60. Neste Oil Rally Finland

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 31. 07. 16:57 RZ 19 P N4 KETOMÄKI J. / RISBERG K. (st. č. 50) "It's great, but we lost yesterday two and half minute." / "Je to skvělé, ale včera jsme ztratili dvě a půl minuty."
Info 31. 07. 16:56 RZ 19 S N4 TUOHINO J. / SALLINEN M. (st. č. 27) "I'm not happy with myself. Using too much brake." / "Nejsem spokojen sám se sebou. Moc brzdím."
Info 31. 07. 16:54 RZ 19 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) FL tyre puncture "Little bit difficult, but we have points in bag." / Defekt LP pneu "Bylo to trochu těžké, ale body jsou doma."
Info 31. 07. 16:53 RZ 19 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "It was not easy rally. I was surprised how fast it was." / "Nebyla to lehká rally. Byl jsem překvapený, jak to bylo rychlé."
Info 31. 07. 16:51 RZ 19 M A8 RAIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It's been learning anyway. We made mistake, it was my mistake. But I want to learn." / "Každopádně je to pořád učení. Udělali jsme chybu, byla to moje chyba. Ale chci se učit."
Info 31. 07. 16:49 RZ 19 N4 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 65) "This day was very good, but yesterday we had problem with diff. But I'm very happy as we set some good stage times." / "Dnešek byl hodně dobrý, ale včera jsmeměli problém s diferenciálem. Ale jsem moc spokojený, že jsme zajeli dobré časy na RZ."
Info 31. 07. 16:46 RZ 19 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "It was really really good. It was very difficult, local guys fighting with us." / "Bylo to opravdu opravdu dobré. Bylo to hodně těžké, bojovali s námi místní jezdci."
Info 31. 07. 16:45 RZ 19 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "I enjoyed a lot. I want to be back next year. I'm quite happy." / "Moc jsem si to užíval. Příští rok se chci vrátit. Jsem opravdu spokojený."
Info 31. 07. 16:43 RZ 19 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I'm happy what we done. We had problems yesterday, I'm happy with my performance." / "Jsem spokojený s tím co jsme předvedli. Včera jsme měli problémy. Jsem spokojen se svým výkonem."
Info 31. 07. 16:41 RZ 19 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "Second place I have to be happy. Hanninen drove fantastic. We want to win really." / "S druhým místem musím být spokojen. Hanninen jel fantasticky. Opravdu jsmechtěli vyhrát. "
Info 31. 07. 16:40 RZ 19 S N4 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 51) "It was very good weekend. No mistakes." / "Byl to velmi dobrý víkend. Bez chyb."
Info 31. 07. 16:39 RZ 19 A8 THERMAN M. / PERÄLÄ J. (st. č. 17) "It's been great fun. Summary of this weekend is terrific." / "Byla to skvělá zábava. Celkové hodnocení víkendu je nádherné."
Info 31. 07. 16:36 RZ 19 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Bit dissapointed, but we did our best to catch our lost. But I'm really pleased. Really happy with pacenotes, driving, everything." / "Jsem zklamaný, ale udělali jsme co se dalo, abysme stáhli naši ztrátu. Ale jsem opravdu spokojen s rozpisem, jízdou, vším."
Info 31. 07. 16:34 RZ 19 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "He will win title one day." / "Jednou vyhraje titul."
Info 31. 07. 16:33 RZ 19 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were trying hard, really pushing." / "Hodně jsme se snažili, opravdu jsme tlačili."
Info 31. 07. 16:28 RZ 19 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's a dream, I can't imagine. Fantastic to win with your home spectators. Amazing. Fantastic rally." / "Je to sen. Nedokázal jsem si to představit. Fantastické vyhrát před domácími diváky. Úžasné. Fantastická rally."
Info 31. 07. 16:26 RZ 19 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I wanted more, but difficult rally for me, so third place not bad." / "Chtěl jsem víc, ale byla to pro mě těžká rally, takže třetí místo není zlé."
Info 31. 07. 16:26 RZ 19 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Fantastic weekend for me, better than I expected. Jari-Matti was faster than me." / "Pro mě fantastický víkend, lepší než jsem čekal. Jari-Matti byl rychlejší než já."
Info 31. 07. 16:24 RZ 19 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I tried very hard, but factory teams are factory teams. I never gave up. We had very good weekend." / "Hodně jsem se snažil. Ale tovární týmy jsou tovární týmy. Nevzdal jsem se. Byl to moc dobrý víkend."
Info 31. 07. 16:22 RZ 19 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "Good result, but we hoped for more. Honestly I'm not happy with my performance, car was good." / "Dobrý výsledek, ale doufal jsem v lepší. Upřímně, nejsem spokojen se svým výkonem, auto bylo dobré."
Info 31. 07. 16:20 RZ 19 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 31. 07. 15:59 RZ 18 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "This one was OK. It's coming slower as I expected. We just have to finish." / "Tahle zkouška byla dobrá. Ubíhá to pomaleji, než jsem čekal. Už musíme jen dojet."
Info 31. 07. 15:58 RZ 18 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Everything is OK." / "Všechno je OK."
Info 31. 07. 15:57 RZ 18 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Quite rough, maybe we have some flat tyre. Easy to finish." / "Hodně rozbité, možná máme defekt. V klidu do cíle."
Info 31. 07. 15:54 RZ 18 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) Puncture 4 km before finish / Defekt 4 km před cílem
Info 31. 07. 15:48 RZ 18 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Nothing else to do, just push little bit harder. We had same pace as before so time to push little bit more." / "Nic jiného se nedá dělat než trochu víc zatáhnout. Jeli jsme stejné tempo jako předtím, takže je čas trochu přidat."
Info 31. 07. 15:44 RZ 18 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It's OK. Rhythm felt good, but time not." / "Je to OK. Rytmus vypadal dobře, ale čas ne."
Info 31. 07. 15:38 RZ 18 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, Petter was very fast so I had to push really hard also." / ""OK, Petter byl hodně rychlý, takže jsem musel taky hodně zabrat.
Info 31. 07. 15:38 RZ 18 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "I'm very fast, but Jari-Matti as well. I will try, nothing else to say." / "Jsem hodně rychlý, ale Jari-Matti taky. Zkusím to, nic jiného se nedá říci."
Info 31. 07. 15:36 RZ 18 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I tried hard on this surface, but it's difficult. We made some changes in service, car is much better." / "Hodně jsem se na tomto povrchu snažil, ale bylo to těžké. Udělali jsme v servisu pár změn, auto je o hodně lepší."
Info 31. 07. 13:45 RZ 17 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "I like this stage, but we have to change setup, because lot of ruts. I want to keep our position. Fortunatelly we had no puncture." / "Tahle zkouška se mi líbila, ale musíme upravit nastavení kvůli vyjetým kolejím. Chci udržet naši pozici. Naštěstí jsme neměli defekt."
Info 31. 07. 13:39 RZ 17 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "Is not that easy. Rocks everywhere. At the moment we moving like tourists. I want finish." / "Není to tak snadné. Všude jsou kameny. Momentálně jedeme jako turisti. Chci dojet."
Info 31. 07. 13:38 RZ 17 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Good time on second pass. We make little bit pacenotes, I'm quite happy." / "Dobrý čas při druhém průjezdu. Upravili jsme trochu rozpis, jsem opravdu spokojený."
Info 31. 07. 13:37 RZ 17 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "What I can do. Far away from fight, just driving." / "Co můžu dělat? Jsem daleko od souboje, jenom jedu."
Info 31. 07. 13:35 RZ 17 N4 GARDEMEISTER T. / SUOMINEN T. (st. č. 62) "I'm driving very well. Flying, flat out all the time." / "Jedu moc dobře. Letím, pořád naplno."
Info 31. 07. 13:34 RZ 17 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I was pushing, but I took it easy over rough place. I'm here and have no puncture." / "Tlačil jsem, ale na rozbitém jsem jel opatrně. Jsem tu, bez defektu."
Info 31. 07. 13:33 RZ 17 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "Trying to keep this pace, avoid the rock and mistakes and keep the positions." / "Snažím se držet tohle tempo, vyhýbat se kamenům a chybám a držet pozici."
Info 31. 07. 13:32 RZ 17 S N4 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 51) "No problems. Much better than I expected, not so rough." / "Žádné problémy. Je to lepší než jsem čekal, není to tak rozbité."
Info 31. 07. 13:30 RZ 17 A8 THERMAN M. / PERÄLÄ J. (st. č. 17) "Now good stage for me, great fun." / "Teď z mého pohledu dobré, velká zábava."
Info 31. 07. 13:28 RZ 17 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Still 31 seconds. I don't know if it's enough, we'll try pushing." / "Pořád 31 vteřin. Nevím, jestli to bude stačit, budeme se snažit tlačit."
Info 31. 07. 13:26 RZ 17 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "Some of stages are OK, you can repeat them." / "Některé zkoušky jsou OK a dá se na nich jet opakovaně."
Info 31. 07. 13:24 RZ 17 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We have to be little bit careful. No massive problems at all." / "Musíme být trochu opatrní. Žádné velké problémy."
Info 31. 07. 13:22 RZ 17 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "I will continue like that. At the moment it's OK, I enjoy the stages." / "Budu takhle pokračovat. Momentálně je vše OK, užívám si to na RZ."
Info 31. 07. 13:20 RZ 17 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very rough in some places, it touched a lot into car. I can't go for victory." / "Místy je to moc rozbité, hodně jsme chytali spodkem auta. Nemůžu jet na vítězství."
Info 31. 07. 13:18 RZ 17 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Two stages to go. We push hard. OK." / "Ještě dvě zkoušky. Tlačíme. OK."
Info 31. 07. 13:16 RZ 17 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Feel I lost little bit today morning." / "Cítím, že jsme ráno trochu ztratili."
Info 31. 07. 13:14 RZ 17 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's quite clean, but very rutty. I tried hard, we will see." / "Bylo to celkem vyčištěné, ale velké koleje. Moc jsem se snažil, uvidíme."
Info 31. 07. 13:00 RZ 17 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 31. 07. 12:12 RZ 16 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Everything is going quite well, no problems. Just to keep right speed, enjoying it." / "Vše jde opravdu dobře, žádné potíže. Jen držíme správné tempo, užíváme si to."
Info 31. 07. 12:10 RZ 16 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "Nothing worry about, just to drive." / "Není čeho se bát, jen jet."
Info 31. 07. 12:08 RZ 16 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Pretty quick, quite slippy after rain this morning. Quite difficult." / "Pěkně rychlé, po ranním dešti hodně uklouzané. Opravdu těžké."
Info 31. 07. 12:06 RZ 16 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "Not bad, really fast, some narrow places, very tricky, lot of crests. I continue to try." / "Nebylo to zlé, hodně rychlé, místy úzké, pěkně zrádné, spousta horizontů. Pokračuji ve snažení."
Info 31. 07. 12:04 RZ 16 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I took one place now. Ogi is pushing very hard. I try to push, but always about half of second. We will see." / "Posunul jsem se teď o jedno místo. Ogi do toho jde naplno. Já se hodně snažím, ale pokaždé je to okolo půl vteřiny. Uvidíme."
Info 31. 07. 12:02 RZ 16 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Sebastien is quicker behind me. It will be close between me and him." / "Sebastien je za mnou rychlejší. Bude to mezi mnou a ním těsné."
Info 31. 07. 12:00 RZ 16 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Car is very good, no problem at all. But can't close that small difference to works Citroens." / "Auto je moc dobré, vůbec žádný problém. Ale nedokážu smazat ten malý rozdíl na tovární Citroeny."
Info 31. 07. 11:58 RZ 16 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Of course, I'm woried about factory Citroens. But lot of loose gravel on the road, I had to take some risk now." / "Samozřejmě, že se obávám továrních Citroenů. Ale na cestě bylo moc sypké šotoliny, musel jsem riskovat."
Info 31. 07. 11:40 RZ 16 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 31. 07. 11:22 RZ 15 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "Very good, no problem. Bit slippery, but for us some ruts." / "Velmi dobré, žádný problém. Trochu uklouzané, ale už jsme měli vyjeté nějaké koleje."
Info 31. 07. 11:20 RZ 15 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Nice stage. Grip was really nice." / "Pěkná zkouška. Přilnavost byla opravdu dobrá."
Info 31. 07. 11:18 RZ 15 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "I don't like big jump. Still good for the car and the team." / "Nelíbil se mi velký skok. Pořád dobré pokud jde o auto i tým."
Info 31. 07. 11:16 RZ 15 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We are too far. But I'll try to catch Petter, it's realistic thing. Ogier is too fast." / "Jsme moc daleko. Ale pokusím se dostat Pettera, to je reálné. Ogier je moc rychlý."
Info 31. 07. 11:14 RZ 15 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Nice stage, but Sebastien is pushing hard behind me. It's very difficult position." / "Pěkná zkouška, ale Sebastien za mnou hodně tlačí. Pro mě je to hodně těžká situace."
Info 31. 07. 11:12 RZ 15 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I changed dumpers. Car is completely different, I pushed again." / "Vyměnil jsem tlumiče. Auto je úplně jiné, znovu jsem tlačil."
Info 31. 07. 11:10 RZ 15 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Surprisingly lot of gravel on the road. Wide road was very slippy. I hope loosing not too much." / "Překvapivě hodně šotoliny na trati. Na širokém to hodně klouzalo. Doufám, že jsme moc neztratili."
Odstup 31. 07. 13:45 RZ 14 P N4 FLODIN P. / BERGSTRÖM G. (st. č. 48) Broken engine / Porucha motoru
Info 31. 07. 09:42 RZ 14 P N4 FLODIN P. / BERGSTRÖM G. (st. č. 48) Stopped / Stojí
Info 31. 07. 09:26 RZ 14 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm happy. I lost time on second stage on Citroens, because dry. On third one I was bit angry, but it went well. I take some risk on first and third one." / "Jsem spokojený. Na druhé zkoušce jsem ztratil na Citroeny, protože to osychalo. Na třetí jsem byl trochu naštvaný, ale povedlo se to. Na prvním a třetím testu jsem trochu riskoval."
Info 31. 07. 09:10 RZ 14 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Quite good, quite difficult stage, but OK. Changing a lot, from high speed to low speed. " / "Určitě dobré, hodně těžká zkouška, ale OK. Hodně se to měnilo, od velké rychlosti po malou."
Info 31. 07. 09:00 RZ 14 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Jari-Matti incredibly fast. OK, no problem. Time could be better." / "Jari-Matti neuvěřitelně rychlý. OK, žádný problém. Čas mohl být lepší."
Info 31. 07. 08:58 RZ 14 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It was OK, but team asked me take no risk. I can't push at maximum." / "Bylo to OK, ale tým mi nařídil neriskovat. Nemůžu jet na maximum."
Info 31. 07. 08:56 RZ 14 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Honestly I tried hard. We have very good time, but ... Big time difference." / "Upřímně, moc jsem se snažil. Máme dost slušný čas, ale ... Velký rozdíl."
Odstup 31. 07. 09:32 RZ 13 S N4 RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 52) Accident / Havárie
Odstup 31. 07. 09:31 RZ 13 A8 AROLAINEN J. / PARTANEN M. (st. č. 18) Didn't start into SS / Neodstartoval do RZ
Odstup 31. 07. 09:30 RZ 13 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) Retired, gerbox oil leaking / Odstoupení, unikající olej z převodovky
Info 31. 07. 08:03 RZ 13 P N4 GRÖNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 46) "We still learning a lot." / "Pořád se hodně učíme."
Info 31. 07. 08:02 RZ 13 N4 KRESTA R. / GROSS P. (st. č. 68) "It was OK, but Kuipers went off and marshals stopped us. Good, but slippy." / "Bylo to OK, ale Kuipers byl venku a pořadatelé nás zastavili. Dobré, jen to klouže."
Info 31. 07. 08:00 RZ 13 N4 NEIKSANS A. / DZIRKALS P. (st. č. 73) "Seems quite OK. We trying to be little bit faster." Lost brakes, stopped on road section / "Vypadá to opravdu OK. Snažíme se být trochu rychlejší." Poškozené brzdy, zůstal stát na přejezdu
Info 31. 07. 07:59 RZ 13 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We made few changes on car, but still struggling little bit." / "Udělali jsme na autě pár změn, ale pořád se trochu trápíme."
Info 31. 07. 07:58 RZ 13 P N4 FLODIN P. / BERGSTRÖM G. (st. č. 48) "So far so good. Everything is OK." / "Zatím dobré. Všechno je OK."
Odstup 31. 07. 07:57 RZ 13 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 61) Went off / Mimo trať
Info 31. 07. 07:56 RZ 13 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "It's different to yesterday. Driving my own pace, but we still going faster and faster with every stage." / "Je to jiné než včera. Jedu si svoje tempo, ale s každou zkouškou je to rychlejší a ryhlejší."
Info 31. 07. 07:54 RZ 13 M A8 RAIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Left side damage "We went wide on right hand corner. We came into ditch, something broken, car almost undriveable and punctured." / Poškozená levá strana "Byli jsme širocí v pravé zatáčce. Spadli jsme do příkopu, něco poškodili, auto je skoro neřiditelné, a udělali gumu."
Info 31. 07. 07:52 RZ 13 N4 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 65) "Today is quite well. Yesterday we had problem with front diff. Just now we were too wide and hit some stone by rear." / "Dnes to jde dobře. Včera jsme měli problém s předním diferenciálem. Jen teď jsme byli moc širocí a trefili zadkem nějaký kámen."
Info 31. 07. 07:51 RZ 13 N4 KAKKO M. / HANNONEN T. (st. č. 66) "Everything is OK." / "Všechno v pořádku."
Info 31. 07. 07:50 RZ 13 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "First one was good, but now not. I was sliding alot." / "První zkouška byla dobrá, teď ne. Hodně to klouzalo."
Info 31. 07. 07:49 RZ 13 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Not easy, difficult. I know I'm very slow here, but OK. We improve next year." / "Není to lehké, náročné. Vím, že jsem hodně pomalý, ale OK. Příští rok to bude lepší."
Info 31. 07. 07:47 RZ 13 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Good, but this stage I really hate. Very tricky, I can't keep the pace." / "Dobré, ale tuhle zkoušku opravdu nesnáším. Velmi zrádná, nemohl jsem udržet tempo."
Info 31. 07. 07:45 RZ 13 S N4 TUOHINO J. / SALLINEN M. (st. č. 27) "Nice difficult stage, but my drive is not perfect. Have no confidence between me and car. Braking and bumping too much." / "Pěkná těžká zkouška, ale moje jízda není perfektní. Nemám jistotu mezi mnou a autem. Hodně brzdím a poskakuju."
Info 31. 07. 07:44 RZ 13 N4 GARDEMEISTER T. / SUOMINEN T. (st. č. 62) "This stage was not good at all. I went too wide in one corner and the lost confidence." / "Tahle RZ nebyla vůbec dobrá. V jedné zatáčce jsem byl moc široký a pak ztratil jistotu."
Info 31. 07. 07:43 RZ 13 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "It was OK, I tried really hard to beat P-G." / "Bylo to OK, snažil jsem se, abych porazil PiGiho."
Info 31. 07. 07:41 RZ 13 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "We try to find any solution. Seems like Rantanen hit rock or something." / "Snažíme se najít nějaké řešení. Vypadá to, že Rantanen trefil kámen nebo tak."
Info 31. 07. 07:40 RZ 13 S N4 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 51) "Very nice stages. We had rain so grip is same all the road." / "Velmi pěkné zkoušky. Pršelo, takže přilnavost je stejná po celé trati."
Info 31. 07. 07:36 RZ 13 S N4 RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 52) Reported stopped / Stojí
Info 31. 07. 07:34 RZ 13 A8 THERMAN M. / PERÄLÄ J. (st. č. 17) "Shocking wake up on previous stage, huge jump. Came on left wheels." / "Šokující probuzení na předchozí zkoušce, obrovský skok. Spadli jsme na levá kola."
Info 31. 07. 07:32 RZ 13 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Last year we stopped here, so I was actually bit nervous on this stage." / "Loni jsme tu zůstali stát,takže jsem byl trochu nervózní."
Info 31. 07. 07:28 RZ 13 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "Much better let's say. Better feeling, not bad. Just drive." / "Řekněme o hodně lepší. Lepší pocit, není to zlé. Jenom jet."
Info 31. 07. 07:26 RZ 13 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Most difficult stage of rally I think. Very tricky. But we are through without any problems, had to do some changes for future." / "Myslím, že nejtěžší zkouška rally. Hodně zrádná. Ale projeli jsme bez problémů, napříště musíme udělat nějaké změny."
Info 31. 07. 07:24 RZ 13 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "Car is not bad. I tried to do this stage more clean." / "Auto není zlé. Zkoušel jsem jet na této zkoušce čistě."
Info 31. 07. 07:22 RZ 13 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was good, but I pushed really very hard. Ogier was fast, I pushed all the time to beat him." / "Bylo to dobré, šel jsem do toho opravdu hodně. Ogier je rychlý, pořád jsem tahal abych ho porazil."
Info 31. 07. 07:20 RZ 13 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Very good stage. We'll see, day is very long." / "Velmi dobrá zkouška. Uvidíme, den je hodně dlouhý."
Info 31. 07. 07:18 RZ 13 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I'm loosing little bit time. I didn't driven this stage before. No excuses, but that's it." / "Trochu ztrácím. Tuhle zkoušku jsem ještě nejel. Není to omluva, ale je to tak."
Info 31. 07. 07:16 RZ 13 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's looks positive at the moment. This is my favourite stage." / "Vypadá to momentálně pozitivně. Tohle je moje oblíbená zkouška."
Info 31. 07. 06:56 RZ 12 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Spectators slowed me at place where Kimi went off." / "Zpomalili nás diváci v místě kde šel Kimi ven."
Info 31. 07. 06:52 RZ 12 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "Little bit early. But OK, we have long day, we need to warm-up." / "Je trochu brzo. Ale OK, máme dlouhý den, musíme se zahřát."
Info 31. 07. 06:51 RZ 12 M A8 RAIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Went off / Mimo trať
Info 31. 07. 06:50 RZ 12 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We had massive jump and landed on two wheels. OK, nice stage." / "Hrozně jsme skočili a přistáli na dvou kolech. OK, pěkná zkouška."
Info 31. 07. 06:48 RZ 12 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "In middle of stage I feel I lost time, I don't know." / "V polovině vložky jsem cítil že ztrácím, nevím proč."
Info 31. 07. 06:46 RZ 12 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Conditions are good, for everybody at the moment. I had no problem. I'm pushing, but Ogi is very fast." / "Podmínky jsou dobré, momentálně pro všechny. Neměl jsem problém. Tlačím, ale Ogi je hodně rychlý."
Info 31. 07. 06:44 RZ 12 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Very good start. I like these stages. I don't want to take maximum risk for victory. But I will try drive well." / "Velmi dobrý začátek. Líbí se mi tyhle zkoušky. Nechci maximálně riskovat kvůli vítězství. Ale budu se snažit jet dobře."
Info 31. 07. 06:42 RZ 12 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I didn't wake up. I had very bad stage. Not happy with that." / "Neprobudil jsem se. Zajel jsem špatně. Nejsem s tím spokojený."
Info 31. 07. 06:40 RZ 12 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's quite good start. Overnight rain helps. I lost maybe one or two seconds. Generally good drive." / "Je to opravdu dobrý start. Noční déšť pomohl. Ztratili jsme možná jednu dvě vteřiny. Celkově dobrá jízda."
Info 31. 07. 06:33 RZ 12 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 30. 07. 19:11 RZ 11 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "Really slippy. Stages nice, but times not so good." / "Opravdu uklouzané. Pěkné zkoušky, ale časy nic moc."
Info 30. 07. 19:09 RZ 11 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Good, but I hit rock. In very fast section flat out rock in the middle of the road. Day very good, I'm very happy." / "Dobré, ale trefil jsem kámen. V rychlé pasáži naplno byl kámen uprostřed cesty. Dnešek moc dobrý, jsem moc spokojený."
Info 30. 07. 19:03 RZ 11 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, lot of gravel in the stage, I had to clean it. But good." / "OK, hodně šotoliny na trati, musel jsem to čistit. Ale dobré."
Info 30. 07. 17:34 RZ 10 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "I have pain in my back after one jump. It's painfull." / "Bolí mě v zádech po jednom skoku. Je to bolestivé."
Info 30. 07. 17:33 RZ 10 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "On stage before I broke brake pipe. We were sideways all the way now thus." / "Na předchozí zkoušce jsem poškodil brzdovou hadici. Teď jsme tak jeli pořád bokem."
Info 30. 07. 17:31 RZ 10 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) FL tyre puncture "I hit some stone at the beginning of stage. No pressure, but tyres still working." / Defekt LP pneu "Trefil jsem nějaký kámen na začátku zkoušky. Bez tlaku, ale pneu pořád funguje."
Info 30. 07. 17:30 RZ 10 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "Tough, but now we changed setup, seem OK." / "Těžké, ale teď jsme změnili nastavení, zdá se to dobré."
Info 30. 07. 17:26 RZ 10 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "Stage I like it. No problem at all. No problem, I'm happy so far. Car is good, I'm getting used." / "Zkouška kterou mám rád. Žádný problém, zatím jsem spokojený. Auto je dobré, zvykám si."
Info 30. 07. 17:24 RZ 10 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I'm actually very happy with the day. Considering car as well. Unfortunatelly we had puncture. Stay focused for rest of the rally." / "Momentálně jsem s dneškem moc spokojený. Auto je podle mě dobré. Bohužel jsme měli defekt. Musíme se soustředit na zbytek rally."
Info 30. 07. 17:22 RZ 10 M A8 RAIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Much nicer second time. Nice stage. But still places where you can go much faster if you know." / "Napodruhé mnohem hezčí. Pěkná zkouška. Ale pořád hodně míst, kde se dá jet mnohem rychleji, když to znáte."
Info 30. 07. 17:20 RZ 10 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Unbeliavable. Big jumps. We hit the front right wing." / "Neuvěřitelné. Velké skoky. Narazili jsme pravý přední blatník."
Info 30. 07. 17:18 RZ 10 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "Now it was OK, I was try pushing hard, but I lost time. I don't know." / "Teď to bylo OK, snažil jsem se tahat, ale ztratili jsme. Nevím proč."
Info 30. 07. 17:16 RZ 10 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "This stage you need to practice. Very very tricky. I'm very happy." / "Tuhle zkoušku musíte najet. Velmi velmi zrádná. Jsem moc spokojený."
Info 30. 07. 17:14 RZ 10 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It looks good at the moment. One demanding stage to go. Everything looks good, very good feeling." / "Momentálně to vypadá dobře. Ještě jedna náročná zkouška. Vše vypadá dobře, dobrý pocit."
Info 30. 07. 17:12 RZ 10 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "We had to drive well, because easy to lost time." / "Museli jsme zajet dobře, jinak bychom snadno ztratili."
Info 30. 07. 17:10 RZ 10 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We lost a bit today because our road position." / "Dnes jsme trochu ztratili kvůli naší pozici na trati."
Info 30. 07. 16:57 RZ 9 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) Puncture "Rim is broken." / Defekt "Máme prasklý ráfek."
Info 30. 07. 16:55 RZ 9 S N4 TUOHINO J. / SALLINEN M. (st. č. 27) Transmissions problem / Problém s transmisemi
Info 30. 07. 16:54 RZ 9 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Nice stage, but we had no best pacenotes. We will see." / "Pěkná zkouška, ale neměli jsme nejlepší rozpis. Uvidíme."
Info 30. 07. 16:53 RZ 9 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "No brakes from first corner. Shit!" / "Od první zatáčky bez brzd. Doprdele!"
Info 30. 07. 16:52 RZ 9 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We like it. We in very good position, we try to hold it. Nice stage." / "Líbi se nám to. Máme dobrou pozici, budeme se snažit udržet ji. Pěkná zkouška."
Info 30. 07. 16:51 RZ 9 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "Very nteresting stage. Difficult downhill. It went right." / "Velmi zajímavá zkouška. Těžký sjezd. Šlo to dobře."
Info 30. 07. 16:44 RZ 9 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "It's OK. Stages getting bit rough, but no problem. This stage good except puncture we had here on morning." / "Je to OK. Tratě začínají být trochu rozbité, ale žádný problém. Tahle zkouška dobrá, až na defekt, který jsme tu měli ráno."
Info 30. 07. 16:40 RZ 9 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "I really enjoyed this stage. Not too rutted." / "Tuhle zkoušku jsem si opravdu užil. Nebyly takové koleje."
Info 30. 07. 16:38 RZ 9 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "Time is really bad, but I don't know why." / "Čas opravdu špatný, ale nevím proč."
Info 30. 07. 16:36 RZ 9 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It's faster nad faster. I'm happy with my time, but still lot stages to do." / "Je to rychlejší a rychlejší. Jsem spokojený s mým časem, ale do cíle pořád hodně testů."
Info 30. 07. 16:32 RZ 9 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Very nice stage. But too short, very fast. " / "Moc pěkná zkouška. Ale moc krátká, hodně rychlá."
Info 30. 07. 16:30 RZ 9 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, I had better drive than first time. Not bad." / "OK, lepší jízda než poprvé. Nebylo to zlé."
Info 30. 07. 15:49 RZ 8 P N4 HORSEY P. / COOLEDGE C. (st. č. 37) "Fantastic stage, best I driven in my life." / "Fantastická zkouška, nejlepší co jsem v životě jel."
Info 30. 07. 15:47 RZ 8 P N4 JOURDAIN M. / SANCHEZ O. (st. č. 54) "We were off on stage 6, damaged rear suspension. Very difficult to drive." / "Byli jsme venku a poškodili zadní zavěšení. Těžko se s tím jede. "
Odstup 30. 07. 15:39 RZ 8 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) Rear right wheel off, brake disc missing "One corner we were little bit of the line and hit rock." / Ztratil pravé zadní kolo a brzdový kotouč "V jedné zatáčce jsme byli trochu mimo stopu a trefili kámen."
Info 30. 07. 15:37 RZ 8 P N4 GEORGIOU N. / MATAR J. (st. č. 36) "Crazy fast stage." / "Bláznivě rychlá zkouška."
Info 30. 07. 15:36 RZ 8 P N4 NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 44) "Oh my God! To be honest, I was afraid many times." / "Můj Bože! Popravdě, mockrát jsem se bál."
Info 30. 07. 15:33 RZ 8 P N4 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 34) "Much better. We enjoy the stages, I really like this one, lot of jumps and crests." / "O moc lepší. Zkoušky se nám líbí, tahle moc, spousta skoků a horizontů."
Info 30. 07. 15:32 RZ 8 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 61) "Unbeliavable fast." / "Neuvěřitelně rychlé."
Info 30. 07. 15:30 RZ 8 N4 GARDEMEISTER T. / SUOMINEN T. (st. č. 62) "We lost traction in middle of Lankamaa. Then marshal slowed us in Sirkkamaki. Like slipping clutch." / "Uprostřed Lankamy jsme ztratili trakci. Pak nás na Sirkkamaki zpomalil pořadatel. Jako kdyby klouzala spojka."
Info 30. 07. 15:29 RZ 8 P N4 KETOMÄKI J. / RISBERG K. (st. č. 50) "We lost three minutes on mornig, two tyres. Now only crusising." / "Ráno jsme ztratili tři minuty, dvě gumy. Jen to projíždíme."
Info 30. 07. 15:28 RZ 8 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "On last stage we had puncture. Now very tricky stage." / "Na předchozím testu jsme měli defekt. Teď hodně zrádná zkoušky."
Info 30. 07. 15:27 RZ 8 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Good fun, looking for second run." / "Dobrá zábava, těším se na druhý průjezd."
Info 30. 07. 15:25 RZ 8 P N4 FLODIN P. / BERGSTRÖM G. (st. č. 48) "We broke right front dumper. I dont know if we reach the finish." / "Máme zničený pravý přední tlumič. Nevím, jestli dojedeme do cíle."
Info 30. 07. 15:24 RZ 8 S N4 RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 52) "This was a good stage for us. Juho is furious." / "Tohle pro nás byla dobrá zkouška. Juho letí."
Info 30. 07. 15:23 RZ 8 S N4 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 51) "Little bit more safe now. Not so easy." / "Teď už trochu opatrněji. Není to tak snadné."
Info 30. 07. 15:20 RZ 8 S N4 TUOHINO J. / SALLINEN M. (st. č. 27) "We had driveshaft problem on rear on Lankamaa. Hope we reach finish today." / "Měli jsme na Lankaamě problém se zadí poloosou. Doufám, že dnes dojedeme."
Info 30. 07. 15:19 RZ 8 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Crazy rally, but I like it too much." / "Bláznivá rally, ale moc se mi líbí."
Info 30. 07. 15:18 RZ 8 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Really incredible stage, like rallycross. I just try stay on the road and get confidence." / "Opravdu neuvěřitelná zkouška, jako rallycross. Budu se snažit udržet na trati a získávat jistotu."
Info 30. 07. 15:17 RZ 8 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "It's really amazing stage." / "Tohle je opravdu úžasná zkouška."
Info 30. 07. 15:16 RZ 8 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We have quite good battle with Tuohino. I'm trying my best. I enjoying it." / "Opravdu dobrý souboj s Tuohine. Snažím se jet co umím. Užívám si to."
Info 30. 07. 15:15 RZ 8 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "Driving is fine. Like we missing power." / "Jízda dobrá. Jako kdyby nám scházel výkon."
Info 30. 07. 15:12 RZ 8 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "It will be interesting fight with Kimi. I'll try to do my best." / "Bude to zajímavý souboj s Kimim. Udělám co budu moci."
Info 30. 07. 15:10 RZ 8 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "Very special and difficult stage. So difficult many places. I'm very sorry for Henning." / "Velmi specifická a těžká zkouška. Místy moc těžká. Je mi líto Henninga."
Info 30. 07. 15:08 RZ 8 M A8 RAIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Like a first time. Two km from the start Henning was upside down into ditch. I slowed down then." / "Jako napoprvé. Henning byl na střeše 2 km po startu v příkopě. Pak jsem zpomalil."
Info 30. 07. 15:04 RZ 8 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very tricky. Quickest from the whole rally. Pacenotes so important." / "Velmi zrádné. Nejrychlejší z celé rally. Rozpis hodně důležitý."
Info 30. 07. 15:01 RZ 8 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "We had lot of problems with pacenotes in the stage." / "Měli jsme moc potíží s rozpisem na této zkoušce."
Odstup 30. 07. 15:00 RZ 8 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) Accident / Havárie
Info 30. 07. 14:59 RZ 8 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I never done this stage in competitive. That's the reason." / "Ještě jsem tuhle zkoušku nejel naostro. To je důvod."
Info 30. 07. 14:48 RZ 8 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Allright, maybe I was bit careful. No mistakes." / "Vše v pořádku, možná jsem byl trochu opatrný. Bez chyb."
Info 30. 07. 14:46 RZ 8 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "These stages very impressive. Lot of adrenalin." / "Velmi zajímavé zkoušky. Hodně adrenalinu."
Info 30. 07. 14:45 RZ 8 Stage start delayed after Latvala, spectators problem reported / Start RZ po Latvalovi opožděn, problém s diváky
Info 30. 07. 14:44 RZ 8 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Just trying to go bit faster." / "Jen se snažím jet trochu rychleji."
Info 30. 07. 14:40 RZ 8 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 30. 07. 14:20 RZ 7 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "It was OK but bit slippery." / "Bylo to OK, ale trochu to klouzalo."
Info 30. 07. 14:16 RZ 7 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's working well. It was raining, but it was not problem." / "Funguje to dobře. Pršelo, ale to nebyl problém."
Info 30. 07. 14:14 RZ 7 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "No problems. But we had heavy rain, difficult. Nice stage." / "Bez problémů. Ale hodně nám pršelo, těžké. Pěkná zkouška."
Info 30. 07. 14:13 RZ 7 Rain over stage / Na RZ prší
Info 30. 07. 14:12 RZ 7 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It's OK. Little bit understeer. Good time anyway." / "Je to OK. Trochu nedotáčivé. Každopádně dobrý čas."
Info 30. 07. 14:12 RZ 7 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "Slippery. Bad but OK." / "Klouzalo to. Špatné, ale OK."
Info 30. 07. 14:10 RZ 7 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I went bit wide few places. It was quite slippery." / "Místy jsem byl trochu široký. Hodně to klouzalo."
Info 30. 07. 14:08 RZ 7 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Good for us, no problem." / "Pro nás dobré, žádný problém."
Info 30. 07. 14:06 RZ 7 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "This one was OK, conditions were good. Just don't know if my pace was OK." / "Tahle RZ byla dobrá, dobré podmínky. Jenom nevím, jestli moje tempo bylo OK."
Odstup 31. 07. 09:33 RZ 6 P N4 BRUSCHETTA A. / CIVIERO E. (st. č. 41) Accident / Havárie
Info 30. 07. 13:38 RZ 6 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) Late start into stage / Odstartoval pozdě
Info 30. 07. 13:30 RZ 6 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "I didn't see him. My stage good, I was bit cautious as it my home stage." / "Neviděl jsem ho. Pro mě dobrá RZ, byl jsem trochu opatrný, protože jsem tu doma."
Odstup 30. 07. 13:28 RZ 6 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) Accident / Havárie
Info 30. 07. 13:26 RZ 6 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I definitely like this stage, I enjoyed it." / "Tahle zkouška se mi rozhodně líbí, užíval jsem si to."
Info 30. 07. 13:24 RZ 6 M A8 RAIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "First time for us. It was good. Bit slippy, nothing to report." / "Jsme tu vůbec poprvé. Bylo to dobré. Trochu uklouzané, toť vše."
Info 30. 07. 13:22 RZ 6 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I had some problems in the end, but it was my fault. Not understanding some corners." / "Ke konci jsem měl nějaké problémy, moje chyba. Nerozuměl jsem pár zatáčkám."
Info 30. 07. 13:20 RZ 6 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Earlier we had some steering problems. This stage was really difficult." / "Předtím jsme měli nějaké potíže s řízením. Tahle RZ byla hodně těžká."
Info 30. 07. 13:18 RZ 6 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "Stage was not bad, but very slippery and narrow, I don't like it." / "Nebylo to zlé, ale hodně uklouzané a úzké, nelíbilo se mi to."
Info 30. 07. 13:16 RZ 6 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Not so bad. Quite happy with everything." / "Není to zlé. Jsem opravdu se vším spokojen."
Info 30. 07. 13:14 RZ 6 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's going well, great stage. But so loose." / "Jde to dobře, skvělá zkouška. Ale bylo to moc sypké."
Info 30. 07. 13:12 RZ 6 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Feeling is not very good, the guys behind are faster. But quite happy with my stage." / "Pocit není nejlepší, kluci za mnou jsou rychlejší. Ale jsem opravdu spokojený jak jsem zkoušku zajel."
Info 30. 07. 13:10 RZ 6 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Not bad, feeling in the car much better. But we lost lot of time before. Now the road was very slippy." / "Nebylo to zlé, pocit z auta mnohem lepší. Ale předtím jsme hodně ztratili. Teď to na trati dost klouzalo."
Info 30. 07. 12:08 RZ 5 N4 KRESTA R. / GROSS P. (st. č. 68) Bent v-arm / Ohnuté rameno
Info 30. 07. 10:40 RZ 5 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) Spun on the stage, puncture / Dělal hodiny, defekt
Info 30. 07. 10:20 RZ 5 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It was OK." / "Bylo to OK."
Info 30. 07. 10:06 RZ 4 P N4 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 34) "We went off in fast corner. But my steering wheel broken before. Spectators helped us." / "Šli jsme ven v rychlé zatáčce. Měli jsme poškozený volant. Pomohli nám diváci."
Info 30. 07. 10:02 RZ 4 P N4 NOBRE P. / PAULA E. (st. č. 44) "I'm enjoiyng a lot. Unfortunatelly transmissions broken on second stage." / "Moc si to užívám. Bohužel máme od druhé RZ poškozené transmise."
Info 30. 07. 10:01 RZ 4 P N4 RASCHI A. / POLLET R. (st. č. 39) "Much better, I'm happy." / "O hodně lepší, jsem spokojený."
Info 30. 07. 09:58 RZ 4 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 61) "We went off little bit and lost some time." / "Byli jsme mimo trať a ztratili trochu času."
Info 30. 07. 09:57 RZ 4 P N4 SEMERÁD M. / ERNST M. (st. č. 34) Went off / Mimo trať
Info 30. 07. 09:55 RZ 4 N4 GARDEMEISTER T. / SUOMINEN T. (st. č. 62) "We have so strong car, that's it. We cannot go faster." / "Máme hodně pevné auto, takže tak. Nemůžeme jet rychleji."
Info 30. 07. 09:54 RZ 4 P N4 KETOMÄKI J. / RISBERG K. (st. č. 50) Puncture. "I braked, but it was very big stone." / Defekt "Brzdil jsem, ale byl to moc velký kámen."
Info 30. 07. 09:53 RZ 4 P N4 SALO J. / KALLIOLEPO J. (st. č. 49) "We hitting rock very hard. Big stone in the line." / "Trefili jsme naplno kámen. Šutr přímo ve stopě."
Info 30. 07. 09:52 RZ 4 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "I hit some rock on rear, too big damage." / "Trefil jsem zadkem nějaký kámen, velké poškození."
Info 30. 07. 09:50 RZ 4 P N4 GRÖNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 46) "Our setup was not best, we had understeerind. We have to do something clever for next loop." / "Nastavení nebylo nejlepší, auto bylo nedotáčivé. Musíme na další kolo nastavit něco chytřejšího."
Info 30. 07. 09:48 RZ 4 S N4 RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 52) "There was some big stones in ruts, difficult." / "V kolejích byly velké kameny, náročné."
Info 30. 07. 09:48 RZ 4 P N4 FLODIN P. / BERGSTRÖM G. (st. č. 48) "Feeling is good. I'm pushing like hell, but the others much more faster. I don't know." / "Pocitově dobré. Tlačím co to jde, ale ostatní jsou hodně rychlejší. Nevím proč."
Info 30. 07. 09:46 RZ 4 S N4 TUOHINO J. / SALLINEN M. (st. č. 27) "Now we loose our rear window. Some dusty inside." / "Uvolnilo se nám zadní okno. Trochu prachu uvnitř auta."
Info 30. 07. 09:46 RZ 4 S N4 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 51) "Surkee better, but I drive. Taking no risk." / "Surkee byla lepší, ale jedu. Neriskuji."
Info 30. 07. 09:45 RZ 4 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Scary. Not easy. But we improved our time." / "Děsivé. Není to lehké. Ale zlepšili jsme se, OK."
Info 30. 07. 09:44 RZ 4 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Stage was OK, although the road was more destroyed." / "Dobrá zkouška, i když trať už byla víc rozbitá."
Info 30. 07. 09:43 RZ 4 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Ketomaa is incredibly fast. We have to do something." / "Ketomaa je neuvěřitelně rychlý. Musíme něo udělat."
Info 30. 07. 09:42 RZ 4 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "I like it. Speed is incredible. We have to keep the speed and do our best." / "Líbilo se mi to. Neuvěřitelně rychlé. Musíme udržovat tempo a snažit se."
Info 30. 07. 09:40 RZ 4 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "We lost again. I don't know reason. I'm frustrating." / "Zase jsme ztratili. Nevím proč. Jsem frustrovaný."
Info 30. 07. 09:38 RZ 4 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "It's OK. Few mistakes." / "Je to OK. Pár chyb."
Info 30. 07. 09:36 RZ 4 A8 THERMAN M. / PERÄLÄ J. (st. č. 17) "Good feeling. Catching time." / "Dobrý pocit. Stahujeme časy."
Info 30. 07. 09:34 RZ 4 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "Slowly coming back. Feeling allright." / "Pomalu se vracíme. Pocitově v pořádku."
Info 30. 07. 09:32 RZ 4 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "After I saw the Mikko's car it makes me shaked. Hope they both OK." / "Když jsem viděl Mikkovo auto, tak to se mnou zatřáslo. Doufám, že jsou oba OK."
Info 30. 07. 09:30 RZ 4 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "It was OK. Stage is quite tricky, lot of stones. End was OK, except that horrible accident. But this is Finland." / "Bylo to OK. Zkouška opravdu zrádná, hodně kamení. Konec byl OK, kromě té hrozné havárky. Ale to je Finsko."
Info 30. 07. 09:26 RZ 4 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's OK. Mikko rolled, that was bad." / "Bylo to OK. Mikko šel na boudu, to bylo škaredé."
Info 30. 07. 09:24 RZ 4 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Just seen the Mikko's car and place when landed ... For us no problem really." / "Jen jsem viděl Mikkovo auto a místo kde dopadl ... Pro nás bez problémů."
Info 30. 07. 09:22 RZ 4 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "It was better, I had more confidence. I'm happy with the car." / "Bylo to lepší, měl jsem víc jistoty. Jsem spokojený s autem."
Info 30. 07. 09:20 RZ 4 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It was difficult to see, but looks they OK. I lost little bit of time. It's a long rally. We have good chance" / "Bylo těžké něco vidět, ale vypadalo to že jsou OK. Trochu jsme ztratili. Je to dlouhá rally. Máme slušné šance."
Info 30. 07. 09:18 RZ 4 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was really amazed what happened, because there was car on the road and nobody warned. It was after big Urria jump, Mikko landed too hard and rolled." / "Hleděl jsem co se stalo, protože tam bylo bez varování auto na trati. Bylo to po velkém skoku na Urrii, Mikko přistál mc tvrdě a šel na boudu."
Odstup 30. 07. 09:15 RZ 4 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Rolled after jump, crew OK / Po skoku šel přes střechu, posádka OK
Info 30. 07. 09:14 RZ 4 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "It was a good stage for us." / "Pro nás to byla dobrá zkouška."
Info 30. 07. 09:12 RZ 4 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Lost front spoiler "So fast, aerodynamics is important. I can't drive, it's unturnable." / Ztratil přední spojler "Moc rychlé, aerodynamika je důležitá. Nemohl jsem jet, auto se nedá zatočit."
Info 30. 07. 07:57 RZ 3 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) Half spin / Poloviční hodiny
Info 30. 07. 07:55 RZ 3 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Reported hit pole on stage and broken windscreen / Trefil sloupek, hlášeno rozbité čelní sklo
Info 30. 07. 07:50 RZ 3 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 30. 07. 08:10 RZ 2 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) Jump start penalty 10 s / Penalizace 10 s za předčasný start do RZ
Info 30. 07. 07:53 RZ 2 N4 KRESTA R. / GROSS P. (st. č. 68) "It's perfect. I'm very happy to be back in WRC. We will see. I never drove Mitsu on gravel before." / "Je to perfektní. Jsem moc rád, že jsem zpátky na MS. Uvidíme. S Mitsubishi jsem na šotolině ještě nejel."
Info 30. 07. 07:48 RZ 2 P N4 HORSEY P. / COOLEDGE C. (st. č. 37) "We went into ditch in first corner." / "Šli jsme do příkopu hned v první zatáčce."
Info 30. 07. 07:45 RZ 2 S N4 LLOVERA A. / ROZADA B. (st. č. 30) "I have problem with hands control." / "Mám potíže s ručním ovládáním."
Info 30. 07. 07:36 RZ 2 P N4 RASCHI A. / POLLET R. (st. č. 39) "For me it's difficult." / "Je to pro mě těžké."
Info 30. 07. 07:34 RZ 2 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 61) "Really fast stage. Nice but really difficult." / "opravdu rychlá zkouška. Pěkná ale hodně těžká."
Info 30. 07. 07:32 RZ 2 N4 NIKARA J. / NIKARA P. (st. č. 65) "Quite good start, no real problems." / Opravdu dobrý start, žádné větší potíže."
Info 30. 07. 07:31 RZ 2 N4 GARDEMEISTER T. / SUOMINEN T. (st. č. 62) "Not so cautious, little bit on brakes. So dusty." / "Nebylo to tak opatrné, trochu dřív na brzdy. Hodně prachu."
Info 30. 07. 07:29 RZ 2 P N4 SALO J. / KALLIOLEPO J. (st. č. 49) "Not good start. Driving too carefuly." / "Nebyl to dobrý start. Jel jsem moc opatrně."
Info 30. 07. 07:28 RZ 2 P N4 TÄNAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "Lot of jumps. Very good morning stage. Good time." / "Hodně skoků. Velmi dobrá ranní zkouška. Dobrý čas."
Info 30. 07. 07:27 RZ 2 P N4 GRÖNDAL A. / ENGAN V. (st. č. 46) "Bit more slippery than I thought, but OK." / "Klouzalo to víc než jsem myslel, ale OK."
Info 30. 07. 07:26 RZ 2 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "It was tough, we had some vibration in steering wheel, I don't know." / "Bylo to těžké, nějaké vibrace ve volantu, nevím."
Info 30. 07. 07:25 RZ 2 P N4 FLODIN P. / BERGSTRÖM G. (st. č. 48) "Very good, but we jump too much on second jump and bent steering or something." / "Hodně dobré, ale na druhém skoku jsme skočili moc a ohnul jsem řízení nebo tak něco."
Info 30. 07. 07:24 RZ 2 S N4 RANTANEN M. / LUKKA M. (st. č. 52) "I made some mistake at the start." / Po startu jsem chyboval."
Info 30. 07. 07:23 RZ 2 S N4 HÄNNINEN J. / MARKKULA M. (st. č. 51) "We will see. Quite slippy, lot of loose. Quite tricky but nice stage." / "Uvidíme. Hodně to klouzalo, hodně sypké. Opravdu zrádná, ale hezká zkouška."
Info 30. 07. 07:22 RZ 2 S N4 TUOHINO J. / SALLINEN M. (st. č. 27) "It's coming quite OK, but we have some electric problem. We stopped twice on road section, we changed ECU." / "Jde to docela dobře, ale máme problém v elektrice. Stáli jsme dvakrát na přejezdu, měnili jsme už řídící jednotku."
Info 30. 07. 07:21 RZ 2 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "We try improve and lear Finland rally." / "Snažíme se zlepšit a poznat Finskou rally."
Info 30. 07. 07:20 RZ 2 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "I don't want to make any mistake at the beginning of the rally." / "Nechci chybovat hned na začátku rally."
Info 30. 07. 07:19 RZ 2 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Ketomaa set amazing time. I was braking bit earlier." / "Ketomaa zajel úžasný čas. Brzdil jsem trochu dřív."
Info 30. 07. 07:18 RZ 2 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We trying to do our best. But Jari's time incredible." / "Snažíme jak to jen jde. Ale jariho čas je neuvěřitelný."
Info 30. 07. 07:17 RZ 2 S N4 ANDERSSON P.-G. / FREDRIKSSON A. (st. č. 53) "It was sliding alot, I don't know." / "Hodně to klouzalo, nevím."
Info 30. 07. 07:16 RZ 2 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "I drive, unbeliavable fun. Lot of spectators." / "Jedu, neuvěřitelná zábava. Spousta diváků."
Odstup 30. 07. 07:14 RZ 2 A8 AROLAINEN J. / PARTANEN M. (st. č. 18) "Oil temperature went up and engine blown." / "Vyletěla nám teplota oleje a motor lehnul."
Info 30. 07. 07:12 RZ 2 A8 THERMAN M. / PERÄLÄ J. (st. č. 17) "I started easily. Don't want to make mistake on this morning." / "Začal jsem v klidu. Nechci dnes ráno udělat chybu."
Info 30. 07. 07:10 RZ 2 A8 KANKKUNEN J. / REPO J. (st. č. 12) "Cars is so different today. Day and night. Engine nothing special, but balancing, brakes, suspension so different, great." / "Auta jsou dnes úplně jiná. Den a noc. Motor nic moc, ale vyvážení, brzdy a podvozek jsou úplně jiné, skvělé."
Info 30. 07. 07:08 RZ 2 A8 AL QASSIMI K. / ORR M. (st. č. 14) "Quite interesting. One or two places I brake little bit late." / "Opravdu zajímavé. Jednou nebo dvakrát jsem šel trochu později na brzdy."
Info 30. 07. 07:06 RZ 2 A8 ÖSTBERG M. / ANDERSSON J. (st. č. 15) "I took no risk. Very nice stage. I just was bit nervous, I don't like it." / "Neriskoval jsem. Moc pěkná zkouška. Byl jsem jen trochu nervózní, to nemám rád."
Info 30. 07. 07:02 RZ 2 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's working quite well. I'm very happy with my time." / "Funguje to opravdu dobře. Jsem moc spokojený s mým časem."
Info 30. 07. 07:00 RZ 2 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not too bad, good feeling." / "Nebylo to zlé, dobrý pocit."
Info 30. 07. 06:58 RZ 2 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "OK, I'm really happy with the car, much better than yesterday." / "OK, jsem opravdu spokojený s autem, o moc lepší než včera."
Info 30. 07. 06:56 RZ 2 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Good. We took smart in the morning. I feel comfortable." / "Dobré. Jeli jsme dnes ráno hlavou. Cítím se v pohodě."
Info 30. 07. 06:54 RZ 2 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Small damage on front "I just jump little bit too high. Big jump. Really need to brake next time." / Lehké poškození na předku "Jen jsem to trochu přehnal na skoku. Velký skok. Příště musím jít pořádně na brzdy."
Info 30. 07. 06:52 RZ 2 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I could be faster. Good start anyway. For me should be better to be first on the road." / "Mohle jsem být rychlejší. Ale jinak dobrý start. Pro mě by bylo lepší být první na trati."
Info 30. 07. 06:50 RZ 2 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Not a bad start. It was better than I expected." / "Nebyl to zlý start. Lepší než jsem čekal."
Info 30. 07. 06:48 RZ 2 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Was OK. I put really hard. Conditions not bad, I don't feel to clean the road. Not bad." / "Bylo to OK. Šel jsem do toho. Necítil jsem, že bych čistil cestu. Nebylo to zlé."
Info 29. 07. 18:50 RZ 1 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK. Little bit bumpy." / "Bylo to OK. Trochu uskákané."
Info 29. 07. 18:48 RZ 1 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 2) "Good feeling to be in this team. But now I have to stay focused on this rally." / "Dobrý pocit být součástí tohoto týmu. Ale teď se musím soustředit na tuhle rally."
Info 29. 07. 18:46 RZ 1 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Feeling OK, steady start." / "V pohodě, klidný začátek."
Info 29. 07. 18:44 RZ 1 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Everything is allright, no problem." / "Vše v naprostém pořádku, žádný problém."
Info 29. 07. 18:42 RZ 1 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I should be much more faster, but it's first stage and I had to be careful." / "Měl jsem být o dost rychlejší, ale je to první zkouška a musel jsem být opatrný."
Info 29. 07. 18:40 RZ 1 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 7) "The car is very very hard. It was difficult, but OK." / "Auto je moc moc tvrdé. Bylo to náročné, ale OK."
Info 29. 07. 18:30 RZ 1 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
toplist