Rally Guanajuato Bicentenario

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 07. 03. 18:49 RZ 22 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was very good weekend. Maybe I lost second place this morning, we didn't drive on maximum." / "Byl to skvělý víkend. Druhé místo jsme asi ztratili dnes ráno, to jsme nejeli na maximum."
Info 07. 03. 18:47 RZ 22 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 55) "It's been great experience grown from zero with this car, it was great, now we have to keep moving. I'm still learning." / "Byl to skvělý zážitek, začínáme s WRC od nuly. Doufám, že to dál půjde správným směrem, musíme se dál učit."
Info 07. 03. 18:43 RZ 22 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We tried several settings of springs and damps and it was better today, but we still had problems with brakes." / "Zkoušeli jsme rlzná nastavení diferenciálů a pružin, dnes už to celkem šlo, ale pořád nás trápily brzdy."
Info 07. 03. 18:42 RZ 22 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "We had some problems with brakes yesterday, it was OK today, but it was difficult to find the right speed." / "Měli jsme včera potíže s brzdami, dnes už to bylo dobré, ale nemohli jsme nalézt vhodné tempo."
Info 07. 03. 18:39 RZ 22 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I made big mistake, so I'm happy to finish this rally. I'm looking forward to another rally." / "Udělal jsem velkou chybu, takže jsem rád, že jsem v cíli celé rally. Těším se už na další rally."
Info 07. 03. 18:34 RZ 22 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We did good points for the manufacturers. It was tough weekend, but good for me as I did another rally on good position." / "Získali jsme dobré body pro značku. Byl to těžký víkend, ale pro mě to dopadlo dobře, protože to je další rally dokončená na slušné pozici."
Info 07. 03. 18:33 RZ 22 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was very difficult weekend for whole the team, we didn't have speed all the weekend." / "Byl to náročný víkend pro celý tým, celou dobu jsme neměli správnou rychlost."
Info 07. 03. 18:32 RZ 22 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm back in the lead of the championship. I'm really happy, we had good drive yesterday." / "Vedu šampionát, jsem spokojený, zvlášť včera to bylo dobré."
Info 07. 03. 17:35 RZ 21 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been a difficult weekend for us. We need points, so we had to do it." / "Byl to pro nás těžký víkend. Potřebujeme body, takže jsme k tomu museli sáhnout."
Info 07. 03. 17:32 RZ 21 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We slowed down into stage, let Mikko go front of us. It's part of our job. We have same manufacturers point, Mikko needs these points more." / "Zpomalili jsme ve vložce a pustili Mikka před sebe. Je to součást naší práce. Máme stejné body pro značku. Mikko tyhle body potřebuje víc."
Info 07. 03. 17:29 RZ 21 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Untill the end, big fight, big fight. I have to stay concentrate." / "Až do konce, velká bitva, velká bitva. Musím udržet koncentraci."
Info 07. 03. 17:26 RZ 21 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I tried hard, bloody hell. If he beats me on this stage now, he is good and deserve win. I'm very happy." / "Šel jsem do toho, sakra. Jestli mě teď na této zkoušce porazí, tak je dobrý a zaslouží si vyhrát. Jsem moc spokojený."
Info 07. 03. 17:23 RZ 21 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "At the moment everything is perfect. Just superspecial, take it easy and then party on. Today I took it easy." / "Momentálně je vše perfektní. Ještě superspeciálku, projet v klidu a pak začne oslava. Dnes jsem jel v klidu."
Info 05. 03. 14:00 RZ 20 Stage was cancelled from safety reason prior start of the rally / Zkouška byla zrušena z bezpečnostních důvodů před startem rally
Odstup 07. 03. 16:18 RZ 19 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) Retired at service park after SS18 / Odstoupil v servisu po RZ18
Info 07. 03. 16:15 RZ 19 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Damage on right side "Maybe 5-6 km before finish, it was sliding and I had massive hit into brick wall. Luckily nothing damaged." / Poškozená pravá strana "Možná 5-6 km před cílem to uklouzlo a dali jsme velkou ránu do cihlové zdi. Naštěstí není nic poškozeno."
Info 07. 03. 16:12 RZ 19 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's OK, because we not in the competition anymore. I know I can be faster. Setup was wrong on Friday. Now we know what was wrong." / "Je to OK, protože už nejsme ve hře. Vím, že můžu být rychlejší. V pátek bylo špatné nastavení. Teď už víme, co bylo špatně."
Info 07. 03. 16:09 RZ 19 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I think it will be fight till the end. But I take not too much risk. Is not finish yet." / "Myslím, že to bude velká bitva až do konce. Ale moc jsem neriskoval. Ještě není konec."
Info 07. 03. 16:06 RZ 19 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It was so loose. I took little bit harder springs this morning. I did mistake in last corner." / "Bylo to hodně sypké. Dnes ráno jsem dal trochu tvrdší pružiny. Udělal jsem chybu v poslední zatáčce."
Info 07. 03. 16:03 RZ 19 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK. I didn't push, I took it easy. Of course, I'm loosing some time." / "Bylo to OK. Netlačil jsem, jel jsem v klidu. Samozřejmě, že něco ztrácíme."
Info 06. 03. 23:03 RZ 16 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "This stage was good. I used left foot brake too much, I lost brakes. I set some good times today, we beat Pons and Prokop on stages." / "Tahle zkouška byla dobrá. Hodně jsem brzdil levou nohou, přišel jsem o brzdy. Zajížděl jsem dnes dobré časy, na zkouškách jsme porazili Ponse i Prokopa."
Info 06. 03. 22:57 RZ 16 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Actually it's very tough, not easy. I learned a lot with this car, every stage we improving. This car is more fun." / "Momentálně je to hodně náročné, nelehké. Hodně jsem se o autě naučil, s každou zkouškou se zlepšujeme. S tímhle autem je větší zábava."
Info 06. 03. 22:52 RZ 16 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Unbeliavable, so many problems, I don't know why. After puncture maybe something wrong, also misfiring. We not rolled, just went off the road." / "Neuvěřitelné, tolik problémů, nevím proč. Po defektu bylo možná něco špatně, taky vynechávalo zapalování válců. Nešli jsme přes střechu, jen mimo trať."
Info 06. 03. 22:49 RZ 16 P N4 ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 31) "Everything is OK with the car, we trying to saving it. We not pushing, zero reason to do this." / "S autem je vše OK, snažíme se ho šetřit. Netlačíme, nemáme k tomu žádný důvod."
Info 06. 03. 22:46 RZ 16 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We just driving, trying to go fast. It will be difficult tomorrow. We will try to push." / "Prostě jedeme, snažíme se jet rychle. Zítra to bude náročné. Zkusíme zabrat."
Info 06. 03. 22:41 RZ 16 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Problems with clutch. But I lost time on the stages, not very happy." / "Potíže se spojkou. Ztratil jsem ale čas na trati, nejsem moc spokojený."
Info 06. 03. 22:38 RZ 16 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) Problem with brakes reported / Problém s brzdami
Info 06. 03. 22:35 RZ 16 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I think I hit some stone on left side, but still it's OK. I stalled engine two times on previous two stages, lost maybe 6-7 seconds." / "Myslím, že jsem trefil levou stranou nějaký kámen, ale je to pořád OK. Na předchozích dvou testech mi dvakrát zhasnul motor, ztratil jsem možná 6-7 sekund."
Info 06. 03. 22:32 RZ 16 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Second day was lot better than first. We doing all we can. We working on setup. One day to go." / "Druhý den byl o hodně lepší než první. Děláme co můžeme. Pracujeme na nastavení. Zbývá ještě den."
Info 06. 03. 22:29 RZ 16 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "OK, we were faster than Ogier, lost only five seconds to Seb, better than the morning. We made car stiffer." / "OK, byli jsme rychlejší než Ogier, ztratili jen 5 vteřin na Seba, lepší než ráno. Přitvrdili jsme auto."
Info 06. 03. 22:26 RZ 16 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was really really perfect day. No mistakes, I was on the limit all the time to increase my lead." / "Byl to opravdu opravdu perfektní den. Bez chyb, celou dobu jsem jel na limitu, abych zvýšil své vedení."
Info 06. 03. 22:23 RZ 16 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's perfect. We slowed down at the end, just to be third on the road tomorrow. Just two small problems today, we stalled once. My plan is to fight with Petter." / "Je to perfektní. Ke konci jsme zpomalili, abysme zítra byli třetí na trati. Dnes jen dva menší problémy, jednou nám zhasnul motor. Mým plánem je bojovat s Petterem."
Info 06. 03. 22:20 RZ 16 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I must say even second time it was very slippery. But we doing well, we will see tomorrow." / "Musím říct, že i napodruhé to hodně klouzalo. Ale vedeme si dobře, uvidíme zítra."
Info 06. 03. 22:40 RZ 14 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) Broken differential / Poškozený diferenciál
Info 06. 03. 20:47 RZ 14 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "The feeling is OK. We changed little bit suspension. For me is important to finish without problems, learn about the car." / "Pocit je dobrý. Trochu jsme změnili nstavení podvozku. Pro mě je důležité dojet bez problémů, osahat si auto."
Info 06. 03. 20:43 RZ 14 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "We have many problems today, but still we are in rally. We cannot push to hard now, just keep second place." / "Máme dnes moc potíží, ale pořád jedeme. Nemůžeme teď moc tlačit, jen hlídat druhé místo."
Info 06. 03. 20:41 RZ 14 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) Reported stopped on stage / Stojí na RZ
Info 06. 03. 20:39 RZ 14 P N4 ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 31) "Everything is OK, now I'm saving the car." / "Vše je OK, teď se jen snažím pošetřit auto."
Info 06. 03. 20:36 RZ 14 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I think it's OK, I don't want to risk. I will keep this pace, we'll see on next stage." / "Myslím, že je to OK, nechci riskovat. Pojedu stejné tempo, uvidíme na další zkoušce."
Info 06. 03. 20:33 RZ 14 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) Still clutch problems probably / Pravděpodobně stále potíže se spojkou
Info 06. 03. 20:28 RZ 14 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Just the brakes again. I think I left foot braked too much. My fault." / "Zase brzdy. Myslím, že jsem moc brzdil levačkou. Moje chyba."
Info 06. 03. 20:23 RZ 14 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Feeling is pretty OK, but car is bad. Not much to do. I just try to find good rhythm now, really strange." / "Pocit je opravdu dobrý, ale čas špatný. Nic moc nemůžu dělat. Jen se snažím najít správný rytmus, opravdu divné."
Info 06. 03. 20:20 RZ 14 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We went hard with the setup. First section was very well, but on slow section I had no grip." / "Přitvrdili jsme nastavení. První sekce byla moc dobrá, ale v pomalé pasáži mi chyběla adheze."
Info 06. 03. 20:17 RZ 14 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I had a very good stage. I pushed on the limit. If I'll be tomorrow first on the road, it will be difficult. I'm doing my best today." / "Zajel jsem velmi dobře. Šel jsem na limit. Pokud budu zítra první na trati, bude to náročné. Dělám dnes vše co můžu. "
Info 06. 03. 20:14 RZ 14 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's good. I'm continue to drive same rhythm. Grip is really better than this morning." / "Je to dobré. Jedu dál ve stejném rytmu. Přilnavost je opravdu lepší než dnes ráno."
Info 06. 03. 20:11 RZ 14 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Still very slippery, I still cleaning it. I had overheating, had to slow down for 500 mtrs. Just air intake." / "Pořád to moc klouže. Stále čistím trať. Přehřívalo se auto, musel jsem asi 500 m jet pomaleji. Jen sání vzduchu."
Info 06. 03. 18:13 RZ 12 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "High diff temperature. I went sideways, sideways, sideways. It's not working. 150 degrees now." / "Vysoká teplota diferenciálu. jel jsem bokem, bokem, bokem. Nefungovalo to. Teď je tam 150 stupňů."
Info 06. 03. 18:11 RZ 12 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Great fun, unfortunatelly we had technical problem yesterday. But look at the times, performance is here." / "Skvělá zábava, bohužel jsme včera měli technický problém. Ale podívejte na časy, výsledky tu jsou."
Info 06. 03. 18:09 RZ 12 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Wery lucky, at braking point we were sideways, hit the stone, we had puncture." / "Měli jsme štěstí, na brzdy jsme šli bokem, měli jsme defekt."
Info 06. 03. 18:08 RZ 12 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "I need more kilometers, but today I feel more comfortable. It's completely different to group N." / "Potřebuji více kilometrů, ale dnes se cítím víc v pohodě. Je to úplně jiné než auto skupiny N."
Info 06. 03. 18:04 RZ 12 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) Reported rolled, continue / Šel přes střechu, pokračuje
Info 06. 03. 18:02 RZ 12 P N4 ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 31) "I made spin on previous stage. This one was slippery. I don't know, I received info Toshi rolled now." / "Na předchozí zkoušce jsem dělal hodiny. Tahle byla uklouzaná. Nevím, dostal jsem info že Toši šel přes střechu."
Info 06. 03. 17:58 RZ 12 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Good for us, think we will go same speed, no riks for us. If Xavi will be faster, we will let him go. Bit problem with temperature." / "Pro nás dobré, myslím, že budeme pokračovat stejným tempem, bez riskování. Pokud bude Xavi rychlejší, necháme ho jet. Trošku problém s teplotou."
Info 06. 03. 17:56 RZ 12 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) Bumper off, no clutch probably / Utržený nárazník, pravděpodobně bez spojky
Info 06. 03. 17:40 RZ 12 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's getting OK. Car is working very well, we'll try." / "Jde to dobře. Auto funguje moc dobře, budeme se snažit."
Info 06. 03. 17:37 RZ 12 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Sebastien is unbeliavable, he is getting well. That's it. On previous stage I had puncture." / "Sebastien je neuvěřitelný, vede si dobře. Je to tak. Na předchozí zkoušce jsem měl defekt."
Info 06. 03. 17:34 RZ 12 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We have broken damper or puncture. We stalled. Something went wrong with front right, difficult to drive." / "Máme prasklý tlumič nebo defekt. Zhaslo mi to. Něco je špatně s pravým předkem, nedá se jet."
Info 06. 03. 17:28 RZ 12 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm in the lead. But it's difficult. Stage is not clean so much. We will try to increase gap." / "Jsme ve vedení. Ale je to těžké. Trať není až tak moc vyčištěná. Zkusíme zvýšit odstup."
Info 06. 03. 17:25 RZ 12 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We made spin on previous stage. This one was OK, continue like this." / "Na předchozí RZ jsme dělali hodiny. Tahle byla OK, jedeme takhle dál."
Info 06. 03. 17:22 RZ 12 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "First one was OK, second stage was good, but this stage is so big loose. Very difficult, very slippy." / "První byla OK, druhá zkouška dobrá, ale na této moc šotoliny. Moc těžké, hodně kluzké."
Info 06. 03. 16:54 RZ 11 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) Reported engine stalled at start line / Zhasnul mu motor na startu RZ
Info 06. 03. 15:48 RZ 10 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Looks everything is fine. Car is working well. But I'm little bit angry, we lost a lot in dust behind Xavier's car." / "Vše se zdá být OK. Auto funguje dobře. Jsem jen trochu naštvaný, dost jsme ztráceli v prachu za Xavierovým autem."
Info 06. 03. 15:38 RZ 10 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Matthew was straight in left turn. For me was stage OK." / "Matthew šel rovně v levé zatáčce. Pro mě byla zkouška OK."
Info 06. 03. 15:37 RZ 10 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 55) Stopped on stage, broken front suspension / Stojí na RZ, poškozené zavěšení předního kola
Info 06. 03. 15:34 RZ 10 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) Reported went into ditch / Spadl do příkopu
Info 06. 03. 15:31 RZ 10 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I lost my brakes for 10 kilometers. It was my fault. I lost a lot." / "Přišel jsem o brzdy po 10 km. Byla to moje chyba. Hodně jsem ztratil."
Info 06. 03. 15:28 RZ 10 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "He is really fast. I don't know, but still I have good feeling. It's been tricky. We keep on trying." / "Je opravdu rýchlý. Nevím, ale pořád mám dobrý pocit. Bylo to zrádné. Budeme se dál snažit."
Info 06. 03. 15:25 RZ 10 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was not driving perfect. I really tried as quick as I can and benefit from our position, but when you look at time of Sebastien, it's amazing. Dani was on side of the road, car was jacked up." / "Nejel jsem perfektně. Opravdu jsem se snažil jet co nejrychleji a využít naši startovní pozici, ale když vidíte čas Sebastiena, je úžasný. Dani byl na kraji cesty, auto na heveru."
Info 06. 03. 15:20 RZ 10 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Good time. I was pushing very hard. It's not good to clean road here. I had good rhythm." / "Dobrý čas. Šel jsem do toho. Tady není dobré, když musíte čistit trať. Měl jsem dobrý rytmus."
Info 06. 03. 15:19 RZ 10 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) Reported stopped on stage, broken wishbone / Stojí na RZ, prasklé rameno
Info 06. 03. 15:17 RZ 10 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's difference than yesterday. It's very slippery, but OK. I tried clean run, no risk at all." / "Je to jiné než včera. Hodně to klouže, ale OK. Snažil jsem se jet čistě, neriskoval jsem."
Info 06. 03. 15:14 RZ 10 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Everything is OK, it's very very loose. Last 7 kms I really struggled with the car. But it's OK." / "Vše je OK, je to hodně hodně sypké. Posledních 7 km jsem s autem opravdu bojoval. Ale je to OK."
Odstup 05. 03. 23:59 RZ 9 N3 ZALDIVAR I. / SALOM V. (st. č. 63) Retired / Odstoupil
Info 05. 03. 23:35 RZ 9 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 55) Puncture on rear. "I hit something, because car has so much power. I enjoyed it today." / Defekt zadního kola "Něco jsem trefil, protože auto má velký výkon. Dnešek jsem si užíval."
Info 05. 03. 23:30 RZ 8 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 55) Hit a bank / Trefil bariéru
Odstup 05. 03. 23:59 RZ 7 P N4 BACCO G. / AGNESE G. (st. č. 41) Retired / Odstoupil
Odstup 05. 03. 22:42 RZ 7 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Rolled in stage, crew OK / Šel přes střechu, posádka OK
Info 05. 03. 22:12 RZ 7 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "No reason to slow down. We will see result on last day. I'll do the best I can. I have no strategy." / "Není důvod zpomalovat. Výsledek uvidíme na konci posledního dne. Udělám co budu moci. Nemám žádnou strategii."
Info 05. 03. 22:09 RZ 7 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It's been tough day. Really slippy, quite tricky." / "Byl to těžký den. Hodně to klouzalo, opravdu zrádné."
Info 05. 03. 22:06 RZ 7 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "OK, but I lost a lot. Now I have something broken on rear." / "OK, ale dost jsem ztratil. Teď máme na zadku něco poškozeného."
Info 05. 03. 22:03 RZ 7 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Good day, no problems, car was working well all the day. It will be difficult tomorrow, for sure." / "Dobrý den, bez problémů, auto fungovalo dobře po celý den. Zítra to bude určitě náročné."
Info 05. 03. 22:00 RZ 7 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I'm happy. Good position for tomorrow maybe. I was surprised, in the middle I had same time like Sebastien, but then he was faster." / "Jsem spokojený. Možná dobrá pozice na zítřek. Byl jsem překvapen, v polovině zkoušky jsme jeli se Sebem, ale pak byl rychlejší."
Info 05. 03. 21:57 RZ 7 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We've been bit far from Citroens today. But no mistakes. Tomorrow will be good with road position." / "Dnes se nám Citroeny moc vzdálily. Ale bez chyb. Zítra budeme mít dobrou pozici na trati."
Info 05. 03. 21:54 RZ 7 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very good first day for me. Second on the road seems to be much better than first. I'm satisfied with my day." / "Pro mě moc dobrý den. Vypadá to, že pozice druhého na trati byla o moc lepší než první. Jsem spokojen s dneškem."
Info 05. 03. 21:51 RZ 7 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Really good drive, but still losing few seconds or so. I don't believe. We will see tomorrow." / "Opravdu dobrá jízda, ale pořád jsme ztratili pár vteřin nebo tak. Nemůžu tomu věřit. Uvidíme zítra."
Info 05. 03. 22:27 RZ 6 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) Broken alternator belt / Prasklý řemen alternátoru
Info 05. 03. 20:12 RZ 5 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "It's very good." / "Je to moc dobré."
Info 05. 03. 20:10 RZ 5 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "We find really good setup after morning. I'm quite happy now, we will see." / "Našli jsme opravdu dobré nastavení. Jsem teď fakt spokojený, uvidíme."
Info 05. 03. 20:07 RZ 5 P N4 ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 31) "No problems, everything is OK. I'm happy. We will see the time of Toshi."/ "Bez problémů, vše je OK. Jsem spokojený. Uvidíme podle času Tošiho."
Info 05. 03. 20:06 RZ 5 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Not good, fuel is smelling like hell inside. Too much inside, we cannot fix it." / "Není to dobré, vevnitř strašně smrdí benzín. Je toho vevnitř moc, nemůžem s tím nic dělat."
Info 05. 03. 20:02 RZ 5 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 55) "Definitely more grip and I get more confidence. Better braking, turning. Amazing. I'm still braking little bit too early." / "Jednoznačně lepší přilnavost a získávám více jistoty. Lepší brždění, zatáčení. Úžasné. Pořád jdu trochu brzy na brzdy."
Info 05. 03. 19:53 RZ 5 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's very good. We lost actually 4-5 seconds, we went off a litle bit." / "Je to moc dobré. Ztratili jsme teď 4-5 sekund, byli jsme lehce mimo trať."
Info 05. 03. 19:50 RZ 5 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were happy at the start, more grip. We made changes in service. But we still little bit unsure at the end." / "Po startu jsme byli spokojenější, líp to sedělo. V servisu jsme udělali změny. Ale ke konci to bylo trochu nejisté."
Info 05. 03. 19:47 RZ 5 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I lost some tenths to Mikko, I can't drive faster." / "Ztratil jsem pár desetin na Mikka, nemůžu jet rychleji."
Info 05. 03. 19:44 RZ 5 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Feeling of the car is perfect. We continue try to push." / "Pocit z auta je skvělý. Budeme se snažit zase zatáhnout."
Info 05. 03. 19:41 RZ 5 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Quite good. Now we had more grip. The road position will be important for tomorrow, but I will try continue like this." / "Opravdu dobré. Teď máme víc adheze. Zítra bude důležitá pozice na trati, ale pojedu dál jako teď."
Info 05. 03. 19:38 RZ 5 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Much better than in the morning. But can't understand why we losing in the middle of stage to Loeb." / "Šlo to o hodně líp než ráno. Ale nechápu, proč jsme uprostřed zkoušky tolik ztráceli na Loeba."
Info 05. 03. 19:35 RZ 5 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was very good. I was flat out all the stage. Really good drive. I'm happy with my stage." / "Moc dobré. Jel jsem celou zkoušku naplno. Opravdu dobrá jízda. Jsem s tím spokojený."
Info 05. 03. 19:32 RZ 5 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's clean. Grip is consistent. But not going well, still losing a lot. I try to push harder." / "Je to čistší. Drží to stejně. Ale moc mi to nejde, pořád ztrácím hodně. Zkusím víc zabrat."
Info 05. 03. 17:48 RZ 3 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Not easy for the moment, we improving with every stage." / "Není to momentálně snadné, zlepšujeme se s každou zkouškou."
Info 05. 03. 17:45 RZ 3 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We hit the rock and bent the steering. We fix it on the road section, but loose connection rod and also fuel pump connection on stage two." / "Trefili jsme kámen a ohnuli řízení. Na přejezdu jsme to spravili, ale pak se na dvojce povolila spojovačka a hadice od palivové pumpy."
Info 05. 03. 17:42 RZ 3 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "I'm quite happy. But I'm gettig used to the car, not going full speed." / "Jsem opravdu spokojený. Ale zvykám si na auto, nejedu naplno."
Info 05. 03. 17:40 RZ 3 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Very difficult, not easy. I have learn a lot with this car. But it's OK." / "Hodně těžké, není to snadné. Hodně se s tímto autem učím. Ale je to OK."
Info 05. 03. 17:38 RZ 3 P N4 ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 31) "Everything was OK, very slippery stage. No big problems." / "Vše je OK, velmi kluzká zkouška. Žádné velké potíže."
Info 05. 03. 17:34 RZ 3 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It's looking very bad. We had two bumps, something is bad, we feel fuel in the car. Something is destroyed. In high-speed it was big bumps." / "Vypadá to moc špatně. Dvakrát jsme narazili, něco je poškozeno, cítíme benzín v autě. Něco je zničené. Ve vysoké rychlosti to byly velké kopance."
Info 05. 03. 17:32 RZ 3 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 55) "Second one was pretty good too, but this was so loose. I was really carefull. My goal is to finish." / "Dvojka byla taky moc dobrá, ale tahle byla hodně uklouzaná. Jel jsem opravdu opatrně. Mým cílem je dokončit rally."
Info 05. 03. 17:29 RZ 3 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "I cannot feel the car very good. It was very slippery, I had no confidence." / "Moc dobře jsem necítil auto. Bylo to moc uklouzané. Neměl jsem jistotu."
Info 05. 03. 17:22 RZ 3 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's very good. It's cleaner, but on some parts you can't go faster. Feeling is comfortable, but still is there somethink to improve." / "Je to opravdu dobré. Je to čistší, ale místy se nedá jet rychleji. Pocitově je to pohoda, ale pořád je co zlepšovat."
Info 05. 03. 17:19 RZ 3 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Think we must have somethink broken on the rear. Car was moving even on straight." / "Myslím, že máme něco poničeného na zadku. Auto se smýkalo i na rovině."
Info 05. 03. 17:16 RZ 3 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's very very slippery. I'm trying my best, OK. Everything is working perfect, nothing to say." / "Hodně, hodně to klouže. Dělám co můžu. Všechno funguje perfektně, není co dodat."
Info 05. 03. 17:13 RZ 3 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Good start. We have good drive this morning. But now my rear was sliding at the end of stage, maybe I have puncture." / "Dobrý start. Dnes ráno jedeme dobře. Ale teď ke konci mi moc klouzal zadek, možná máme defekt."
Info 05. 03. 17:10 RZ 3 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I lose lot time at the end now. Loose gravel, very slippery. Difficult for braking. But it's OK, at the moment everything right." / "Teď jsem ke konci moc ztratil. Sypká šotolina, moc kluzké. Těžké na brzdy. Ale OK, zatím je vše v pořádku."
Info 05. 03. 17:07 RZ 3 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Second and third stage I've been driving definitely better. But Citroens doing really well." / "Druhou a třetí zkoušku jsem jel rozhodně lépe. Ale Citroeny si vedou opravdu dobře."
Info 05. 03. 17:04 RZ 3 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Plan is to continue like I do. I'm trying my best. Everything is OK." / "Plán je jet dál jako teď. Dělám co můžu. Všechno je OK."
Info 05. 03. 17:01 RZ 3 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Driving is OK, but it's so much loose. I tried to push on SS2, but we had massive moment." / "Jízda je OK, ale je to hodně na prachu. Na RZ 2 jsem zkusil zatáhnout, ale měli jsme obrovskou krizi."
Info 05. 03. 16:44 RZ 2 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) Stopped on stage, broken rear suspension / Stojí na RZ, poškozená zadní náprava
Info 05. 03. 16:30 RZ 2 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Reported stopped on stage, hit the rock / Stojí na RZ, trefil kámen
Info 05. 03. 15:27 RZ 1 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Not bad, my first stage in this car." / "Není to zlé, má první RZ v tomto autě."
Info 05. 03. 15:25 RZ 1 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "I think it's good, because for the moment we have fastest time." / "Myslím, že je to dobré, protože zatím máme nejrychlejší čas."
Info 05. 03. 15:23 RZ 1 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "OK, first time with this car on the special stage. I'm happy. Not easy, but OK." / "OK, jsem poprvé s tímhle autem na RZ. Jsem spokojený. Není to snadné, ale OK."
Info 05. 03. 15:21 RZ 1 P N4 ARAÚJO A. / MIGUEL R. (st. č. 31) "Lot of dust in the stage. But everything is OK. Low power in this altitude." / "Na trati se moc práší. Ale všechno je OK. V téhle výšce je malý výkon."
Info 05. 03. 15:19 RZ 1 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "We had rear diff, fuel pump and clutch problem yesterday. We took few seconds to Prokop now, but I think it will not enough." / "Včera jsme měli potíže se zadním diferenciálem, palivovou pumpou a spojkou. Teď jsme najeli pár vteřin na Prokopa, ale myslím, že to nebude stačit. "
Info 05. 03. 15:16 RZ 1 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I like it. It's good, but very dusty from the cars front of us. It's very hot inside the car." / "Líbí se mi to. Je to dobré, ale je hodně prachu od aut před námi. V autě je hodně horko."
Info 05. 03. 15:14 RZ 1 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 55) "It was my first real stage in this car. Incredible." / "Byla to má první opravdová rychlostka v tomhle autě. Úžasné."
Info 05. 03. 15:11 RZ 1 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Hard to find a good rhythm. I've been bit struggling with the brakes at the end." / "Těžkose hledal správný rytmus. Ke konci jsem se trochu potýkal s brzdami."
Info 05. 03. 15:05 RZ 1 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's really good. But we know our starting position is no doubt. We lost a bit after start. Car is working very well actually." / "Je to opravdu dobré. Ale víme, že se nedá zpochybňovat naše startovní pozice. Trochu jsme ztratili po startu. Auto momentálně funguje velmi dobře."
Info 05. 03. 15:02 RZ 1 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not bad start, we lost on the first 5-6 kms, we had no grip." / "Nebyl to zlý začátek, ztratili jsme na prvních 5-6ti km, neměli jsme přilnavost."
Info 05. 03. 14:59 RZ 1 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Compare to the other Fords I think it's not too bad. We try our best." / "V porovnání s ostatními Fordy to myslím není zlé. Snažíme se."
Info 05. 03. 14:56 RZ 1 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's good, but we know we have very good position on the road. Clean run. We try to drive good for the moment and we will see on the evening." / "Je to dobré, ale víme, že máme velmi dobrou pozici na trati. Čistá jízda. Budeme se snažit o dobrou jízdu a uvidíme večer. "
Info 05. 03. 14:53 RZ 1 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Not bad, because road is more clear for me. I tried to push and win, but it's too difficult. I'm really happy for the moment." / "Nebylo to zlé, protože jsem měl o hodně čistší trať. Snažil jsem se zabrat a vyhrát, ale je to moc těžké. Momentálně jsem opravdu spokojený."
Info 05. 03. 14:50 RZ 1 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I didn't drive very well. Honestly, car is working OK. But no worries about next stages." / "Nejel jsem moc dobře. Ale upřímně, auto funguje dobře. Ale nemám obavy ohledně dalších zkoušek."
Info 05. 03. 14:47 RZ 1 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK, I started to loose some time because the dust. But then I found a good rhytm, because Mikko made the line. Think it was been good." / "Dobré. Zkraje jsem trochu ztrácel kvůli prachu, ale pak jsem chytil dobrý rytmus, protože Mikko udělal stopu. Myslím, že to bylo dobré."
Info 05. 03. 14:44 RZ 1 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I don't know, but my driving was very bad. From the beginning it was good, but then ... Lot of loose, I had no rhythm at all. Very bad start." / "Nevím, ale jel jsem moc špatně. Na začátku to bylo dobré, ale potom ... Bylo to hodně prašné, neměl jsem žádný rytmus. Hodně špatný začátek."
toplist