46. Rally Catalunya

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 24. 10. 14:28 RZ 16 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) "Finishing second is great result for us." / "Druhé místo je pro nás skvělé."
Info 24. 10. 14:27 RZ 16 N4 GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 62) "Very good, I made no mistake." / "Velmi dobré, neudělal jsem chybu."
Info 24. 10. 14:24 RZ 16 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 23) "Was possible just drive, I tried my best. Sensor on the cranckshaft gave my signal." / "Mohl jsem jen jet, dělal jsem co jsem mohl. Rozsvítila se mi kontrolka signálu na klikovce."
Info 24. 10. 14:23 RZ 16 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 18) "We are happy with this achievement." / "S tímto výsledkem jsme spokojení."
Info 24. 10. 14:21 RZ 16 N4 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 17) "It's so fun to drive. This Ford is perfect car for next year." / "Je to zábava jet s tímhle. Tento Ford je perfektní auto pro příští sezónu."
Info 24. 10. 14:20 RZ 16 M A8 VILLAGRA F. / DÍAZ J. (st. č. 9) "For us it's been last rally with this car." / "Pro nás to byla poslední rally s tímto autem."
Info 24. 10. 14:18 RZ 16 M A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's most difficult championship. I'm really enjoying it." / "Je to nejnáročnější šampionát. Opravdu si to užívám."
Info 24. 10. 14:16 RZ 16 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "I think we deserved some good result." / "Myslím, že jsme si zasloužili nějaký slušný výsledek."
Info 24. 10. 14:14 RZ 16 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We needed good oportunity to score points for second place in championship. But no regret. My performance on tarmac is better and better." / "Potřebovali jsme dobrou příležitost k zisku bodů pro druhé místo v šampionátu. Ale nelituji. Můj výkon na asfalu je lepší a lepší."
Info 24. 10. 14:12 RZ 16 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It's been better today, but last rally with this car on tarmac. Good fun." / "Dnes to bylo lepší, ale poslední asfaltová rally s tímto autem. Dobrá zábava."
Info 24. 10. 14:10 RZ 16 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been better today, everything was working. Going for new challenges. We'll try to win in GB." / "Dnes to bylo lepší, vše fungovalo. Půjdeme za další výzvou. Zkusíme vyhrát v Británii."
Info 24. 10. 14:08 RZ 16 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I actually like driving on the tarmac. Now I have to try for podium on this." / "Už se mi jízda na asfaltu líbí. Teď se na něm budu snažit získat stupně vítězů."
Info 24. 10. 14:06 RZ 16 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "I'm very happy for the rally. This third place is for every spectator." / "Jsem moc spokojený s touto rally. Třetí místo patří všem diváků."
Info 24. 10. 14:04 RZ 16 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Too much sideways, I don't know. I need the time. ... I'm very please, it was an hard weekend." / "Moc bokem, nevím. Potřebuju čas. ... Jsem moc potšený, bylo to hodně těžký víkend."
Info 24. 10. 14:02 RZ 16 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very good result in Spain again. We could drive without any pressure. On tarmac it was little bit easier." / "Další dobrý výsledek ve Španělsku. Nemuseli jsme jet pod tlakem. Na asfaltu to bylo trochu jednodušší."
Info 24. 10. 13:59 RZ 16 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od i Rally!
Info 24. 10. 13:18 RZ 15 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 23) Stopped on stage, alternator belt problems reported / Stál na trati, potíže s klínovým řemenem
Info 24. 10. 12:58 RZ 15 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "I tried really really hard. Five second is maximum. But really happy with the car and everything." / "Opravdu opravdu jsem se snažil. Pět vteřin je maximum. Ale jsem opravdu spokojený s autem a se vším."
Info 24. 10. 12:56 RZ 15 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I didn't take any risk, was very cautious for tyres. I'll be very exciting. I try to be smart." / "neriskoval jsem, dával jsem pozor na pneumatiky. Bude to hodně vzrušující. Zkusím být chytrý."
Info 24. 10. 12:54 RZ 15 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, safe drive. Dani is doing good time, but Petter is also very fast. Nice battle to follow." / "OK, bezpečná jízda. Dani jede dobrý čas, ale Petter je taky hodně rychlý. Dobré sledovat tuhle bitvu."
Info 24. 10. 10:42 RZ 14 N4 LLOVERA A. / MARTÍ M. (st. č. 66) "I broke one wheel on previous stage." / "Poškodil jsem na předchozí zkoušce kolo."
Info 24. 10. 10:40 RZ 14 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) On warning lights "We slid in one corner and hit the bank." / Na blinkry "V jedné zatáčce jsme uklouzli a trefili břeh."
Info 24. 10. 10:39 RZ 14 N4 GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 62) "Bit bumpy, but everything is fine" /. "Trochu uskákané, ale vše je v pohodě."
Info 24. 10. 10:37 RZ 14 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "Now is getting tough to believe." / "Teď se dá těžko v něco věřit."
Info 24. 10. 10:36 RZ 14 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 23) "Good for us at the moment. Still pushing a bit." / "Teď je to pro nás dobré. Pořád trochu tlačím."
Info 24. 10. 10:34 RZ 14 J A6 LEMES MACIAS Y. / PEÑATE R. (st. č. 31) "We had front tyre puncture on last one." / "Na předchozí zkoušce jsme měli defekt přední pneu."
Info 24. 10. 10:24 RZ 14 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) FR top mount damaged, trying fix ix "Same as in France, but we fix it." / Poškozený horní úchyt PP tlumiče, snaží se opravit "Stejné jako ve Francii, ale opravili jsme to."
Info 24. 10. 10:22 RZ 14 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We going slowly into right direction. This one was quite tricky, quite bumpy." / "Pomalu to jde správným směrem. Tahle RZ byla opravdu zrádná, opravdu uskákaná."
Info 24. 10. 10:20 RZ 14 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's completelly different, very bumpy. But OK." / "Je to úplně jiné, hodně uskákané. Ale OK."
Info 24. 10. 10:18 RZ 14 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I had a good feeling on these stages. Few tenths of seconds." / "Na těchto zkouškách jsem měl dobrý pocit. Pár desetinek."
Info 24. 10. 10:16 RZ 14 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "I enjoyed it alot. I took it little bit careful. Honestly, it will be difficult, but I'll try." / "Hodně si to užívám. Jel jsem trochu opatrněji. Upřímně, bude to těžké, ale zkusím to."
Info 24. 10. 10:14 RZ 14 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Don't worry." / "Bez obav."
Info 24. 10. 10:12 RZ 14 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Tricky, more grip changing, more bumpy. No risk, I just drive through." / "Zrádné, vícse měnila přilnavost, uskákanější. Jen jsem to projel."
Info 24. 10. 10:09 RZ 14 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od i Rally!
Odstup 24. 10. 09:40 RZ 13 A8 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 15) Crashed, crew OK, driver has broken collar bone / Havárie, posádka OK, jezdec zlomená klíční kost
Info 24. 10. 09:16 RZ 13 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Normal stage for us. I tried to find motivation to drive." / "Pro nás normální zkouška. Snažil jsem se najít nějakou motivaci k jízdě."
Info 24. 10. 09:14 RZ 13 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It was OK, no massive dramas." / "Bylo to OK, žádné velké drama."
Info 24. 10. 09:12 RZ 13 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Quite OK, nice stage. Good rhythm, always clean." / "Opravdu OK, pěkná zkouška. Dobrý rytmus, po celou dobu čistě."
Info 24. 10. 09:11 RZ 13 J A6 LEMES MACIAS Y. / PEÑATE R. (st. č. 31) Stopped, continuing / Stál, pokračuje
Info 24. 10. 09:10 RZ 13 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I have no chance. But I also knew on morning when came into the stage." / "Jsem bez šance. Ale to už jsem věděl ráno, když jsem vyjel."
Info 24. 10. 09:08 RZ 13 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Not enough. I tried for little bit more, but it's difficult." / "Není to dost. Snažil jsem se, aby to bylo trochu víc, ale je to těžké."
Info 24. 10. 09:06 RZ 13 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I took maybe little bit too cautious in the middle on tyres. I'm trying." / "V polovině jsem byl možná moc opatrný kvůli pneumatikám. Snažím se."
Info 24. 10. 09:04 RZ 13 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, but I was not pushing too hard. We can't push on this tyres, driving our speed, no hard braking, just keep the car in the rhythm." / "OK, ale moc jsem netlačil. na těchto pneu se nedá tlačit, jeli jsme si svoje, žádné drsné brzdy, jen držet auto v rytmu."
Info 23. 10. 17:31 RZ 12 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) "Still some small problem with electric. But great for the moment." / "Pořád malý problém s elektrikou. Ale jinak je to momentálně skvělé."
Info 23. 10. 17:30 RZ 12 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 23) "Good, I like it. Tomorrow is finish. I want to keep title." / "Dobré, líbilo se mi to. Zítra je konec. Chci udělat titul."
Info 23. 10. 17:29 RZ 12 J A6 LEMES MACIAS Y. / PEÑATE R. (st. č. 31) "Good, looking forward to tomorrow." / "Dobré, těším se na zítřek."
Info 23. 10. 17:28 RZ 12 N4 GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 62) "Nice stage, narrow, but I like it." / "Pěkná zkouška, úzká, ale líbila se mi."
Info 23. 10. 17:27 RZ 12 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 18) "It was good day, we learned a lot. Henning is going flat out." / "Byl to dobrý den, hodně jsme se naučili. Henning jede naplno."
Info 23. 10. 17:26 RZ 12 N4 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 17) "I'm pushing, I promise." / "Tlačím, nekecám."
Info 23. 10. 17:24 RZ 12 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "Today was good day, typical Catalunya stages. Tarmac, circuit type. Enjoyable." / "Dnešek byl dobrý, typické katalánské zkoušky. Asfalt, jako na okruhu. Radost."
Info 23. 10. 17:22 RZ 12 A8 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 15) "We had problem with launch-control, lost some time. We trying best what we can." / "Měli jsme problém se startovacím asistentem, něco jsme ztratitili. Snažíme se co to jde."
Info 23. 10. 17:20 RZ 12 M A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I pushed harder. Actually I'm enjoying it. Very difficult to write notes for first time here." / "Snažil jsem se. Teď už mě to bavilo. Napoprvé je to tu hodně těžké napsat rozpis."
Info 23. 10. 17:16 RZ 12 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Still we have much to do with the car. Not happy with the driving really." / "Pořád máme dost práce na autě. Nejsem moc spokojený s jízdou."
Info 23. 10. 17:12 RZ 12 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I find good rhythm again. Looking forward for tomorrow." / "Opět jsem chytnul dobrý rytmus. Těším se na zítřek."
Info 23. 10. 17:08 RZ 12 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "If I'll continue like this, I'll not catch him. Petter makes very good time here." / "Jestli pojedu takto, nedostanu ho. Petter tu zajíždí moc dobré časy."
Info 23. 10. 16:52 RZ 12 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It went very well. Car big improvement compare this morning. I can fight." / "Šlo to moc dobře. Auto se oproti ránu o moc zlepšilo. Můžu bojovat."
Info 23. 10. 16:50 RZ 12 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "More confident and better feeling on this afternoon. This year is much quicker than previous year according my times." / "Dnes odpoledne víc jistoty mnohem lepší pocit. Z pohledu časů jedu o hodně rychleji než v předchozích letech."
Info 23. 10. 16:46 RZ 12 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Great day. Good lead now. We are driving our rhythm, no risk." / "Skvělý den. Máme už dobrý náskok. Jedeme si svoje, neriskujeme."
Info 23. 10. 14:52 RZ 10 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) "It was OK, we not pushing at the moment. Some electric problem before, seems not solved in service, but we can continue." / "Bylo to OK, teď netlačíme. Předtím jsme měli nějaké potíže s elektrikou, vypadá to, že se to v servisu nevyřešilo, ale můžeme jet dál."
Info 23. 10. 14:51 RZ 10 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 23) "We push. We'll see on next two stages." / "Tlačíme, uvidíme na dalších dvou zkouškách."
Info 23. 10. 14:50 RZ 10 J A6 LEMES MACIAS Y. / PEÑATE R. (st. č. 31) "Everything is OK. Car is working well." / "Vše je OK. Auto funguje dobře."
Info 23. 10. 14:49 RZ 10 N4 GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 62) "Much better than on morning, we changed setup." / "Mnohem lepší než ráno, změnili jsme nastavení."
Info 23. 10. 14:48 RZ 10 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 18) "It's going well, much better feeling. Car is fantastic." / "Jde to dobře, mnohem lepší pocit. Auto je fantastické."
Info 23. 10. 14:47 RZ 10 N4 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 17) "Car works much better, I can trust it more." / "Auto funguje mnohem lépe, můžu mu víc věřit."
Info 23. 10. 14:46 RZ 10 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "Car is fine." / "Auto je v pořádku."
Info 23. 10. 14:44 RZ 10 A8 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 15) "We are very happy. We made some modifications on setup." / "Jsme moc spokojení. Udělali jsme nějaké změny v nastavení."
Info 23. 10. 14:42 RZ 10 M A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Road was clean, I was pushing." / "Trať byla čistá, tlačil jsem."
Info 23. 10. 14:39 RZ 10 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Dani lost time because of us. I got the message too late. He was so close already. He hit me once." / "Dani kvůli mě ztratil. dostal jsem zprávu moc pozdě. Byl už moc blízko. Jednou do mě narazil."
Info 23. 10. 14:38 RZ 10 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "In the narrow part Mikko was front of me, we were fighting a little bit." / "V úzkém místě byl Mikko přímo přede mnou, trochu jsme bojovali."
Info 23. 10. 14:34 RZ 10 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I was quite happy now. It was difficult in the long corners. Long way to go." / "Teď jsem byl opravdu spokojený. V dlouhých zatáčkách to bylo těžké. Do cíle je daleko."
Info 23. 10. 14:32 RZ 10 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Good, but now it's drive for the practice. I made mistake, but no regret." / "Dobré, ale teď už je to trénink. Chyboval jsem, ale nelituju."
Info 23. 10. 14:30 RZ 10 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Sordo is chasing me. I'm fighting with Petter. But car is working well, much better than morning." / "Honí mě Sordo. Já bojuji s Petterem. Ale auto funguje dobře, o moc líp než ráno."
Info 23. 10. 14:28 RZ 10 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was driving well I think. I was driving fast, no risk, good rhythm. I have to be careful." / "Myslím, že jsem jel dobře. Jel jsem rychle, neriskoval, v dobrém rytmu. Musím dávat pozor."
Info 23. 10. 14:22 RZ 10 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Turbocharger problems reported / Problém s turbem
Info 23. 10. 14:11 RZ 10 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od i Rally!
Info 23. 10. 12:51 RZ 9 J A7 KANGUR M. / JÄRVEOJA M. (st. č. 30) Didn't start into SS / Neodstartoval do RZ
Info 23. 10. 12:50 RZ 9 J A6 HUNT H. / MARSHALL S. (st. č. 28) Reported stopped, engine / Stojí, motor
Info 23. 10. 12:44 RZ 9 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 23) "OK, we fastest again. No problem, nice stage. We keep pushing." / "OK, jsme zase nejrychlejší. Žádný problém, hezká zkouška. Pokračujeme v tlaku."
Info 23. 10. 12:42 RZ 9 J A6 LEMES MACIAS Y. / PEÑATE R. (st. č. 31) "I slid off on second stage. I want finish this rally." / "Na druhém testu jsem sklouznul ven. Chci tuhle rally dojet."
Info 23. 10. 12:41 RZ 9 N4 GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 62) "Everything is fine, no problem at all. Good fun." / "Vše v pohodě, bez potíží. Dobrá zábava."
Info 23. 10. 12:40 RZ 9 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 18) "We OK, good feeling with the car. It's not easy." / "Jsme OK, dobrý pocit z auta. Není to snadné."
Info 23. 10. 12:39 RZ 9 N4 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 17) "I'm very happy. Too many corners I can't go closer. I'm really pushing." / "Jsem moc spokojený. Ve spoustě zatáček už jsem nemohl jít víc dovnitř. Opravdu tlačím."
Info 23. 10. 12:38 RZ 9 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "We had good brakes through all the stage." / "Po celou zkoušku jsme se dobře trefovali do brzd."
Info 23. 10. 12:36 RZ 9 A8 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 15) "Very difficult. We very happy to have this fantastic car for this rally." / "Je to hodně těžké. Jsme moc rádi, že máme na tuto soutěž tohle fantastické auto."
Info 23. 10. 12:34 RZ 9 M A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "On previous stage we spin off. Just front bumper." / "Na předchozí zkoušce jsme šli v hodinách ven. Jen přední nárazník."
Info 23. 10. 12:32 RZ 9 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We struggling with understeer. Quite difficult in twisty sections." / "Potýkáme se s nedotáčivostí. Je to dost těžké v klikatých pasážích."
Info 23. 10. 12:30 RZ 9 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "I have good feeling. Car is working well." / "Mám dobrý pocit. Auto funguje správně."
Info 23. 10. 12:28 RZ 9 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been OK. Good fight. It's going by right direction." / "Bylo to OK. Dobrý souboj. Jde to dobrým směrem."
Info 23. 10. 12:26 RZ 9 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "We lost so much time to Loeb. OK, couple of mistakes." / "Ztratili jsme moc času na Loeba. OK, pár chybiček."
Info 23. 10. 12:24 RZ 9 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "On previous stage I din't listen the notes and brake late into corner. " / "Na předchozí zkoušce jsem neslyšel rozpis a pozdě šel na brzdy před zatáčkou."
Info 23. 10. 12:22 RZ 9 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We had lot of work with damper clicks. But still car not works perfect. We have to change springs. I want to fight with Petter." / "Měli jsme dost práce s přenastavením tlumičů. Ale auto ještě pořád nefunguje perfektně. Musíme vyměnit pružiny. Chci bojovat s Petterem."
Info 23. 10. 12:18 RZ 9 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We'll see. Feeling well at the moment, pushed hard. Conditions are tricky." / "Uvidíme. Momentálně se cítím v pohodě, tlačím. Podmínky jsou nevypočitatelné."
Info 23. 10. 11:48 RZ 8 M A8 VILLAGRA F. / DÍAZ J. (st. č. 9) Retired / Odstoupení
Info 23. 10. 11:41 RZ 8 M A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Went off, continuing / Byl mimo trať, pokračuje
Info 23. 10. 11:33 RZ 8 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Reported stopped, damage on the car, continuing / Stojí, poškozený vůz, pokračuje
Odstup 23. 10. 10:42 RZ 7 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) Rolled close to stage finish. "We were braking for corner, but lost front wheel. Maybe we were too agressive, but we didn't hit anything, no stone, nothing. I pulled handbrake, but we went straight. Nothing to do. I'm upset." / Šel přes střechu těsně před cílem zkoušky. "Brzdili jsme do zatáčky, ale uletělo přední kolo. Možná jsem byl moc agresivní, ale nic jsme netrefili, žádný kámen, nic. Zatáhl jsem za ruční brzdu, ale šli jsme rovně. Nedalo se nic dělat. Jsem naštvaný."
Info 23. 10. 10:41 RZ 7 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 23) "It's going well. We took four seconds of Lemes. We'll see." / "Jde to dobře. Stáhli jsme čtyři vteřiny na Lemese. Uvidíme."
Info 23. 10. 10:40 RZ 7 J A6 LEMES MACIAS Y. / PEÑATE R. (st. č. 31) "It started well." / "Začalo to dobře."
Info 23. 10. 10:39 RZ 7 N4 GASSNER H. Jr. / WUESTENHAGEN K. (st. č. 62) "Bit difficult from beginning, but OK." / "Zpočátku trošku náročné, ale OK."
Info 23. 10. 10:38 RZ 7 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 18) "Difficult. Really new challenge on tarmac. Not easy, but OK." / "Těžké. Zcela nová výzva na asfaltu. Není to snadné, ale OK."
Info 23. 10. 10:37 RZ 7 N4 SOLBERG H. / PREVOT S. (st. č. 17) "I'm pushing everything I can, not easy to catch them on tarmac." / "Snažím se jak to jde. Není snadné bojovat s nimi na asfaltu."
Info 23. 10. 10:36 RZ 7 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 12) "You need to have right feeling. Looks not easy, very difficult." / "Potřebujete mít ten správný pocit. Není to snadné, moc náročné."
Info 23. 10. 10:34 RZ 7 A8 TURÁN F. / ZSIROS G. (st. č. 15) "We are very happy. Third of Ford's. Perfect." / "Jsme moc spokojení. Třetí Ford. Perfektní."
Info 23. 10. 10:32 RZ 7 M A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Actually lot of fun. Quite different from last tarmac rounds. Trying to be consistent." / "Momentálně velká zábava. Je to o hodně jiné než předchozí asfaltové rally. Snažím se jet pořád stejně"
Info 23. 10. 10:30 RZ 7 M A8 VILLAGRA F. / DÍAZ J. (st. č. 9) "We had very high water temperature, so slowed down. We'll see." / "Měli jsme moc vysokou teplotu vody, takže jsme zpomalili. Uvidíme."
Info 23. 10. 10:28 RZ 7 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Some corners dirty. Bit humid. Little bit of understeer." / "V některých zatáčkách je trochu binec. Je to ovlhlé. Máme to trochu nedotáčivé."
Info 23. 10. 10:26 RZ 7 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "It was good, but road was dirty from cuts, very slippery. But really nice time, we'll see." / "Bylo to dobré, ale po katování to bylo hodně vyházené, moc to klouzalo. Ale fakt pěkný čas, uvidíme."
Info 23. 10. 10:24 RZ 7 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Was OK, very slippy. Like tyres overheating some places." / "OK, hodně to klouzalo. Jako by se místy přehřívaly pneumatiky."
Info 23. 10. 10:22 RZ 7 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It went quite well. Some small issues. Generally quite well." / "Šlo to opravdu dobře. Jen nějaké drobnosti. Celkově opravdu dobré."
Info 23. 10. 10:20 RZ 7 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Really bad start. Feeling was good, but I made mistake. Used wrong setup, car was bumpy, too nervous." / "Opravdu špatný start. Pocitově dobré, ale udělal jsem chybu. Zvolil jsem špatné nastavení, auto bylo uskákané, hodně nervózní."
Info 23. 10. 10:18 RZ 7 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Not so bad, but slower than him. Car is not bad, but sometimes ... I have to speak to my engineer." / "Není to zlé, ale jsem pomalejší než on. Auto není špatné, ale občas ... musím se pobavit se svým inženýrem."
Info 23. 10. 10:16 RZ 7 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Good start for today. It was smooth, but humid." / "Dobrý začátek. Bylo to v klidu, ale vlhké."
Info 23. 10. 10:00 RZ 7 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od i Rally!
Odstup 22. 10. 09:30 RZ 1 J A6 ARZENO M. / SAINT-MARTIN J. (st. č. 32) Retired / Odstoupení
Odstup 22. 10. 09:29 RZ 1 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) Retired / Odstoupení
toplist