Rally Japan

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 12. 09. 05:20 RZ 23 S N4 SOUSA B. / RODRIGUEZ DA SILVA N. (st. č. 26) Technical problem / Technické potíže
Odstup 12. 09. 05:04 RZ 23 P N4 JOURDAIN M. / SANCHEZ O. (st. č. 54) Went off after flying finish, lost wheel / Mimo trať za letmým cílem, urazil kolo
Info 12. 09. 04:26 RZ 23 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We made three mistakes. Half spun and stalled engine. Run wide." / "Udělali jsme tři chyby. Poloviční hodiny a zhasnul nám motor. Moc širocí."
Info 12. 09. 04:24 RZ 23 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "It's been difficult." / "Bylo to náročné."
Info 12. 09. 04:20 RZ 23 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I feell happy. I just try to go as faster as I can." / "Jsem v pohodě. Jen se snažím jet co nejrychleji jak můžu."
Info 12. 09. 04:18 RZ 23 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "What can we say. We not in pace again. Everytime when it's slow, don't know." / "Co můžu říct. Zase jsme mimo tempo. Pokaždé, když je to pomalé, nevím."
Info 12. 09. 04:16 RZ 23 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "I don't understand. In slow parts I lost lot of time. I lost rally on this fucking stage." / "Nerozumím tomu. V pomalých místech jsem ztratil moc času. Prohrál jsem rally na téhle podělané zkoušce."
Info 12. 09. 04:14 RZ 23 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was driving as much as possible, take a risk. It went perfectly." / "Jel jsem co to šlo, riskoval jsem. Vyšlo to skvěle."
Info 12. 09. 04:12 RZ 23 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Good. We just have to drive till the end, but you never know." / "Dobré. Musíme jen jet až do konc, nikdy nevíte."
Info 12. 09. 04:10 RZ 23 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Bit struggle. But now we have to finish and let's see. Sometimes it doesn't shift the gear." / "Trochu trápení. Teď musíme dojet a uvidí se. Občas to neřadí."
Info 12. 09. 04:08 RZ 23 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Damper and the steering bolt. Damper is moving. Very difficult to drive. I hope to keep my place." / "Tlumič a šroub na řízení. Tlumič se hýbe. Těžko se to dá řídit. Doufám, že udržím svou pozici."
Info 12. 09. 02:50 RZ 21 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We will try. Gravel is slow in twisty parts. Lot of understeering." / "Zkusíme to. V klikatém nás zpomaluje šotolina. Je to hodně nedotáčivé."
Info 12. 09. 02:48 RZ 21 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "Not bad, but we can do little bit better." / "Není to zlé, ale mohlo by to být trochu lepší."
Info 12. 09. 02:46 RZ 21 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "You can easily lost here, it's loose. I'm bit dissapointed of myself." / "Lehce se tu dá ztratit, je to sypké. Jsem trochu zklamaný sám sebou."
Info 12. 09. 02:44 RZ 21 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It was more slippery than I expect, I went sideways too much." / "Klouzalo to víc než jsem čekal, byl jsem moc široký."
Info 12. 09. 02:42 RZ 21 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "This stage was fast. Problem is when slow and have to gearshifting." / "Tahle zkouška je rychlá. Problém je, když je to pomalé a musím řadit."
Info 12. 09. 02:40 RZ 21 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Never give up, that's all." / "Nevzdám se, to je vše."
Info 12. 09. 01:56 RZ 20 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Road almost full dry. Big battle, but shame Mikko has problem, no hydraulics." / "Trať je skoro suchá. Velká bitva, ale škoda Mikkových potíží, je bez hydrauliky."
Info 12. 09. 01:52 RZ 20 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Still long way to go. Very close between me and Petter." / "Pořád je to daleko do cíle. Hodně těsné mezi mnou a Petterem."
Info 12. 09. 01:24 RZ 20 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Technical problems reported - differential pump / Technické potíže - čerpadlo diferenciálu
Info 12. 09. 01:03 RZ 19 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Quite OK, I was bit complaining about handling of the car, not completelly happy." / "Celkem OK, trochu jsem si stěžoval na ovladatelnost auta, nejsem úplně spokojený."
Info 12. 09. 01:02 RZ 19 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were quite lucky at place where Kimi went off. He is fine. Really tricky stage." / "Měli jsme štěstí v místě, kde šel ven Kimi. Je v pořádku. Opravdu zrádná zkouška."
Info 12. 09. 01:01 RZ 19 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Different kind of stage, very fast." / "Jiný typ zkoušky, hodně rychlá."
Info 12. 09. 00:53 RZ 19 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We changed setting of the car yesterday. Stage seems to be OK, suits to my style of driving." / "Včera jsme změnili nastavení auta. Zkouška OK, vyhovovala mému stylu jízdy."
Info 12. 09. 00:51 RZ 19 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "It goes well, time not bad. Sometimes very difficult. We need to push on long stage." / "Šlo to dobře, čas nebyl zlý. Občas hodně nároční. Na dlouhé zkoušce musíme zabrat."
Info 12. 09. 00:49 RZ 19 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Reported went off / Vyletěl mimo trať
Info 12. 09. 00:48 RZ 19 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was OK, not perfect. Still bit loose, we lost couple of second. We have to find good rhythm again." / "Bylo to OK, ale ne perfektní. Pořád dost sypké, ztratili jsme pár vteřin. Potřebujeme se zase dostat do rytmu."
Info 12. 09. 00:46 RZ 19 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Very good start. We went quite hard. Next stage will be very tricky, we have to be careful." / "Velmi dobrý start. Jeli jsme naplno. Příští zkouška bude zrádná, musíme jet opatrně."
Info 12. 09. 00:45 RZ 19 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's still close. I tried hard, make not many mistakes. We have gearshifting problems, think I can solve it." / "Je to pořád těsné. Hodně jsem se snažil, neudělal moc chyb. Máme problémy s řazením, myslím, že to nevyřešíme."
Info 12. 09. 00:44 RZ 19 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Very good actually. It was very loose." / "Momentálně moc dobré. Bylo to hodně sypké."
Info 12. 09. 00:30 RZ 19 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od i Rally!
Info 11. 09. 10:40 RZ 16 P N4 LINARI G. / SALVUCCI M. (st. č. 33) "Problem for me is new car. We broken exhaust pipe." / "Problém je v tom, že je to pro mě nové auto. Poškodili jsme výfukové potrubí."
Info 11. 09. 10:36 RZ 16 P N4 JOURDAIN M. / SANCHEZ O. (st. č. 54) "Tomorrow not that long but really tough day." / "Zítra to nebude tak dlouhé, ale velice náročné."
Info 11. 09. 10:35 RZ 16 P N4 NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 44) "We had flat tyre unfortunatelly, but it can happened to anyone." / "Bohužel jsme měli defekt, ale to se může stát každému."
Info 11. 09. 10:30 RZ 16 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Conditions are difficult. We learning a lot." / "Podmínky jsou náročné. Hodně se toho učíme."
Info 11. 09. 10:29 RZ 16 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "No mistakes and no punctures, we have very good lead." / "Bez chyb a defektů, máme dobrý náskok na čele."
Info 11. 09. 10:27 RZ 16 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "It was OK today, no problem at all. Just small problem, we stalled. My driving is OK." / "Dnes to bylo OK, vůbec žádný problém. Jen malý, zhaslo nám to. Moje jízda je OK."
Info 11. 09. 10:26 RZ 16 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I think it's better with the car, but not such. But we keep the speed. No risk." / "Myslím, že s autem je to lepší, ale ne tak moc. Ale udržujeme tempo. Bez riskování."
Info 11. 09. 10:24 RZ 16 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It's been OK, more easy for us." / "Bylo to OK,pro nás snazší."
Info 11. 09. 10:22 RZ 16 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Stage was OK,we find good speed on last one." / "Zkouška bylo OK, na předchozí jsme chytili dobré tempo."
Info 11. 09. 10:20 RZ 16 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It was a good run, but I'm struggling in very narrow places. I'll try to do something with car for tomorrow." / "Dobrá jízda, ale ve velmi úzkých místech se trápím. Pokusím se na zítřek udělat něco s autem."
Info 11. 09. 10:18 RZ 16 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I tried, but no chance. But OK." / "Snažil jsem se, ale bez šance. Ale OK."
Info 11. 09. 10:16 RZ 16 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "I lost lot on the first stage, then it was OK. I'm looking forward for tomorrow." / "Na první zkoušce jsem hodně ztratil, ale pak už to bylo OK. Těším se na zítřek."
Info 11. 09. 10:14 RZ 16 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We'll have exciting fight tomorrow." / "Zítra to bude vzrušující souboj."
Info 11. 09. 10:12 RZ 16 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I'm happy with today. We'll be fighting tomorrow." / "S dneškem jsem spokojený. Zítra budeme bojovat."
Info 11. 09. 10:10 RZ 16 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Let's wait for Ogier, if he slow down. But good day." / "Počkejme na Ogiera, jestli zpomalí. Ale dobrý den."
Info 11. 09. 10:08 RZ 16 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I'm very pleased. Everything is possible." / "Jsem moc spokojený. Všechno je otevřené."
Info 11. 09. 09:38 RZ 15 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Bolts on the driveshaft broken, we have only three driveshaft. We will lost maybe 20 seconds thus." / "Uletěly šrouby na poloose, máme jen tři poloosy. Ztratíme tím tak 20 vteřin."
Info 11. 09. 09:37 RZ 15 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I tried to push till at the end." / "Ke konci jsem se snažil zatáhnout."
Info 11. 09. 09:35 RZ 15 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Good, let's see what can happened." / "Dobré, uvidíme, co se může stát."
Info 11. 09. 09:34 RZ 15 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I'm very happy with this stage again even I was first on the road. We cannot give up." / "S touto zkouškou jsem opět spokojený, i když jsem byl první na trati. Nemůžeme to vzdát."
Info 11. 09. 08:39 RZ 14 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "This stage was very rough. But we had no problem, maybe we were too slow." / "Tahle zkouška byla moc rozbitá. Ale neměli jsme potíže, možná jsme byli hodně pomalí."
Info 11. 09. 08:38 RZ 14 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "We had some problem with dashboard, get wrong information. I don't know if everything is working well." / "Měli jsme nějaké potíže s přístrojovkou, ukazovala špatné informace. nevím, jestli vše funguje správně."
Info 11. 09. 08:37 RZ 14 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Quite good. Big change in the last service, car feels perfekt now." / "Opravdu dobré. Udělali jsme v servisu velké úpravy, auto se teď zdá být perfektní."
Info 11. 09. 08:32 RZ 14 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Big rocks. I went flat out everywhere I can." / "Velké kameny. Jel jsem naplno všude kde jsem mohl."
Info 11. 09. 08:30 RZ 14 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm flat out. Not loosing too much, but bit. I don't know why." / "Jedu naplno. Neztrácím moc, ale trochu ano. Nevím proč."
Info 11. 09. 08:28 RZ 14 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "Understeering car. Difficult to drive in the line." / "Nedotáčivé auto. Auto se dalo jen těžko udržet ve stopě."
Info 11. 09. 08:26 RZ 14 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very close, unbeliavable. It's soft with big rock, bad for traction some places." / "Velmi těsné, neuvěřitelně. Je to měkké s velkými kameny, místy špatné pokud jde o trakci."
Info 11. 09. 08:24 RZ 14 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's OK, no problem. I'm very close to other guys." / "Je to OK, žádný problém. Jsem hodně blízko ostatním."
Info 11. 09. 08:22 RZ 14 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's really soft. Doesn't matter, still one day" / "Je to opravdu měkké. Je to fuk, pořád ještě jeden den."
Info 11. 09. 08:20 RZ 14 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I don't loose too much. OK, I lost some time because jump start on stage 13." / "Neztrácím tak moc. OK, o něco jsem přišel kvůli předčasnému startu na 13. zkoušce."
Info 11. 09. 08:10 RZ 14 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od i Rally!
Info 11. 09. 08:12 RZ 13 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) Jump start, penalty 10 s / Předčasný start do RZ, penalizace 10 s
Info 11. 09. 05:58 RZ 13 P N4 JOURDAIN M. / SANCHEZ O. (st. č. 54) "It's been OK. We take care of the car." / "Bylo to OK. Dávali jsme pozor na auto."
Info 11. 09. 05:57 RZ 13 P N4 NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 44) "One flat tyre on last stage." / "Měli jsme defekt na předchozí zkoušce."
Info 11. 09. 05:53 RZ 13 N4 IWASHITA E. / TAKAHASHI A. (st. č. 61) "Today pretty good. Yesterday we had lot of problems." / "Dnes je to moc dobré. Včera jsme měli spoustu potíží."
Info 11. 09. 05:51 RZ 13 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Long stage was full of the rocks and we broke brake caliper." / "Dlouhá zkouška byla plná kamenů a poškodili jsme brzdič."
Info 11. 09. 05:49 RZ 13 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "I can't complain. We going good pace, speed is right. Some parts very hard." / "Nemůžu si stěžovat. Máme dobré tempo, správnou rychlost. Místy je to hodně tvrdé."
Info 11. 09. 05:48 RZ 13 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "It's OK. Long stage was not so bad. Now I save the car and go for points." / "Je to OK. Dlouhá zkouška nebyla tak zlá. Teď šetříme auto a jedeme pro body."
Info 11. 09. 05:47 RZ 13 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "No problems. These stages were in bit better conditions." / "Žádné problémy. Tyhle dvě zkoušky byly v trochu lepším stavu."
Info 11. 09. 05:44 RZ 13 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Last stage we took it easy because notes." / "Předchozí zkoušku jsme kvůli rozpisu jeli v klidu."
Info 11. 09. 05:40 RZ 13 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I hit big stone at the start of this stage. Vibration in steering was unbeliavable." / "Po startu jsem trefil velký kámen. Neuvěřitelné vibrace v řízení."
Info 11. 09. 05:38 RZ 13 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Feeling better for sure, but I was pushing very hard and times not so good." / "Pocitově je to rozhodně lepší, ale hodně jsem do toho šel a časy nejsou tak dobré."
Info 11. 09. 05:36 RZ 13 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "End of stage fantastic, I enjoyed it alot." / "Konec zkoušky byl fantastický, hodně jsem si to užíval."
Info 11. 09. 05:34 RZ 13 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Puncture "Mistake in pacenotes, I left in the left four. Really upset, scary thing." / Defekt "Chyba v rozpisu, šel jsem ven v levé čtyři. Opravdu mě to mrzí, děsná věc."
Info 11. 09. 05:32 RZ 13 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's a good morning." / "Je to dobré ráno."
Info 11. 09. 05:30 RZ 13 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We still in the good fight. We do cleaning for Jari-Matti." / "Pořád jsme součástí dobré bitvy. Čistíme to pro Jari-Mattiho."
Info 11. 09. 05:28 RZ 13 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "I'm very happy. It was very very loose." / "Jsem moc spokojený. Povrch byl hodně sypký."
Info 11. 09. 05:02 RZ 12 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "At the end it was damp. I'll try to push, I'm doing my best." / "Ke konci to bylo ovlhlé. Zkusím zabrat. Snažím se jak to jde."
Info 11. 09. 05:00 RZ 12 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "Very good fight for everybody. I'm very happy, at the moment it's OK, I will trying to push." / "Pro všechny je to velmi dobrý souboj. Jsem spokojený, momentálně je to OK. Zkusím zatáhnout."
Info 11. 09. 04:56 RZ 12 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We pushed really hard on that stage." / "Na této zkoušce jsme do toho šli opravdu naplno."
Info 11. 09. 04:55 RZ 12 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's OK. Faster. I will try, we will see." / "Je to OK. Rychlejší. Zkusím to, uvidíme."
Info 11. 09. 04:52 RZ 12 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We just had spun on first stage and lost 10 seconds. We cleaning a lot. No risk." / "Na první zkoušce jsme dělali hodiny a ztratili 10 vteřin. Hodně čistíme trať. Bez riskování."
Info 11. 09. 04:51 RZ 12 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Nothing to complain about. It should be OK for second run." / "Nemáme si na co stěžovat. Na druhý průjezd by to mělo být OK."
Info 11. 09. 04:02 RZ 11 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "It's feeling good. Much better than yesterday morning. But big ruts, we had to be cautious." / "Dobrý pocit. O hodně lepší než včera ráno. Ale velké koleje, museli jsme být opatrní."
Info 11. 09. 04:00 RZ 11 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "We trying to go fast, but it's very rutty. Not too fun." / "Snažíme se jet rychle", ale jsou velké koleje. Není to moc zábavné."
Info 11. 09. 03:59 RZ 11 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "Much better. Conditions at the road not perfect, I scared about my car. Very rough." / "O hodně lepší. Podmínky na trati nejsou perfektní, měl jsem strach o auto."
Odstup 11. 09. 03:59 RZ 11 S N4 SOUSA B. / RODRIGUEZ DA SILVA N. (st. č. 26) Electrical failure / Závada na elektrice
Info 11. 09. 03:58 RZ 11 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I want to keep basically same rhytm. It starts to be very rough." / "V podstatě bych chtěl držet stejné tempo. Začíná to být moc rozbité."
Info 11. 09. 03:56 RZ 11 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Much better now. Think the next stage will be quite difficult." / "Dnes mnohem lepší. Myslím, že další zkouška bude opravdu náročná."
Info 11. 09. 03:54 RZ 11 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Matthew spun and he stucked, but is OK. For me everything is OK." / "Matthew dělal hodiny a zaseknul se, ale je OK. U mě všechno v pořádku."
Odstup 11. 09. 03:52 RZ 11 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) Went off the road close to the finish / Mimo trať těsně před cílem
Info 11. 09. 03:50 RZ 11 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's working well. I stucked two times in junction, almost spin, stalled." / "Jde to dobře. Dvakrát jsem se zaseknul na odbočce, málem dělal hodiny, zhaslo mi to."
Info 11. 09. 03:48 RZ 11 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm just in the rhythm, good feeling to be back. I lost some time at the end, don't know why." / "Zase jsem chytil rytmus, dobrý pocit být zase zpět. Ke konci jsem ztratil nějaký čas, nevím proč."
Info 11. 09. 03:46 RZ 11 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "The car is better. I'm faster than yesterday. Stage is really rough." / "Auto je lepší. Jsem rychlejší než včera. Trať je opravdu rozbitá."
Info 11. 09. 03:44 RZ 11 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Honestly, I didn't get any benefit from the road position today." / "Upřímně, nemám žádnou výhodu v dnešní startovní pozici."
Info 11. 09. 03:42 RZ 11 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I don't like the stage. Big rocks." / "Zkouška se mi nelíbí. Velké kameny."
Info 11. 09. 03:40 RZ 11 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Had a spin, damaged front bumper / Dělal hodiny, poškozený přední nárazník
Info 11. 09. 03:38 RZ 11 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Lot of gravel, we had to clean it. I don't care." / "Spousta šotoliny, museli jsme to čistit. Nevadí."
Info 11. 09. 03:30 RZ 11 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od i Rally!
Info 10. 09. 10:55 RZ 8 P N4 NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 44) "Rally and soccer have lot common. Not taking care about times now, staying focused for sunday." / "Rally a fotbal mají hodně společného. Teď neřeším časy, soustředím se na neděli."
Info 10. 09. 10:54 RZ 8 P N4 LINARI G. / SALVUCCI M. (st. č. 33) "Very hard day for me. Special stages very bad." / "Pro mě moc těžký den. Rychlostní zkoušky jsou moc špatné."
Info 10. 09. 10:52 RZ 8 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We made some changes on lunchtime, we struggled in ruts." / "V poledne jsme udělali nějaké změny, trápili jsme se v kolejích."
Info 10. 09. 10:52 RZ 8 P N4 JOURDAIN M. / SANCHEZ O. (st. č. 54) "Very tough day. For second time it was very tough." / "Moc těžký den. Druhý průjezd byl hodně rozbitý."
Info 10. 09. 10:51 RZ 8 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Everything working well, car is good. We have big lead. Just try to keep it." / "Vše funguje dobře, auto je dobré. Máme velký náskok. Jenom se snažit udržet ho."
Info 10. 09. 10:50 RZ 8 S N4 SOUSA B. / RODRIGUEZ DA SILVA N. (st. č. 26) "I'm just driving through. Not reaching times I wanted." / "Jen to projíždím. Nejedu časy jaké bych chtěl."
Info 10. 09. 10:49 RZ 8 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I'm very happy, we managed the car for the afternoon. It was worst with grip and road conditions, but otherwise better." / "Jsem spokojený, na odpoledne se povedlo přestavit auto. Bylo to horší s přilnavostí a stavem trati, ale jinak lepší."
Info 10. 09. 10:48 RZ 8 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "Not happy with situation, but Jari have nothing to loose. Still this rally is very difficult and I aiming for podium and some experience." / "Nejsem spokojený se situací, ale Jari nemá co ztratit. Tahle rally je pořád hodně těžká a já jedu na bednu a pro zkušenosti."
Info 10. 09. 10:46 RZ 8 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "This morning was very difficult, but we changed car and now it's better. But with the ruts impossible go fast." / "Ráno to bylo hodně těžké, ale přestavěli jsme auto a teď je to lepší. ale v kolejích se nedá jet rychle."
Info 10. 09. 10:44 RZ 8 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I'm really struggling through the stage, car is so low. I'm pushing flat out everywhere." / "Opravdu jsem se na trati trápil, auto je moc nízké. Všude jedu naplno."
Info 10. 09. 10:42 RZ 8 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Very difficult day, very rough stages. Happy to be here. We find good speed." / "Velmi těžký den, zkoušky byly moc rozbité. Jsem rád, že jsme tady. Získali jsme správnou rychlost."
Info 10. 09. 10:40 RZ 8 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Really no control, it's rutted so much. I never seen the road in such a big mess before." / "Opravdu bez kontroly, je to tak moc vyhrabané. Nikdy dřív jsem ještě neviděl cestu v tak hrozném stavu."
Info 10. 09. 10:38 RZ 8 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Second for tomorrow, we'll see. I'm pleased with today. I'm happy. Tomorrow will be difficult day." / "Na zítřek druzí, uvidíme. Jsem spokojený s dneškem. Jsem rád, Zítra to bude těžké."
Info 10. 09. 10:36 RZ 8 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "I'm really very happy to be here. I drove almost withou oil from gearbox or differential. I was really lucky." / "Jsem moc rád, že jsme tady. Jel jsem prakticky bez oleje v převodovce nebo diferenciálu. Měl jsem opravdu štěstí."
Info 10. 09. 10:34 RZ 8 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It's been very tough. Now we have check every details on car. Shit, it was terrible." / "Bylo to hodně drsné. Teď musíme na autě zkontrolovat každý detail. Sakra, bylo to hrozné."
Info 10. 09. 10:32 RZ 8 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "At the end I'm quite pleased." / "Nakonec jsem hodně spokojený."
Info 10. 09. 10:30 RZ 8 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I tried to push as I can. It's is very difficult. Very rough. I'm happy with my day." / "Snažil jsem se zatáhnout co to šlo. Je to hodně těžké. Moc rozbité. S dneškem jsem spokojený."
Info 10. 09. 10:28 RZ 8 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very difficult day for me. Absolutelly impossible to do good time. Little mistake at the end. Road position." / "Pro mě hodně těžký den. Absolutně nemožné zajet dobrý čas. Malá chyba ke konci. Pozice na trati."
Info 10. 09. 10:25 RZ 8 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od i Rally!
Info 10. 09. 09:22 RZ 6 P N4 KAMATA K. / TAKAHASHI T. (st. č. 46) "We have little problem." / "Máme drobný problém."
Info 10. 09. 09:18 RZ 6 P N4 NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 44) "I'm like soccer player. Looking for result at the end." / "Jsem jako fotbalista. Vzhlížím ke konečným výsledkům."
Info 10. 09. 09:17 RZ 6 P N4 JOURDAIN M. / SANCHEZ O. (st. č. 54) "This stage is totally destroyed, hanging everywhere." / "Tahle zkouška je totálně zdevastovaná, všude zůstáváme viset."
Info 10. 09. 09:15 RZ 6 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Pretty rough, but we changed setup." / "Je to pěkně rozbité, ale přestavili jsme podvozek."
Info 10. 09. 09:13 RZ 6 S N4 SOUSA B. / RODRIGUEZ DA SILVA N. (st. č. 26) "It's really ridiculous. Car is flowing in the ruts." / "Je to opravdu k smíchu. Auto v kolejích plave."
Info 10. 09. 09:12 RZ 6 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Very big ruts, some places incredible. Few moments." / "Velmi hluboké koleje, místy neuvěřitelně. Pár krizí."
Info 10. 09. 09:10 RZ 6 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "It's not bad, dumpers are perfect. But we lost intercom again, I didn't heard my co-driver and missed hairpin." / "Není to špatné, tlumiče jsou perfektní. Ale opět vypadnul interkom, neslyšel jsem spolujezdce a netrefil vracák."
Info 10. 09. 09:06 RZ 6 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Think I was so low, but it's my fault. Hitting sumpguard all the time." / "Myslím, že to mám moc nízké, ale to je moje chyba. Po celou dobu narážím na lyžinu."
Info 10. 09. 09:04 RZ 6 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Quite difficult, very rutty, especially in the corners." / "Hodně těžké, moc rozježděné, hlavně v zatáčkách."
Info 10. 09. 09:02 RZ 6 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Unbeliavable. Car is touching the roots by sumpguard. Difficult." / "Neuvěřitelné. Auto si škrtá lyžinou o koleje. Náročné."
Info 10. 09. 09:00 RZ 6 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's really tough, deep ruts. But good stage." / "Je to opravdu těžké, hluboké koleje. Ale dobrá zkouška."
Info 10. 09. 08:58 RZ 6 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "Before stage was some problem, maybe differential or gearbox. We loosing oil. Hope we'll reach sevice." / "Před RZ nějaký problém, možná diferenciál nebo převodovka. Ztrácíme olej. Doufám, že dojedeme do servisu."
Info 10. 09. 08:56 RZ 6 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "Very big ruts. I had to be careful, think a little bit." / "Velmi hluboké koleje. Musím být opatrný, trochu přemýšlet."
Info 10. 09. 08:54 RZ 6 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Car is going now well. I have proper feeling. Car has to be high fo this conditions, it's massive ruts, like motorcross track at some places." / "Auto teď funguje dobře. Mám správný pocit. Auto na tyhle podmínky musí být vysoké, jsou strašné koleje, místy je to jako motokrosová trať."
Info 10. 09. 08:52 RZ 6 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Good stage, but now very very rough. I tried follow the line." / "Dobrá zkouška, ale moc moc rozbitá. Snažil jsem se udržet ve stopě."
Info 10. 09. 08:50 RZ 6 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I pushed really hard, but can't match speed of other. Maybe no grip or car setup." / "Opravdu jsem hodně tlačil, ale nestíhám tempu ostatních. Možná není přilnavost nebo nastavení auta."
Info 10. 09. 08:10 RZ 6 Stage start delayed, new time 15:33 (8:33 CET) / Start zkoušky opožděn, nový čas 15:33 (8:33 SELČ)
Info 10. 09. 05:55 RZ 5 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Very good day. Toshi crashed." / "Velmi dobrý den. Toši havaroval."
Info 10. 09. 05:52 RZ 5 S N4 SOUSA B. / RODRIGUEZ DA SILVA N. (st. č. 26) "Quite difficult, especially on second stage. We had problem with pacenotes." / "Opravdu těžké, hlavně na druhé zkoušce. Měli jsme potíže s rozpisem."
Info 10. 09. 05:51 RZ 5 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) "Big problem with intercom, we went into trees on first one, we were lucky. Then we improved little bit." / "Velký problém s interkomem na první zkoušce, šli jsme mezi stromy, měli jsme štěstí. Pak jsme se trochu zlepšili."
Info 10. 09. 05:48 RZ 5 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "We doing fine, but I'm not very happy with handling of the car at the moment." / "Jde nám to dobře, ale momentálně nejsem moc spokojený s ovladatelností auta."
Info 10. 09. 05:42 RZ 5 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I just drive, car is working." / "Prostě jedu, auto funguje."
Info 10. 09. 05:41 RZ 5 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Some good stages, trying to get confidence." / "Dobré zkoušky, snažím se získat jistotu."
Info 10. 09. 05:39 RZ 5 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Quite difficult in ruts, they really deep." / "V kolejích je to moc těžké, jsou opravdu hluboké."
Info 10. 09. 05:37 RZ 5 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been OK. Good start. Not easy in the ruts." / "Bylo to OK. Dobrý start. V kolejích to není lehké."
Info 10. 09. 05:34 RZ 5 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "I'm not happy with last stage. I lost two seconds on three kilometers. It's not possible." / "Nejsem spokojený s poslední zkouškou. Ztratil jsem dvě vteřiny na třech kilometrech. To nejde."
Info 10. 09. 05:33 RZ 5 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) "It's hard with flue and fewer. We try to be focused. Hope it should be enough." / "S horečkou a chřipkou je to těžké. Snažíme se zůstat soustředění. Snad to bude stačit."
Info 10. 09. 05:31 RZ 5 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "On first stage I was not waked up. Now we still in the battle for good positions. Petter is trying well." / "Na první zkoušce jsem nebyl vzhůru. Teď jsme pořád v boji o dobrou pozici. Petterovi to jde dobře."
Info 10. 09. 05:30 RZ 5 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "For me it was OK, not easy to be second on the road." / "Pro mě to bylo OK, není lehké být druhý na trati."
Info 10. 09. 05:28 RZ 5 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Last two stages were better, but still not enough. Had to made first line, it's tough." / "Poslední dvě zkoušky byly lepší, ale pořád to nestačí. Musím dělat stopu, je to těžké."
Odstup 10. 09. 05:32 RZ 4 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) Reported crashed,crew OK / Havárie, posádka OK
Info 10. 09. 05:03 RZ 4 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "I stalled few times. I had to get back into feeling on gravel." / "Párkrát mi to zhaslo. Musím se do toho na šotolině zase dostat."
Info 10. 09. 05:00 RZ 4 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "OK, I worked hard. I tried my best." / "OK, tvrdě jsem pracoval. Snažil jsem se co to šlo."
Info 10. 09. 04:58 RZ 4 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "OK, it's been long time to be back in the car." / "OK, už jsem dlouho neseděl v autě."
Info 10. 09. 04:56 RZ 4 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We had an spin and stalled in junction, lost maybe 7 seconds. Some deep ruts." / "Dělali jsme hodiny a zhaslo nám to na odbočce, ztráta možná 7 vteřin. Místy jsou hluboké koleje."
Info 10. 09. 04:54 RZ 4 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was OK." / "Bylo to OK."
Info 10. 09. 04:52 RZ 4 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "Not bad, but still very difficult. I'm happy with my time." / "Není to zlé, ale pořád dost náročné. Jsem spokojen se svým časem."
Info 10. 09. 04:50 RZ 4 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) RL tyre puncture "Last three kms. Very good, but it can be faster." / Defekt LZ pneu "Poslední tři km. Velmi dobré, ale mohlo to být rychlejší."
Info 10. 09. 04:48 RZ 4 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We back in the fight again. I changed setup to soften for better feeling." / "Jsme zase zpět ve hře. Před zkouškou jsem trochu změkčil auto kvůli lepšímu pocitu."
Info 10. 09. 04:46 RZ 4 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It's OK, but still we have to clean the road. Car is OK." / "Je to OK, ale pořád musíme čistit trať. Auto je OK."
Info 10. 09. 04:44 RZ 4 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's better. Less sliding here. Better feeling." / "Je to lepší. Tady to míň klouzalo. Lepší pocit."
Info 10. 09. 05:45 RZ 3 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 22) Intercom troubles / Problémy s interkomem
Info 10. 09. 03:52 RZ 3 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not that easy. I've not been driving on gravel since Finland. Quite rutty." / "Není to snadné. Na šotolině jsem od Finska nejel. Dost koleje."
Info 10. 09. 03:50 RZ 3 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's tricky. Rutty. Deep and soft." / "Je to zrádné. Vyjeté. Hluboké a měkké."
Info 10. 09. 03:48 RZ 3 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 7) "It's OK, but I lost some time. Lot of gravel, very high, it's everywhere." / "Je to OK, ale něco jsem ztratil. Spousta šotoliny, vysoká vrstva, je všude."
Odstup 10. 09. 03:47 RZ 3 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) Rolled / Havaroval
Info 10. 09. 03:46 RZ 3 A8 SOLBERG P. / PATTERSON C. (st. č. 11) Had some flue prior the race. "It's better. But it's very fast. Not so bad." / Před rally měl chřipku. "Je to lepší. Ale je to hodně rychlé. Není to zlé."
Info 10. 09. 03:44 RZ 3 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I hadn't splits. It just been carefull at some places." / "Neměl jsem splity. Jen jsem byl místy opatrný."
Info 10. 09. 03:42 RZ 3 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Some cleaning, lot of gravel." / "Čistil jsem to, hodně šotoliny."
Info 10. 09. 03:40 RZ 3 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "No rhythm. I was trying to push, but no solution. Maybe road conditions. No idea, very slippery." / "Bez rytmu. Snažil jsem se zabrat, ale nic to neřešilo. Nemám představu, moc to klouzalo."
Info 10. 09. 03:35 RZ 3 Thanks to Rally radio by iRally! / Poděkování Rally radiu od i Rally!
Info 09. 09. 21:00 SHKDW M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Hit concrete barrier, damaged suspension / Trefil betonovou zábranu, poškodil zavěšení
toplist