Rally of Great Britain

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 14. 11. 15:11 RZ 20 P N4 GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 46) "I learned so much. I think we can fight for the podium." / "Moc jsem se naučil. Myslím, že můžeme bojovat o stupně vítězů."
Info 14. 11. 15:10 RZ 20 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Very tough season, we had many problems. Hope for good next year." / "Velmi těžká sezóna, měli jsme moc problémů. Doufám, že příští rok bude lepší."
Info 14. 11. 15:09 RZ 20 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Little bit dissapointed with our performance." / "Trošku zklamání s naším výkonem."
Info 14. 11. 15:08 RZ 20 P N4 FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) "Everything is very good today, except our problems." / "Dnes všechno v pořádku, kromě našich potíží."
Info 14. 11. 15:07 RZ 20 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "We worked very well, so in the end winning again." / "Pracovali jsme dobře, takže jsme nakonec zvítězili."
Info 14. 11. 15:06 RZ 20 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 61) "No mistakes, good rally." / "Bez chyb, dobrá rally."
Info 14. 11. 15:05 RZ 20 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "Very good feeling. We should to thank whole Pirelli team." / "Velmi dobrý pocit. Měli bychom poděkovat celému Pirelli týmu."
Info 14. 11. 15:04 RZ 20 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Sometimes I had bad luck, but generally I'm happy with S2000 car. I would like to thanks to my team, partners and co-driver." / ""
Info 14. 11. 15:03 RZ 20 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Now we won the team's cup for Red Bull, absolutely perfect." / "Získali jsme týmový pohár pro Red Bull, naprosto skvělé."
Info 14. 11. 15:02 RZ 20 S N4 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 22) "Tremendous weekend. Second place incredible." / "Byl to ohromný víkend. Druhé místo je neuvěřitelné."
Info 14. 11. 15:00 RZ 20 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Good season for us, for sponsors. Difficult rally. Finally we win championship, important for us and team." / "Pro nás i sponzory dobrá sezóna. Získali jsem titul, důležité pro nás i tým."
Info 14. 11. 14:59 RZ 20 S N4 MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "It's amazing. Such a good start, first rally with Skoda, good potential for next year." / "Je to úžasné. Moc dobrý start, první rally se Škodou, dobrý potenciál pro příští rok."
Info 14. 11. 14:58 RZ 20 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's been development year. Really enjoyed Rally GB, really enjoyed season." / "Byl to rok vývoje. Opravdu jsem si užíval Rally GB, opravdu si užíval celou sezónu."
Info 14. 11. 14:56 RZ 20 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "During season I tried to buil my confidence and pushed for more." / "V průběhu sezóny jsem se snažil získat jistotu a jet rychleji."
Info 14. 11. 14:53 RZ 20 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "It's been really hard for us, many different problems. I'm actually happy it's the end of WRC cars. I'm really looking forward for next year." / "Pro nás to bylo opravdu těžké, hodně různých problémů. Teď jsem rád, že auta WRC končí. Opravdu se těším na příští rok."
Info 14. 11. 14:51 RZ 20 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Many mistakes, so we eight. Some options for next year." / "Hodně chyb, takže jsme osmí. Pro příští rok máme nějaké možnosti."
Info 14. 11. 14:49 RZ 20 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "OK, we little bit dissapointed with weekend. Some mistakes on Friday. Enjoyd Resolfen." / "OK, tímhle víkendem jsme trochu zklamaní. V pátek jsme chybovali. Líbil se Resolfen."
Info 14. 11. 14:47 RZ 20 M A8 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "I'm quite happy, good weekend." / "Jsem opravdu spokojený, dobrý víkend."
Info 14. 11. 14:45 RZ 20 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "I'm really really happy with season, incredible peoples around me. We will see about the future." / "Se sezónou jsem moc spokojený, kolem mě byli úžasní lidé. Ohledně budoucnosti se uvidí."
Info 14. 11. 14:43 RZ 20 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Incredible feeling, big surprise to me. My target was be in Top 3 before the season." / "Úžasný pocit, pro mě velké překvapení. Mým cílem před sezónou bylo skončit mezi nejlepšími třemi."
Info 14. 11. 14:40 RZ 20 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "At the end good result and fantastic fight. Looking forward for next year." / "Nakonec dobrý výsledek a fantastická bitva. Těším se na příští rok."
Info 14. 11. 14:38 RZ 20 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Fantastic. Great fight. I was pushing hard. Unbeliavable, great for whole team." / "Fantastické. Skvělý souboj. Snažil jsem se. Neuvěřitelné, skvělé pro celý tým."
Info 14. 11. 14:36 RZ 20 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Petter was going really fast. It was nearly without mistake. I enjoyed it a lot, it was big pressure." / "Petter jel opravdu rychle. Pro mě to bylo skoro bez chyby. Líbilo se mi to moc, byl to velký tlak."
Info 14. 11. 14:10 RZ 19 P N4 WESTON D. Jr. / THOMAS I. (st. č. 49) "Engine is down on power." / "Motor nemá výkon."
Info 14. 11. 14:09 RZ 19 N4 GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 64) "Very good, I really like the stage. Weston had problem but he let us pass very fair." / "Velmi dobré, tahle zkouška se mi opravdu líbí. Weston měl problém, ale nechal nás v pohodě předjet."
Info 14. 11. 14:08 RZ 19 A8 KUIPERS R. / BERKHOF E. (st. č. 63) "Still tricky stage to go, but this one was really beautiful." / "Ještě nás čeká zrádná zkouška, ale tahle byla opravdu pěkná."
Info 14. 11. 14:07 RZ 19 P N4 PRITCHARD J. / DURANT R. (st. č. 50) "Many rocks on the road, it's rough. They've been pulled off the road." / "Na trati je hodně kamení, je to rozbité. Je to vytaháno z cesty."
Info 14. 11. 14:06 RZ 19 P N4 RASCHI A. / STEFANELLI S. (st. č. 39) "Impossible. Big stone in the middle of the road." / "Neuvěřitelné. Velký kámen uprostřed cesty."
Info 14. 11. 14:05 RZ 19 P N4 GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 46) "We did some good setup changes and good grip now." / "Udělali jsme dobré změny v nastavení a teď byla dobré přilnavost."
Info 14. 11. 14:04 RZ 19 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Not so bad. Not so dangerous, but little bit scared." / "Nebylo to zlé. Nebylo to tak nebezpečné, ale torchu jsem se vyděsil."
Info 14. 11. 14:03 RZ 19 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Car is feeling good today, but conditions tricky." / "Auto je dnes dobré, ale podmínky jsou zrádné."
Info 14. 11. 14:02 RZ 19 P N4 FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) "Few corners really rough, think I bent the steering." / "Pár zatáček bylo hodně rozbitých, myslím, že jsem ohnul řízení."
Info 14. 11. 14:01 RZ 19 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Untill now everything is OK, car fine and I'm confident." / "Zatím vše OK, auto v pohodě a já mám dost jistoty."
Info 14. 11. 14:00 RZ 19 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 61) "Still tricky and muddy, but 10 secs faster than first run." / "Pořád hodně zrádné a zablácené, ale o 10 sekund rychlji než v prvním kole."
Info 14. 11. 13:59 RZ 19 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "Just make it through and finish it. Three minutes gap should be enough." / "Jenom to projet až do cíle. Náskok tří minut by měl stačit."
Info 14. 11. 13:58 RZ 19 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "One stage to go, but still very tricky. For us it's just driving, nothing to fight for." / "Jedna zkouška do cíle, ale pořád pěkně zrádná. Pro nás už je to jen jízda, nemáme oč bojovat."
Info 14. 11. 13:57 RZ 19 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Think now the gap is too big." / "Myslím, že teď už je rozdíl moc velký."
Info 14. 11. 13:56 RZ 19 S N4 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 22) "We really happy. We need to keep him behind us. One more stage." / "Jsme opravdu šťastní. Potřebovali jsme ho udržet za námi. Ještě jedna zkouška."
Info 14. 11. 13:55 RZ 19 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Now just finish the rally, for use perfect result. Stage is slippery. I'm happy." / "Teď jen dojet do cíle, pro nás skvělá rally. Klouže to. Jsem spokojený."
Info 14. 11. 13:54 RZ 19 S N4 MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "After Ketomaa went off plan was changed. No risk, no big speed. Car is amazing." / "Po Ketomově výpadku se plán změnil, neriskovat, žádná velká rychlost. Auto je úžasné."
Info 14. 11. 13:52 RZ 19 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Stage is in better conditions. Honestly incredible fun." / "Podmínky na trati jsou lepší. Upřímně, je to obrovská zábava."
Info 14. 11. 13:50 RZ 19 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "Little bit better. But big rocks in middle corners, deep ditches." / "Trochu lepší. Ale velké kameny uprostřed zatáček, hluboké koleje."
Info 14. 11. 13:48 RZ 19 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "Handling of the car working much better today, but we have engine alarm and down on power. Maybe just sensors." / "Auto se dnes ovládá mnohem lépe, ale auto hlásí něco s motorem a nemá plný výkon. Možná jen snímače."
Info 14. 11. 13:46 RZ 19 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We are bit lucky with the weather. Quite slippy some places." / "Máme trochu štěstí s počasím. Místy to hodně klouže."
Info 14. 11. 13:44 RZ 19 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Really nice stage, good grip now. I enjoy today." / "Opravdu pěkná zkouška, dobrá přilnavost. Dnes si to užívám."
Info 14. 11. 13:40 RZ 19 M A8 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "It's working well, it was problem with the brakes. Everything sorted." / "Funguje to dobře, byl to problém s brzdami. Vše vyřešeno."
Info 14. 11. 13:38 RZ 19 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "Plan is go safe to the finish. We changed little bit suspension, much better." / "Plán je dojet v klidu do cíle. Udělali jsme pár změn na podvozku, o dost lepší."
Info 14. 11. 13:36 RZ 19 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Mikko was pushing very hard. I was pushing as I can. Malcolm have to decide." / "Mikko hodně tlačil. Já jsem do toho dal všechno. Malcolm rozhodne."
Info 14. 11. 13:34 RZ 19 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Good rhythm, OK, one more to go." / "Dobrý rytmus, OK, ještě jedna zkouška do cíle."
Info 14. 11. 13:32 RZ 19 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I went off in third corner of the stage. I had to go in ditch 50 mtrs to get back." / "Šel jsem ven ve třetí zatáčce. Musel jsem se vracet na trať 50 metrů přes přikopu."
Info 14. 11. 13:30 RZ 19 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We tried hard again. Good stage, no mistakes, good rhythm. Good lead for the last stage." / "Opět jsme do toho šli. Dobrá zkouška, bez chyb, dobrý rytmus. Dobrý náskok do posledního testu."
Info 14. 11. 13:20 RZ 19 Thanks to rally radio by iRally ! / Poděkování rally radiu od iRally !
Info 14. 11. 10:53 RZ 18 P N4 RASCHI A. / STEFANELLI S. (st. č. 39) "Stages beautiful, very slippery. I loose 2-3 seconds due Semerád. He crashed into tree, but they OK." / "Pěkné zkoušky, moc uklouzané. Ztratil jsem 2-3 vteřiny kvůli Semerádovi. Havaroval do stromu, ale jsou OK."
Info 14. 11. 10:52 RZ 18 P N4 GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 46) "We just going quite normal. Just to finish and not make anything stupid." / "Jedeme úplně v klidu. Jen do cíle a nevyrobit nějakou hloupost."
Info 14. 11. 10:51 RZ 18 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Not so happy. Something wrong." / "Nejsem moc spokojený. Něco je špatně."
Info 14. 11. 10:50 RZ 18 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Lot of mud after overnight rain. I want to finish." / "Po nočním dešti spousta bláta. Chci dojet."
Info 14. 11. 10:49 RZ 18 P N4 FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) "Actually fun to drive. Now we just trying to be second in the championship and I want to win the stages." / "Momentálně se bavíme. Snažíme se být druzí v šampionátu a chci vyhrávat na zkouškách."
Info 14. 11. 10:48 RZ 18 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Everything is OK. Semerád went off." / "Všechno je OK. Semerád šel mimo trať."
Odstup 14. 11. 10:47 RZ 18 P N4 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 34) Crashed into tree, crew OK / Narazil do stromu, posádka OK
Info 14. 11. 10:46 RZ 18 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 61) "Very slippery, especially this stage." / "Hodně uklouzané, hlavně tato zkouška."
Info 14. 11. 10:45 RZ 18 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "Think it was OK, we have big gap. No worries. Today just like tourists." / "Myslím, že je to OK, máme velký náskok. Bez obav. Dnes jsme jako turisti."
Info 14. 11. 10:44 RZ 18 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "We changed injection, but still some misfiring." / "Vyměnili jsme vstřikování, ale pořád to vynechává."
Info 14. 11. 10:43 RZ 18 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "If it went fine, I can do it. I'm trying to win teams cup for Red Bull. Absolutely flat out." / "Pokud to půjde dobře, dokážu to. Snažím se získat týmový titul pro Red Bull. Absolutně naplno."
Info 14. 11. 10:42 RZ 18 S N4 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 22) "I trying best as I can. It's very difficult." / "Snažím se co můžu. Je to hodně těžké."
Info 14. 11. 10:41 RZ 18 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "I took easy, bit it was not easy." / "Jel jsem opatrně, ale nebylo to lehké."
Info 14. 11. 10:40 RZ 18 S N4 MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "Tricky stage, I took it very easy. Perfect start of cooperation with Škoda." / "Zrádná zkouška, jel jsem v klidu. Perfektní začátek spolupráce se Škodou."
Info 14. 11. 10:38 RZ 18 A8 DONG L. / McLOUGHLIN A. (st. č. 15) "We have high temperature. I don't know what happened with the car." / "Máme vysokou teplotu. Nevím, co se s autem stalo."
Info 14. 11. 10:36 RZ 18 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Hard to really pushing for the time. I had to be safe to finish the rally." / "Je těžké hnát se za nějakým časem. Musím jet opatrně, abych se dostal do cíle."
Info 14. 11. 10:34 RZ 18 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "Slippy morning. Very muddy." / "Uklouzané ráno. Je hodně blátivo."
Info 14. 11. 10:32 RZ 18 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "No problems with the car, good step. Good fun." / "Žádný problém s autem, to je dobré. Dobrá zábava."
Info 14. 11. 10:30 RZ 18 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We took it very easily. But we have some problem with gearbox, I had to switch to manual." / "Jeli jsme opatrně. Ale máme nějaký problém s převodovkou, musel jsem přepnout na manuální řazení."
Info 14. 11. 10:26 RZ 18 Stage delayed / Zkouška pozastavena
Info 14. 11. 10:24 RZ 18 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "This one very tricky, very muddy. I run steady." / "Tahle byla moc zrádná, moc blátivá. Jel jsem v klidu."
Info 14. 11. 10:22 RZ 18 M A8 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "something is broken in the front, I have to drive carefuly." / "Na předku je něco poškozené, musím jet opatrně."
Info 14. 11. 10:18 RZ 18 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "Very narrow and really fast. Some muddy part. I tried to drive little bit faster, but it's difficult" / "Moc úzké a moc rychlé. Některé úseky jsou zablácené. Snažil jsem se jet trochu ryhleji, ale je to těžké."
Info 14. 11. 10:16 RZ 18 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very very slippy stage. I cannot do better like this." / "Moc moc ulouzaná zkouška. Nešlo to lépe."
Info 14. 11. 10:14 RZ 18 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We'll se how will goes fight between Seb and Petter. Few mistakes." / "Uvidíme, jak se bude vyvíjet souboj mezi Sebem a Petterem. Pár chyb."
Info 14. 11. 10:12 RZ 18 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I hit the rock on left side, maybe have puncture. I'm trying, everything what can I say. Very bad conditions today." / "Levou stranou jsem trefil kámen, možná mám defekt. Snažím se, to je vše co můžu říci. Dnes jsou hodně špatné podmínky."
Info 14. 11. 10:10 RZ 18 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "This one we will see, very difficult stage. Fast, very narrow. We'll have to push." / "Uvidíme, jak to bude na této RZ. Rychlá, velmi úzká. Musíme tlačit."
Info 14. 11. 09:41 RZ 17 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Good stage, car is in good conditions." / "Pěkná zkouška, auto je v dobrém stavu."
Info 14. 11. 09:39 RZ 17 P N4 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 34) "We just trying keep going. No fight anymore. No confidence at all, I still little bit sick." / "Jen se snažíme jet. Žádný souboj. Nemám jistotu, pořád jsem ještě trochu nemocný."
Info 14. 11. 09:38 RZ 17 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 61) "It's OK. We try, car is really good." / "Je to OK. Snažíme se, auto je opravdu dobré."
Info 14. 11. 09:37 RZ 17 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "Quite OK, just tried go like this, waiting for the others mistake." / "Opravdu dobré, snažím se jet takto, čekám na chybu jiných."
Info 14. 11. 09:36 RZ 17 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "My engine was cutting the power on the stage. Hope nothing serious." / "Motor přestával držet plyn. Snad nic vážného."
Info 14. 11. 09:35 RZ 17 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I tried maximum as I can." / "Snažil jsem se jak to jen šlo."
Info 14. 11. 09:34 RZ 17 S N4 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 22) "Ketomaa gone off. Beautiful stage." / "Ketomma je venku. Nádherná zkouška."
Info 14. 11. 09:32 RZ 17 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "I was off in one junction. I have to stay concentrated." / "Byl jsem mimo na jedné odbočce. Musím zůstat soustředěný."
Info 14. 11. 09:30 RZ 17 S N4 MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "Ketomaa need to stay front of me if wants to be champion." / "Ketomaa musí být přede mnou, jestli chce titul."
Odstup 14. 11. 09:29 RZ 17 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) Went off, rolled, crew OK / Havárie, šel přes střechu, posádka OK
Info 14. 11. 09:28 RZ 17 A8 DONG L. / McLOUGHLIN A. (st. č. 15) "Quite enjoying this morning. Stage still quite slippy, trying to stay on the road." / "Opravdu si tohle ráno užíváme. Pořád to opravdu klouže, snažíme se udržet na cestě."
Info 14. 11. 09:26 RZ 17 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Bit difficult. Just enjoy the stage. Learnign today." / "Trochu těžké. Jen si to užít. Dnes se učíme."
Info 14. 11. 09:24 RZ 17 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "Quite slippy. 80% of stage I tried to correct my notes." / "Hodně uklouzané. Na 80% zkoušky jsem se snažil opravovat svůj rozpis."
Info 14. 11. 09:22 RZ 17 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "Fine today, but hard to be motivated. This stage was good fun." / "Dnes dobré, ale je těžké se motivovat. Tahle zkouška byla dobrá zábava."
Info 14. 11. 09:18 RZ 17 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "No problem, just very very quick stage. Second half very tricky, very narrow." / "Žádný problém, jen velmi rychlá zkouška. Druhá polovina byla moc zrádná, hodně úzká."
Info 14. 11. 09:16 RZ 17 M A8 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "I just had something with my brakes, pedal was so hard." / "Měl jsem něco s brzdami, pedál byl moc tvrdý."
Info 14. 11. 09:10 RZ 17 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was quite qood stage, but in the middle of the stage we had some steering issue, lost few seconds. I was scared." / "Byla to dobrá zkouška, ale v její polovině jsme měli něco s řízením a ztratili pár vteřin. Vystrašilo mě to."
Info 14. 11. 09:08 RZ 17 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "OK, not the best drive, but quite OK." / "OK, není to nejlepší jízda, ale celkem OK."
Info 14. 11. 09:06 RZ 17 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Very muddy. Very very tricky. Maybe I'm holding back a little. He is pushing hard." / "Hodně bláta. Moc moc zrádné. Možná jsem se trošku držel při zdi. Hodně tahá. (Seb)."
Info 14. 11. 09:04 RZ 17 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very good. It was very difficult stage. Grip was not bad, but changing often. I'm fighting." / "Velmi dobré. Byla to velmi těžká zkouška. Přilnavost nebyla špatná, ale hodně se měnila. Bojuji."
Info 14. 11. 08:47 RZ 17 Thanks to rally radio by iRally ! / Poděkování rally radiu od iRally !
Info 13. 11. 18:14 RZ 15 P N4 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 34) "I dont't feel very well and have to take some pills, but it's better than in the afternoon." / "Necitím se nejlíp a beru nějaké léky, ale je to lepší než v průběhu dne."
Info 13. 11. 18:07 RZ 15 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I still did not find the right setup, we are losing traction." / "Stále nemáme optimální setup, nemáme trakci."
Info 13. 11. 18:06 RZ 15 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "This stage wasn't very good for me, but the day was nice in general." / "Tato zkouška se moc nepovedla, ale celkově to byla dobrá etapa."
Info 13. 11. 18:05 RZ 15 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "We are here, we will see tomorrow." / "Jsem tady, zítra uvidíme."
Info 13. 11. 18:03 RZ 15 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I still try to do my best. Once I'm the faster, then the faster is Andreas. I can't push anymore." / "Jedu na maximum. Jednou jsem rychlejší já, jednou Andreas. Už nemůžu jet rychleji."
Info 13. 11. 18:02 RZ 15 S N4 MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "This stage was already OK. We drobe on the limit." / "Tato zkouška už šla zase dobře, jedeme na limitu."
Info 13. 11. 17:59 RZ 15 A8 DONG L. / McLOUGHLIN A. (st. č. 15) "It was today than yesterday, but still there were some tricky and dangerous places." / "Bylo to lepší než včera, ale stále bylo na trati hodně zrádných a nebezpečných míst."
Info 13. 11. 17:57 RZ 15 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "It was day full of action. Very unpredictible stages." / "Byl to hodně kační den, velice nepředvídatelné rychlostní zkoušky."
Info 13. 11. 17:50 RZ 15 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) Had a puncture. / Měl defekt.
Info 13. 11. 17:48 RZ 15 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We lost the right light pod, so we had to go slower." / "Ztratili jsme jedno z přídavných světel, v některým zatáčkách jsme tak museli jet pomaleji."
Info 13. 11. 17:46 RZ 15 M A8 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "It was good day, I did my best." / "Byl to dobrý den, snažil jsem se na maximum."
Info 13. 11. 17:44 RZ 15 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "The launch control failed on the start. I was very angry, because we lost some very important seconds." / "Launch control na startu selhal. Jsem rozčilený, protože jsme ztratili cenné sekundy."
Info 13. 11. 17:42 RZ 15 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "The car was moving a lot, in slow corners understeering and in fast sections oversteering. We have to change it in service." / "Auto je nevypočitatelné, v pomalých zatáčkách je nedotáčivé, v rychlém se zase přetáčí. Musíme to změnit v servisu."
Info 13. 11. 17:40 RZ 15 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was tricky day, but I enjoyed it." / "Byl to hodně náročný den, ale užil jsem si ho."
Info 13. 11. 17:38 RZ 15 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "A made small mistake at the end of the stage." / "Udělal jsem menší chybu na konci."
Info 13. 11. 17:29 RZ 15 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Difficult and slippery. We are here on the end of the day, so it's good." / "Hodně náročné. Ale jsme na konci druhé etapy, takže dobré."
Odstup 13. 11. 18:08 RZ 14 P N4 FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) Retired after the SS with broken wheel. / Odstoupil po RZ s vylomeným kolem.
Info 13. 11. 17:28 RZ 14 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I can't go any faster." / "Už nemůžu jet rychleji."
Info 13. 11. 17:25 RZ 14 S N4 MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "There is something burning, the car is full of smoke. We couldn't see anything." / "Něco v autě zahořelo, vnitřek je plný kouře. Nic jsme neviděli."
Info 13. 11. 17:15 RZ 14 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "We are struggling so much. I'm pushing, but the speed isn't there." / "Trápíme se. Hodně na to tlačím, ale rychlost tam prostě není."
Info 13. 11. 17:12 RZ 14 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We had quite run, it was difficult on the tarmac." / "DObrá jízda, na asfaltu to ale bylo těžké."
Info 13. 11. 17:11 RZ 14 M A8 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "It is working well, I'm quite happy." / "Celkem to jde, jsem spokojený."
Info 13. 11. 17:09 RZ 14 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We hit a chicane, I wanted to get through little faster." / "Trefili jsme retardér, chtěl jsem ho projet trochu rychleji."
Info 13. 11. 17:06 RZ 14 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "We made few mistakes and Mikko and Jari are really fast." / "Udělali jsme několik chybek a Mikko s Jarim jsou hodně rychlí."
Info 13. 11. 17:04 RZ 14 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It is big battle, but the road is really slippery. But I enjoyed it." / "Je to velká bitva, ale tratě moc kloužou. Nicméně jsem si to užil."
Info 13. 11. 17:03 RZ 14 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I had a spin and had to reverse. I lost a couple of seconds." / "Udělal jsem hodiny a musel jsem couvat. Nechal jsem tam několik vteřin."
Info 13. 11. 17:02 RZ 14 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was very very slippery, difficult stage. I had a little moment at the end of the stage." / "Hodně kluzké, byla to těžká zkouška. Měl jsem na konci menší krizi."
Odstup 13. 11. 16:52 RZ 13 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Retired on the road section to SS 13. / Odstoupil na přejezdu k RZ 13.
Info 13. 11. 15:43 RZ 12 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "It was quite nice, we ran with no mistakes." / "Bylo to dobré, jeli jsme bez chyb."
Info 13. 11. 15:42 RZ 12 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "No problem, it's easier now." / "V pohodě, je to teď trochu jednodušší."
Info 13. 11. 15:41 RZ 12 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I'm OK, I just push as I can to have fun." / "Jsem v pohodě, jedu naplno a užívám si to."
Info 13. 11. 15:38 RZ 12 S N4 MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "Ketomaa is pushing, but we try to keep the pace." / "Ketomaa hodně tlačí, ale my se snažíme udržet tempo."
Info 13. 11. 15:36 RZ 12 A8 DONG L. / McLOUGHLIN A. (st. č. 15) "We could run much faster now, good." / "Mohli jsme teď jet mnohem rychleji, dobré."
Info 13. 11. 15:35 RZ 12 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "It was much better than in the morning, but we had two moments." / "Lepší než ráno, ale měli jsme dvě krize."
Info 13. 11. 15:32 RZ 12 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It looks like the driveshaft is broken, I'm very disappointed." / "Vypadá to na prasklou poloosu, jsem zklamaný."
Info 13. 11. 15:29 RZ 12 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It's drier than in the morning, but we have brokem left front damper." / "Je to sušší, než ráno, ale praskl nám levý přední tlumič."
Info 13. 11. 15:28 RZ 12 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "It was OK, difficult stage, so quick!" / "Šlo to dobře, ale je to těžká zkouška, hodně rychlá."
Info 13. 11. 15:25 RZ 12 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We did couple of mistakes, runing wide, not good." / "Udělali jsme pár chyb, jeli jsme zeširoka. Nebylo to dobré."
Info 13. 11. 15:19 RZ 12 M A8 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "It's slippery, butbetter than in the morning." / "Klouže to, ale je to lepší, než ráno."
Info 13. 11. 15:17 RZ 12 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It wasn't perfect now." / "Teď to nebylo úplně perfektní."
Info 13. 11. 15:16 RZ 12 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "We went off in one junction." / "V jedné odbočce jsme šli ven."
Info 13. 11. 15:15 RZ 12 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It is good fight." / "Je to pěkná bitva."
Info 13. 11. 13:05 RZ 11 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "We had some problem and I made a spin now." / "Teď jsme měli problémy, udělal jsem hodiny."
Info 13. 11. 13:03 RZ 11 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "It looks good with the championship, everything is good." / "Se šampionátem to vypadá dobře, všechno funguje."
Info 13. 11. 13:02 RZ 11 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "We had a problem yesterday with dumpers, but today everything is perfect." / "Včera jsme měli problémy s tlumiči, ale dnes vše funguje perfektně."
Info 13. 11. 12:54 RZ 11 S N4 MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "Everything is good, but now we were little bit wider at some places." / "Všechno jde dobře, pouze jsme teď některá místa projeli moc zeširoka."
Info 13. 11. 12:53 RZ 11 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I'm just trying to keep the pace." / "Snažím se jet ve stabilním tempu."
Info 13. 11. 12:50 RZ 11 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It was OK, I drove the last stage in good rthytm." / "Dobré, tuto zkoušku jsme projeli v pěkném rytmu."
Info 13. 11. 12:48 RZ 11 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "I'm not happy with the speed, this car could be faster." / "Nejsem spokojený s rychlostí, todle auto by mohlo jet rychleji."
Info 13. 11. 12:46 RZ 11 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We had a really big slide, luckily we are here." / "Měli jsme jednu větší krizi, ale naštěstí jsme tady."
Info 13. 11. 12:44 RZ 11 M A8 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "I drove carefully, no drama." / "Jedu opatrně, žádné hrocení."
Info 13. 11. 12:42 RZ 11 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm quite pleased with the results." / "Jsem docela spokojený s výsledky."
Info 13. 11. 12:40 RZ 11 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "We made a mistake, but it's OK." / "Udělali jsme malou chybu, ale dopadlo to dobře."
Info 13. 11. 12:36 RZ 11 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was OK, we had again clean run." / "Bylo to dobré, čistá jízda."
Info 13. 11. 12:34 RZ 11 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I want to keep my speed, but the most important is to not to make a mistake." / "Chci si udržet rychlost, ale hlavní je neudělat chybu."
Info 13. 11. 12:31 RZ 11 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I made a spin, I was pushing too hard." / "Udělal jse hodiny, jel jsem moc rychle."
Info 13. 11. 12:31 RZ 10 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I'm not really happy with the setup of the car." / "Nejsem spokojený s nastavením."
Info 13. 11. 12:30 RZ 10 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Nice stage, but I made few mistakes." / "Pěkná zkouška, ale udělal jsem několik chyb."
Info 13. 11. 12:27 RZ 10 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "It was good, we are having fun." / "Šlo to dobře, bavíme se."
Info 13. 11. 12:27 RZ 10 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Now it is little bit easier, I am happy with the third position." / "Teď je to trochu snadnější. Jsem spokojený s průběžným umístěním."
Info 13. 11. 12:25 RZ 10 S N4 MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "The car is working amazingly, but the grip is changing very often, not easy." / "Auto funguje skvěle, ale přilnavost se každou chvíli mění, není to snadné."
Info 13. 11. 12:21 RZ 10 A8 DONG L. / McLOUGHLIN A. (st. č. 15) "We missed left corner in the finish." / "V cíli jsme přejeli jednu odbočku."
Info 13. 11. 12:20 RZ 10 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "I lost a lot of time on tarmac, I don't like it." / "Na asfaltu jsem ztratil spoustu času, nelíbilo se mi to."
Info 13. 11. 12:17 RZ 10 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "The first part was really tricky with gravel tyres, but I enjoy the whole stage." / "První čas byla se šotolinovými pneumatikami hodně zrádná, ale užil jsem si celou vložku."
Info 13. 11. 12:15 RZ 10 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It was OK, but like every stage today it was very slippery." / "Šlo to dobře, ale jako všechny dnešní zkoušky to bylo hondě uklouzané."
Info 13. 11. 12:13 RZ 10 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "The car is good, but I made few mistakes today." / "Auto je dobré, ale já dnes udělal několik chyb."
Info 13. 11. 12:10 RZ 10 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "The tarmac wasn't bad, we just had to be careful and keep in the line." / "Asfalt nebyl zlý, jen jsme museli jet opatrně a držet stopu."
Info 13. 11. 12:09 RZ 10 M A8 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "We are going slowly, but it's OK, no problem. Just carefully." / "Jedem pomaleji, ale jde to v pohodě, bez problémů. Hlavně opatrně."
Info 13. 11. 12:08 RZ 10 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I did few mistakes on the previous stage, I pushed too hard. This stage was tricky." / "Na přecdchozí RZ jsem udělal několik chyb, moc jsem na to tlačil. Tato zkouša byla zase hodně nevypočitatelná."
Info 13. 11. 12:06 RZ 10 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "I made a spin on the tarmac section, I lost some seconds." / "Na asfaltu jsem dělal hodiny, ztratil jsem tam nějaký čas."
Info 13. 11. 12:03 RZ 10 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "OK, I want to keep on the fight for the third." / "OK, chci se udržet v boji o podium."
Info 13. 11. 11:59 RZ 10 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Lot of mud, even on the tarmac section." / "Spousta bláta, dokonce i na asfaltové části."
Info 13. 11. 10:29 RZ 10 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I went straight in one junction on the previous stage and stalled the engine." / "Na předchozí RZ jsem přejel jednu odbočku a zhasl mi motor."
Info 13. 11. 10:22 RZ 8 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We were fast in one corner and rolled." / "Byli jsme v jedné zatáčce rychlejší a šli jsme přes střechu."
Info 13. 11. 10:20 RZ 8 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was very demanding and slippery stage. Now I want to get to the Top 3." / "Byla to neskutečná a uklouzaná zkouška. Teď bych se rád dostal do nejrychlejší trojky."
Info 13. 11. 10:18 RZ 8 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "It was a nightmare, but OK." / "Noční můra, ale vše v pořádku."
Info 13. 11. 10:16 RZ 8 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Very slippery stage. I didn't enjoy it at all." / "Opravdu hodně uklouzané, moc jsem si to neužil."
Odstup 13. 11. 10:13 RZ 8 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) Off the road close to the finish. / Mimo trať kousek před cílem RZ.
Info 13. 11. 10:12 RZ 8 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "OK, it was difficult stage." / "OK, byla to nároční zkouška."
Info 13. 11. 10:06 RZ 8 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It is terrible, I don't like these stages. Very fast and lot of mud." / "Je to šílené, nemám rád tyto zkoušky. Jsou hodně rychle a rozbahněné."
Info 12. 11. 16:55 RZ 7 P N4 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 34) "It's not bad. We had quite a rough season, we have to finish. Crazy weather now, fogging windscreen." / "Není to zlé. Měli jsme opravdu drsný rok, potřebujeme dojet. Počasí je teď bláznivé, mlží se čelní sklo."
Info 12. 11. 16:46 RZ 7 P N4 FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) "Ten mtrs after start I was going over small stone and make some damage on steering." / "Deset metrů po startu jsem přejel nějaký malý kámen a poškodil řízení."
Info 12. 11. 16:39 RZ 7 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Very tough rally today, heavy rain. Now OK, running own pace." / "Dnes to bylo hodně těžké,silný déšť. Teď OK, jedeme si svoje."
Info 12. 11. 16:32 RZ 7 A8 DONG L. / McLOUGHLIN A. (st. č. 15) Reported stopped / Stojí
Info 12. 11. 16:20 RZ 7 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Puncture / Defekt
Info 12. 11. 16:00 RZ 7 Thanks to rally radio by iRally ! / Poděkování rally radiu od iRally !
Info 12. 11. 15:54 RZ 5 P N4 PRITCHARD J. / DURANT R. (st. č. 50) "Lot of standing water. We passed Grondal 2 kms before finish, stopped but seems OK." / "Na trati stojí hodně vody. Grondala jsme předjížděli 2 km před cílem, stál, ale vypadal OK."
Info 12. 11. 15:53 RZ 5 P N4 GRØNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 46) Reported stopped / Stojí na RZ
Info 12. 11. 15:51 RZ 5 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) Damaged suspension during 1st section "Aim is to finish. It's long rally, very tricky." / Poškozené zavěšení v první sekci. "Hlavně dojet. Je to dlouhá rally, moc zrádná."
Info 12. 11. 15:50 RZ 5 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "It's quite big challenge. We had engine problems yesterday." / "Je to opravdu výzva. Včera jsme měli potíže s motorem."
Info 12. 11. 15:48 RZ 5 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Lot of rain, but no problem." / "Hodně prší, ale žádný problém."
Info 12. 11. 15:48 RZ 5 P N4 FLODIN P. / BERGTEN G. (st. č. 48) "I'm just going fastest as I can." / "Jedu tak rychle, jak dokážu."
Info 12. 11. 15:46 RZ 5 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 61) "It's real challenge." / "Je to opravdová výzva."
Info 12. 11. 15:44 RZ 5 S N4 BREEN C. / ROBERTS G. (st. č. 22) "We had puncture on last stage." / "Na předchozí RZ jsme měli defekt."
Info 12. 11. 15:43 RZ 5 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) Pushed by Mikkelsen: "I didn't saw him." / Mikkelsen hned za ním: "Neviděl jsem ho."
Info 12. 11. 15:43 RZ 5 S N4 MIKKELSEN A. / FLØENE O. (st. č. 21) "We catched him (Kosciuszko) 10 km before finish. We lost lot of time." / "Dojeli jsme ho (Kosciuszka) 10 km před cílem. Ztratili jsme hodně."
Info 12. 11. 15:42 RZ 5 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Absolutely no powersteering." / "Totálně bez posilovače."
Info 12. 11. 15:41 RZ 5 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) "I made very bad setup choice on morning. Now I feel back on track. / "Ráno jsem zvolil moc špatné nastavení. Teď se cítím zpátky ve hře."
Info 12. 11. 15:39 RZ 5 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I'm trying, but it's very difficult" / "Snažím se, ale je to moc těžké."
Info 12. 11. 15:38 RZ 5 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Dificult conditions, but I'm happy. Not bad." / "Obtížné podmínky, ale jsem spokojený. Není to zlé."
Info 12. 11. 15:36 RZ 5 A8 DONG L. / McLOUGHLIN A. (st. č. 15) "So rough now, foggy windscreen. So far we getting in the car." / "Je to teď drsné, zamlžené sklo. Zvykáme si na auto."
Info 12. 11. 15:34 RZ 5 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Few moments there. Actually we OK. It's tough." / "Pár krizovek. Momentálně jsme OK. Je to těžké."
Info 12. 11. 15:32 RZ 5 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "Very difficult. So muddy, you can loose car in second." / "Moc těžké. Hodně bláta, ve vteřině můžete přijít o auto."
Info 12. 11. 15:28 RZ 5 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "We are just driving. Trying to push, had spin again." / "Jenom jedeme. Snažil jsem se zabrat, zase jsem dostal hodiny."
Info 12. 11. 15:24 RZ 5 M A8 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) RR tyre puncture "I know have puncture but didn't hit anything." / Defekt PZ pneu "Vím že mám defekt, ale nic jsem netrefil."
Info 12. 11. 15:22 RZ 5 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not much better. Massive understeer." / "O nic lepší. Velká nedotáčivost."
Info 12. 11. 15:20 RZ 5 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "No benefits for me. Pushing really hard, but raining. Can't do anymore." / "Pro mě žádné plus. Šel jsem do toho, ale pršelo. Víc to nešlo."
Info 12. 11. 15:18 RZ 5 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "We made a spin for televison. On sixth gear. I was bit off the road." / "Dělali jsme hodiny pro televizi. Na šestku. Byl jsem lehce mimo trať."
Info 12. 11. 15:16 RZ 5 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) Gearshifting problems "Gearbox stopped working, when shifted then goes to zero, then started again. I have to be carefull." / Potíže s řazením "Řazení přestalo fungovat, zařadil jsem a nic se nestalo, pak zase začalo. Musím být opatrný."
Info 12. 11. 15:14 RZ 5 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's quite OK, but weather is getting more and more difficult." / "Je to vše OK, ale počasí je pořád horší a horší."
Info 12. 11. 15:12 RZ 5 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's better, but difficult conditions, lot of rain. But grip better than morning." / "Je to lepší, ale těžké podmínky, moc prší. Ale přilnavost byla lepší než ráno."
Info 12. 11. 15:10 RZ 5 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I think it's too much water on the road. It was not possible to drive." / "Myslím, že na cestě je příliš mnoho vody. Nedalo se jet."
Info 12. 11. 15:00 RZ 5 Thanks to rally radio by iRally ! / Poděkování rally radiu od iRally !
Info 12. 11. 12:12 RZ 4 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "We have new problem now, lost the intercom, half stage without it. Just really frustrating, different kind of problems. It's not easy." / "Máme teď nový problém, odešel interkom, půlka zkoušky bez něj. Je to opravdu frustrující, pořád nějaké potíže. Není to lehké."
Info 12. 11. 12:02 RZ 4 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "End was really very slippery. But car is good, we trying." / "Konec byl opravdu hodně uklouzaný. Ale auto je v pořádku, bojujeme."
Info 12. 11. 11:30 RZ 3 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We went into second watersplash and engine was flooded by water, we lost few seconds." / "Ve druhém brodu nám voda zalila motor, ztratili jsme pár vteřin."
Info 12. 11. 11:16 RZ 2 A8 ØSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 14) "Not so good. Feels like car is down on power." / "Není to dobré. Jako by autu scházel výkon."
Info 12. 11. 11:14 RZ 2 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Very slippery. Not so muddy, but very slippery." / "Hodně uklouzané. Ani ne tolik bláta, ale hodně to klouzalo."
Info 12. 11. 11:12 RZ 2 M A8 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 6) "It's so slippery now. It's getting wider and wider." / "Už to hodně klouže. Je to víc a víc zeširoka."
Info 12. 11. 11:10 RZ 2 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We spun and stalled the engine, lost some time." / "Dělali jsme hodiny a zhasnul motor, něco jsme ztratili."
Info 12. 11. 11:08 RZ 2 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Everything is fine, just little bit grip level. No worries, it's OK." / "Všechno je v pohodě, jen trochu menší přilnavost. Bez obav, je to OK."
Info 12. 11. 11:06 RZ 2 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "Some places really muddy, bad grip. I lost a little bit time, but OK." / "Místy je to hodně zablácené, špatná přilnavost. Trochu jsem ztratil, ale OK."
Info 12. 11. 11:04 RZ 2 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Good start. Muddy some places, unbeliavable." / "Dobrý start. Místy neuvěřitelné bláto."
Info 12. 11. 11:02 RZ 2 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Quite good start. Some places slippy, but generally many places better as I expected." / "Opravdu povedený start. Místy to klouzalo, ale celkově to bylo na mnoha místech lepší než jsem čekal."
Info 12. 11. 11:00 RZ 2 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I don't know how much I can say. I was little bit cautious." / "Nevím, co velice říci. Byl jsem trochu opatrný."
Info 12. 11. 10:58 RZ 2 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was difficult. I had good start, but then some mistakes. I was little bit out of rhytm then." / "Bylo to obtížné. Začal jsem dobře, ale pak přišly nějaké chyby. Potom jsem trochu ztratil rytmus."
toplist