41. Bulgaria Rally

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Odstup 11. 07. 23:59 RZ 14 N4 DONCHEV K. / YORDANOV P. (st. č. 43) Vyloučen / excluded
Info 11. 07. 12:20 RZ 14 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) "It's great result for us. It was very hard race." / "Pro nás skvělý výsledek. Byl to hodně těžký závod."
Info 11. 07. 12:18 RZ 14 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "Water very very hot." / "Voda je moc moc horká"
Info 11. 07. 12:16 RZ 14 N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 42) "One of hardest weekend of my carieer. I have to go home and have some tarmac lesson." / "Jeden z nejtěžších víkendů mé kariéry. Musím se vrátit domů a dát si lekci na asfaltu."
Info 11. 07. 12:12 RZ 14 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "OK, not the best for the championship, but what we could do." / "OK, y pohledu mistrovství nic moc, ale co jsme mohli dělat."
Info 11. 07. 12:10 RZ 14 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 15) "It was really nice experience. We struggled a bit, but after yesterday's afternoon it was quite good." / "Opravdu pěkná zkušenost. Trochu jsme se trápili, ale od včerejšího odpoledne to bylo opravdu dobré."
Info 11. 07. 12:09 RZ 14 J A6 WEIJS H. / DEGANDT B. (st. č. 23) "Quite good we have second place and points important for the championship. Pity of problems we had." / "Druhé místo je opravdu dobré a důležité body do mistrovství. Škoda potíží, které jsme měli."
Info 11. 07. 12:07 RZ 14 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 29) "I'm so happy. Very good weekend for us. Let's continue like this." / "Jsem moc šťastný. Pro nás moc dobrý víkend. Jen tak dál."
Info 11. 07. 12:06 RZ 14 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 12) "This is big step for me on tarmac and S2000 is close to WRC. We will wait for turbo and see." / "Pro mě je to na asfaltu velký krok a S2000 má blízko k WRC. Počkáme na turbo a uvidíme."
Info 11. 07. 12:02 RZ 14 A8 TURAN F. / SZIROS G. (st. č. 41) "More than we expected. We are happy for the team and Hungarian spectators also." / "Je to víc než jsme čekali. Máme radost kvůli týmu i maďarským fanouškům."
Info 11. 07. 12:00 RZ 14 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We went off little bit on the last one. We made changes on the car this afternoon and feel much better. OK, we made few mistakes, but it's part of the learning." / "Na poslední jsme šli trochu ven. Odpoledne jsme udělali na autě pár změn, bylo to o dost lepší. OK, udělali jsme pár chyb, ale to je součást učení."
Info 11. 07. 11:58 RZ 14 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very tough. Think we really struggled, not really driven on tarmac since Spain last year. Unbeliavable peoples here." / "Velmi těžké. Myslím, že jsme se opravdu trápili, protože na asfaltu jsme pořádně jeli naposledy loni ve Španělsku. Byli tu neuvěřitelní diváci."
Info 11. 07. 11:56 RZ 14 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Position is what I hope. We increased all the time, feel the confidence for the future." / "Umístění je takové, v jaké jsem doufal. Po celou dobu jsme se zlepšovali, cítím jistotu do budoucna."
Info 11. 07. 11:54 RZ 14 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's been very hard weekend for us. But OK, clear run, no mistakes. In Finland I hope we will be same speed like Citroens, even faster." / "Bylo to pro nás hodně tvrdý víkend. Ale OK, čistá jízda, bez chyb. Ve Finsku budeme doufám stejně rychlí jako Citroen, nebo rychlejší."
Info 11. 07. 11:52 RZ 14 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was difficult weekend. Struggling a bit all through." / "Byl to těžký víkend. Po celou dobu jsme se pořád trochu trápili."
Info 11. 07. 11:50 RZ 14 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I'm quite happy with weekend. OK, it was different race after my mistake. But I'm looking forward to next tarmac rallies." / "Jsem opravdu spokojený s tímto víkendem. OK, po mé chybě to byl jiný závod. Ale těším se na další asfaltové rally."
Info 11. 07. 11:48 RZ 14 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Honestly I'm very very happy. Third place and very good times. I was very nervous before the rally. Everything comes together, every detail." / "Upřímně, jsem moc šťastný. Třetí místo a hodně dobré časy. Před rally jsem byl hodně nervózní. Vše se potkalo, každý detail."
Info 11. 07. 11:46 RZ 14 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I want to win this stage. But congratulation to Petter. This rally was very very difficult." / "Chtěl jsem tuto RZ vyhrát. Ale gratulace Petterovi. Tahle rally byla hodně hodně těžká."
Info 11. 07. 11:44 RZ 14 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Very good first day, then second day difficult conditions, keep the rhythm and now just make no mistake. For me very good rally, stages interesting." / "Velmi dobrý první den, druhý den náročné podmínky, hlídání rytmu a dnes jen neudělat chybu. Podle mě moc dobrá rally, zajímavé zkoušky."
Info 11. 07. 11:12 RZ 13 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I stopped on the gravel, lost two seconds. But I'm really happy." / "Zastavil jsem se na šotolině, ztratil jsem dvě vteřiny. Ale jsem opravdu spokojený."
Info 11. 07. 11:10 RZ 13 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I don't know, he is pushing really hard. We will see on last stage. Now it's very close." / "Nevím, jede opravdu hodně. Uvidíme na poslední zkoušce. Teď je to hodně těsné."
Info 11. 07. 11:08 RZ 13 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Morning was difficult to me, hard to find rhythm. Now confident, right pacenotes." / "Ráno to pro mě bylo obtížné, těžko se hledal rytmus. Teď mám jistotu, dobrý rozpis."
Info 11. 07. 10:50 RZ 13 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 11. 07. 09:32 RZ 12 J A6 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 30) "Pretty good. I had good pace. Trying to catch Broccoli." / "Opravdu dobré. Měl jsem dobré tempo. Budu se snažit dohnat Broccoliho."
Info 11. 07. 09:30 RZ 12 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) "We are pushing hard. Keep on the same pace." / "Hodně tlačíme. Držíme stejné tempo."
Info 11. 07. 09:28 RZ 12 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "For me good. Small problem with brakes." / "Dobré. Malý problém s brzdami."
Info 11. 07. 09:26 RZ 12 N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 42) "I'm really dissapointed on myself. I have no idea what to do be better." / "Jsem opravdu zklamán sám sebou. Nemám ponětí, co bych měl dělat lépe."
Info 11. 07. 09:24 RZ 12 J A6 ARZENO M. / ROCHE R. (st. č. 32) "Really good at this moment. Car is good." / "Momentálně opravdu dobré. Auto funguje."
Info 11. 07. 09:22 RZ 12 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "It was looked really good untill alternator broken. I don't know now, the notes were worst in my live. We learn." / "Až do poruchy alternátoru to vypadalo dobře. Teď nevím, můj nejhorší rozpis v životě."
Info 11. 07. 09:20 RZ 12 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 15) "We really pushing, very good feeling in the car. First stage was really slippy." / "Opravdu tlačíme, moc dobrý pocit z auta. První zkouška byla hodně uklouzaná."
Info 11. 07. 09:18 RZ 12 J A6 WEIJS H. / DEGANDT B. (st. č. 23) "Quite OK, but something with suspension on last stage." / "Opravdu dobré, jen něco s podvozkem na poslední zkoušce."
Info 11. 07. 09:16 RZ 12 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 29) "First stage was not OK, pacenotes, we made small spin. Next one was bit slower, I had brake problems on first kms." / "První zkouška nebyla OK, rozpis, dělali jsme malé hodiny. Další byla trochu pomalejší, na prvních kilometrech jsem měl potíže s brzdami."
Info 11. 07. 09:14 RZ 12 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 12) "It was OK, we bit slowed today, not attacking." / "Bylo to OK, trochu jsme zpomalili, neútočíme."
Info 11. 07. 09:12 RZ 12 A8 TURAN F. / SZIROS G. (st. č. 41) "I'm very happy. We showed something on tarmac. Car is perfect, we are very happy." / "Jsem moc spokojený. Na asfaltu jsme něco předvedli. Auto je perfektní, jsme moc spokojení."
Info 11. 07. 09:10 RZ 12 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It's quite slippery today. Car is sliding alot." / "Dnes to hodně klouže. Auto moc klouže."
Info 11. 07. 09:08 RZ 12 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Just lot of gravel. Very fast in the middle. Tricky stage." / "Jen hodně šotoliny. Prostřední sekce byla hodně rychlá. Zrádná zkouška."
Info 11. 07. 09:06 RZ 12 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "I'm quite pleased. This stage didn't so well, it was really slippery." / "Jsem opravdu spokojený. Tahle zkouška nešla úplně dobře, hodně to klouzalo."
Info 11. 07. 09:04 RZ 12 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's very difficult to drive. I can't. If I try start pushing, it oversteering or understeering still." / "Řídí se to moc těžko. Nejde to. Když se snažím zabrat, je to pořád přetáčivé nebo nedotáčivé."
Info 11. 07. 09:02 RZ 12 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "On this I was bit cautious, more steady." / "Na této RZ jsem byl trochu opatrnější, víc v klidu."
Info 11. 07. 09:00 RZ 12 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We have no risk to take. This stage was more tricky, lot of gravel." / "Nemusíme vůbec riskovat. Tahle zkouška byla zrádnější, hodně šotoliny."
Info 11. 07. 08:58 RZ 12 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It's work very fine, but lot of gravel. My car was too nervous on it. I got some time back when clean." / "Funguje to moc dobře, ale bylo tam hodně šotoliny. Auto na ní bylo moc nervózní. Jak to bylo čisté, trochu jsme to stáhli."
Info 11. 07. 08:56 RZ 12 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Nevím, ale je to OK." / "I don't know, but it's OK."
Info 11. 07. 08:54 RZ 12 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Again no risk, driving through. Feeling is right. Just to finish and win." / "Opět bez riskování, jenom projetí. Pocitově v pohodě. Jen dojet a vyhrát."
Info 11. 07. 08:44 RZ 12 Stage was delayed by 16 min / Start byl opožděn o 16 minut
Info 11. 07. 08:14 RZ 11 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It started OK, then I go out little bit of rhythm, so I was backed off." / "Začalo to dobře, ale pak jsem trochu vypadl z rytmu, tak jsem zvolnil."
Info 11. 07. 08:12 RZ 11 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was definitely not right experiment. For first kilometers it was OK, but then car started moving. It's obviously too soft." / "Rozkodně to nebyl dobrý pokus. Na prvních kilometrech to bylo dobré, ale pak se auto začalo smýkat. Je to evidentně moc měkké."
Info 11. 07. 08:10 RZ 11 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "OK, we lost ten seconds, but quite happy. We made two or three mistakes." / "OK, ztratili jsme deset vteřin, ale opravdu spokojenost. Udělali jsme dvě nebo tři chyby."
Info 11. 07. 08:08 RZ 11 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We have some little problem to sort and slowed down at the end, but it seems OK now." / "Museli jsme ke konci vyřešit nějaký menší problém a zpomalili jsme, ale už se to zdá být OK."
Info 11. 07. 08:06 RZ 11 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "I'm very happy with speed. I don't want to make anything stupid. I have nothing to loose, no risk." / "Jsem spokojen s rychlostí. Nechci udělat nějakou hloupost. Nemám co ztratit, bez riskování."
Info 11. 07. 08:04 RZ 11 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Last part was very very difficult. Very difficult for pacenotes. Very nice stage." / "Závěr byl hodně hodně těžký. Hodně náročné na rozpis. Moc hezká zkouška."
Info 11. 07. 08:02 RZ 11 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Driving through. Stage is tricky, lot of blind corners. I had to be careful." / "Projel jsem to. Zkouška je zrádná, hodně zatáček, do kterých není vidět. Musel jsem být opatrný."
Info 11. 07. 08:01 RZ 11 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Running soft compound, others hard / Jede měkkou směs, ostatní tvrdou
Info 11. 07. 08:00 RZ 11 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 11. 07. 08:00 RZ 11 J A6 LEMES Y. / PENATE R. (st. č. 31) Excluded after 2nd Leg (serviced car in TC area) / Vyloučen po 2. etapě (práce na voze v zóně ČK)
Odstup 11. 07. 23:59 RZ 10 N4 GYOSHEV P. / SPASOV D. (st. č. 45) Vyloučen / excluded
Odstup 11. 07. 23:59 RZ 10 N4 ISAEV I. / KORDEV S. (st. č. 47) Vyloučen / excluded
Odstup 11. 07. 23:59 RZ 10 A6 STRATIEV T. / BORISOV D. (st. č. 52) Vyloučen / excluded
Odstup 11. 07. 23:59 RZ 10 A6 STRATIEVA E. / MILANOVA B. (st. č. 53) Vyloučen / excluded
Odstup 11. 07. 23:59 RZ 10 N3 METKOV T. / POPOVA T. (st. č. 63) Vyloučen / excluded
Odstup 11. 07. 23:59 RZ 10 N3 RABRENOVIC V. / RADIVOJEVIC R. (st. č. 58) Vyloučen / excluded
Info 11. 07. 07:58 RZ 10 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) Broken alternator / Porucha alternátoru
Info 10. 07. 16:54 RZ 10 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 15) "We had good choice with tyres this morning. Car is fantastic." / "Ráno jsme dobře zvolili pneu. Auto je fantastické."
Info 10. 07. 16:49 RZ 10 J A6 LEMES Y. / PENATE R. (st. č. 31) "Good day, my main target is to reach finish." / "Dobrý den, mým hlavním cílem je dojet."
Info 10. 07. 16:46 RZ 10 J A6 WEIJS H. / DEGANDT B. (st. č. 23) "More better then yesterday with brakes, but now we broke gearbox and stopped on road section, then broken alternator, we changed it on road section." / "S brzdami o hodně lepší než včera, ale teď se poničila převodovka a stáli jsme na přejezdu, pak odešel alternátor a napřejezdu jsme ho měnili."
Info 10. 07. 16:44 RZ 10 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 29) "Very good, I'm quite happy. We found very good setup." / "Velmi dobré. Jsem opravdu spokojen. Našli jsme moc dobré nastavení."
Info 10. 07. 16:42 RZ 10 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 12) "It's so fun to drive. I enjoy it. It's big step on tarmac, I'm happy." / "Skvělá zábava. Užívám si to. Je to velký pokrok na asfaltu. Jsem šťastný."
Info 10. 07. 16:38 RZ 10 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "I didn't push so hard." / "Netlačil jsem moc."
Info 10. 07. 16:36 RZ 10 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We probably did wrong tyre choice. Conditions were easier on the afternoon." / "Asi jsme nezvolili dobře pneu. Podmínky byly odpoledne lepší."
Info 10. 07. 16:34 RZ 10 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "More comfortable in the car, I tried to push bit harder. Good start for tomorrow." / "Cítím se v autě mnohem líp, snažil jsem se trochu zabrat. Dobrý začátek pro zítřek."
Info 10. 07. 16:32 RZ 10 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was bit easier on mornig with good tyre choice. Now bit harder with wrong tyres. It was good learning day." / "Ráno to bylo trochu snazší při dobré volbě pneu. Teď trochu horší se špatnými pneu. Dobrý výukový den."
Info 10. 07. 16:30 RZ 10 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very difficult day for us. First of all the tyres, then powersteering afternoon. Tomorrow get consolidated and score some points." / "Pro nás dnes moc těžký den. Nejdřív pneumatiky, pak odpoledne posilovač. Zítra se srovnat a dojet pro body."
Info 10. 07. 16:28 RZ 10 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's over, this morning. It can happened, we made a mistake." / "Skončilo to, dnes ráno. Stane se, udělali jsme chybu."
Info 10. 07. 16:26 RZ 10 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Not bad at all for the private team. We had change on car this afternoon. Just details. Things are well. I'm very happy." / "Na soukromý tým to není vůbec špatné. Odpoledne jsme udělali změny na autě. Jen detaily. Jde to dobře. Jsem moc spokojený."
Info 10. 07. 16:24 RZ 10 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "The car is really heavy with two spares, moving lot on tarmac. Very difficult to drive. Maybe tomorrow will be better." / "Auto bylo se dvěma rezervami moc těžké,hodně se smýkalo po asfaltu. Jelo se těžko. Snad to bude zítra lepší."
Info 10. 07. 16:22 RZ 10 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Not correct tyre choice, but safety tyre choice. It seems OK, we didn't loose too much. Tomorrow we have stay on the road, take no risk." / "Volba pneu nebyla správná, ale na jistotu. Vypadá to OK, moc jsme neztratili. Zítra musíme zůstat na trati, neriskovat."
Info 10. 07. 14:52 RZ 10 Stage should run at 16:08 CET DST / Předpokládaný start RZ v 16:08 SELČ
Info 10. 07. 13:50 RZ 10 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 10. 07. 15:12 RZ 9 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "It's going really well. I'm satisfied. Clean and perfect. One step per one day." / "Jde to opravdu dobře. Jsem spokojený. Čistě a perfektně. Každý den jeden krok."
Info 10. 07. 15:10 RZ 9 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Good. Feeling is not bad. We had strange tyre choice, but car is good." / "Dobré. Pocitově to není zlé. Provedli jsme divnou volbu pneumatik, ale auto je dobré."
Info 10. 07. 15:08 RZ 9 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Exhausted. "Without powersteering, it was unbelievable. On downhill I had no power in my arms. But we will survive. I'm surprised." / Vyčerpaný. "Bez posilovače, bylo to neuvěřitelné. Ve sjezdu jsem vůbec neměl sílu. Ale přežili jsme to. Jsem překvapený."
Info 10. 07. 15:06 RZ 9 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Some sectors again going pretty well." / "Některé úseky jedeme zase hodně dobře."
Info 10. 07. 15:04 RZ 9 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "We were maybe little bit carefull. But I'm happy with everything so far." / "Možná jsme byli trochu opatrnější. Ale zatím jsem se vším spokojený."
Info 10. 07. 15:02 RZ 9 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Petter is really really fast with hard tyres. He took the risk. But's OK, it's the play." / "Petter je hodně hodně rychlý na tvrdých pneu. Risknul to. Ale OK, o tom to je."
Info 10. 07. 15:00 RZ 9 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK. I had good drive. Of course, we loosing a bit time. Wrong tyre choice, but expected rain." / "OK. Zajel jsem dobře. Jasně, trochu ztrácíme. Špatná volba pneu, čekali jsme déšť."
Info 10. 07. 13:50 RZ 9 Stage should run at 14:42 CET DST / Předpokládaný start RZ v 14:42 SELČ
Info 10. 07. 15:13 RZ 8 J A6 ARZENO M. / ROCHE R. (st. č. 32) Damaged rear suspension / poškozené zadní zavěšení
Info 10. 07. 15:11 RZ 8 N4 ILIEV D. / YANAKIEV Y. (st. č. 46) Accident / havárie
Info 10. 07. 15:10 RZ 8 N4 POPOV J. / POPOV D. (st. č. 44) Accident / havárie
Info 10. 07. 13:20 RZ 8 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) Soft tyres "I don't know if this will be right or wrong." / Měkká směs "Nevím, jestli to bude dobře nebo špatně."
Info 10. 07. 13:18 RZ 8 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 6) Hard compound "This time definitely right choice. I enjoyed this stage. Getting more and more used, confident." / Tvrdá směs "Tentokrát rozhodně správná volba. Tahle RZ mě bavila. Víc a víc si zvykám, mám jistotu."
Info 10. 07. 13:16 RZ 8 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Soft FR/Hard R , two spares, soft. "No problem. Still looking at the Fords. Nothing to do, just drive like this." / PŘ měkké/Z tvrdé, dvě rezervy "Žádný problém. Pořád si hlídáme Fordy. Nic jiného, jen jet dál jako teď."
Info 10. 07. 13:14 RZ 8 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Powersteering is broken, at the end, oil coming from pump. We gonna loose for next two stages." / "Ke konci odešel posilovač řízení, z pumpy utíká olej. Na dalších dvou testech budeme ztrácet."
Info 10. 07. 13:12 RZ 8 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Hard compound "Everything is working fine, I'm pleased. But Petter was very fast." / Tvrdá směs "Všechno funguje fajn, jsem spokojený. Ale Petter byl hodně rychlý."
Info 10. 07. 13:10 RZ 8 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) Hard compound "We found small mistake with the car. Just detail, but enough." / Tvrdá směs "Našli jsme malou chybu na autě. Jen detail, ale stačilo to."
Info 10. 07. 13:08 RZ 8 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) Hard FR/soft R "I had a choice of tyres. Maybe the last stage will be rain. I have two spares." / Tvrdé př./ měkké zadní "Zvolil jsem si sám. Na posledním testu bude možná pršet. Mám dvě rezervy."
Info 10. 07. 13:06 RZ 8 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Soft compound "There is some risk of rain. If we run hard tyres, we can loose lot of time." / Měkká směs "Je tu určité nebezpečí, že bude pršet. Kdyby jsme jeli tvrdou směs, mohli bychom ztratit hodně času."
Info 10. 07. 11:55 RZ 8 Stage should start 27 min later (run at 12:49 CET DST)/ Start RZ byl měl být opožděn o 27 minut (start v 12:49 SELČ)
Info 10. 07. 11:50 RZ 8 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 10. 07. 10:52 RZ 7 Stage cancelled, free run (helmets off) / Zkouška zrušena, volný průjezd
Info 10. 07. 10:04 RZ 7 Stage delayed, spectator's cars problems reported / Start RZ opožděn, potíže s auty diváků
Info 10. 07. 15:00 RZ 6 J A6 ARZENO M. / ROCHE R. (st. č. 32) Puncture / Defekt
Info 10. 07. 09:00 RZ 6 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Still couple of corners under trees damp. Some mistakes, no dramas." / "Pořád pár vlhkých míst pod stromy. Pár chyb, žádné drama."
Info 10. 07. 08:58 RZ 6 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Now it was good on uphill, I was driving bad on downhill. I don't need to push." / "Ve stoupání to bylo dobré, ve sjezdu jsem jel špatně. Nemusím tlačit."
Info 10. 07. 08:56 RZ 6 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's OK. I just want to drive clean, take no risk. My goal is to be front of the Fords." / "Je to OK. Jen chci jet čistě, neriskovat. Mým úkolem je být před Fordy."
Info 10. 07. 08:54 RZ 6 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Not so bad. I make it bit softer with few clicks. But still wrong tyre choice." / "Nebylo to tak zlé. Trochu jsem změkčil tlumiče. Ale pořád je tu ta špatná volba pneu."
Info 10. 07. 08:52 RZ 6 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Better, but still quite damp. It's shame." / "Lepší, ale pořád hodně ovlhlé. Je to škoda."
Info 10. 07. 08:50 RZ 6 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Not so bad. It was quite difficult on downhil. I don't want risk anything, it's important for championship. Really difficult." / "Nebylo to zlé. Ve sjezdu to bylo opravdu náročné. Nechci nic riskovat, je to důležité kvůli šampionátu. Opravdu těžké."
Info 10. 07. 08:48 RZ 6 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Very happy with the car. Pace was really good, some damp places. But not really big attack. Car helped me a lot." / "Velká spokojenost s autem. Tempo opravdu dobré, nějaká vlhká místa. Ale jinak žádné velké útočení. Auto mi hodně pomohlo."
Info 10. 07. 08:46 RZ 6 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was OK, no problem for me. It was tricky, I was loosing rhythm. I was careful." / "Bylo to OK, pro mě žádný problém. Bylo to zrádné, ztrácel jsem rytmus. Byl jsem opatrný."
Info 10. 07. 08:36 RZ 6 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 10. 07. 07:14 RZ 5 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We took soft tyres, looks good choice. Sometimes quite difficult, dirty places." / "Dali jsme měkké pneu, vypadá to jako dobrá volba. Místy to bylo hodně náročné, mokrá místa."
Info 10. 07. 07:13 RZ 5 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "Wrong tyres. It was very very slippery. But OK, choice is done." / "Špatné pneu. Hodně hodně to klouzalo. Ale OK, bylo vybráno."
Info 10. 07. 07:10 RZ 5 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Very tricky stage, but I think we made good tire choice. I made no risk." / "Velmi zrádná zkouška, ale myslím, že jsme dobře obuli. Neriskoval jsem."
Info 10. 07. 07:09 RZ 5 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Completelly wrong tyre choice for these conditions." / "Totálně špatná volba pneumatik pro tyto podmínky."
Info 10. 07. 07:07 RZ 5 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Hard compound "Bit wrong weather information. That's it. We were sliding." / Tvrdá směs "Kapku špatné informace o počasí. To je důvod. Klouzali jsme se."
Info 10. 07. 07:04 RZ 5 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Very tricky. Very foggy, lot of dirt. I tried, but lost lot of time." / "Velmi zrádné. Velká mlha, hodně nečistot. Snažil jsem se, ale ztratil jsem moc času."
Info 10. 07. 07:02 RZ 5 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "At the start it was really good, but 5-6 km to end was fog and really slippy. Like Monte Carlo." / "Po startu to bylo opravdu dobré, ale 5-6 km před cílem byla mlha a hodně to klouzalo. Jako Monte Carlo."
Info 10. 07. 07:00 RZ 5 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Soft compound "It's not easy to see. I was little bit careful in the fog. But I'm here, good start. It was tricky." / Měkká směs "Viditelnost byla horší. V mlze jsem byl trochu opatrný. Ale jsem tu, dobrý začátek. Bylo to zrádné."
Info 09. 07. 15:55 RZ 4 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 09. 07. 15:48 RZ 4 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 12) "Kimi dropped off. I had yellow flag and slowed down." / "Kimi šel ven. Měl jsem žlutou vlajku a zpomalil jsem."
Info 09. 07. 15:44 RZ 4 Seems stage running under yellow flags / Pravděpodobně vyvěšeny žluté vlajky
Info 09. 07. 15:42 RZ 4 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "No yellow flag, he went off. We hadn't any problem, feeling is good now." / "Žádná žlutá vlajka, šel ven. Neměli jsme žádné problémy, pocitově je to teď dobré."
Info 09. 07. 15:40 RZ 4 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) Went off, crew OK / Mimo trať, posádka OK
Info 09. 07. 15:38 RZ 4 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Not a good day, we are really struggled. We weren't driving long time on tarmac, so very difficult." / "Nebyl to dobrý den, opravdu jsme se trápili. Na asfaltu jsme dlouho nejeli, takže to bylo hodně těžké."
Info 09. 07. 15:36 RZ 4 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I'm really happy. But sometimes don't understand the times." / "Jsem opravdu spokojený. Ale občas ty časy nechápu."
Info 09. 07. 15:34 RZ 4 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "It's been very good, very hard. Everything is working well. Think we have chance for top three." / "Bylo to moc hodně dobré, hodně náročné. Vše funguje jak má. Myslím, že máme šanci na medaili."
Info 09. 07. 15:32 RZ 4 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Just some cut and little damage on front left wing. Unfortunatelly we want to be closer with Citroens." / "Někde jsem to řezal a trochu poškodil levý přední blatník. Chtěli jsme být blíže Citroenům, bohužel."
Info 09. 07. 15:30 RZ 4 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Little bit better. Citroens going flat out. What I can say. Like Finnish tarmac championship, Kimi, Jari and me." / "O trochu lepší. Citroeny letí naplno. Co mohu dodat. Jako finský mistrák na asfaltu, Kimi, Jari a já."
Info 09. 07. 15:28 RZ 4 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We did mistake on first stage, I didn't understand pacenotes. Fortunatelly we were able to follow. Lot of fun now. Rally is still long." / "Udělali jsme chybu na prvním testu, nerozuměl jsem rozpisu. Naštěstí jsme mohli pokračovat. Teď velká zábava. Rally je pořád dlouhá."
Info 09. 07. 15:26 RZ 4 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Day was perfect for me. No problems, no mistakes. Car was perfect. Two long days to go." / "Pro mě to byl perfektní den, Žádný problém, žádné chyby. Auto perfektní. Čekají nás dva dlouhé dny."
Odstup 09. 07. 22:00 RZ 3 N4 DONCHEV K. / YORDANOV P. (st. č. 43) Differential / diferenciál
Info 09. 07. 13:43 RZ 3 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Overshoot junction 5 km after start, lost almost minute / Netrefil odbočení 5 km po startu, ztratil téměř minutu
Info 09. 07. 15:55 RZ 2 Thanks to rally radio by iRally! / Poděkování rally radiu od iRally!
Info 09. 07. 11:56 RZ 1 N4 DONCHEV K. / YORDANOV P. (st. č. 43) "I had no experience with Pirelli tires. This made me to drive slower." / "Nemám žádné zkušenosti s pneumatikami Pirelli. To mě hodně zpomaluje."
Info 09. 07. 10:08 RZ 1 N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD K. (st. č. 42) "Not the best start. But we had understeering." / "Nebyl to nejlepší start. Měli jsme to nedotáčivé."
Info 09. 07. 10:04 RZ 1 J A6 ARZENO M. / ROCHE R. (st. č. 32) "The first stage was very difficult, think car was not fast enough." / "První zkouška byla hodně těžká, myslím, že auto nebylo dost rychlé."
Info 09. 07. 10:02 RZ 1 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 29) "We set good time, but it was very slippery. WRC made lot of cut, lot of mud. Think next one will be better." / "Zajeli jsme dobrý čas, ale moc to klouzalo. WRC to hodně řezaly, sposta bláta. Myslím, že příští zkouška bude lepší."
Info 09. 07. 10:00 RZ 1 J A6 WEIJS H. / DEGANDT B. (st. č. 23) "We have quite a lot oversteer. But two S1600 behind me." / "Měli jsme to hodně přetáčivé. Ale za mnou jsou dvě S1600."
Info 09. 07. 09:59 RZ 1 J A7 VALDEZ LOPEZ E.-E. / GARDUNO MATURANA A. (st. č. 24) "Everthing OK. Very good, very fast. I'm enjoying." / "Všechno OK. Velmi dobré, velmi rychlé. Užívám si to."
Info 09. 07. 09:56 RZ 1 J A6 LEMES Y. / PENATE R. (st. č. 31) "High temperature of engine." / "Vysoká teplota motoru."
Info 09. 07. 09:55 RZ 1 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) "It was OK, pace was good. But second part we had some problems with brakes." / "Bylo to OK, dobré tempo. Ale ve druhé polovině jsme měli potíže s brzdami."
Info 09. 07. 09:54 RZ 1 J A6 HUNT H. / MARSHALL S. (st. č. 28) "First part was uphill, really frustrating. Then good fun." / "Úvodní část byla do kopce, frustrující. Pak už dobrá zábava."
Info 09. 07. 09:51 RZ 1 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "My problem are notes. Too difficult." / "Mým problémem je rozpis. Moc těžké."
Info 09. 07. 09:49 RZ 1 J A6 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 30) "I made spin and lost couple of seconds." / "Dělal jsem hodiny a ztratil pár vteřin."
Info 09. 07. 09:47 RZ 1 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "Think Raikkonen was fast here. Stage was like Formula 1 track. Not a good start." / "Myslím, že Raikkonen tu byl rychlý. Zkouška jako okruh pro Formuli 1. Nebyl to dobrý start."
Info 09. 07. 09:41 RZ 1 N4 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 12) "I'm happy. The car is very very nice. I like tarmac, but it's difficult." / "Jsem spokojený. Auto je hodně hodně dobré. Mám rád asfalt, ale je to náročné."
Info 09. 07. 09:39 RZ 1 M A8 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 6) "We started wery steady, just got the driving right. Without any troubles." / "Začali jsme hodně v klidu, jenom to odjet v pořádku. Bez problémů."
Info 09. 07. 09:35 RZ 1 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Cutting especially in middle section. We had long brake pedal. Shame it's such a long stage." / "Zkracuje se hlavně v prostřední části. Propadla se mi brzdový pedál. Škoda, že to byla tak dlouhá zkouška."
Info 09. 07. 09:33 RZ 1 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Last part really really fast. Lot gravel on the road, muddy gravel. Actually we close to the others, we'll see on the next stages." / "Závěr byl hodně hodně rychlý. Na trati hodně šotoliny, zablácené. Momentálně jsme blízko ostatním, uvidíme na dalších testech."
Info 09. 07. 09:31 RZ 1 A8 SOLBERG P. / PATTERSON Ch. (st. č. 11) "Not so easy, but I'm happy with everything so far. Good time." / "Není to lehké, ale zatím jsem se vším spokojen. dobrý čas."
Info 09. 07. 09:29 RZ 1 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We are far away of the Loeb. But I can't do anything on this stage. Anyway it was good stage, some slippy parts." / "Jsme daleko za Loebem. Ale na této zkoušce jsem nemohl nic dělat. Jinak dobrý test, místy to klouzalo."
Info 09. 07. 09:27 RZ 1 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Was not a good start. Hopefully we can improve. So slippy." / "Nebyl to dobrý začátek. Doufám, že se zlepšíme. Hodně to klouzalo."
Info 09. 07. 09:25 RZ 1 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I had bit off on the junction. But OK. Normal stage." / "Na odbočce jsem byl trochu venku. Ale OK. Normální zkouška."
Info 09. 07. 09:23 RZ 1 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was really good stage for me. Conditions were good, I was happy with my pacenotes. I'm quite happy. Just few damp places." / "Pro mě to byla opravdu dobrá zkouška. Podmínky dobré, jsem spokojen s mým rozpisem. Opravdu spokojenost. Jen pár vlhkých míst."
toplist