ADAC Rallye Deutschland

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 22. 08. 13:49 RZ 19 J A6 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 130) "Great, I'm really happy. I was scared on last three stages, I'm glad to finish." / "Skvělé, jsem opravdu šťastný. Na posledních třech zkouškách jsem měl obavy, jsem rád, že jsem v cíli."
Info 22. 08. 13:47 RZ 19 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) "Fantastic result for us, championship is really open. We have to improve on tarmac." / Pro nás fantastický výsledek, v šampionátu je vše otevřené. Musíme se zlepšit na asfaltu."
Info 22. 08. 13:39 RZ 19 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 123) "Rally was like a plan." / "Rally se povedla podle plánu."
Info 22. 08. 13:36 RZ 19 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Only one short stage, so we could change gears. Looking for Japan and GB, gravel rallies for me." / "Jen jedna krátká zkouška, takže jsme mohli řadit. Těším se na Japonsko a Británii, pro mě jsou šotolinové soutěže."
Info 22. 08. 13:34 RZ 19 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Great result." / "Skvělý výsledek."
Info 22. 08. 13:31 RZ 19 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "My second event on tarmac in world championship, I like this event. Fantastic weekend for me." / "Moje druhá asfaltová rally v mistrovství světa, moc se mi líbila. Pro mě fantastická soutěž."
Info 22. 08. 13:26 RZ 19 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I'm not so happy with that, only one mistake today. I was very concentrated all the weekend, but today we lost it." / "Nejsem s tím moc spokojený, dnes jen jedna chyba. Po celý víkend jsem byl hodně soustředěný, ale dnes jsme to ztratili."
Info 22. 08. 13:22 RZ 19 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "This is crazy. Clean run, but you never know. Incredible battle." / "Je to šílené. Čistá jízda, ale nikdy nevíte. Neuvěřitelná bitva."
Info 22. 08. 13:21 RZ 19 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "I was not pushing too hard." / "Moc jsem netlačil."
Info 22. 08. 13:16 RZ 19 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Clutch broken on last stage, I don't risk anything, was too cautious now." / "Na poslední zkoušce odešla spojka, nic jsem neriskoval, byl jsem teď moc opatrný."
Info 22. 08. 13:15 RZ 19 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Today was really good day. We lost a lot time yesterday." / "Dnešek byl opravdu dobrý. Včera jsme ztratili moc času."
Info 22. 08. 13:14 RZ 19 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Too many mistakes, we lost lot of time. Silly mistake this morning. I expected more from myself." / "Příliš mnoho chyb, ztratili jsme spoustu času. Dnes ráno hloupá chyba. Čekal jsem od sebe víc."
Info 22. 08. 13:11 RZ 19 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Best result ever here in Germany. I have much more comfortable feeling for tarmac." / "Nejlepší výsledek co jsme tu v Německu zajeli. Cítím se na asfaltu mnohem víc v pohodě."
Info 22. 08. 13:10 RZ 19 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Good weekend, my first podium on tarmac. It's not rally I preffer." / "Dobrý víkend, moje první umístění na stupních vítězů na asfaltu. Není to rally, kterou bych upřednostňoval."
Info 22. 08. 13:09 RZ 19 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Really happy to finish on 2nd place. Everything was OK." / "Jsme moc spokojení s druhým místem. Vše bylo OK."
Info 22. 08. 13:08 RZ 19 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very good victory for me again. Incredible." / "Pro mě další dobré vítězství. Úžasné."
Info 22. 08. 12:02 RZ 18 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) "Result is good for the championship, so nothing to complain. OK, we wanted to win. But it's looking good definitely." / "Výsledek dobrý pro mistrovství, takže si nemůžu stěžovat. OK, chtěli jsme vítězství. Ale každopádně to vypadá dobře."
Info 22. 08. 11:59 RZ 18 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 19) "Very good rally. Very few problems." / "Velmi dobrá rally. Minimum problémů"
Info 22. 08. 11:57 RZ 18 P N4 GASSNER H. jr. / WÜSTENHAGEN K. (st. č. 49) "Very nice rally. No problem at all." / "Velmi pěkná soutěž. Vůbec žádné problémy."
Info 22. 08. 11:56 RZ 18 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 123) "Concentration is OK, we have good speed." / "Soustředění dobré, máme dobrou rychlost."
Info 22. 08. 11:55 RZ 18 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "It was our first tarmac rally. Think we really improved here." / "Byla to naše první asfaltová rally. Myslím, že jsme se tu opravdu zlepšili."
Info 22. 08. 11:55 RZ 18 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Today was good, maybe three fastest times. I'm not so much dissapointed." / "Dnes to bylo dobré, snad tři nejlepší časy. Nejsem tak moc zklamaný."
Info 22. 08. 11:53 RZ 18 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Ten km into stage gearstick broken. I'm really happy to be on podium." / "Deset km po startu praskla řadicí páka. Jsem opravdu rád, že jsme na stupních vítězů."
Info 22. 08. 11:52 RZ 18 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "First proper tarmac rally. Very good." / "První opravdová asfaltová rally. Moc dobré."
Info 22. 08. 11:51 RZ 18 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 17) "I had to go back two times, impossible." / "Musel jsem dvakrát couvat, nemožné."
Info 22. 08. 11:50 RZ 18 N4 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 18) "Just one of junctions, I missed it. Lost about 5 seconds. I'm very happy what we done, good weekend." / "Jen jsem minul jednu odbočku. Ztráta asi 5 sekund. Jsem spokojený s tím, co jsme odvedli, dobrý víkend."
Info 22. 08. 11:49 RZ 18 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Very good result for championship. Congratulation to Paddon." / "Velmi dobrý výsledek do šampionátu. Gratulace Paddonovi."
Info 22. 08. 11:48 RZ 18 N4 WITTMANN F. / WICHA K. (st. č. 61) "It's OK, we finish the rally. Good for my confidence. Stupid mistake on previous stage, I misheard and turn left instead right." / "OK, dokončili jsme rally. Dobré pro mou sebedůvěru. Hloupá chyba na předchozí zkoušce"
Info 22. 08. 11:46 RZ 18 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Not good weekend for us, but for championship it's good." / "Pro nás to nebyl dobrý víkend, ale je to dobré pro šampionát."
Info 22. 08. 11:45 RZ 18 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "I really want to beat PG. I just have to learn." / "Opravdu jsem chtěl porazit PiGiho. Musím se ještě učit."
Info 22. 08. 11:44 RZ 18 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We'll be missing our mistake did before, 4 seconds. I'ts over, I'm not so happy." / "Bude nám chybět ta chyba předtím, 4 vteřiny. Je konec, nejsem moc rád."
Info 22. 08. 11:43 RZ 18 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I do absolutelly what I can. I made small mistake on previous one." / "Dělám absolutně vše co můžu. Na předchozí zkoušce jsem udělal malou chybu."
Info 22. 08. 11:42 RZ 18 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Really good rally for two days, unfortunatelly I made mistake and broke rim." / "Po dva dny opravdu dobrá rally, bohužel jsem udělal chybu a rozbil ráfek."
Info 22. 08. 11:40 RZ 18 A8 TEN BRINKE B. / CHEVAILLIER E. (st. č. 16) "Fantastic. We are happy, just final stage now." / "Fantastické. Jsme spokojení, už jen jedna zkouška."
Info 22. 08. 11:38 RZ 18 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Quite good weekend, especially when we developing with the car, find right setup. We stalled in hairping." / "Opravdu dobrý víkend, hlavně když jsme pokročili s autem, našli dobré nastavení. Zhaslo nám to ve vracečce."
Info 22. 08. 11:36 RZ 18 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "We stalled engine. We'll see what Prokop and Andersson do." / "Zhasnul nám motor. Uvidíme co Prokop a Andersson."
Info 22. 08. 11:34 RZ 18 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We just watching the splits. OK." / "Sledovali jsme splity. OK."
Info 22. 08. 11:32 RZ 18 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Pity my mistake on morning." / "Škoda mé ranní chyby."
Info 22. 08. 11:30 RZ 18 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Same like in Finland, we also have problem here. I have just cruise now." / "Stejně jako ve Finsku, měli jsme tu potíže. Teď jsem jen projížděl."
Info 22. 08. 11:28 RZ 18 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Good feeling in driving this rally. OK, I lost podium yesterday, but generally very good feeling." / "Dobrý dojem z jízdy na této rally. OK, přišli jsme o stupně vítězů, ale celkově mám dobrý pocit."
Info 22. 08. 11:26 RZ 18 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Good, but still one small stage to go. But anyway good weekend and good result for me." / "Dobré, ale pořád jedna malá zkouška. Ale jinak dobrý víkend a pro mě dobrý výsledek.
Info 22. 08. 11:24 RZ 18 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Very very happy. After first day we were very close to Sebastien. It's OK. I like to win with Sebastien in race." / "Velká velká spokojenost. Poprvním dnu jsme byli hodně blízko Sebastienovi. Je to OK. Rád bych Sebastiena porazil v závodě."
Info 22. 08. 11:22 RZ 18 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Good weekend for me, no problem at all. I lost two seconds on first day, nothing." / "Pro mě dobrý víkend, vůbec žádný problém. První den jsem ztratil dvě vteřiny, nic."
Info 22. 08. 11:10 RZ 18 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 22. 08. 11:03 RZ 17 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Need to try harder on next one." / "Musíme zkusit víc zabrat na další zkoušce."
Info 22. 08. 11:01 RZ 17 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Was OK, much better than on morning." / "Bylo to OK, o hodně lepší než ráno."
Info 22. 08. 10:59 RZ 17 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Hard tyres. No big difference. Just for my feeling." / "Tvrdé pneu. Žádný velký rozdíl. Jen pro můj pocit."
Info 22. 08. 10:57 RZ 17 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We had actually very good run, very clean." / "Teď jsme zajeli moc dobře, hodně čistě."
Info 22. 08. 10:55 RZ 17 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's OK now, I'm using clutch." / "Je to už OK, používám spojku."
Info 22. 08. 10:53 RZ 17 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Little bit better than first lap. I'm very happy with codriver, he is better and better." / "Trochu lepší než v prvním kole. Jsem moc spokojený se spolujezdcem, je lepší a lepší."
Info 22. 08. 10:51 RZ 17 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Dry, clean, no problem. We using soft tyres again." / "Sucho, čisto, žádný problém. Jedeme zase na měkké směsi."
Odstup 22. 08. 10:50 RZ 17 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Retired after SS 16, gearbox failure / Odstoupil po RZ 17, porucha převodovky
Info 22. 08. 10:35 RZ 17 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 22. 08. 08:50 RZ 16 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "So far so good. Now we going very steady, to finish." / "Zatím dobré. Teď jedeme hodně v klidu, do cíle."
Info 22. 08. 08:49 RZ 16 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We struggling little bit with rhythm." / "Trochu se trápíme s rytmem."
Info 22. 08. 08:48 RZ 16 N4 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 18) "We want first one, which was good. This one not so good, but time is OK. I'm learning more and more." / "Vyhráli jsme první vložku, to bylo dobré. Teď to nebylo tak dobré, ale čas OK. Učím se víc a víc."
Info 22. 08. 08:47 RZ 16 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "I started very well, but in mid section I loosed one junction." / "Začal jsem moc dobře, ale v prostřední části jsem minul odbočku."
Info 22. 08. 08:46 RZ 16 N4 WITTMANN F. / WICHA K. (st. č. 61) "More fun. It's getting better and better." / "Je to větší zábava. Jde to lépe a lépe."
Info 22. 08. 08:45 RZ 16 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 17) "Powersteering. I'm strong." / "Posilovač řízení. Jsem silák."
Info 22. 08. 08:43 RZ 16 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "They driving really fast. I have no chance." / "Jedou opravdu rychle. Nemám šanci."
Info 22. 08. 08:42 RZ 16 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We did mistake in one hairpin, I had to reverse. Patrik is pushing quite lot, we try it." / "Udělali jsme chybu v jedné vracečce, musel jsem couvat. Patrik tahá opravdu hrozně, zkusíme to."
Info 22. 08. 08:41 RZ 16 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I was crazy in downhill. But he was incredible fast in the mid section." / "Jel jsem jak magor ve sjezdu. Ale on byl neuvěřitelně rychlý v prostřední části."
Info 22. 08. 08:40 RZ 16 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Just keep on going, maybe someone will do mistake. At the moment very boring." / "Jenom jet, možná někdo udělá chybu. Momentálně je to nuda."
Info 22. 08. 08:37 RZ 16 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Quite difficult stage, especially in tight corners." / "Opravdu těžká zkouška, hlavně v utáhlých zatáčkách."
Info 22. 08. 08:35 RZ 16 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "Everything is good." / "Vše je v pořádku."
Info 22. 08. 08:32 RZ 16 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Gearbox broke, we have one gear. What can I do." / "Převodovka odešla, máme jen jednu rychlost. Co můžu dělat."
Info 22. 08. 08:26 RZ 16 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We happy with our driving." / "Jsme spokojení s naší jízdou."
Info 22. 08. 08:24 RZ 16 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We missed two junction on first one, went bit wrong direction, lost a lot of time." / "Na první jsme minuli dvě odbočky, trochu jsme ztratili směr a ztratili moc času."
Info 22. 08. 08:22 RZ 16 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It's very close I think. I don't want hit deep so hard." / "Myslím, že je to těsné. Nechci to moc dávat do příkopů."
Info 22. 08. 08:20 RZ 16 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Ogier is going to fast for me. Looks I don't have chance if he's not doing mistake." / "Ogier je na mě moc rychlý. Vypadá to, že bez jeho chyby nemám šanci."
Info 22. 08. 08:18 RZ 16 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "On this one it was OK. Used clutch too much to be sure not stalled." / "Teď to bylo OK. Hodně jsem šlapal na spojku, abych si byl jistý, že to nezhasne."
Info 22. 08. 08:16 RZ 16 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Everything is OK. Just drive, be careful in corners." / "Vše je OK. Jenom jedu, dávám si pozor v zatáčkách."
Info 22. 08. 08:14 RZ 16 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Just driving through, steady. I'm happy, not stalled engine in one of most difficult hairpin in the championship." / "Jenom projíždíme, v klidu. Jsem spokojený, nezhasnul nám motor v jedné z nejtěžších vraceček v šampionátu."
Info 22. 08. 08:13 RZ 15 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Jump after right corner, I landed and broke rim." / "Skok po pravé zatáčce, přistál jsem a prasknul ráfek."
Info 22. 08. 08:12 RZ 15 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Just me and Patrik. But I have to win so have to push." / "Je to mezi mnou a Patrikem. Ale potřebuji vyhrát, takže musím tlačit."
Info 22. 08. 08:10 RZ 15 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "PG broke the rim on the rear. I was taking bit easy in some corners. But it will be close battle with Prokop till finish." / "PG měl zničený zadní ráfek. V některých zatáčkách jsem byl trochu opatrný. Bude to těsný souboj s Prokopem až do cíle."
Info 22. 08. 08:08 RZ 15 A8 TEN BRINKE B. / CHEVAILLIER E. (st. č. 16) "Very difficult stage. Lot of tricky hairpins." / "Hodně náročná zkoušky. Spousta zrádných vracáků."
Info 22. 08. 08:06 RZ 15 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Up to now it's fine. Hope for rest of the day like that." / "Zatím v pohodě. Doufám, že to tak zůstane po celý den."
Info 22. 08. 08:04 RZ 15 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "Think it will be hard to keep other competitors behind us. We trying to find good rhythm." / "Myslím, že bude těžké udržet další auta za námi. Snažíme se najít dobrý rytmus."
Info 22. 08. 08:03 RZ 15 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) Reported stopped / Stojí
Info 22. 08. 07:57 RZ 15 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Everything is fine, car is working. No worries." / "Vše je v pohodě, auto funguje. Bez obav."
Info 22. 08. 07:55 RZ 15 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It's tought, especially where cuts. Difficult stage." / "Je to náročné, hlavně tam kde se to zkracuje. Těžká zkouška."
Info 22. 08. 07:51 RZ 15 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Not bad actually. I started little bit slower into stage. Good fun, little mistake at the end." / "Teď to není zlé. Začal jsem trochu pomaleji. Dobrá zábava, ke konci jsem udělal chybičku."
Info 22. 08. 07:49 RZ 15 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I don't understand. Maybe I was too careful in junction." / "Nerozumím tomu. Možná jsem byl moc opatrný na odbočce."
Info 22. 08. 07:47 RZ 15 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Same car problem like on Friday. We stalled in hairpin, lost 5-6 second." / "Stejný problém s autem jako v pátek. Zhaslo nám to ve vracečce, ztratili jsme 5-6 vteřin."
Info 22. 08. 07:45 RZ 15 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Like normal day for us. Car and everything works well." / "Pro nás běžný den. Auto a všechno okolo funguje dobře."
Info 22. 08. 07:43 RZ 15 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Not fast, but was OK. Feeling is good, not taking any risk." / "Nebylo to rychlé, ale to bylo OK. Pocit dobrý, neriskoval jsem."
Odstup 22. 08. 07:35 RZ 15 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Technical problems (broken alternator), didn't start into SS / Technické problémy (alternátor), neodstartoval do RZ
Info 22. 08. 07:30 RZ 15 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Odstup 22. 08. 07:25 RZ 14 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N. (st. č. 26) Broken wheel / Urazil kolo
Info 21. 08. 18:41 RZ 14 P N4 RASCHI A. / STEFANELLI S. (st. č. 39) RL tyre puncture "I got puncture in the middle of stage." / Defekt PZ pneu "V polovině zkoušky jsem dostal defekt."
Info 21. 08. 18:39 RZ 14 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 19) "Good on afternoon, we had good pace on this one. Looking forward for tomorrow." / "Odpoledne dobré, teď jsme měli dobré tempo. Těším se na zítřek."
Info 21. 08. 18:38 RZ 14 P N4 GASSNER H. jr. / WÜSTENHAGEN K. (st. č. 49) "We survived Panzerplatte, it means too much." / "Přežili jsme Panzerplatte, to hodně znamená."
Info 21. 08. 18:35 RZ 14 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "Hopefully we don't have problems tomorrow. Good training for next events." / "Doufám, že zítra nebudeme mít potíže. Dobrý trénink pro další soutěže."
Info 21. 08. 18:34 RZ 14 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Today lot of problems, not so easy." / "Dnes hodně potíží, nebylo to lehké."
Info 21. 08. 18:33 RZ 14 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Feeling good, but other guys faster. I can't complain." / "Pocit dobrý, ale ostaní kluci jsou rychlejší. Nemůžu si stěžovat."
Info 21. 08. 18:32 RZ 14 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Good day. I feel more comfortable on that surface." / "Dobrý den. Cítím na tomhle povrchu více jistoty."
Info 21. 08. 18:31 RZ 14 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Good, I din't made mistake on this stage, good time." / "Dobré, neudělal jsem na této zkoušce chybu, dobrý čas."
Info 21. 08. 18:30 RZ 14 N4 WITTMANN F. / WICHA K. (st. č. 61) "I'm happy to finish this day. I like this long 50 kms stage." / "Jsem rád, že jsme dnešek dokončili. Tahle 50kilometrová zkouška se mi líbí."
Info 21. 08. 18:29 RZ 14 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 123) "I'm just slowly finish to have no problem on this stage." / "Jen jsem to pomalu dojel, abych neměl problém na této zkoušce."
Info 21. 08. 18:27 RZ 14 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N. (st. č. 26) Reported stopped / Stojí
Info 21. 08. 18:26 RZ 14 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Think this afternoon we improved, better than yesterday." / "Myslím, že odpoledne jsme se zlepšili, lepší než včera."
Info 21. 08. 18:25 RZ 14 N4 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 18) "We had no problem for whole day. My pacenotes weren't so good here." / "Po celý den jsme neměli problém. Můj rozpis tu nebyl moc dobrý."
Info 21. 08. 18:23 RZ 14 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "I feel I pushed less, maybe it was better. But I promise, they in front flying." / "Cítil jsem, že tak netlačím, možná to bylo lepší. Ale věřte, ti na čele letí."
Info 21. 08. 18:22 RZ 14 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I did everything I could." / "Dal jsem do toho všechno."
Info 21. 08. 18:21 RZ 14 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "I was quite lucky 3 km from the finish in fast corner I slid away. Lost about 5 secs only." / "Měl jsem opravdu kliku, 3 km před cílem mi to v rychlé zatáčce uklouzlo. Ztratil jsem jen okolo 5 vteřin."
Info 21. 08. 18:20 RZ 14 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We were pushing for maximum, but now have some problem with engine. We'll see if we will be able to reach service." / "Dali jsme do toho maximum, ale máme nějaký problém s motorem. Uvidíme, jestli dojedeme do servisu."
Info 21. 08. 18:19 RZ 14 A8 TEN BRINKE B. / CHEVAILLIER E. (st. č. 16) "We are very happy, second day was everything OK." / "Jsme moc spokojení, druhý den bylo vše OK."
Info 21. 08. 18:17 RZ 14 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "I enjoyed it this time. I tried to be cautious in the corners." / "Teď jsem si to užíval. Sanžil jsem se být opatrný do zatáček."
Info 21. 08. 18:13 RZ 14 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Panzerplatte was amazing." / "Panzerplatte byla úžasná."
Info 21. 08. 18:10 RZ 14 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Good one. I forward little bit. I must say it worked very well. We did something else with the car." / "Dobré. Trochu jsme se posunuli. Musím říct, že to fungovalo dobře. Něco jsme změnili na autě."
Info 21. 08. 18:08 RZ 14 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Think 6 km before end something happened with clutch. Hopefully we will manage it to finish." / "Myslím že 6 km před cílem odešla spojka. Doufám, že dojedeme do servisu."
Odstup 21. 08. 18:07 RZ 14 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 17) Reported stopped, engine overheating / Stojí, přehřátý motor
Info 21. 08. 18:06 RZ 14 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Francois is on the roof 7 km before finish. He looks OK. Very difficult stage. Brake pedal again too long towarss to end." / "Francois je na střeše 7 km před cílem. Vypadá OK. Velmi těžká zkouška. Brzdový pedál měl ke konci zase dlouhý chod."
Odstup 21. 08. 18:04 RZ 14 M A8 DUVAL F. / GIRAUDET D. (st. č. 6) Rolled, crew OK / Havárie, posádka OK
Info 21. 08. 18:02 RZ 14 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Damage on left side "I was so fast so I hit some pole, but it's OK." / Poškozená levá strana "Byl jsem moc rychlý a trefil jsem nějaký sloup, ale OK."
Info 21. 08. 18:00 RZ 14 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I tried to be as clean as possible. Keep it smooth." / "Snažil jsem se jet tak čistě, jak to jen šlo. Držet to v klidu."
Info 21. 08. 17:58 RZ 14 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Good. We've been careful for this long stage." / "Dobré. Na téhle dlouhé zkoušce jsme byli opatrní."
Info 21. 08. 17:56 RZ 14 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Think I've been faster as I saving the tyres. OK. Tomorrow we have to stay on the road." / "Myslím, že jsme byl rychlejší, protože jsem víc pošetřil pneu. OK. Zítra se musíme udržet na trati."
Info 21. 08. 17:30 RZ 14 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 21. 08. 16:50 RZ 13 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N. (st. č. 26) "Much better." / "O hodně lepší."
Info 21. 08. 16:49 RZ 13 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "After each stage we have more confidence." / "Po každé zkoušce máme víc jistoty."
Info 21. 08. 16:47 RZ 13 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Driving was very well, but now we had overheating in the middle of the stage." / "Jízda byla opravdu dobrá, ale teď se nám v polovině začal přehřívat motor."
Info 21. 08. 16:45 RZ 13 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Good, we took on hard compound, although Armindo on soft." / "Dobré, jedeme tvrdou směs, Armindo měkkou."
Info 21. 08. 16:44 RZ 13 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Everything is OK, but I had puncture on first stage of this loop." / "Vše je OK, ale na první zkoušce této sekce jsem měl defekt."
Info 21. 08. 16:43 RZ 13 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 123) "OK, we have no problems. Save, for sure." / "OK, nemáme potíže. Bezpečně, samozřejmě."
Info 21. 08. 16:41 RZ 13 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 17) "No problem, we pushing hard." / "Žádný problém, tlačíme."
Info 21. 08. 16:40 RZ 13 N4 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 18) "Think it's going right at the moment." / "Myslím, že teď to jde dobře."
Info 21. 08. 16:39 RZ 13 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "OK, little bit better than morning. Now I feel better." / "OK, trochu lepší než ráno. Teď se cítím lépe."
Info 21. 08. 16:38 RZ 13 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "I'm pushing so hard, I went off. Went off on junction, stalled car twice. I have something to learn." / "Moc tlačím, byl jsem venku. Vyletěl jsem na odbočce, dvakrát mi to zhaslo."
Info 21. 08. 16:37 RZ 13 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Sometimes I pushed like hell. Really good fight. Just keep pushing." / "Občas jsem jel jako čert. Opravdu dobrá bitva. Dál tlačit."
Info 21. 08. 16:36 RZ 13 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Not perfect. Some small issues, mine." / "Nebylo to perfektní. Drobné problémy, moje."
Info 21. 08. 16:35 RZ 13 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Think I'm on the limit with my Fiesta. I don't understand how Swedish can be so fast on tarmac." / "Myslím, že jsem na limitu mé Fiesty. Nechápu, že jsou Švédové na asfaltu tak rychlí."
Info 21. 08. 16:31 RZ 13 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Quite tough." / "Opravdu náročné."
Info 21. 08. 16:29 RZ 13 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "Warmer, temperature is higher." / "Horko, teplota je vyšší."
Info 21. 08. 16:27 RZ 13 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Good, I'm enjoying, pushing harder than morning." / "Dobré, užívám si to, tlačím víc než ráno."
Info 21. 08. 16:25 RZ 13 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It's not so bad. I have problem on front, very difficult on braking." / "Není to tak zlé. Mám problém na předku, problém na brzdách."
Info 21. 08. 16:23 RZ 13 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Was OK, one junction was slippery, we were sliding around." / "Bylo to OK, na jedné odbočce jsme se trochu sklouzli."
Info 21. 08. 16:21 RZ 13 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very dirty now." / "Moc nečistot."
Info 21. 08. 16:20 RZ 13 M A8 DUVAL F. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Mikko have maybe steering broken. My car have high temperature now, I lost boost." / "Mikko má možná zničené řízení. Moje auto má teď vysokou teplotu motoru, nemáme boost."
Odstup 21. 08. 16:16 RZ 13 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Stopped, transmission problems probably / Stojí, pravděpodobně transmise
Info 21. 08. 16:15 RZ 13 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's not big gap, we have to continue to push. Long one will be important." / "Není to velký odstup, musíme dál tlačit. Ta dlouhá bude důležitá."
Info 21. 08. 16:13 RZ 13 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's quite a lot at the moment. He is very fast. But let's see." / "Momentálně je to o hodně. Je moc rychlý. Ale uvidíme."
Info 21. 08. 16:11 RZ 13 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Seb is still fast. It's OK, not taking many risks." / "Seb je pořád rychlý. Je to OK, moc neriskujeme."
Info 21. 08. 16:09 RZ 13 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, no problem, good drive. Watching Dani's splits." / "OK, bez problémů, dobrá jízda. Sledoval jsem Daniho splity."
Info 21. 08. 15:30 RZ 13 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 21. 08. 16:07 RZ 12 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 17) "We just go." / "Prostě jedeme."
Info 21. 08. 16:06 RZ 12 N4 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 18) "Times are not so good. Lot of gravel maybe." / "Časy nejsou moc dobré. Možná moc šotoliny."
Info 21. 08. 16:05 RZ 12 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "I'm not happy. Normally I'm driving good on tarmac." / "Nejsem spokojený. Normálně mi to na asfaltu jde."
Info 21. 08. 16:04 RZ 12 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "Maybe I'm pushing too much. I shocked, because I was flat out." / "Možná tlačím až moc. Jsem šokován, protože jsem jel naplno."
Info 21. 08. 16:03 RZ 12 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We are trying. P-G is set very good time." / "Snažíme se. P-G zajel moc dobrý čas."
Info 21. 08. 16:02 RZ 12 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Seems other Swede is better on this afternoon. Such a good battle!" / "Vypadá to, že jiný Švéd je dnes odpoledne lepší. Opravdu dobrá bitva!"
Info 21. 08. 16:01 RZ 12 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We are pushing for maximum. No mistakes, car is perfect." / "Jedeme na maximum. Bez chyb, auto je perfektní."
Info 21. 08. 15:57 RZ 12 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Better grip, clean, better braking points." / "Lepší přilnavost, čísté, lepší brzdné body."
Info 21. 08. 15:55 RZ 12 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "Trying to keep rhytm." / "Snažíme se držet rytmus."
Info 21. 08. 15:53 RZ 12 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "More and more confidence with car." / "Víc a víc jistoty v auto."
Info 21. 08. 15:51 RZ 12 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Five km to the end we stalled." / "Pět km do cíle nám zhasnul motor."
Info 21. 08. 15:49 RZ 12 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It's been OK today. We had some issues on morning." / "Dnes je to lepší. Ráno jsme měli nějaké drobnosti."
Info 21. 08. 15:47 RZ 12 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Little bit more dirty, but Kimi is pushing hard now." / "Je to trochu špinavější, ale Kimi teď hodně tlačí."
Info 21. 08. 15:43 RZ 12 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I'm happy at least now, I have confidence." / "Konečně jsem aspoň spokojený, mám jistotu."
Info 21. 08. 15:41 RZ 12 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's OK, more happy than this morning about feeling of the car." / "Je to OK, oproti ránu jsem mnohem spokojenější pokud jde o auto."
Info 21. 08. 15:39 RZ 12 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Still difficult, Ogier is driving very well. I don't know, if I can do quicker." / "Pořád je to těžké, Ogier jede moc dobře. Nevím, jestli můžu jet rychleji."
Info 21. 08. 15:37 RZ 12 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Good time, but the battle is finished now. We had to push little so not lost concentration." / "Dobrý čas, ale bitva je už u konce. Musím trochu tlačit, abych neztratil koncentraci."
Info 21. 08. 15:35 RZ 12 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Soft tyres? Yes, testing a bit. I don't know what is the best choice. But we don't loosing too much." / "Měkké pneu? Jo, trochu zkoušíme. Nevím, jaká je nejlepší volba. Ale neztrácíme tak moc."
Info 21. 08. 15:21 RZ 11 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 17) "I try my best. I had a spin, lost alot." / "Snažím se. Dělal jsem hodiny, moc ztratil."
Info 21. 08. 15:20 RZ 11 N4 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 18) "It was OK, no problems. Setup is fine, but not so easy set good times." / "Bylo to OK, bez problémů. Nastavení je v pořádku, ale není lehké jet dobré časy."
Info 21. 08. 15:19 RZ 11 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Not good now, I stalled car in the junction." / "Teď to nebylo dobré, zhasnul mi motor na odbočce."
Info 21. 08. 15:18 RZ 11 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "I can't anything more. Absoutely flat out, I've never driven this car so fast." / "Nemůžu dělat víc. Absolutně naplno, nikdy jsem s tímhle autem nejel tak rychle."
Info 21. 08. 15:17 RZ 11 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We just keep pushing, trying to get some time. But you need to be on the limit." / "Pořád tlačíme, zkoušíme se najet nějaký čas. Ale musíte jet na limitu."
Info 21. 08. 15:16 RZ 11 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "We'll see how Patrik will done. It's open." / "Uvidíme, jak si povede Patrik. Je to otevřené."
Info 21. 08. 15:15 RZ 11 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We trying to speed up, few mistakes. We'll see." / "Snažíme se zrychlit, pár chyb. Uvidíme."
Info 21. 08. 15:13 RZ 11 A8 TEN BRINKE B. / CHEVAILLIER E. (st. č. 16) "I'm not happy, too slow." / "Nejsem spokojený, moc pomalé."
Info 21. 08. 15:11 RZ 11 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "First section OK, we loosing last two kms on gravel." / "První sekce byla OK, ztráceli jsme na posledních dvou km na šotolině."
Info 21. 08. 15:09 RZ 11 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "Much drier, we can go quicker." / "O hodně sušší, mohli jsme jet rychleji."
Info 21. 08. 15:07 RZ 11 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's better and better I think. Interesting experience." / "Je to lepší a lepší, myslím. Zajímavá zkušenost."
Info 21. 08. 15:05 RZ 11 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Starting position is not good this morning, now it's more equal. I trying everything I can." / "Naše startovní pozice dnes ráno nebyla dobrá, teď se to víc srovnalo. Dělám vše co můžu."
Info 21. 08. 15:01 RZ 11 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Actually good fun, no real problems." / "Momentálně dobrá zábava, žádné velké potíže."
Info 21. 08. 14:59 RZ 11 M A8 DUVAL F. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Time not so bad, we lost one second in one corner, which was very slippery." / "Čas není zlý, ztratili jsme vteřinu v první zatáčce, byla moc uklouzaná."
Info 21. 08. 14:57 RZ 11 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We changed some things in service, seems better. Setup." / "V servisu jsme změnili pár věcí, vypadá to líp. Nastavení."
Info 21. 08. 14:55 RZ 11 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I'm very happy, good stage. We had to continue like this on the afternoon." / "Jsem moc spokojený, dobrá zkouška. Musíme dnes odpoledne pokračovat takto dál."
Info 21. 08. 14:53 RZ 11 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Good grip, I just braking too early for last right-hand corner. I'm satisfied with my driving." / "Dobrá adheze, jen do poslední pravé zatáčky jsem brzdil brzy. Jsem spokojen se svojí jízdou."
Info 21. 08. 14:51 RZ 11 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "I should keep this position untill end of the rally." / "Měl bych udržet tuhle pozici do konce rally."
Info 21. 08. 14:49 RZ 11 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Completely dry. OK, no problem, no mistakes, good rhythm." / "Kompletně suché OK, bez problémů, dobrý rytmus."
Info 21. 08. 14:43 RZ 11 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Odstup 21. 08. 15:00 RZ 10 P N4 JOURDAIN M. / BENAVENTE O. (st. č. 54) Car in fire / Auto v plamenech
Odstup 21. 08. 15:00 RZ 10 N4 VAN DEN HEUVEL J. / KOLMAN M. (st. č. 69) Car in fire, crew transported to hospital with some burn injuries / Auto v plamenech, posádka převezena do nemocnice s popáleninami
Info 21. 08. 11:47 RZ 10 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 19) "Lost brake caliper earlier we really need to be careful on this stage." / "Kvůli chybějícímu brzdiči jsme museli být na této zkoušce opatrní."
Info 21. 08. 11:45 RZ 10 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "I had puncture, don't know why. I changed it." / "Dostal jsem defekt, nevím proč. Měnil jsem to."
Info 21. 08. 11:44 RZ 10 P N4 GASSNER H. jr. / WÜSTENHAGEN K. (st. č. 49) "It was very slippery from beginning, mid part was OK, but the end again slippery, my tyres worn completely." / "Zkraje to hodně klouzalo, prostředek OK, pak zase. Moje pneumatiky jsou úplně sjeté."
Info 21. 08. 11:43 RZ 10 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N. (st. č. 26) "I'm exhausted. I'm very tired really." / "Jsem vyčerpaný. Opravdu hodně unavený."
Info 21. 08. 11:42 RZ 10 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "Just gaining some experience." / "Jenom získáváme zkušenosti."
Info 21. 08. 11:40 RZ 10 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "I made also mistake, went straight on juction, had to reverse, lotst about 10 seconds." / "Taky jsem chyboval, šel rovně na odbočce, musel couvat, ztratil asi 10 sekund."
Info 21. 08. 11:37 RZ 10 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "On first half of stage it was absolutely understeering." / "V první polovině testu to bylo totálně nedotáčivé."
Info 21. 08. 11:36 RZ 10 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "I made spin. Car is too soft for this concrete." / "Udělal jsem chybu. Auto je moc měkké na tenhle beton."
Info 21. 08. 11:35 RZ 10 N4 WITTMANN F. / WICHA K. (st. č. 61) "I like these stages, really demanding." / "Líbí se mi tyhle zkoušky, opravdu náročné."
Info 21. 08. 11:34 RZ 10 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 123) "Quite hard for the tyres even the brakes. We keep going." / "Opravdu těžké na pneumatiky i na brzdy. Jedeme dál."
Info 21. 08. 11:32 RZ 10 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 17) "So funny. Too much loose gravel." / "Je to velká zábava. Spousta vytahané šotoliny."
Info 21. 08. 11:31 RZ 10 N4 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 18) "Very nice. Car is OK, stage very tricky. Very easily went wrong on junction." / "Moc hezké. Auto je OK, zkouška moc zrádná. Lehce se dá jet na odbočce špatně."
Info 21. 08. 11:30 RZ 10 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Not easy. I'm not happy, feeling is not bad, buttimes not coming." / "Nebylo to lehké. Nejsem spokojený, pocit není špatný, ale časy nejdou."
Info 21. 08. 11:29 RZ 10 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "Something went wrong with the brakes, it's pity." / "Něco se pokazilo na brzdách, je to škoda."
Info 21. 08. 11:28 RZ 10 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We find good rhythm already from the start. Really good stage for us." / "Už od startu jsme chytli dobré tempo. Pro nás opravdu dobrá zkouška."
Info 21. 08. 11:27 RZ 10 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Stage just for spectators." / "Zkouška jen pro diváky."
Info 21. 08. 11:26 RZ 10 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Maybe I was driving relax too much. We'll see." / "Možná jsem jel moc odpočinkově. Uvidíme."
Info 21. 08. 11:24 RZ 10 A8 TEN BRINKE B. / CHEVAILLIER E. (st. č. 16) "Little issue, but no big problem." / "Drobné potíže, ale žádný velký problém."
Info 21. 08. 11:22 RZ 10 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Not really good. I cannot find balance, loose confidence." / "Opravdu nic moc. Nemohl jsem najít optimální tempo, ztratil jistotu."
Info 21. 08. 11:20 RZ 10 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "Good fun, but my kind of body is not used on it." / "Dobrá zábava, ale moje tělo na tohle není zvyklé."
Info 21. 08. 11:18 RZ 10 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Happy to be through. I try to learn as much as can." / "Jsem rád, že je to za námi. Snažím se toho co nejvíc naučit."
Info 21. 08. 11:15 RZ 10 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Lot of gravel, but my time not bad. I enjoyed it lot, car working well. I'm very happy." / "Hodně šotoliny, ale můj čas není špatný. Moc jsem si to užíval, auto fungovalo dobře. Jsem moc spokojený."
Info 21. 08. 11:13 RZ 10 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Was OK, but we broke rear antirollbar. It was long but wasn't feel so bad." / "Bylo to OK, ale praskl nám zadní stabilizátor. Bylo to dlouhé, ale nezdálo se to tak špatné."
Info 21. 08. 11:11 RZ 10 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Last 16 km really difficult, also braking in downhill." / "Posledních 16 km bylo opravdu těžkých, taky brždění z kopce."
Info 21. 08. 11:08 RZ 10 M A8 DUVAL F. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Quite nice. I took not risk, I saved tyres. Not pushing." / "Opravdu pěkné. Neriskoval jsem, šetřil pneumatiky. Netlačil jsem."
Info 21. 08. 11:06 RZ 10 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's fine, but for sure, towards to the end it was slippy on tyres. Sometimes unbeliavable fast." / "Je to dobré, ale jasně, ke konci to už na pneumatikách klouzalo. Občas neuvěřitelně rychlé."
Info 21. 08. 11:04 RZ 10 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was OK, not so long finally. No problem for me. Fight will continue." / "Bylo to dobré, nakonec ne tak dlouhé. Pro mě žádný problém. Bitva bude pokračovat."
Info 21. 08. 11:02 RZ 10 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Maybe 10 km before end I was quick into corner and spun, had to reverse many times." / "Možná 10 km před cílem jsem byl rychlý do zatáčky a dělal hodiny, musel jsem na několikrát couvat."
Info 21. 08. 11:00 RZ 10 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "I saw Sebastien is bit faster and faster. I din't drive well at the end on abrasive surface." / "Viděl jsem, že Sebastien je rychlejší a rychlejší. Ke konci na abrazivním povrchu jsem nejel dobře."
Info 21. 08. 10:58 RZ 10 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK. Good stage. We had to save the tyres. You have to adapt driving." / "Bylo to OK. Dobrá zkouška. Museli jsme pošetřit pneumatiky. Musíte upravit jízdu."
Info 21. 08. 10:30 RZ 10 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 21. 08. 10:02 RZ 9 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) "OK, we still not at the pace. " / "OK, ale pořád jsme se nedostali do tempa."
Info 21. 08. 10:00 RZ 9 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 19) "We lost brake caliper on the front." / "Ztratili jsme přední brzdič."
Info 21. 08. 09:57 RZ 9 P N4 GASSNER H. jr. / WÜSTENHAGEN K. (st. č. 49) "On last one we went straight on the junction." / "Na předchozí zkoušce jsme šli na odbočení rovně."
Info 21. 08. 09:56 RZ 9 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N. (st. č. 26) "I'm feeling little bit tired. Lot of headache." / "Cítím se trochu utahaný. Hodně mě bolí hlava."
Info 21. 08. 09:55 RZ 9 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "Just like learning session, we don't need push now." / "Jen jako výuková lekce, teď už nemusíme tlačit."
Info 21. 08. 09:54 RZ 9 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Not so OK." / "Není to tak dobré."
Info 21. 08. 09:53 RZ 9 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Keep going and try to speed up little bit. But I'm driving on the limit now." / "Jet dál a snažit se trochu zrychlit. Ale teď jedu na limitu."
Info 21. 08. 09:51 RZ 9 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We have to keep pressure on him." / "Musíme ho držet pod tlakem."
Info 21. 08. 09:50 RZ 9 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "I need continue attack. Rally is very tricky, we have to push on next stage. I'm fighting for the victory." / "Musím pokračovat v útoku. Rally je hodně zrádná, musíme zatáhnout na další zkoušce. Bojuji o vítězství."
Info 21. 08. 09:49 RZ 9 N4 WITTMANN F. / WICHA K. (st. č. 61) "Doing pretty well. We had small off on previous stage, overshoot corner. I'm pretty happy." / "Jde to fakt dobře. Na předchozím testu jsme byli lehce mimo trať, přestřelil jsem zatáčku. Jsem hodně spokojený."
Info 21. 08. 09:47 RZ 9 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 123) "We have no problem, just driving. We have good speed to finish this rally." / "Nemáme problém, prostě jedeme. Máme správnou rychlost k dojetí této rally."
Info 21. 08. 09:46 RZ 9 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 17) "It's better. Little bit difficult, but OK." / "Je to lepší. Trochu náročné, ale OK."
Info 21. 08. 09:45 RZ 9 N4 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 18) "This stage was not so good. Wet some places." / "Tahle zkouška nebyla tak dobrá. Místy to bylo mokré."
Info 21. 08. 09:43 RZ 9 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "I'm always 2-3 seconds behind, I want to beat them!" / "Jsem pořád 2-3 vteřiny pozadu, chci je porazit!"
Info 21. 08. 09:41 RZ 9 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "I was trying. It's a good fight." / "Snažil jsem se. Je to dobrý souboj."
Info 21. 08. 09:40 RZ 9 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We had to stop cruising and start racing. We'll see Patrik's time as he is pushing." / "Končíme s projížděním a začínáme závodit. Uvidíme s Patrikovým časem, tlačí."
Info 21. 08. 09:38 RZ 9 A8 TEN BRINKE B. / CHEVAILLIER E. (st. č. 16) "We made two little mistakes, but we are happy." / "Udělali jsme dvě malé chyby, ale jsme spokojení."
Info 21. 08. 09:36 RZ 9 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Quite difficult stage. Lot of big cuts. Hard to find grip of the tyres." / "Opravdu těžká zkouška. Spousta velkého řezání zatáček. Těžko se odhaduje přilnavost pneumatik."
Info 21. 08. 09:34 RZ 9 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "We stalled the engine." / "Zhasnul nám motor."
Info 21. 08. 09:32 RZ 9 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Really technical stage, lot of fun. My braking points are better, feel more comfortable in car today." / "Opravdu technická zkouška, spousta zábavy. Moje brzdné body jsou lepší, dnes se v autě cítím víc v pohodě."
Info 21. 08. 09:30 RZ 9 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Just massive amount of gravel. Gravel everywhere, is too bad. No chance." / "Jen strašná spousta šotoliny. Šotolina všude, je to moc špatné. Bez šance."
Info 21. 08. 09:28 RZ 9 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "In tight right-handed we went into the field." / "V pravém utahováku jsme šli ven do pole."
Info 21. 08. 09:26 RZ 9 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Maybe the problem during recce it was so dump and muddy." / "Možná je problém v tom, že při tréninku to bylo moc mokré a blátivé."
Info 21. 08. 09:24 RZ 9 M A8 DUVAL F. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "At the moment is not so bad. Compare to Mikko and Jari good time." / "Momentálně to není tak zlé. Časy v porovnání s Mikkem a Jarim dobré."
Info 21. 08. 09:22 RZ 9 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "From some reason I have no confidence. Maybe me, maybe setup." / "Z nějakého důvodu nemám jistotu. Možná je to mnou, možná nastavením."
Info 21. 08. 09:20 RZ 9 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "For the moment it's difficult, I'm not confident. We have to learn." / "Momentálně je to těžké, nemám jistotu. Musíme se učit."
Info 21. 08. 09:18 RZ 9 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "More than dirty cuts, that why we loosing. Still doing little mistakes, but improving my driving." / "Moc ošklivě se to řeže, proto ztrácíme. Pořád dělám nějaké chybičky, ale zlepšuji svoji jízdu."
Info 21. 08. 09:14 RZ 9 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Dani is fast. Now I have to push very hard. Few mistakes on the gravel." / "Dani je rychlý. Teď musím hodně tlačit. Pár chyb na šotolině."
Info 21. 08. 09:11 RZ 8 N4 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 18) "Quite good. Different to yesterday, but we progressing." / "Opravdu dobré. Je to jiné než včera, ale postupujeme vpřed."
Info 21. 08. 09:09 RZ 8 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "Good time. I just try to avoid mistakes. I'm happy, improving my driving second by second." / "Dobrý čas. Jen se snažím nechybovat. Jsem spokojený, zlepšuji svou jízdu vteřinu za vteřinou."
Info 21. 08. 09:08 RZ 8 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We pushing quite a lot now." / "Teď opravdu hodně tlačíme."
Info 21. 08. 09:07 RZ 8 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "He is driving quite well." / "Jede opravdu dobře."
Info 21. 08. 09:06 RZ 8 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It was perfect, no mistakes for me. I know PG is pushing. Think I can take more risk, we'll see." / "Bylo to perfektní, bez chyb. Vím, že PG tlačí. Myslím, že můžeme víc riskovat, uvidíme."
Info 21. 08. 09:05 RZ 8 A8 TEN BRINKE B. / CHEVAILLIER E. (st. č. 16) "This mornig is quite good, first two stages we were quick. I'm happy." / "Ráno opravdu dobré, na prvních dvou zkouškách jsme byli rychlí. Jsem spokojený."
Info 21. 08. 09:03 RZ 8 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Two meters from flying finish I spin the car." / "Dva metry před letmým cílem jsem dělal hodiny."
Info 21. 08. 09:01 RZ 8 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "We started too slow, but I have some bad experience from second day of last years." / "Začali jsme hodně pomalu, ale mám nějaké špatné zkušenosti s druhým dnem z předchozích let."
Info 21. 08. 08:59 RZ 8 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It's been pretty slippy. I'm really looking forward for next two stages, it's challenging." / "Bylo to hodně uklouzané. Opravdu se těším na další dvě zkoušky, je to výzva."
Info 21. 08. 08:57 RZ 8 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Just do what I can. Lot of gravel on the road, not easy. But times are good." / "Jen dělat co můžu. Na cestě je hodně šotoliny, není to lehké. Ale časy jsou dobré."
Info 21. 08. 08:55 RZ 8 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It's more better than yesterday, but still ..." / "Je to mnohem lepší než včera, ale pořád ..."
Info 21. 08. 08:53 RZ 8 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were struggling on this one. We made lot of changes in notes." / "Na téhle zkoušce jsme se trápili. Udělali jsme hodně změn v rozpisu."
Info 21. 08. 08:51 RZ 8 M A8 DUVAL F. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Feeling is quite good, but I'm not confident in car as understeering alot." / "Pocitově opravdu dobré, ale nevěřim autu, protože je hodně nedotáčivé."
Info 21. 08. 08:49 RZ 8 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I don't know. I just haven't good rhythm." / "Nevím. Prostě jen nemám správný rytmus."
Info 21. 08. 08:47 RZ 8 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Not very good, but it's OK, still very close between us." / "Nic moc, ale je to OK, pořád je to mezi námi hodně těsné."
Info 21. 08. 08:45 RZ 8 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's allright, but I never done this stage in competitive speed. Braking bit early, bit late, some mistakes." / "Je to v pořádku, ale nikdy jsem nejel tuhle zkoušku v soutěžním tempu. Brzdil jsem občas brzy, občas pozdě, pár chybek."
Info 21. 08. 08:43 RZ 8 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "I make a mistake on the gravel, but OK, I'm really happy. I still drive normal." / "Udělal jsem chybu na šotolině, ale OK, jsem opravdu spokojený. Pořád jedu normálně."
Info 21. 08. 08:41 RZ 8 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I really pushed on the limit. But OK. Pressure is from side of my team." / "Jel jsem skoro na hraně, ale OK. Tlak jde z mého vlastního týmu."
Info 21. 08. 08:30 RZ 8 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 21. 08. 08:23 RZ 7 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) Frontend full of grass "I was bit off. Quite exciting, under control." / Předek plný trávy "Byl jsem lehce mimo trať. Vskutku vzrušující, měl jsem to pod kontrolou."
Info 21. 08. 08:22 RZ 7 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We had very good stage, no problem. Just careful on gravel. It was better with tarmac tyres than I expected." / "Zajeli jsme moc dobře, bez potíží. Jen na šotolině opatrně. Na asfaltových pneu to bylo lepší než jsem čekal."
Info 21. 08. 08:21 RZ 7 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "This stage was not good for me. I was too cautious on gravel, braking too early." / "Pro mě tahle zkouška nebyla dobrá. Na šotolině jsem byl moc opatrný, chodil jsme brzo na brzdy."
Info 21. 08. 08:20 RZ 7 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We tried to make no mistake. Lot of dust at the finish. No problem, we keep the speed." / "Snažili jsme se nechybovat. U cíle se hodně prášilo. Žádný problém, snaíme se udržovat rychlost."
Info 21. 08. 08:19 RZ 7 A8 TEN BRINKE B. / CHEVAILLIER E. (st. č. 16) "Good wake up call. Good stage." / "Dobrý budíček. Dobrá zkouška."
Info 21. 08. 08:17 RZ 7 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Quite good start. Last section was tricky, loose especially on gravel part." / "Opravdu dobrý start. Poslední část byla zrádná, hlavně na šotolině."
Info 21. 08. 08:15 RZ 7 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "Something different on gravel." / "Na šotolině to bylo něco jiného."
Info 21. 08. 08:13 RZ 7 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Pretty scared for the first stage. Just get through." / "Z první zkoušky jsem byl pěkně vyděšený. Jen jsem to projel."
Info 21. 08. 08:11 RZ 7 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It was very dusty. Very difficult to see where is gravel. Otherwise no problem." / "Hodně se prášilo. Těžko bylo vidět, kde je šotolina. Jinak bez problémů."
Info 21. 08. 08:07 RZ 7 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "All wrong to be honest. Gravel road and tarmac tyres. We lost lot of time." / "Popravdě, všechno špatně. Šotolinová cesta a asfaltové pneu. Ztratili jsme moc času."
Info 21. 08. 08:05 RZ 7 M A8 DUVAL F. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Not so bad. Car is OK. Lot of gravel on the road." / "Nebylo to zlé. Auto je OK. Hodně šotoliny na trati."
Info 21. 08. 08:03 RZ 7 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Quite tricky, I never been driving this kind of gravel. Think it's stupid, this is tarmac rally." / "Hodně zrádné. Nikdy jsem nejel na takovém typu šotoliny. Myslím, že je to blbost, tohle je asfaltová rally."
Info 21. 08. 08:01 RZ 7 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's OK. I think we were out of rhythm on gravel, we lost lot of time there." / "Je to OK. Myslím, že na šotolině jsme vypadli z rytmu, protože jsme tam hodně ztratili."
Info 21. 08. 07:59 RZ 7 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was very afraid about gravel but it was not so bad. Some nasty places." / "Měl jsem velké obavy ze šotoliny, ale nebylo to tak zlé. Pár ošklivých míst."
Info 21. 08. 07:57 RZ 7 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "It was better, but I lost something, because it was bumpy stage and I didn't feel the car. Lot of gravel." / "Bylo to lepší, ale něco jsme ztratil, protože to bylo uskákané a necítil jsem auto. Hodně šotoliny."
Info 21. 08. 07:55 RZ 7 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was careful on the gravel, because have tarmac tyres. Maybe too careful at the end. It was tricky." / "Na šotolině jsem byl opatrný kvůli asfaltovým pneumatikám. Možná příliš opatrný. Bylo to zrádné."
Odstup 20. 08. 21:15 RZ 7 N4 CETINKAYA B. / OCHSENKNECHT W. (st. č. 91) Retired after TC 6D / Odstoupila po ČK 6D
Info 20. 08. 17:26 RZ 6 J A6 ARZENO M. / JAMOUL R. (st. č. 132) "Puncture at the beginning of that stage, also we had some engine problems on morning." / "Defekt na začátku této zkoušky, ráno jsme měli nějaké potíže s motorem."
Info 20. 08. 17:23 RZ 6 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 129) Stopped, engine overheating problems reported / Stojí, potíže s přehříváním motoru
Info 20. 08. 17:21 RZ 6 N4 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 18) "Actually quite good. But on morning we had little bit off into wineyards, then had some problem with outer main switch and lost five minutes." / "Momentálně opravdu dobré. Ale ráno jsme šli ve vinici lehce mimo trať, pak jsme měli problém s venkovním odpojovačem a ztratili pět minut."
Info 20. 08. 17:20 RZ 6 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 19) "On road section we had open door and road car smashed then, so we had no doors." / "Na přejezdu jsme měli otevřené dveře a nějaké auto do nich narazilo, tak nemáme dveře."
Info 20. 08. 17:19 RZ 6 P N4 GASSNER H. jr. / WÜSTENHAGEN K. (st. č. 49) "It was slippery more than we expected." / "Klouzalo to víc než jsme čekali."
Info 20. 08. 17:18 RZ 6 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 123) "We bump over crest, think we smashed radiator. But then temperature came down." / "Narazili jsme po horizontu, myslím, že jsme narazili chladič. Teplota pak ale klesla."
Info 20. 08. 17:16 RZ 6 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Actually I'm really happy with my performance. Now I start feel confident. On previous stage we had engine overheating, so we lost time." / "Momentálně jsem opravdu spokojený se svým výkonem. Mám už jistotu. Na předchozí zkoušce se nám přehříval motor, proto jsme ztratili."
Info 20. 08. 17:14 RZ 6 J A6 ARZENO M. / JAMOUL R. (st. č. 132) Reported stopped / Stojí
Info 20. 08. 17:13 RZ 6 J A6 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 130) "Tarmac is too tough for me." / "Asfalt je pro mě hodně příliš náročný."
Info 20. 08. 17:12 RZ 6 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "It's been really good day. I'm happy. Tomorrow will be very important day." / "Byl to opravdu dobrý den. Jsem spokojený. Zítřek bude hodně důležitý."
Info 20. 08. 17:11 RZ 6 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) "I don't know where we lost time on last two stages, I was really pushing." / "Nevím kde jsme na posledních dvou zkouškách ztratili, opravdu jsem tlačil."
Info 20. 08. 17:10 RZ 6 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N. (st. č. 26) "We don't have powersteering, I'm exhausted. I'm really finished." / "Jsme bez posilovače, jsem vyčerpaný. Opravdu jsem skončil."
Info 20. 08. 17:09 RZ 6 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "I catch Bernardo, he had problem and it took long time to pass him." / "Dojel jsem Bernarda, měl problém a trvalo to dlouho, než se dal předjet."
Info 20. 08. 17:08 RZ 6 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Now we broken driveshaft." / "Teď nám praskla poloosa."
Info 20. 08. 17:06 RZ 6 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "Really good fun. Very long rally, we have to continue." / "Opravdová zábava. Velmi dlouhá rally, musíme pokračovat."
Info 20. 08. 17:05 RZ 6 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I did mistake on first stage after service. But we keep pushing." / "Udělal jsem chybu na první zkoušce po servisu. Ale dál tlačíme."
Info 20. 08. 17:04 RZ 6 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It's OK, for tomorrow it's enough. No mistakes, for tomorrow we know what to do." / "Je to OK, na zítřek to stačí. Bez chyb, víme, co máme zítra dělat."
Info 20. 08. 17:03 RZ 6 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Three mistakes, three revers, but afternoon was OK." / "Tři chyby, třikrát zpátečka, ale odpolende bylo OK."
Info 20. 08. 17:02 RZ 6 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Little more better, but I'm not happy. Not confident with the car." / "Trochu lepší, ale nejsem spokojený. Nemám jistotu v auto."
Info 20. 08. 17:00 RZ 6 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Toughest stages I run in rally car. Tomorrow will be interesting." / "Nejtěžší zkoušky které jsem absolvoval v soutěžním autě. Zítřek bude zajímavý."
Info 20. 08. 16:58 RZ 6 A8 TEN BRINKE B. / CHEVAILLIER E. (st. č. 16) "We enjoyed the day, stages, everything is good. We are happy." / "Užili jsme si dnešek, zkoušky, všechno je dobré. Jsme spokojení."
Info 20. 08. 16:54 RZ 6 M A8 DUVAL F. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Very bad day. Broken driveshaft, now water temperature is too high." / "Moc špatný den. Prasklá poloosa, teď moc vysoká teplota vody."
Info 20. 08. 16:52 RZ 6 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Not too bad. It starting to be better and better." / "Není to zlé. Začíná to být lepší a lepší."
Info 20. 08. 16:50 RZ 6 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Morning I was driving very bad, I should improve on the afternoon. Think it should be good tomorrow. / "Ráno jsem jel opravdu špatně, odpoledne to bylo lepší. Myslím, že zítra to bude dobré."
Info 20. 08. 16:48 RZ 6 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Duval is close, Kimi as well. Much better than the first time." / "Duval je blízko, Kimi taky. Bylo to o hodně lepší než poprvé."
Info 20. 08. 16:46 RZ 6 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Still very happy, lot confidence in the car and new codriver. It's better and better." / "Pořád velká spokojenost, hodně jistoty v auto i nového spolujezdce. Je to lepší a lepší."
Info 20. 08. 16:44 RZ 6 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Not really bad. Still we have to improve." / "Nebylo to tak zlé. Pořád je co zlepšovat."
Info 20. 08. 16:43 RZ 6 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) Puncture "That was my fault. I came too wide inside of corner." / Defekt "Byla to moje chyba. Byl jsem moc široký do vnitřku zatáčky."
Info 20. 08. 16:40 RZ 6 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Big surprise. It's been a good day, honestly. Tomorrow will be hard day." / "Velké překvapení. Byl to dobrý den, opravdu. Zítřek bude tvrdý."
Info 20. 08. 16:38 RZ 6 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "On morning we had some small problem with the car, but now it was OK." / "Ráno jsme měli nějaký menší problém s autem, ale teď už to bylo OK."
Info 20. 08. 16:36 RZ 6 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Good day. Little mistake in this stage, I went off on juction a stalled engine little." / "Dobrý den. Teď drobná chyba na této zkoušce, na odbočce jsem šel ven a lehce mi zhasnul motor."
Info 20. 08. 16:20 RZ 6 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 20. 08. 15:52 RZ 5 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "OK, no problem. Not bad, we damaged wheel on first one, we have to be careful as have only one spare." / "OK, bez problémů. Nebylo to zlé, na předchozí zkoušce jsme poškodili kolo, musíme být opatrní, máme jen jednu rezervu."
Info 20. 08. 15:50 RZ 5 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was good, I pushed really hard. No problem." / "Bylo to dobré, hodně jsem tlačil. Bez problémů."
Odstup 20. 08. 15:22 RZ 4 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) Broken FR suspension / Poškozené zavěšení PP kola
Info 20. 08. 15:21 RZ 4 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) "It's definitely better." / "Rozhodně je to lepší."
Info 20. 08. 15:20 RZ 4 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "We went off the road on third gear in left corner." / "Šli jsem na trojku ven v levé zatáčce."
Info 20. 08. 15:19 RZ 4 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Some places very slippery, but I'm very happy with the car." / "Místy to hodně klouže, ale jsem moc spokojený s autem."
Info 20. 08. 15:18 RZ 4 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N. (st. č. 26) "Think I'm loosing powersteering. Let's see." / "Myslím, že mi odchází posilovač řízení. Uvidíme."
Info 20. 08. 15:17 RZ 4 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "Now we set good time. I really enjoy it. At the moment we are very happy." / "Teď jsme zajeli dobrý čas. Opravdu si to užívám. Momentálně jsme moc spokojení."
Info 20. 08. 15:16 RZ 4 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I went off in right corner, I was late on brakes, slid of, hit some stones. Shit happens." / "Šel jsem ven v pravé zatáčce, šel jsem pozdě na brzdy, sklouzl, trefil nějaké kameny. Posral jsem to."
Info 20. 08. 15:15 RZ 4 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Trying to do our best. PG is pushing like hell. We enjoying it." / "Snažíme se jak to jde. PG jede jako ďábel. Užíváme si to."
Info 20. 08. 15:14 RZ 4 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "No mistakes, pretty clean." / "Bez chyb, opravdu čistě."
Info 20. 08. 15:13 RZ 4 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Car is OK, team worked very well. But it's not easy." / "Auto je OK, tým pracoval moc dobře. Ale není to lehké."
Info 20. 08. 15:12 RZ 4 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Like more consistent, more cleaner. Good start, my fourth stage on tarmac." / "Bylo to vyrovnanější, čistší. Dobrý start, moje čtvrtá zkouška na asfaltu."
Info 20. 08. 15:04 RZ 4 M A8 DUVAL F. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "We think it's OK now except sometimes some big vibrations." / "Myslíme, že teď je to OK, kromě nějakých občasných velkých vibrací."
Info 20. 08. 15:02 RZ 4 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Lot of big surprised, so sliding. Quite difficult stage." / "Hodně velkých překvapení, moc uklouzané. Opravdu těžká zkouška."
Info 20. 08. 15:00 RZ 4 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It feels better now, more confidence." / "Zdá se to teď být lepší, více jistoty."
Info 20. 08. 14:58 RZ 4 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Obviously more cuts. It's dryer, OK." / "Evidentně se víc řežou zatáčky. Je to sušší, OK."
Info 20. 08. 14:56 RZ 4 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Petter is very fast. I'm very close to Sebastien on the stages." / "Petter je hodně rychlý. Na zkouškách jsem blízko Sebovi."
Info 20. 08. 14:54 RZ 4 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "No problems, I don't know. All OK anyway." / "Bez problémů, nevím. Každopádně vše OK."
Info 20. 08. 14:52 RZ 4 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I have to really push hard. Not bad, I want to get back again. I want lot of points, podium." / "Musím jet opravdu naplno. Nebylo to zlé, chci se dostat zpět. Chci hodně bodů, na bednu."
Info 20. 08. 14:50 RZ 4 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Towards to the end it was allright, but then last four km was really more slippy braking places than I expected, that was I lost time." / "Až ke konci to bylo v pořádku, ale poslední čtyři km to opravdu hodně klouzalo na brzdy, víc než jsem čekal a proto jsme ztratili."
Info 20. 08. 14:48 RZ 4 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Broken FR rim "It was OK. Not so dusty at all. Feeling is better." / Prasklý PP ráfek "Bylo to OK. Vůbec se tak neprášilo. Pocitově je to lepší."
Info 20. 08. 14:46 RZ 4 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Quite OK, little bit more gravel. Completely dry. Happy with the car and happy with the drive." / "Opravdu OK, trochu víc šotoliny. Kompletně suché. Spokojenost s autem, spokojenost s jízdou."
Info 20. 08. 14:30 RZ 4 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 20. 08. 14:35 RZ 3 N4 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 18) Lost six minutes due electrical problems / Ztratil šest minut kvůli problémům s elektrikou
Info 20. 08. 12:39 RZ 3 P N4 GASSNER H. jr. / WÜSTENHAGEN K. (st. č. 49) "Very challenging today. More slippery than I expected." / "Dnes je to hodně náročné. Kluže to víc, než jsem čekal."
Info 20. 08. 12:38 RZ 3 J A6 WEIJS H. jr. / DEGANDT B. (st. č. 123) "Good, I like it." / "Dobré, líbí se mi to."
Info 20. 08. 12:37 RZ 3 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Stage before we had some brake problems, but fix it on road section." / "Na předchozí RZ jsme měli potíže s brzdami, ale na přejezdu jsme to dali do pořádku."
Info 20. 08. 12:36 RZ 3 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 129) "Quite difficult. We went into junction too early, we had to reverse, lost about 10 seconds." / "Opravdu těžké. Na odbočce jsme předčasně zatočili, museli couvat, ztratili okolo 10 sekund."
Info 20. 08. 12:35 RZ 3 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "On this stage we went off, codriver was late on notes." / "Na této zkoušce jsme byli venku, spolujezdec se zpozdil s rozpisem."
Info 20. 08. 12:33 RZ 3 J A6 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 130) "For me not good. We have trouble with the gearbox, last stage we lost brakes." / "Pro mě to není dobré. Máme potíže s převodovkou, na předchozí zkoušce jsme přišli o brzdy."
Info 20. 08. 12:32 RZ 3 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Not easy. I missed one junction completely on morning." / "Není to snadné. Ráno jsem úplně minul jednu odbočku."
Info 20. 08. 12:31 RZ 3 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "I'm learning." / "Učím se."
Info 20. 08. 12:30 RZ 3 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) "Car is not really straight. But nothing serious." / "Auto nejede úplně rovně. Ale nic vážného."
Info 20. 08. 12:28 RZ 3 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Now everything went more less OK, I'm very happy, very confident." / "Teď šlo vše víceméně OK, jsem moc spokojený, hodně v pohodě."
Info 20. 08. 12:20 RZ 3 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N. (st. č. 26) "This one was much better. Very tough." / "Teď to bylo o hodně lepší. Moc náročné."
Info 20. 08. 12:19 RZ 3 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "We try to stay on the road." / "Snažíme se udržet na cestě."
Info 20. 08. 12:18 RZ 3 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "We had no brake fluid to bleed. The pedal is like this, no brakes. But I'm enjoying it." / "Nemáme brzdovou kapalinu na odvzdušnění. Pedál chodí takhle, bez brzd. Ale užívám si to."
Info 20. 08. 12:17 RZ 3 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I found really good rhythm into car now. But for the last 4-3 km tyres gone and I lost steering." / "Teď jsem měl v autě moc dobrý rytmus. Ale na posledních 4-3 km odešly pneu a nezatáčelo to."
Info 20. 08. 12:16 RZ 3 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "It's doing well. Not easy, I'm driving on the limit, trying to control. No problems." / "Jde to dobře. Není to lehké, jedu na limitu, snažím se to kontrolovat. Bez problémů."
Info 20. 08. 12:15 RZ 3 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "Now I turn into one junction early, had to reverse. Silly mistake." / "Teď jsem brzo zatočil do jedné zatáčky a musel couvat, Hloupá chyba."
Info 20. 08. 12:14 RZ 3 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) Damage on rear "Car is not working well,car is moving." / Poškozený zadek "Auto nefunguje dobře, smýká se."
Info 20. 08. 12:12 RZ 3 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Stages are really good, but I made some mistakes. Getting more miles, car is incredible. Some reason my car is stucking in hairpins." / "Zkoušky jsou dobré, ale udělal jsem nějaké chyby. Najíždím kilometry, auto je úžasné. Z nějakého důvody se ale moje auto zasekává ve vracácích."
Info 20. 08. 12:10 RZ 3 A8 TEN BRINKE B. / CHEVAILLIER E. (st. č. 16) "Quite good, learning a lot. For me is just ninth rally." / "Opravdu dobré, hodně se učím. Pro mě je to teprve devátá rally."
Info 20. 08. 12:08 RZ 3 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "Just emperature stepping high inside car." / "Jen že stoupá teplota uvnitř auta."
Info 20. 08. 12:06 RZ 3 M A8 DUVAL F. / GIRAUDET D. (st. č. 6) Rear wheels drive only "On second stage 5 km to finish just only rear wheels drive. I don't know reason." / Funguje pouze pohon zadních kol "Na druhé zkoušce 5 km před cílem jen náhon zadních kol. Nevím co se stalo."
Info 20. 08. 12:04 RZ 3 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Second stage was better and this better again. Step by step." / "Druhá zkouška byla lepšé, tahle zase lepší. Krok za krokem."
Info 20. 08. 12:02 RZ 3 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Difficult, but I've been driving really bad on this morning." / "Těžké, ale dnes ráno jsem jel opravdu špatně."
Info 20. 08. 12:00 RZ 3 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We made mistake near the start, turn early into junction. Brakes really bad, we struggled on downhill." / "Kousek po startu jsme udělali chybu, odřív zatočili do zatáčky. Brzdy jsou opravdu špatné, trápili jsme se ve sjezdu."
Info 20. 08. 11:58 RZ 3 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "It's closer. Better and better. Car little bit understeering, road is dirty." / "Je to těsnější. Lepší a lepší. Auto je trošku nedotáčivé, trať je špinavá."
Info 20. 08. 11:56 RZ 3 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "One junction was surprisingly slippy, we went off and stalled engine. OK, but we lost some time there." / "Jedna odbočka byla překvapivě kluzká, šli jsme ven a zhasnul motor. OK, ale ztratili jsme tam nějaký čas.""
Info 20. 08. 11:54 RZ 3 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I could'nt do anything after that what happened on this morning. Just driving. But I'm happy with everything about car." / "Nemůžu dělat nic po tom, co se stalo ráno. Jenom jet. Jsem spokojený pokud jde o auto."
Info 20. 08. 11:52 RZ 3 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I got through fine. In one corner I was little bit wide. I lost of time at the beginning to Sebastien Loeb." / "Projeli jsme v pohodě. V jedné zatáčce jsem byl trochu široký. Na začátku jsem ztratil na Sebastiena Loeba."
Info 20. 08. 11:50 RZ 3 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I stalled many times into stages in hairpins." / "Mockrát mi zhasnul motor ve vracečce."
Info 20. 08. 11:48 RZ 3 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We were concerned to change tyre or not before stage. I litle hit barier by rear." / "Trochu jsme řešili, jestli měnit před zkouškou zadní kolo nebo ne. Škrtnul jsem zadkem o bariéru."
Info 20. 08. 11:30 RZ 3 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Odstup 20. 08. 12:21 RZ 2 P N4 NIEGEL F. / FUCHS T. (st. č. 50) Crashed, blocked road / Havárie, zablokoval trať
Info 20. 08. 11:44 RZ 2 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 121) Frontend damage "We had puncture on first one." / Poškozený předek auta "Na první zkoušce jsme měli defekt."
Info 20. 08. 11:41 RZ 2 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "For me this is the first stage. No problem, completely dry." / "Pro mě první zkouška. Žádný problém, je to kompletně suché."
Info 20. 08. 11:33 RZ 2 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N. (st. č. 26) "We missed the junction and made spin in the hairpin." / "Netrefili jsme odbočku a dělali hodiny ve vracečce."
Info 20. 08. 11:32 RZ 2 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Much more slippery. It's really difficult, we had some big moments. We upgrading notes during stage." / "Víc to klouzalo. Je to hodně těžké, měli jsme pár krizí. Upravujeme rozpis při RZ."
Info 20. 08. 11:31 RZ 2 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "It's good. Pity we had brake problems on first stage. We lost some time on Sandell. Think it will be great weekend." / ""
Info 20. 08. 11:30 RZ 2 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "It was good. Some small problem with tyres." / "Bylo to dobré. Drobný problém s pneumatikami."
Info 20. 08. 11:29 RZ 2 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Tricky conditions, we trying some corners, but so difficult, slippery. We were close to crash, but luckily we are here." / "Zrádné podmínky. Snažili jsme se to dávat do zatáček, ale je to moc těžké, klouže to. Málem jsme havarovali, ale naštěstí jsme tady."
Info 20. 08. 11:28 RZ 2 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "It was really well until 2 km from up there, I made mistake and had to reverse." / "Bylo to dobré až do dvou km do cíle, chyboval jsem a musel couvat."
Info 20. 08. 11:24 RZ 2 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Lot better. Nice stage, incredible, so many junctions, so many tight roads." / "O hodně lepší. Pěkná zkouška, úžasná, tolik odbočení a hodně úzké cesty."
Odstup 20. 08. 11:23 RZ 2 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 17) Gearbox failure / Porucha převodovky
Info 20. 08. 11:22 RZ 2 A8 TEN BRINKE B. / CHEVAILLIER E. (st. č. 16) "It's going quite good. On first stage we had easy off. We will see the progress." / "Jde to opravdu dobře. Na první zkoušce jsme byli lehce mimo trať. Uvidíme, jak to půjde dál."
Info 20. 08. 11:20 RZ 2 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "We trying to go with good rhythm, had some understeering. Now we are happy." / "Snažíme se jet v dobrém rytmu, auto bylo trochu nedotáčivé. Teď jsme spokojení."
Info 20. 08. 11:16 RZ 2 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Everything is fine yet." / "Vše už je v pořádku."
Info 20. 08. 11:12 RZ 2 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "The brake pedal is going little bit soft at the end. Difficult rally. Not easy, but OK so far." / "Brzdový pedál byl ke konci dost měkký. Těžká rally. Není to lehké, ale zatím OK."
Info 20. 08. 11:08 RZ 2 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Just the rhythm is bit missing. But still OK." / "Jenom trošku postrádáme rytmus. Ale pořád OK."
Info 20. 08. 11:06 RZ 2 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It looks good now. Good time." / "Teď to vypadá dobře. Dobrý čas."
Info 20. 08. 11:04 RZ 2 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's OK. I was not completelly happy. I lost too much time in the mid-section." / "Je to OK. Nejsem úplně spokojený. V prostřední části jsme moc ztratili."
Info 20. 08. 11:02 RZ 2 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Not bad, except we stalled in hairpin. We lost 5-6 seconds." / "Nebylo to zlé, kromě toho, že nám zhasnul motor ve vracáku. Ztratili jsme 5-6 sekund."
Info 20. 08. 11:00 RZ 2 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, no problem. Good drive. Tricky, very fast, very dirty, sometimes you loose grip." / "OK, žádný problém. Dobrá jízda. Zrádné, hodně rychlé, hodně špinavé, občas ztrácíte přilnavost."
Info 20. 08. 10:32 RZ 1 Stage stopped because Abbring's crash / RZ zastavena kvůli havárii Abbringa
Info 20. 08. 10:31 RZ 1 S N4 SOUSA B. / DA SILVA N. (st. č. 26) "Difficult, very hard rally. I'm really struggling, finding right pace." / "Těžké, moc náročná rally. Opravdu se trápím, hledám správné tempo."
Info 20. 08. 10:30 RZ 1 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "I was not pushing really hard, some mistakes. Too much caution." / "Nejel jsem opravdu naplno, nějaké chyby. Bylo to moc opatrné."
Info 20. 08. 10:29 RZ 1 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 25) "Stupid drivers mistake, too left foot braking. I lost brakes 8 km into stage." / "Hloupá jezdecká chyba, moc brždění levou nohou. Přišel jsem o brzdy 8 km po startu."
Odstup 20. 08. 10:29 RZ 1 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 122) Crashed, crew OK / Havaroval, posádka OK
Info 20. 08. 10:28 RZ 1 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I lost five seconds. I went straight in the left corner." / "Ztratil jsem pět vtěřin. Jel jsem rovně v levé zatáčce."
Info 20. 08. 10:27 RZ 1 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Not easy. Conditions are tricky, sometimes it is broken, sometimes not." / "Není to lehké. Podmínky jsou zrádné, místy je to rozbité, místy ne."
Info 20. 08. 10:26 RZ 1 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDERIKSSON A. (st. č. 53) "2.5 km slippery braking and I had spin." / "Po 2.5 km to na brzdy uklouzlo a dělali jsme hodiny."
Info 20. 08. 10:24 RZ 1 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 17) "I missed two junctions, it was my fault. It will be hard fight this weekend." / "Minul jsem dvě odbočky, moje chyba. Bude to těžká bitva o tomhle víkendu."
Info 20. 08. 10:22 RZ 1 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "Lot of fun. My first tarmac stage. I was stucked into junction." / "Spousta zábavy. Moje první asfaltová zkouška. Zasekl jsem se v odbočce."
Info 20. 08. 10:18 RZ 1 A8 VAN ELDIK M. / BUYSMANS R. (st. č. 15) "Bit slippery. Car little bit too hard." / "Trochu to klouzalo. Auto je trochu moc tvrdé."
Info 20. 08. 10:17 RZ 1 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "In tight corner we went into ditch, spectators pushed us up." / "V utahováku jsme spadli do příkopu, diváci nás vytlačili."
Info 20. 08. 10:16 RZ 1 M A8 DUVAL F. / GIRAUDET D. (st. č. 6) "Not so bad. I took not so much risk. Small puncture on the rear." / "Nebylo to zlé. Moc jsem neriskoval. Drobný defekt na zadku."
Info 20. 08. 10:10 RZ 1 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It was not easy first stage. Car feels soft." / "Nebyla to snadná první zkouška. Auto se zdá být měkké."
Info 20. 08. 10:08 RZ 1 M A8 SORDO D. / VALLEJO D. (st. č. 2) "Nothing happened, everything is OK. Road is dirty, we had to risk bit more for next run. Sebastien is driving really good." / "Nic se neudálo, všechno OK. Cesta je zašpiněná, v příštím kole budeme muset víc riskovat. Sebastien jede velice dobře."
Info 20. 08. 10:06 RZ 1 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Tyre went off the rim completely. Very unlucky. it happens 4 kms into stage." / "Pneumatika se úplně svezla z ráfku. Hodně nešťastné. Stalo se to 4 km po startu."
Info 20. 08. 10:04 RZ 1 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Fine, but it was quite slippy. I'm sure we can go faster." / "Dobré, ale hodně to klouzalo. Jsem si jistý, že můžeme jet rychleji."
Info 20. 08. 10:03 RZ 1 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) Was off the road / Byl mimo trať
Info 20. 08. 10:02 RZ 1 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Dry start, still couple of nasty places at the end. Some little mistakes." / "Začali jsme na suchu, ke konci je pořád pár hnusných míst. Pár chybiček."
Info 20. 08. 10:00 RZ 1 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was not easy, but OK." / "Nebylo to snadné, ale OK."
Info 20. 08. 09:58 RZ 1 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK, but tricky. Very dirty from the recce. Sometimes we really loose the brakes." / "Bylo to OK, ale zrádné. Hodně nečistot po tréninku. Občas nám to na brzdách hodně utíkalo."
Info 20. 08. 09:56 RZ 1 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) Stopped on stage, rear wheel puncture / Stojí na RZ, defekt zadního kola
Info 20. 08. 09:40 RZ 1 Top crews running soft compound Pirelli P Zero / Přední posádky jedou měkké Pirelli P Zero
Info 20. 08. 09:35 RZ 1 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
toplist