "Něco je špatně s řízením. Něco se povolilo."
Info 30. 05. 08:05 RZ 14 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Not so bad. Difficult to say the road sometimes, dust. I tried really hard, I'm happy with the time. Sebastien was fast. I'll try the next one, then we will see. Maybe I will slow down." / "Není to zlé. Občas bylo těžké sledovat trať, prach. Opravdu jsem se hodně snažil, s časem jsem spokojený. Sebastien byl rychlý. Zkusím to na další zkoušce, potom uvidíme. Možná uberu."
Info 30. 05. 08:02 RZ 14 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I know I'm slower, but it's normal. I'm first on the road. Just push and see what happens. Sebastien will never give me any victory." / "Vím, že jsem pomalejší, ale to je normální. Jsem první na trati. Jenom tlačím a uvidím, co se bude dít. Sebastien mě nenechá jen tak vyhrát."
Info 29. 05. 18:40 RZ 13 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 122) "It was hard today. We had two punctures again on last two stages. We will try to finish, for the championship it looks really good." / "Dnes to bylo náročné. Měli jsme zase dva defekty na posledních dvou testech. Budeme se snažit dojet, z pohledu mistrovství to vypadá dobře."
Info 29. 05. 18:27 RZ 13 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "We lost 20 minutes because problems with steering." / "Ztratili jsme 20 minut kvůli problémům s řízením."
Info 29. 05. 18:18 RZ 13 N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "It's been really difficult. I'm taking experience." / "Bylo to opravdu náročném. Získávám zkušenosti."
Info 29. 05. 18:17 RZ 13 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N.-R. (st. č. 26) "I'm just completelly leading Portugese championship, safely to finish. We had puncture after service, lost two minutes, had only one spare, so safely to finish. We had very good day." / "S přehledem vedeme portugalské mistrovství, v klidu do cíle. Po servisu jsme měli defekt, ztratili dvě minuty, měli jen jednu rezervu, takže v klidu do cíle. Měli jsme dnes hodně dobrý den."
Info 29. 05. 18:11 RZ 13 N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "I'm pushing alot now. Winning time all the stages." / "Teď hodně tlačím. Nejlepší čas na každé zkoušce."
Info 29. 05. 18:09 RZ 13 N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "Very interesting, because Armindo also pushing a lot. We driving our own speed. For tomorrow we planing finish this rally." / "Hodně zajímavé, protože Armindo hodně tlačí. Jedeme si svoje. Na zítřek plánujeme dojetí téhle soutěže."
Info 29. 05. 18:07 RZ 13 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "Some technical stuff, I don't think engine working properly." / "Nějaké technické potíže, myslím, že motor nefunguje jak má."
Info 29. 05. 18:06 RZ 13 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "I'm really surprised. After problems of my colleagues we staying on the road and saving the car. Good car and nice day." / "Jsem opravdu překvapený. Po potížích kolegů jsme zůstali na trati a šetřili auto. Dobré auto a dobrý den."
Info 29. 05. 18:00 RZ 13 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "I'm very happy, good result for us. Team was working very hard, car is perfect. Tomorrow is another day." / "Jsem moc spokojený, pro nás dobrý výsledek. Tým hodně tvrdě pracoval, auto je perfektní. Zítra další den. "
Info 29. 05. 17:59 RZ 13 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Very good day, but lucky, we had no troubles at all. Car is in good conditions." / "Velmi dobrý den, ale měli jsme kliku, neměli jsme žádné potíže. Auto je v dobrém stavu."
Info 29. 05. 17:58 RZ 13 A8 COUQ J.-M. / DUFFOUR P. (st. č. 15) "We have problem with engine, turbo." / "Máme problém s motorem, turbo."
Info 29. 05. 17:51 RZ 13 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "After the service it was quite good, our strategy was to save tyres." / "Po servisu to bylo dobré, naše strategie byla šetřit pneumatiky."
Info 29. 05. 17:48 RZ 13 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "We had some problems on stage before, we had no tread on tyres." / "Na předchozí zkoušce jsme měli problém, neměli jsme dezén na pneumatikách."
Info 29. 05. 17:47 RZ 13 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Last stage, 1,5 km before finish we went off road. This rally is very difficult, I try to improve." / "Na poslední zkoušce jsme šli 1,5 km před cílem ven. Tahle rally je hodně těžká, snažím se zlepšovat."
Info 29. 05. 17:43 RZ 13 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Quite happy to be here, because problem with steering. It's been very difficult day. Beginning of the day was good." / "Jsem moc rád, že jsme tu, protože máme problém s řízením. Byl to moc těžký den. Začátek dne byl dobrý."
Info 29. 05. 17:39 RZ 13 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Last stage was difficult. We lost power and quite a lot time." / "Poslední zkouška byla těžká. Ztratili jsme výkon a hodně času."
Info 29. 05. 17:36 RZ 13 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Think day was good except problems on morning. I'm quite happy as close to Mikko." / "Myslím, že s výjimkou ranních potíží to byl dobrý den. Jsem opravdu spokojený, protože se držíme Mikka."
Info 29. 05. 17:33 RZ 13 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Day was generally quite good, but as tyres worn we lost lot of time on second stage now." / "Celkově byl dnešek povedený, ale teď na druhé zkoušce jsme hodně ztratili kvůli sjetým pneumatikám."
Info 29. 05. 17:31 RZ 13 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Really good drive, we have to fight for the podium. I'll be flat out tomorrow, today I watch for tyres too much." / "Opravdu dobrá jízda, musíme bojovat o bednu. Zítra pojedu naplno, dnes jsem se moc staral o pneumatiky."
Info 29. 05. 17:29 RZ 13 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Today on the afternoon Ogier was driving very well. I was too cautious on first stage. Tomorrow pushing, but second on the road it will be not easy." / "Dnes odpoledne byl Ogier hodně dobrý. Byl jsem hodně opatrný na první zkoušce. Zítra budu tlačit, ale jako druhý na trati to nebudu mít lehké."
Info 29. 05. 17:24 RZ 13 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "We broken one tyre, we have to be little bit carefull. We need manufacturers points, so little bit difficult position." / "Zničili jsme jednu pneumatiku, museli jsme být trochu opatrní. Potřebujeme týmové body, takže jsme v trochu složité pozici."
Info 29. 05. 17:21 RZ 13 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We trying push hard all the day. Now we have to wait about gap for Seb." / "Celý den jsme se hodně snažili. Teď si musíme počkat na odstup od Seba."
Info 29. 05. 16:51 RZ 12 A8 COUQ J.-M. / DUFFOUR P. (st. č. 15) "Sometimes I saw almost nothing because dust." / "Místy nebylo kvůli prachu skoro nic vidět."
Info 29. 05. 16:48 RZ 12 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Fine, we just have to be carefull about tyres to avoid lost traction." / "Dobré, jen jsme museli být opatrní kvůli pneumatikám, abysme neztratili trakci."
Info 29. 05. 16:39 RZ 12 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 12) Left rear tyre puncture "I know, and no powersteering" / Defekt levé zadní pneu "Vím o tom, navíc nemám posilovač řízení."
Info 29. 05. 16:36 RZ 12 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Brakes much better, but not better feeling. Rear tyres very hot, it's sliding." / "Brzdy o hodně lepší, ale pocit lepší není. Zadní pneu jsou moc horké, klouže to."
Info 29. 05. 16:33 RZ 12 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Just lot of dust and holes some places." / "Jen se hodně prášilo a místy byly díry."
Info 29. 05. 16:30 RZ 12 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It was from the start, rear tyres really destroyed, aah, shit." / "Bylo to po startu, zadní pneumatiky byly úplně zničené, ááá, doprdele."
Info 29. 05. 16:27 RZ 12 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Think we OK. We have really good tyres for last one." / "Myslím, že jsme v pohodě. Máme velmi dobré pneu na poslední zkoušku."
Info 29. 05. 16:24 RZ 12 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) About Ogier: "If we will continue like this, we never touch him. He is very fast. I'm very impressed, he is doing better than me." / O Ogierovi: "Pokud pojedeme jako teď, nedoženeme ho nikdy. Je hodně rychlý. Je to hodně zajímavé, vede si lépe než já."
Info 29. 05. 16:21 RZ 12 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I just driving, I have no tyres. I take no risk." / "Jen jsem to projel, nemám pneumatiky. Neriskoval jsem."
Info 29. 05. 16:18 RZ 12 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Not bad. I'm happy as I won stage before. Now my rear tyres destroyed, but OK." / "Není to zlé. Jsem spokojený, protože jsem vyhrál předchozí zkoušku. Zadní pneu jsou zničené, ale OK."
Info 29. 05. 16:07 RZ 11 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) Went off, broken radiator / Mimo trať, proražený chladič
Info 29. 05. 15:59 RZ 11 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) Lost a wheel, was not properly tightened after service / Upadlo mu kolo, nebylo dotaženo po servisu
Info 29. 05. 15:39 RZ 11 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I try my best. I'm quite happy with my time. We have to keep the tyres for next two stages." / "Dělám co umím. Jsem opravdu spokojený s mým časem. Musíme si pošetřit pneumatiky na další dvě zkoušky."
Info 29. 05. 15:36 RZ 11 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I try to take care at the end because tyres. I was backed off a little bit, it's tricky." / "Ke konci jsem jel opatrně kvůli pneumatikám. Trochu jsem se stáhnul, je to zrádné."
Info 29. 05. 15:33 RZ 11 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I saved my tyres. I was coming very slowly, we lost a bit now." / "Pošetřil jsem pneumatiky. Dojížděl jsem dost pomalu, něco jsme teď ztratili."
Info 29. 05. 15:30 RZ 11 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was bit clever about tyres, it's moving alot, but surprised by Ogier." / "Trochu jsem přemýšlel ohledně pneumatik, hodně to klouzalo, ale Ogier mě překvapil."
Info 29. 05. 15:27 RZ 11 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) Damage on car, tyres delaminated "I feel car was really bad." / Poškozený vůz, odseparované pneumatiky "Cítil jsem, že auto funguje úplně špatně."
Info 29. 05. 15:24 RZ 11 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We quite to push, now I have to check my tyres. It's so abrasive. Some places still slippery." / "Dost jsme zabrali, teď musím zkontrolovat pneumatiky. Je to hodně abrazivní. Místy to dost klouzalo."
Info 29. 05. 13:42 RZ 10 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "For sure it is more difficult than previous rally. No point to push hard, I have to learn it. It's a big chalenge." / "Rozhodně je to těžší než předchozí rally. Není důvod jet naplno, musím se učit. Je to velká výzva."
Info 29. 05. 13:41 RZ 10 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N.-R. (st. č. 26) "I'm doing another rally, Portugese championship, but also like to have some points for SWRC. I have to be very smart." / "Jedu jinou rally, portugalský šampionát, ale rád bych zabodoval i do SWRC. Musím na to jít chytře."
Info 29. 05. 13:40 RZ 10 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) "So far everything is fine. We try to save tyres. OK, no troubles." / "Zatím je všechno v pohodě. Snažíme se šetřit pneumatiky. OK, bez problémů."
Info 29. 05. 13:37 RZ 10 N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "This morning it was not so good. We lost intercom on first stage, broke damper on second, then steering locked." / "Dnes ráno to není moc dobré. Na první zkoušce se pokazil interkom, na druhé praskl tlumič a pak se seklo řízení."
Info 29. 05. 13:35 RZ 10 N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "So far pretty good, no worries about tyres, car working well. I have to be pretty happy." / "Zatím fakt dobré, bez obav o pneumatiky, auto funguje dobře. Musím být opravdu spokojený."
Info 29. 05. 13:34 RZ 10 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "Try my steering. Steering is broken inside, on first stage of today." / "Zkuste moje řízení. Řízení je poškozené uvnitř, od první dnešní zkoušky."
Info 29. 05. 13:33 RZ 10 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "Same problem like yesterday, I really don't know what's going on. We running on two-three cylinders, no power." / "Stejný problém jako včera, jedeme na dva tři válce, bez výkonu."
Info 29. 05. 13:31 RZ 10 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "It's better and better, but the speed in not enough to me. Opponents had lot of problems unfortunatelly." / "Je to lepší a lepší, ale pořád nejsem dost rychlý. Soupeři měli bohužel spoustu potíží."
Info 29. 05. 13:27 RZ 10 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "No problems, not easy rally. But I'm happy, car is OK, good position." / "Žádný problém, ale není to lehká rally. Ale jsem spokojený, auto je OK, dobré umístění."
Info 29. 05. 13:25 RZ 10 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "Second place, but I was dropping in the time. We had puncture on rear right wheel and driveshaft was broken." / "Druhé místo, ale ztratili jsme moc času. Měli jsme defekt pravého zadního kola a praskla poloosa."
Info 29. 05. 13:21 RZ 10 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "We have good lead, but it's not so easy. We had big moment also, very tricky stages. Just have to be concentrated. We were close to went off the road. I was so slow at watersplash, we lost lot." / "Máme na čele solidní náskok, ale není to lehké. Měli jsme krizi, velmi zrádné zkoušky. Musíme zůstat soustředění. Málem jsme skončili mimo trať. U brodu jsem jel moc pomalu, dost jsme ztratili."
Info 29. 05. 13:14 RZ 10 A8 COUQ J.-M. / DUFFOUR P. (st. č. 15) "Nice stages, but very difficult." / "Pěkné zkoušky, ale hodně náročné."
Info 29. 05. 13:10 RZ 10 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "First stage OK, second one I lost confidence, this stage was OK." / "První zkouška byla OK, na druhé jsem ztratil jistotu, tahle byla OK."
Info 29. 05. 13:07 RZ 10 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Good, but lot of dust. Everything OK, but so much dust inside car." / "Dobré, ale moc se práší. Vše je OK, ale v autě je hodně prachu."
Info 29. 05. 13:01 RZ 10 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "It's better today, but still very difficult. Second time will be very tricky." / "Dnes je to lepší, ale pořád hodně těžké. Druhý průjezd bude hodně nevyzpytatelný."
Info 29. 05. 12:58 RZ 10 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "No grip at all on rear, no brakes. Quite difficult, hopefully we fix it in service." / "Žádná přilnavost na zadku, bez brzd. Opravdu těžké. Doufám, že to v servisu opravíme."
Info 29. 05. 12:55 RZ 10 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Still problem with fuel pump." / "Pořád máme problém s palivovou pumpou."
Info 29. 05. 12:49 RZ 10 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Good, I have right feeling. But problem with the intercom in stage, not easy." / "Dobré, měl jsem ten správný pocit. Ale měli jsme problém s interkomem, nebylo to jednoduché."
Info 29. 05. 12:46 RZ 10 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "OK, one or two mistakes, but it not so slowed me down. I need to push, but have to be careful about tyres." / "OK, jedna dvě chyby, ale to mě tolik nezpomalilo. Potřebuji zatáhnout, ale musím si hlídat pneumatiky."
Info 29. 05. 12:43 RZ 10 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Trying to take some time to Seb. This time I was not so confident, not happy. Difficult at watersplash." / "Snažím se nahnat nějaký čas na Seba. Tentokrát jsem neměl tolik jistoty, nejsem spokojený. U brodu to bylo náročné."
Info 29. 05. 12:40 RZ 10 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Spectators at the watersplash were bad placed, really dangerous." / "Diváci u brodu stáli úplně špatně, bylo to opravdu nebezpečné."
Info 29. 05. 12:37 RZ 10 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's gonna be difficult on the afternoon. OK, but good run, no mistakes. We'll try to do the same." / "Odpoledne to bude těžké. OK, ale dobrá jízda, žádné chyby. Pokusíme se jet takhle i dál."
Info 29. 05. 12:54 RZ 9 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) Steering problems reported / Hlášeny problémy s řízením
Odstup 29. 05. 12:44 RZ 9 N4 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 62) Ripped off left rear wheel, retired / Utrhl levé zadní kolo, končí
Odstup 29. 05. 12:33 RZ 9 N4 MAURIN J. / GRIMAL S. (st. č. 70) Retired on the road section before start of stage 9, engine failure / Odstoupil na přejezdu před RZ 9, porucha motoru
Info 29. 05. 12:24 RZ 9 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) Stopped, electronic related problem / Stojí, porucha elektroniky
Info 29. 05. 12:11 RZ 9 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "It's just more loose and we had no confidence. Not good stage to me." / "Bylo to hodně rozježděné a neměl jsem jistotu. Pro mě to nebyla dobrá zkouška."
Info 29. 05. 12:08 RZ 9 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "We had lot of dust in car." / "Měli jsme hodně prachu v autě."
Info 29. 05. 12:02 RZ 9 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "We have no problems, just trying and trying. It's not easy, road is too rough. Next run will be difficult." / "Nemáme problémy, jen se snažíme a snažíme. Není to snadné, trať je moc rozbitá. Druhý průjezd bude hodně náročný."
Info 29. 05. 11:59 RZ 9 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "No problem, just rear tyres feel too hot. Sliding around. Difficult stage, tricky." / "Žádný problém, jen zadní pneu byly přehřáté. Hodně to klouzalo. Těžká zkouška, zrádná."
Info 29. 05. 11:56 RZ 9 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Fuel pump, like on the first stage. Car stopped, I have to change for spare on. Latvala crashed." / "Palivová pumpa, stejně jako na první zkoušce. Stáli jsme. Musím ji vyměnit za rezervní. Latvala havaroval."
Info 29. 05. 11:50 RZ 9 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Good stage, but I did small mistake at the end and lose. I want to win stage. Car is better now." / "Dobrá zkouška, ale na konci jsem udělal malou chybu a ztratil. Chci vyhrát zkoušku. Auto je teď lepší."
Info 29. 05. 11:47 RZ 9 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We have punctures. Just sliding all the way, bad stage for me." / "Máme defekt. Po celou dobu to klouzalo, pro mě špatná zkouška."
Info 29. 05. 11:44 RZ 9 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "That was a good stage. I was pushing really really hard, on limit. I didn't concerned about tyres." / "Byla to dobrá zkouška. Jel jsem hodně hodně naplno, na limitu. Pneumatiky jsem neřešil."
Odstup 29. 05. 11:42 RZ 9 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Crashed 400 mtrs after start / Havárie 400 m po startu
Info 29. 05. 11:41 RZ 9 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I lost a little bit on tarmac part, it was very slippery. Not very good, but also not bad. Conditions hard for tyres. I lost alot at the end." / "Trochu jsem ztratil v asfaltové části, hodně to klouzalo. Nebylo to dobré, ale ani špatné. Podmínky jsou náročné na pneumatiky. Ke konci jsem dost ztratil."
Info 29. 05. 11:38 RZ 9 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's difficult to be faster. OK, what can I do. We will see." / "Je těžké jet rychleji. OK, co můžu dělat. Uvidíme."
Info 29. 05. 11:51 RZ 8 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) Slow puncture 5 km after start / Pomalý defekt 5 km po startu RZ
Info 29. 05. 10:59 RZ 8 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Correcting pacenotes at finish "It was OK, but expected maybe quicker. Couple of nasty places." / V cíli upravoval rozpis "Bylo to OK, ale čekal jsem to trochu rychlejší. Pár hnusných míst."
Info 29. 05. 10:56 RZ 8 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's hard for everybody. It was difficult, tricky stage. But not too bad." / "Je to těžké pro všechny. Bylo to náročné, zrádná zkouška. Ale nebylo to vůbec zlé."
Info 29. 05. 10:53 RZ 8 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Not too bad, but they driving very well in front. It will be tough day." / "Nebylo to zlé, ale ti před námi jedou hodně dobře. Bude to těžký den."
Info 29. 05. 10:50 RZ 8 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's OK. I don't know if Ogier made mistake or not, but I was much faster. Good run. Afternoon will be very difficult for tyres, more than yesterday." / "Je to OK. Nevím, jestli Ogier neudělal nějakou chybu, ale byl jsem o hodně rychlejší. Dobrá jízda. Odpoledne to bude náročné na pneumatiky, víc než včera."
Info 29. 05. 10:47 RZ 8 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I didn't understand pacenotes at the end of the stage, it was very narrow. But I just drive." / "Ke konci zkoušky jsem přeslechl rozpis, bylo to hodně úzké. Ale prostě jsem jel."
Info 29. 05. 10:44 RZ 8 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's OK, but difficult. So slippery. I try for clean run." / "Je to OK, ale těžké. Moc to klouže. Snažím se jet čistě."
Odstup 28. 05. 18:22 RZ 7 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 129) Crashed / Havárie
Info 28. 05. 18:20 RZ 7 J A6 HUNT H. / MARSHALL S. (st. č. 128) "We lost brakes on 2nd and 3rd stage. Good fun. Neuville hit concrete pole 7 kms after start, they OK." / "Ztratili jseme brzdy na druhé a třetí zkoušce. dobře se bavíme. Neuville trefil betonový sloup 7 km po startu, jsou OK."
Info 28. 05. 18:14 RZ 7 J A6 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 130) "On second stage we had puncture and wet off a bit." / "Na druhé zkoušce jsme měli defekt a byli mimo trať."
Info 28. 05. 18:10 RZ 7 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 122) "Now OK, we had puncture, but it can happened, but we have good pace." / "Teď OK, měli jsme defekt, ale to se může stát, ale měli jsme dobré tempo."
Info 28. 05. 18:08 RZ 7 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 127) "For me perfect, good day." / "Pro mě to byl perfektní, dobrý den."
Info 28. 05. 18:06 RZ 7 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) "It was OK so far, we out of big troubles. Just small problem with brake. Tyre worn was amazing, but no puncture." / "Zatím to bylo OK, neměli jsme větší problémy. Jen trochu brzdy. Opotřebení pneumatik je úžasné, ale bez defektu."
Info 28. 05. 18:03 RZ 7 S N4 LLOVERA A. / ROZADA B. (st. č. 30) "I enjoyed a lot. Now it was more easy but also more difficult, as really broken surface." / "Hodně si to užívám. Teď to bylo lehčí, ale zároveň těžší, protože to bylo moc rozbité."
Info 28. 05. 18:00 RZ 7 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N.-R. (st. č. 26) "Not bad, main goal was Portugese championship. I can't take a risk." / "Nebylo to zlé, naším hlavním cílem byl portugalský šampionát. Nemohl jsem riskovat."
Info 28. 05. 17:58 RZ 7 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "It's getting better and better. I feel more comfortable. I want to finish and make no mistake." / "Jde to lépe a lépe. Cítím se víc v pohodě. Chci dojet a nechybovat."
Info 28. 05. 17:56 RZ 7 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "Longest rally on gravel this season for us. Something broken on rear." / "Letos pro nás nejdelší šotolinová rally. Na zadku je něco poškozené."
Info 28. 05. 17:54 RZ 7 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "No steering, it doesn't turn. We'll try tommorrow. It was completelly jammed before start." / "Bez řízení, nezatáčelo to. Uvidíme zítra. Kompletně se to zaseklo před startem."
Info 28. 05. 17:52 RZ 7 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Rear tyres worn completelly maybe 10 kms before finish, no grip at all on rear." / "Zadní pneumatiky se asi 10 km před cílem úplně sjely, na zadku nebyla žádná přilnavost."
Info 28. 05. 17:50 RZ 7 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "It's not going as I wish. I'm pushing but not getting any time." / "Nejde to jak bych si přál. Tlačím, ale časy o ničem."
Info 28. 05. 17:48 RZ 7 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "It's not bad. Very hard rally for tyres, another destroyed." / "Není to zlé. Je to náročná rally na pneumatiky, zničili jsme další."
Info 28. 05. 17:42 RZ 7 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Only I have to think about strategy, balance to push or save the tyres." / "Jenom musím přemýšlet nad strategií, balancovat mezi rychlostí a šetřením pneumatik."
Info 28. 05. 17:39 RZ 7 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Good. But it's dissapointing. I'm struggling, not so easy to drive this car sometimes." / "Dobré. Ale trochu zklamání. Trápím se, občas není lehké řídit tohle auto."
Info 28. 05. 17:36 RZ 7 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Not easy, for sure the second pass was much easier to improve. But too slow notes, it should be faster than I expected." / "Nebylo to lehké, druhý průjezd byl samozřejmě snažší pro zlepšení. Ale rozpis je moc pomalý, mělo to být rychlejší než jsem čekal."
Info 28. 05. 17:33 RZ 7 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "It's been a tough day. Stages were really rough. On that surface was difficult to find the right speeed." / "Byl to náročný den. Zkoušky byly hodně rozbité. Na tomto povrchu se těžko hledala správná rychlost."
Info 28. 05. 17:30 RZ 7 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I lost my steering on stage before. I hold steering column by my knees. Then something happened with my brakes." / "Na předchozí zkoušce jsem přišel o řízení. Držím sloupek koleny. Pak se stalo něco s brzdami."
Info 28. 05. 17:27 RZ 7 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very hard day. We started to loose brakes." / "Velmi těžký den. Začínali jsme ztrácet brzdy."
Info 28. 05. 17:24 RZ 7 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I don't know, I came into hairpin, braking, but engine still pushed. I was lucky, went off a bit only." / "Nevím, vjel jsem do vracečky, brzdil, ale motor šel naplno. Měl jsem štěstí, byl jsem jen trochu mimo trať."
Info 28. 05. 17:21 RZ 7 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) Damage on rear right, puncture "That's finish. But I'm happy. Strategy is tomorrow go for 110 per cent." / Poškozená zadní část auta, defekt "To je konec. Ale jsem spokojený. Strategie je jet zítra na 110 procent."
Info 28. 05. 17:18 RZ 7 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Dani will be close. It was good day, car is perfect. Now tomorrow will be another day." / "Dani bude blízko. Byl to dobrý den, auto je perfektní. Zítra bude další den."
Info 28. 05. 17:15 RZ 7 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Maybe Seb was clever. My tyres completelly finished. But I'm happy, not too bad." / "Možná je Seb chytřejší. Moje pneumatiky jsou úplně v tahu. Ale jsem spokojený, není to špatné."
Info 28. 05. 17:12 RZ 7 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I knew before I will loose, because my tyres were worn. It wasn't been easy day for me." / "Věděl jsem, že budu ztrácet, protože jsem měl sjeté pneumatiky. Nebyl to pro mě jednoduchý den."
Info 28. 05. 17:09 RZ 7 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was not pushing so hard. I did my best like always." / "Netlačil jsem tak moc. Snažil jsem se jet co nejlépe jako obvykle."
Info 28. 05. 16:07 RZ 5 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Absolutelly no problems. Just drive to keep pressure on Nasser." / "Naprosto bez problémů. Jedu abych udržel Násira pod tlakem."
Info 28. 05. 16:05 RZ 5 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "It was bit rough. No problems." / "Bylo to trochu rozbité. Žádné problémy."
Info 28. 05. 16:03 RZ 5 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Good start on this afternoon, car is good." / "Odpoledne dobrý start, auto v pořádku."
Info 28. 05. 15:58 RZ 5 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Track is more rough. It's really hard to holding steering wheel. Interesting." / "Trať je mnohem rozbitější. Je opravdu náročné udržet volant. Zajímavé."
Info 28. 05. 15:55 RZ 5 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "This stage was OK." / "Tahle zkouška byla OK."
Info 28. 05. 15:52 RZ 5 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Better than morning." / "Lepší než ráno."
Info 28. 05. 15:49 RZ 5 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "It started better, stage is rougher." / "Začalo to lépe, trať je rozbitější."
Info 28. 05. 15:46 RZ 5 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Car is working quite well. I'm trying my best." / "Auto funguje fakt dobře. Snažím se co můžu."
Info 28. 05. 15:43 RZ 5 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We went off on right hand into ditch, it's OK, but little bit frustrated." / "Šli jsme ven v pravé zatáčce do příkopu, je to OK, ale jsem trochu frustrovaný."
Info 28. 05. 15:40 RZ 5 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I can't drive faster, but it's possible. I don't know about Ogier's tyres, but he must pushed really hard." / "Nemohl jsem jet rychleji, ale šlo by to. Nevím, jak je na tom Ogier s pneumatikami, ale musel do toho jít opravdu hodně."
Info 28. 05. 15:37 RZ 5 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I've been very calm. I backed off, it's OK." / "Byl jsem hodně v klidu. Držel jsem se zpátky, je to OK."
Info 28. 05. 15:34 RZ 5 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We try to continue push. It's the target. I need big gap if I'll be in lead for tomorrow." / "Snažíme se dál tlačit. To je cíl. Potřebujeme velký náskok, jestli máme být na zítřek ve vedení."
Info 28. 05. 15:31 RZ 5 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's gonna be exciting for next two stages. Good stage anyway." / "Na dalších dvou testech to bude napínavé. Každopádně dobrá zkouška."
Info 28. 05. 15:28 RZ 5 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "The second time was actually good. Sebastien is cleaning, it's easier for me." / "Druhý průjezd byl momentálně dobrý. Sebastien čistí trať, pro mě je to snazší."
Info 28. 05. 15:25 RZ 5 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I have to clean the road. We overheated tyres. It was slippery." / "Musel jsem čistit trať. Přehřívaly se mi pneumatiky. Klouzalo to."
Info 28. 05. 13:41 RZ 4 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 129) "Incredible, everything is working well." / "Úžasné, všechno funguje správně."
Info 28. 05. 13:35 RZ 4 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 122) "We had puncture on second stage, big rock." / "Na druhé zkoušce jsme měli defekt, velký kámen."
Info 28. 05. 13:33 RZ 4 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 127) "For me it's very good, I'm very happy." / "Pro mě moc dobré, jsem hodně spokojený."
Info 28. 05. 13:31 RZ 4 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) "Some part of the stage really rough, big rocks. But OK, good grip." / "Místy je to hodně rozbité, velké kameny. Ale OK, dobrá adheze."
Info 28. 05. 13:27 RZ 4 S N4 LLOVERA A. / ROZADA B. (st. č. 30) "I don't know, gravel and dust coming inside." / "Nevím, šotolina a prach nám jdou do auta."
Info 28. 05. 13:25 RZ 4 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N.-R. (st. č. 26) "Not so good. Controlling myself just for Portugese championship." / "Nic moc. Jen se hlídám kvůli portugalskému mistrovství."
Info 28. 05. 13:23 RZ 4 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Quite difficult, I'm trying to stay on the road and make no mistake. I had to get used to the car. Just Monday test, not enough." / "Opravdu těžké. Snažídm se udržet na cestě a neudělat chybu. Musím si zvyknout na auto. Měli jsme jen test v pondělí, to nestačí."
Info 28. 05. 13:21 RZ 4 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "All working well. We try to push." / "Všechno funguje dobře. Zkusíme zatlačit."
Info 28. 05. 13:19 RZ 4 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "I'm really happy. But we need to work on setup." / "Jsem opravdu spokojený. Ale musíme zapracovat na nastavení."
Info 28. 05. 13:17 RZ 4 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "So far everything OK. Just to keep the rhythm, it's a long rally." / "Zatím je všechno OK. Jen udržet rytmus, je to dlouhá rally."
Info 28. 05. 13:13 RZ 4 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "It's good to be through. I've been more cautious." / "Je dobré, že jsme to projeli. Byl jsem opatrnější."
Info 28. 05. 13:11 RZ 4 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "We had puncture on second stage, we lost 40 seconds. But OK, it's long rally. Not bad." / "Na předchozí zkoušce jsme měli defekt, ztratili 40 sekund. Ale OK, je to dlouhá rally. Není to zlé."
Info 28. 05. 13:05 RZ 4 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) Ken? "Blind crest, think he overshoot and went into bushes. We trying little bit progress, keeping own pace." / Ken? "Nepřehledný horizont,myslím, že to přehnal, skončil ve křoví. My se snažíme zlepšovat, jedeme si svoje."
Info 28. 05. 13:04 RZ 4 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Went off / Mimo trať
Info 28. 05. 12:59 RZ 4 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "It's OK, we have no problems. It's just difficult, not quick, but that's my fault." / "Je to OK, nemáme potíže. Je to jen těžké, málo rychlé, moje chyba."
Info 28. 05. 12:52 RZ 4 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Difficult stages, difficult to find correct speeed." / "Těžké zkoušky, těžko se hledá správná rychlost."
Info 28. 05. 12:49 RZ 4 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Strange, but is car working now. But I'm off the pace." / "Divné, ale auto už funguje. Ale nestíhám."
Info 28. 05. 12:46 RZ 4 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Good, maybe we had slow puncture on the left. Good grip." / "Dobré, možná jsme měli pomalý defekt vlevo. Dobrá přilnavost."
Info 28. 05. 12:45 RZ 4 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I've been little bit careful about tyres, but drove fast. I'm really happy with the car and setup." / "Byl jsem trochu opatrnější kvůli pneumatikám, ale jel jsem rychle. Jsem moc spokojený s autem a nastavením."
Info 28. 05. 12:42 RZ 4 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Not so bad, just went straight in junction and lost some time." / "Nebylo to zlé, jen jsem na odbočce jel rovně a něco ztratil."
Info 28. 05. 12:39 RZ 4 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We have very good rhythm." / "Máme velmi dobrý rytmus."
Info 28. 05. 12:33 RZ 4 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Now it's getting better. It was very cautious morning. But I feel comfortable. Grip is very good, better than last year." / "Teď už to jde lépe. Bylo to hodně opatrné ráno. Ale cítím se v pohodě. Přilnavost je dobrá, lepší než loni."
Info 28. 05. 12:30 RZ 4 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Not so good, second and third stage more slippery, I was sweeping. But good stage. Think it will be hard for tyres on afternoon." / "Nic moc, na druhé a třetí zkoušce to klouzalo víc, čistil jsem to. Ale dobrá zkouška. Myslím, že odpoledne to bude náročné na pneumatiky."
Info 28. 05. 12:00 RZ 3 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) Retired after SS 2 / Odstoupil po RZ 2
Info 28. 05. 11:43 RZ 2 J A6 WEIJS H. / DEGANDT B. (st. č. 123) Without brakes, just hadbrake worked / Bez brzd, fungovala jenom ruční brzda
Info 28. 05. 11:34 RZ 2 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Not any risk, just the try to get good rhythm and have car in one piece." / "Žádné riskování, jen se snažím chytit dobrý rytmus a dovézt auto v jednom kuse."
Info 28. 05. 11:33 RZ 2 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) Hazard lights "Engine problem, no fuel pressure, running on two-three cylinders." / Na blinkry "Problém s motorem, bez tlaku paliva, jede na dva tři válce."
Info 28. 05. 11:29 RZ 2 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "Good stage, no mistake, good pace. Hope we didn't wear tyres too much." / "Dobrá zkouška, žádné chyby, dobré tempo. Doufám, že jsme moc nesjeli pneumatiky."
Info 28. 05. 11:27 RZ 2 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "OK, not easy. Very slippery. But not bad." / "OK, nebylo to lehké. Moc uklouzané. Ale nebylo to zlé."
Info 28. 05. 11:25 RZ 2 A8 COUQ J.-M. / DUFFOUR P. (st. č. 15) Damage on front right. "On fifth gear I had problem then was lucky as almost went off. I'm happy to finish steady." / Poškozený pravý předek. "Měl jsem problém na pětku, měl jsem štěstí, protože jsem měl skončit venku. Jsem rád, že jsme dojeli v klidu."
Info 28. 05. 11:22 RZ 2 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) Hit the rock, no major damage / Trefil kámen, žádné vážnější poškození
Info 28. 05. 11:19 RZ 2 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I made spin. I have to take more attention, we lost about 30 second." / "Dělal jsem hodiny. Musím si dávat víc pozor, ztratil jsem zhruba 30 sekund."
Info 28. 05. 11:16 RZ 2 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 12) "Think it was right, we keep it steady. I'm quite happy, no problem." / "Myslím, že to bylo dobré, jeli jsme v klidu. Jsem opravdu spokojený, žádný problém."
Info 28. 05. 11:11 RZ 2 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Spin reported / Hodiny
Info 28. 05. 11:10 RZ 2 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Bit tough stage. It was clean, bit better, but still have to find right line." / "Trochu náročná zkouška. Bylo to čisté, trochu lepší, ale pořád jsem musel hledat správnou stopu."
Info 28. 05. 11:07 RZ 2 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Think the steering pump or something. It's so hard, I lost alot." / "Myslím, že servo posilovače nebo tak něco. Je to moc těžké, ztratil jsem hodně."
Info 28. 05. 11:04 RZ 2 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very difficult first stage. But good road position, grip was very well." / "Velmi těžká úvodní zkouška. Ale dobrá pozice na trati, velmi dobrá přilnavost."
Info 28. 05. 11:01 RZ 2 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I tried this stage. It's been bit hard for tyres. Maybe I have to be little bit carefull as have only one spare." / "Zkusil jsem to. Bylo to trochu náročnější na pneumatiky. Asi musím být trochu opatrnější, mám jen jednu rezervu."
Info 28. 05. 10:58 RZ 2 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's OK for the first stage. Just to have good rhythm and good feeling for the first day." / "Na první zkoušku je to OK. Jen mít správný rytmus a dobrý pocit v prvním dni."
Info 28. 05. 10:55 RZ 2 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's a good start, we have good feeling in the car. It starting to be little bit clean." / "Dobrý start, máme v autě dobrý pocit. Začíná to být trochu vyčištěné."
Info 28. 05. 10:52 RZ 2 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was perfect. Good start, first stage of Friday, no panic." / "Bylo to perfektní. Dobrý začátek, první páteční zkouška, žádná panika."
Info 28. 05. 10:49 RZ 2 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I took it bit carefully, I remember last year. I want to find good rhythm for the rally." / "Jel jsem trochu opatrněji, vzpomněl jsem si na loňský rok. Chci najít správný rytmus pro rally."
Info 28. 05. 10:46 RZ 2 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Not so bad, it's quite OK. I was surprised by the grip. Good start, I found a good rhythm. I met motorbike on the stage. Good stage." / "Nebylo to zlé, opravdu OK. Překvapilo mě, jak to drželo. Dobrý začátek, chytil jsem dobrý rytmus. Na trati jsem potkal motorku. Dobrá zkouška."
toplist