Rally of New Zealand

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 09. 05. 02:20 RZ 21 P N4 THOMPSON K. / PEDEN M. (st. č. 34) Reported stopped close to finish, can't restart / Stojí kousek od cíle, nemůže nastartovat
Info 09. 05. 02:18 RZ 21 P N4 GILMOUR E. / MacNEAL G. (st. č. 50) "I'm very happy. Great result for Kiwi's. And I'm fastest female." / "Jsem moc šťasná. Skvělý výsledek pro Kiwie. A já jsem nejrychlejší žena."
Info 09. 05. 02:11 RZ 21 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We came to get some point. Absolutelly perfect to win PWRC." / "Přijeli jsme bodovat. Vítězství v PWRC je naprosto skvělé."
Info 09. 05. 02:08 RZ 21 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I had a good chance to Martin on this morning, but then he made incredible time on first long stage. I had big moment on last stage, spunt 5-6 times front of TV crew." / "Měl jsem dobrou šanci dostat Martina dnes ráno, ale na první dlouhé RZ zajel skvělý čas. Na poslední zkoušce jsem měl velku krizi, 5-6x jsem se otočil přímo před televizními kamerami."
Info 09. 05. 02:07 RZ 21 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Very good. From beginning we think about something different, but after our troubles it's good. Important points for championship." / "Velmi dobré. Na začátku jsme mysleli na něco jiného, ale po problémech, které jsme měli, je to dobré. Důležité body do šampionátu."
Info 09. 05. 02:05 RZ 21 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "It was a great weekend. Such a briliant roads, great S2000 cars. Still so much learn for me in this car." / "Byl to skvělý víkend. Opravdu nádherné tratě, skvělá auta S2000. Ještě se s tímhle autem mám pořád co učit."
Info 09. 05. 02:04 RZ 21 M A8 VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "We run without brakes, had to slow down." / "Jeli jsme bez brzd, museli jsme zpomalit."
Odstup 09. 05. 02:03 RZ 21 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) Stopped on stage, engine problem reported / Zůstal stát, porucha motoru
Info 09. 05. 02:02 RZ 21 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It was not good to see my brother crashed. I'm very glad for Ford." / "Nebylo to dobré vidět bráchu nabouraného. Mám velkou radost za Ford."
Info 09. 05. 02:00 RZ 21 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Fantastic. Petter had massive shunt into telegraph pole." / "Fantastické. Petter dal pěknou ránu do telegrafního sloupu."
Info 09. 05. 01:58 RZ 21 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been really fantastic weekend. Yesterday we had problems, today was much better." / "Byl to fantastický víkend. Včera jsme měli potíže, dnes to bylo o hodně lepší."
Info 09. 05. 01:56 RZ 21 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Amazing. We were not pushing more. I'm not really happy, for first time it was too slippy, second pass was better." / "Úžasné. Už jsem netlačil. Nejsem spokojený, poprvé to moc klouzalo, druhý průjezd byl lepší."
Info 09. 05. 01:54 RZ 21 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "This is the best victory of all three. I really can't go faster. I was looking the splits. We were little bit lucky." / "Tohle je nejlepší vítězství ze všech tří. Opravdu jsem nemohl jet rychleji. Sledoval jsem splity. Měli jsme trochu štěstí."
Info 09. 05. 01:53 RZ 21 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was so close. I had big spin three corners before end. Shame." / "Bylo to hodně těsné. Dostal jsem velké hodiny tři zatáčky před cílem. Škoda."
Info 09. 05. 01:52 RZ 21 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We had spin again on the last stage." / "Udělali jsme zase hodiny."
Info 09. 05. 01:48 RZ 21 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Damage on the front / Poškozený předek auta
Odstup 09. 05. 01:36 RZ 21 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) Crashed on 6th km of stage, hit powerline pole, crew OK / Havárie, trefil elektrické vedení na 6tém km, posádka OK
Info 09. 05. 01:32 RZ 21 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Reported spin and stalled engine for while / Hodiny, nakrátko mu zhasnul motor
Info 09. 05. 01:22 RZ 20 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "We have clutch problem today." / "Máme dnes potíže se spojkou."
Info 09. 05. 01:21 RZ 20 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "We try push now. We try catch Patrik Sandell now." / "Zkoušíme teď zabrat. Zkusíme teď dostat Patrika Sandella."
Info 09. 05. 01:20 RZ 20 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We lost too much time to Prokop on long stage. We will try, but it will be not easy." / "Ztratili jsme na Prokopa hodně na dlouhé zkoušce. Zkusíme to, ale nebude to lehké."
Info 09. 05. 01:19 RZ 20 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "We will see, this stage was not good for me. We have to push." / "Uvidíme, tahle zkouška pro mě nebyla dobrá. Musíme zabrat."
Info 09. 05. 01:17 RZ 20 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Still one stage to go, we have to finish properly and stay concentrated." / "Ještě jedna zkouška, musíme dojet v pořádku a zůstat soustředění."
Info 09. 05. 01:16 RZ 20 M A8 VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "We do little changes, it's feel better." / "Udělali jsme drobné změny, zdá se to lepší."
Info 09. 05. 01:14 RZ 20 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "The road is cleaner, it's the same to everyone. Drive safely to the finish." / "Trať je čistší, stejné pro všechy. Jedu bezpečně do cíle."
Info 09. 05. 01:12 RZ 20 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Everything is OK. Last stage is tricky, anything can happened." / "Všechno je OK. Poslední zkouška je zrádná, stát se může cokoliv."
Info 09. 05. 01:10 RZ 20 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's all or nothing. We will see." / "Je to všechno nebo nic. Uvidíme."
Info 09. 05. 01:08 RZ 20 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's very tough. I made mistake and lost little bit of time. Go harder." / "Je to hodně náročné. Udělal jsem chybu a trošku ztratil. Přidat."
Info 09. 05. 01:06 RZ 20 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Not easy, but I will try to continue pushing hard." / "Není to lehké, ale budu se dál snažit zabrat."
Info 09. 05. 01:04 RZ 20 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "At the beginning I was too cautious. I have to push harder on next one." / "Na začátku jsem byl moc opatrný. Na další do toho musí jít víc."
Info 09. 05. 01:02 RZ 20 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It will be difficult. I was pushing really on the limit. I can't do more." / "Bude to těžké. Jel jsem opravdu na hraně. Víc to nejde."
Info 09. 05. 01:00 RZ 20 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I pushed at the maximum, really." / "Šel jsem do toho na maximum, opravdu."
Info 08. 05. 23:46 RZ 19 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's getting close. But things we did on car doesn't work." / "Je to těsné. Ale změny, které jsme udělali na autě, nefungují."
Info 08. 05. 23:44 RZ 19 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Let it comes down. Long way to go, but things working OK. Feeling good." / "Ať to přijde. Ještě je to daleko, ale věci fungují správně. Cítím se dobře."
Info 08. 05. 23:42 RZ 19 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "It's very difficult. Very twisty, narrow. Hard to keep the line, very slow in corners." / "Je to velmi náročné. Moc klikaté a úzké. Těžko se drží stopa, v zatáčkách je to hodně pomalé."
Info 08. 05. 23:40 RZ 19 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I don't know, maybe he had big moment. I saw some line into small trees. Very interesting situation. I have to keep going flat out. I hope I can match Petter and Ogier." / "Nevím, možná měl krizi. Viděl jsem nějaké stopy do stromků. Velmi zajímavá situace. Musím jet dál naplno. Doufám, že Pettera a Ogiera porazím."
Info 08. 05. 23:40 RZ 19 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Damaged front of the car, hit small tree "On longh tight corner it start to understeer. I went off and hit some bush, but problem we were stucked for forty seconds. I don't know. Now it's complicated. Normally it's not bad, but we have to complete the stage. Now is the fight with Mikko and Petter. So we'll see what we can do." / Poškozený předek auta, trefil stromek "V dlouhé utáhlé zatáčce to začalo být nedotáčivé. Šel jsem ven a trefil nějaké křoví, ale problém byl, že jsme se tam na čtyřicet sekund zasekli. Nevím. Teď je to komplikované. Celkově to není špatné, ale musíme dojet. Teď je to souboj s Petterem a Mikkem. Takže uvidíme, co se dá dělat."
Info 08. 05. 23:36 RZ 19 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was so difficult, so slippery. I try to my best, but so difficult to keep line." / "Bylo to moc těžké, moc uklouzané. Snažím se co to jde, ale je těžké udržet stopu."
Info 08. 05. 23:15 RZ 18 N4 TAYLOR S. / SEARLE W. (st. č. 63) "It's going right." / "Jde to dobře."
Info 08. 05. 23:14 RZ 18 P N4 GILMOUR E. / MacNEAL G. (st. č. 50) "We did some things, riht with the car. We just going to finish." / "Udělali jsme pár změn dobrých pro nastavení auta. Jedeme prostě do cíle."
Info 08. 05. 23:11 RZ 18 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "It's OK, quite slippy. We don't need to push. We did some changes just to see for future." / "Je to OK, hodně uklouzané. Nemusíme tlačit. Udělali jsme nějaké změny, jen abychom viděli na příště."
Info 08. 05. 23:10 RZ 18 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Time not so bad, but road is so slippy." / "Čas není tak zlý, ale trať je hodně uklouzaná."
Info 08. 05. 23:09 RZ 18 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Little bit damp, but nice to drive." / "Bylo to trochu vlhčí, ale dobrá jízda."
Info 08. 05. 23:08 RZ 18 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "I loose from beginning, lot of rain. But OK." / "Na začátku jsem ztratil, hodně pršelo. Ale OK."
Info 08. 05. 23:07 RZ 18 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We have to push really hard to reach Prokop." / "Musíme do toho jít opravdu natvrdo, abychom dostali Prokopa."
Info 08. 05. 23:06 RZ 18 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Not so bad, but Xevi going little bit faster. On next one I have to be more concentrated. Bit slippy." / "Není to zlé, ale Xevi jede trochu rychleji. Na další se musím víc koncentrovat."
Info 08. 05. 23:05 RZ 18 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Car is working fine, but hard to keep the rhytm. Difficult to get the grip." / "Auto funguje dobře, ale těžko se chytá rytmus. Je to náročné na přilnavost."
Info 08. 05. 23:04 RZ 18 M A8 VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "OK, we made some changes. It was too soft on the rear." / "OK, udělali jsme nějaké změny. Bylo to moc měkké na zadek."
Info 08. 05. 23:02 RZ 18 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's working fine, I'm quite happy." / "Funguje to dobře. Jsem naprosto spokojený."
Info 08. 05. 23:00 RZ 18 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Good fun. I lost lost on tarmac, little bit cautious, no grip." / "Dobrá zábava. Ztratil jsem na asfaltu, byl jsem trochu opatrný, chyběla adheze."
Info 08. 05. 22:58 RZ 18 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Not bad, we did some changes. It sliding a lot. For next stages it should be OK." / "Není to zlé, udělali jsme nějaké změny, Hodně to klouzalo. Pro další zkoušky by to mělo být OK."
Info 08. 05. 22:56 RZ 18 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Try to keep Mikko behind, we will see. That's my plan." / "Snažím se udržet Mikka za sebou, uvidíme. To je můj cíl."
Info 08. 05. 22:54 RZ 18 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I try to keep Petter and Hirvonen behind, but it'd not easy." / "Snažím se udržet Pettera a Hirvonena za ebou, ale není to lehké."
Info 08. 05. 22:52 RZ 18 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm pushing hard, but made few small mistakes. Car is bit indersteering." / "Hodně tlačím, ale udělal jsem pár malých chyb. Auto je trochu nedotáčivé."
Info 08. 05. 22:50 RZ 18 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Hard conditions. We will se. I'm really happy, but it will be hard today." / "Podmínky jsou náročné. Uvidíme. Jsem opravdu spokojený, ale bude to dnes těžké."
Info 08. 05. 22:48 RZ 18 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Made spin two times "I made mistake in corner and hit the bank." / Dělal dvoje hodiny "Chyboval jsem v zatáčce a trefil břeh."
Info 08. 05. 06:34 RZ 17 N4 TAYLOR S. / SEARLE W. (st. č. 63) "It's been good day. Yesterday we had handling problems." / "Byl to dobrý den. Včera jsme měli potíže s ovládáním auta."
Info 08. 05. 06:32 RZ 17 P N4 GILMOUR E. / MacNEAL G. (st. č. 50) "We did a good job. Keep working." / "Odvedli jsme dobrou práci. Jen tak dál."
Info 08. 05. 06:31 RZ 17 N4 WEST Ch. / COBHAM Ch. (st. č. 62) "I like it, good fun." / "Líbilo se mi to, dobrá zábava."
Info 08. 05. 06:30 RZ 17 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Much better than yesterday. Car is very competitive and comfortable." / "O moc lepší než včera. Auto je hodně konkurenceschopné a v pohodě."
Info 08. 05. 06:29 RZ 17 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "Not so good. OK, we survived. Tried some stages too hard, but we still loose. Maybe some technical problem after accident yesterday, I don't know yet." / "Nic moc. OK, přežili jsme to. Někde jsme se snažilo opravdu hodně, ale pořád jsme ztráceli. Možná nějaký technický problém po včerejší nehodě, zatím nevím."
Info 08. 05. 06:28 RZ 17 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Interesting day. I was trying to push more and more, but little bit of dust on the afternoon." / "Zajímavý den. Snažil jsem se jet víc a víc, ale odpoledne se trochu prášilo."
Info 08. 05. 06:27 RZ 17 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Great. We just been kepping straight and pushing." / "Skvělé. Jen jsme jeli rovně a šli do toho."
Info 08. 05. 06:26 RZ 17 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "We enjoyed a lot today. We did one mistake on morning and lost about 30 s, but improved on afternoon." / "Dnes jsme si to hodně užívali. Ráno jsme udělali chybu a ztratili asi 30 vteřin, ale odpoledne jsme se zlepšili."
Info 08. 05. 06:25 RZ 17 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Day was good for us. Much better than yesterday. For posititon is still OK." / "Pro nás to byl dobrý den. Mnohem lepší než včerejšek. Z pohledu umístění je to pořád OK."
Info 08. 05. 06:24 RZ 17 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "On last stage I had spin. But OK, car is good, without problem. The second place is good for us." / "Na předchozí zkoušce jsem dělal hodiny. Ale OK, auto je v pořádku, bez problémů. Druhé místo je pro nás dobré."
Info 08. 05. 06:22 RZ 17 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Very good for whole day basically. We got good rhythm." / "V zásadě velmi dobrý celý den. Chytili jsme dobrý rytmus."
Info 08. 05. 06:21 RZ 17 M A8 VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "It's been a tough day. Nice stages. We tried to keep speed for whole day." / "Byl to těžký den. Pěkné zkoušky. Snažili jsme se celý den jet rychle."
Info 08. 05. 06:19 RZ 17 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Quite happy with this time. We will try." / "Jsem opravdu spokojen s časem. Budeme se snažit."
Info 08. 05. 06:17 RZ 17 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Incredible day. Flat out from start to finish. Gap is only few second to Ogier. I don't know what to say. Great. I'm really happy, no mistakes." / "Skvělý den. Naplno od startu do cíle. Na Ogiera ztrácíme jen pár vteřin. Nevím, co mám říci. Skvělé. Jsem opravdu spokojený, bez chyb."
Info 08. 05. 06:14 RZ 17 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Good day, but difficult." / "Dobrý den, ale náročný."
Info 08. 05. 06:13 RZ 17 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We can't go faster really. OK, I made a mistake on the morning, but anyway. We will see tomorrow. Sebastien did excellent drive today." / "Opravdu nemůžeme jet rychleji. OK, ráno jsem chyboval, ale i tak. Uvidíme zítra. Sebastien jel dnes skvěle."
Info 08. 05. 06:10 RZ 17 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Very difficult day. Ogier pushed very hard. Tomorrow will be very long day. We will see." / "Velmi těžký den. Ogier hodně tlačil. Zítřek bude hodně dlouhý. Uvidíme."
Info 08. 05. 06:09 RZ 17 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's first time I lead the rally for second day. Good feeling. I will try to do my best." / "Je to poprvé, co jsme po druhém dni ve vedení. Dobrý pocit. Budu se snažit dělat co budu moci."
Info 08. 05. 06:06 RZ 17 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm not happy. We were loosing too much time today." / "Nejsem spokojený. Dnes jsme ztráceli moc času."
Info 08. 05. 06:05 RZ 17 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "No tactics. But I had no choice yesterday. But it was much worst than I expected. Sebastien was spectatular today." / "Netaktizoval jsem. Ale včera jsem neměl na výběr. Ale bylo to horší, než jsem čekal. Sebastien byl dneska pozoruhodný."
Info 08. 05. 02:10 RZ 13 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Good fun." / "Dobrá zábava."
Info 08. 05. 02:09 RZ 13 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Fantastic, I enjoyed it a lot. Good idea." / "Fantastické, opravdu jsem si to užíval. Dobrý nápad."
Info 08. 05. 02:08 RZ 13 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Very slippery on tarmac with this tyres." / "Na asfaltu tu na těchto pneumatikách hodně klouzalo."
Info 08. 05. 02:07 RZ 13 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Very nice, I've been enjoying whole day. I have to be bit careful." / "Moc pěkné. Užívám si to po celý den. Musím si trochu dávat pozor."
Info 08. 05. 02:06 RZ 13 M A8 VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "It was fine, good feeling." / "Bylo to v pohodě, dobrý pocit."
Info 08. 05. 02:03 RZ 13 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Think it same to everyone." / "Myslím, že je to stejné pro všechny."
Info 08. 05. 02:02 RZ 13 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's full of gravel on track, what can we do." / "Na trati je plno šotoliny, co naděláme."
Info 08. 05. 01:59 RZ 13 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It moved little bit more on gravel tyres." / "Na šotolinových pneu se to trochu víc smýkalo."
Info 08. 05. 01:58 RZ 13 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "So much gravel, not a good run." / "Příliš mnoho šotoliny, nebyla to dobrá jízda."
Info 08. 05. 01:55 RZ 13 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Really fun, but lot of gravel, somebody cut a lot." / "Opravdu zábava, ale hodně šotoliny, někdo to hodně řezal."
Info 08. 05. 01:54 RZ 13 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Not very fun to drive." / "Žádná velká zábava."
Info 08. 05. 01:50 RZ 13 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Amazing, like in racing circuit, but bit strange." / "Úžasné, jako na okruhu, ale trochu divné."
Info 08. 05. 01:49 RZ 13 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) FR tyre puncture "I made it in first right corners." / Defekt PP pneu "Udělal jsem ho v první pravé zatáčce."
Info 07. 05. 22:27 RZ 10 N4 TAYLOR B. / RAMSAY Ch. (st. č. 74) "I had big crash yesterday." / "Včera jsem dal velkou ránu."
Info 07. 05. 22:23 RZ 10 N4 WEST Ch. / COBHAM Ch. (st. č. 62) "Good. We slowly improving." / "Dobré. Pomalu se zlepšujeme."
Info 07. 05. 22:22 RZ 10 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Little bit too much oversteer, but generally OK." / "Trochu víc přetáčivé auto, ale v zásadě OK."
Info 07. 05. 22:21 RZ 10 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "Yesterday we rolled on stage six. But car is OK." / "Včera jsme šli na šestém testu přes střechu. Ale auto je OK."
Info 07. 05. 22:20 RZ 10 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Too careful, I need to push more." / "Moc opatrně, musím víc zabrat."
Info 07. 05. 22:19 RZ 10 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "It was quite loose, very slippery." / "Bylo to hodně sypké, velmi uklouzané."
Info 07. 05. 22:18 RZ 10 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "It's OK, we decided to push a bit today. Everything is OK." / "Je to OK, rozhodli jsme se dnes trochu zatáhnout. Vše je OK."
Info 07. 05. 22:17 RZ 10 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Much better than yesterday afternoon. Car is perfect, little bit dusty." / "Je to o hodně lepší, než včera odpoledne. Auto je perfektní, trochu se práší."
Info 07. 05. 22:16 RZ 10 A8 TAPPER M. / CRESS J. (st. č. 61) "Tarmac part on stage covered by gravel." / "Asfaltová část je pokrytá šotolinou."
Info 07. 05. 22:15 RZ 10 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Good start, very happy at the moment." / "Dobrý začátek, momentálně jsem moc spokojený."
Info 07. 05. 22:14 RZ 10 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Now the engine is working great, car is perfect. Very enojyable. Extremelly slippy." / "Motor teď funguje skvěle, auto je perfektní. Moc si to užíváme. Extrémně to klouže."
Info 07. 05. 22:12 RZ 10 M A8 VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "It's getting clean, but very technical stage." / "Je to čistší, ale hodně technická zkouška."
Info 07. 05. 22:10 RZ 10 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I don't know, I have big vibration in steering." / "Nevím, mám velké vibrace ve volantu."
Info 07. 05. 22:08 RZ 10 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was on the maximum, some risk. I was pushing hard as I can. Good drive, but lot of gravel on tarmac, hard. I'm really happy." / "Jel jsem naplno, trochu riskoval. Jel jsem co to šlo. dobrá jízda, ale na asfaltu bylo hodně šotoliny, těžké. Jsem opravdu spokojený."
Info 07. 05. 22:06 RZ 10 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Tarmac is really difficult, massive cuts, lots of gravel. Otherwise such fantastic road, best on world." / "Na asfaltu je to fakt náročné, hodně zkracování, spousta šotoliny. Jinak naprosto fantastická trať, nejlepší na světě."
Info 07. 05. 22:04 RZ 10 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Spun. "I hit the bank, some damage on rear suspension. Not good to drive." / Hodiny. "Trefil jsem břeh, poškodil něco na zadní nápravě. Neřídí se to dobře."
Info 07. 05. 22:02 RZ 10 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I don't know. It was very slippy." / "Nevím. Hodně to klouzalo."
Info 07. 05. 22:00 RZ 10 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We tried to push hard this morning. It was very slippery stage. I tried maybe too much." / "snažili jsme se dnes ráno zabrat. Byla to hodně uklouzaná zkouška. Snažil jsem se možná až moc."
Info 07. 05. 21:58 RZ 10 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was allright for us. But difficult honestly, very slippery. Quite demanding start." / "Pro nás vše v pořádku. Ale opravdu to bylo náročné, hodně uklouzané. Náročný začátek."
Info 07. 05. 21:56 RZ 10 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I really enjoyed the stage. It was very loose, what can I do. But Im happy with my driving." / "Zkouška se mi opravdu líbila. Bylo to hodně sypké, co nadělám. Ale jsem spokojený se svou jízdou."
Info 07. 05. 06:29 RZ 8 S N4 LLOVERA A. / ROZADA B. (st. č. 30) "I think I did what can I do. The 32 kms stage was hard to drive only with the hands. But I'm happy." / "Myslím, že jsem udělal co jsem mohl. Ta 32tikilometrová zkouška byla na řízení pouze rukama hodně těžká. Ale jsem spokojený. "
Info 07. 05. 06:27 RZ 8 P N4 BALDONI M.-A. / DIAZ J. (st. č. 42) "I'm really happy. It was fantastic day for me." / "Jsem opravdu spokojený. Pro mě to byl fantastický den."
Info 07. 05. 06:26 RZ 8 P N4 THOMPSON K. / PEDEN M. (st. č. 34) "We are keeping on track. But we really enjoying it." / "Jen se držíme na cestě. Ale opravdu si to užíváme."
Info 07. 05. 06:25 RZ 8 P N4 GILMOUR E. / MacNEAL G. (st. č. 50) "It was been hard, but OK, we still here." / "Bylo to těžké, ale OK, jsme pořád tady."
Info 07. 05. 06:20 RZ 8 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Good day obviously. We kept good pace." / "Rozhodně dobrý den. Drželi jsme dobré tempo."
Info 07. 05. 06:18 RZ 8 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Very enjoyable day. But still so much learning, too many mistakes." / "Hodně pohodový den. Ale pořád je se co učit, spousta chyb."
Info 07. 05. 06:17 RZ 8 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Second run was good. But I must really take care about the car. Tomorrow will be another day." / "Druhý průjezd byl dobrý. Ale musím si opravdu dávat dobrý pozor na auto. Zítra bude další den."
Info 07. 05. 06:15 RZ 8 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I missed the rhytm for mornig, but with the afternoon I'm happy." / "Ráno mi scházel rytmus, ale s odpolednem jsem spokojený."
Info 07. 05. 06:14 RZ 8 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Not bad, but we were loosing lot time on afternoon, but don't know why. We have to do something for tomorrow." / "Nebylo to špatné, ale odpoledne jsme hodně ztratili. Musíme na zítřek něco vymyslet."
Info 07. 05. 06:13 RZ 8 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "I'm very happy. Stages here very nice. Now more grip, more confidence." / "Jsem moc spokojený. Zdejší zkoušky jsou moc hezké. Teď byla větší přilnavost, více jistoty."
Info 07. 05. 06:11 RZ 8 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I'm so scared. I want to go flat out also. But I can't do anything." / "Jsem zděšený. Chtěl bych taky jet naplno. Ale nemůžu nic dělat."
Info 07. 05. 06:09 RZ 8 M A8 VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "It's been very difficult. Now we were struggling with brakes." / "Bylo to hodně náročné. Teď jsme se trápili s brzdami."
Info 07. 05. 06:07 RZ 8 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We had problem with gearbox, overshoot junction. Little bit scary in places." / "Máme potíže s převodovkou, přejeli jsme odbočku. Místy je to trochu děsivé."
Info 07. 05. 06:05 RZ 8 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Not bad, I'm very happy. This stage was really very nice." / "Není to zlé, jsem moc spokojený. Tahle RZ byla opravdu moc hezká."
Info 07. 05. 06:03 RZ 8 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Nothing to say. Just the problem between me and my codriver." / "Nemám co říct. Jen problém mezi mnou a mým spolujezdcem."
Info 07. 05. 06:01 RZ 8 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I drove very bad on last stage. Very tough battle today, tomorrow another demanding day." / "Na poslední zkoušce jsem jel hodně špatně. Dnes to byla hodně těsná bitva, zítřek bude náročný."
Info 07. 05. 05:59 RZ 8 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "My feeling was really good, but car was soft. And we had some problems. Not a good day." / "Pocitově to bylo opravdu dobré, ale auto bylo měkké. A měli jsme nějaké potíže. Nebyl to dobrý den."
Info 07. 05. 05:57 RZ 8 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It was very good day. Car have been perfect. Very good stage." / "Byl to velmi dobrý den. Auto bylo perfektní. Velmi dobrá zkouška."
Info 07. 05. 05:55 RZ 8 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was really hard pushing today. We lost lot on the morning." / "Dnes jsem do toho opravdu šel naplno. Ráno jsme hodně ztratili."
Info 07. 05. 05:40 RZ 7 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) Retired. Broken crossmember, powersteering problems. / Odstoupil. Zničená zadní nápravnice, potíže s posilovačem řízení.
Info 07. 05. 05:30 RZ 7 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Better roads, everybody playing. Flat out. Not easy." / "Lepší tratě, všichni jsou ve hře. Naplno. Není to lehké."
Info 07. 05. 05:28 RZ 7 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Rally is still very very long. We have to wait for tomorrow morning." / "Rally je pořád hodně hodně dlouhá, musíme počkat na zítřejší ráno."
Info 07. 05. 05:26 RZ 7 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Honestly, I cannot understand how can Seb drive so fast. I made almost spin on stage." / "Upřímně, není mi jasné, jak může Seb jet tak rychle. Na téhle zkoušce jsem skoro udělal hodiny."
Info 07. 05. 05:24 RZ 7 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It was really good drive, but I don't know, I cannot go faster." / "Byla to opravdu dobrá jízda, ale nevím, nemůžu jet rychleji"
Info 07. 05. 05:22 RZ 7 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I can't control anything. But I'm not afraid for tomorrow." / "Nemůžu nic řešit. Ale ze zítřku nemám obavy."
Info 07. 05. 05:20 RZ 7 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm driving flat out. Keep on pushing. Bad jump on previous stage." / "Jedu naplno. Dál tlačím. Na předchozím testu jsem blbě skočil."
Odstup 07. 05. 05:02 RZ 6 P N4 MASON R. / MASON S. (st. č. 40) Retired / Odstoupil
Odstup 07. 05. 05:01 RZ 6 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) Retired / Odstoupil
Info 07. 05. 04:09 RZ 5 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "We had problem with the engine, now it's OK." / "Měli jsme potíže s motorem, teď už je to OK."
Info 07. 05. 04:08 RZ 5 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "OK, no problem. Still we have three stages." / "OK, no problem. Pořád ještě zbývají tři testy."
Info 07. 05. 04:07 RZ 5 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "We had problem with windscreen washer, water comes on." / "Máme potíže s ostřikovači, letí nám voda na čelní sklo."
Info 07. 05. 04:06 RZ 5 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Good one. I found the rhytm more and more. I adjust few click on shocks." / "Dobrá zkouška. Chytám pořád lepší rytmus. Trochu jsem překlikal tlumiče."
Info 07. 05. 04:04 RZ 5 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Very good. We are keeping same speed. Car is perfect. We just made it harder." / "Velmi dobré. Držíme stejnou rychlost. Auto je perfektní. Jen jsme jej přitvrdili."
Info 07. 05. 04:00 RZ 5 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "We did some changes with diffmaps in service, I can drive it." / "Udělali jsme nějaké změny v nastavení map diferenciálů, můžu to řídit."
Info 07. 05. 03:52 RZ 5 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Good stage, no problem." / "Dobrá zkouška, bez potíží."
Info 07. 05. 03:50 RZ 5 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was OK. Two small mistakes." / "Bylo to OK. Dvě menší chyby."
Info 07. 05. 03:48 RZ 5 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Good position. But you know, everybody going flat out absolutelly." / "Dobrá pozice. Ale všichni jedou absolutně naplno."
Info 07. 05. 03:46 RZ 5 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's very loose. I made little bit mistake at the end." / "Je to hodně sypké. Ke konci jsem trochu chyboval."
Info 07. 05. 03:44 RZ 5 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, no problem in this stage. Lot of loose gravel." / "OK, žádný problém na této zkoušce. Hodně sypké šotoliny."
Info 07. 05. 01:49 RZ 4 P N4 GILMOUR E. / MacNEAL G. (st. č. 50) "We had no clutch, bit struggling at the moment." / "Nemáme spojku, trochu se teď trápíme."
Info 07. 05. 01:47 RZ 4 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) Rear right damaged "We hit the bridge, then crossmember was broken." / Poškození vpravo vzadu "Trefili jsme mostek a poškodila se zadní náprava."
Info 07. 05. 01:45 RZ 4 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Toshi have problem with broken crossmember. We had to pass him." / "Toši má poškozenou zadní nápravu. Museli jsme ho předjet."
Info 07. 05. 01:43 RZ 4 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) Reported running on hazard lights / Jede na blinkry
Info 07. 05. 01:42 RZ 4 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Good stage, fast." / "Dobrá zkouška, rychlá."
Info 07. 05. 01:40 RZ 4 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "Last stage was best for us. We struggling with high temperature." / "Předposlední RZ pro nás byla nejlepší. Potýkáme se s vysokou teplotou."
Info 07. 05. 01:38 RZ 4 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "I just had problem to find distance in corners, but otherwise OK." / "Měl jsem jen problém odhadnout vzdálenost do zatáčky, jinak OK."
Info 07. 05. 01:36 RZ 4 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Very good. Very good speed and setup. We are pushing." / "moc dobré. Velmi dobrá rychlost a nastavení. Tlačíme."
Info 07. 05. 01:34 RZ 4 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Not easy for me, very slippery. I was not confident, but every stage is better for me." / "Nebylo to pro mě snadné, moc to kouzalo. Chyběla mi jistota, ale s každou zkouškou je to lepší."
Info 07. 05. 01:32 RZ 4 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I just have to drive through, we have change something." / "Jen jsem to projel, musíme něco vyměnit."
Info 07. 05. 01:28 RZ 4 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Basically we don't see anything, especially on braking." / "V podstatě nic nevidíme, hlavně na brzdy."
Info 07. 05. 01:26 RZ 4 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Everything was OK, I'm happy with the car. Very slippery, but setup of the car was good." / "Všechno je OK, s autem jsem spokojený. Hodně to klouzalo, ale nastavení bylo dobré."
Info 07. 05. 01:24 RZ 4 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Morning was OK for us, no problem. Just continue." / "Ráno pro nás bylo dobré, žádný problém. Jen pokračovat."
Info 07. 05. 01:22 RZ 4 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Really really enjoyed it. Still lot of loose gravel, but good gip." / "Moc moc se mi to líbilo. Pořád hodně sypké šotolin, ale dobrá přilnavost."
Info 07. 05. 01:20 RZ 4 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We had smash in windscreen. Still lot of cleaning, hope second run will be better." / "Dostali jsme ránu do čelního skla. Pořád hodně čistíme trať, doufám, že druhý průjezd bude lepší."
Info 07. 05. 01:18 RZ 4 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I think it's going really well. I'm enjoying it. No matter we cleaning the road." / "Myslím, že to jde opravdu dobře. Užívám si to. Nevadí mi, že čistíme trať."
Info 07. 05. 01:16 RZ 4 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Damage on rear left "We went off on narrow bridge. Problem was door was open and we lost lot time." / Poškozená levá zadní část "Šli jsme ven na úzkém mostku. Problém je, že se otevřely dveře a ztratili jsme hodně času."
Info 07. 05. 01:09 RZ 4 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) Reported hit a bridge 5 km in stage / Trefil mostek na pátém kilometru
Info 07. 05. 01:14 RZ 3 P N4 GILMOUR E. / MacNEAL G. (st. č. 50) "I had spin on stage one. Pretty hard work, no clutch." / "Na první zkoušce jsem dělala hodiny. Je to hodně těžké, nemáme spojku."
Info 07. 05. 01:13 RZ 3 P N4 MASON R. / MASON S. (st. č. 40) "Very good stage for us." / "Pro nás velmi dobrá zkouška."
Info 07. 05. 01:12 RZ 3 P N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "Very slippery." / "Hodně to klouže."
Info 07. 05. 01:11 RZ 3 P N4 ARAI T. / BARRIT D. (st. č. 32) "Not happy. Problems on rear right." / "Nejsem spokojený. Máme problém vpravo vzadu."
Info 07. 05. 01:10 RZ 3 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "We have engine problem, still revving." / "Máme potíže s motorem, pořád se vytáčí."
Info 07. 05. 01:08 RZ 3 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "It's difficult, not easy. We trying to find good pace." / "Je to náročné, nic lehkého. Snažíme se najít správný rytmus."
Info 07. 05. 01:06 RZ 3 S N4 TUOHINO J. / PIETILAINEN R. (st. č. 27) "It's OK. Stages very nice. But first one was not good for me, second was better, now OK." / "Je to OK. Velmi pěkné zkoušky. Ale první pro mě nebyla dobrá, druhá byla lepší a teď OK."
Info 07. 05. 01:04 RZ 3 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) Crack in windscreen. "We hit eagle on long stage, but it's OK." / Prasklé čelní sklo. "Na dlouhé RZ jsme trefili orla, ale je to OK."
Info 07. 05. 01:02 RZ 3 S N4 PROKOP M. / TOMÁNEK J. (st. č. 21) "Very good. We enjoyed it, very good setup." / "Velmi dobré. Líbilo se nám to, dobré nastavení."
Info 07. 05. 01:00 RZ 3 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Not bad. Good battle for everybody. It's very slippery, but good, I'm happy." / "Není to zlé. Dobrý souboj pro všechny. Hodně to klouže, ale dobré. Jsem spokojený."
Info 07. 05. 00:58 RZ 3 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "There is something wrong. Strange noises coming from car." / "Něco je špatně. Z auta jdou divné zvuky."
Info 07. 05. 00:56 RZ 3 M A8 VILLAGRA F. / PEREZ COMPANC J. (st. č. 9) "Just difficult to find the right speed. We slow in the corners." / "Jenom těžko hledáme správnou rychlost. V zatáčkách jsme pomalí."
Info 07. 05. 00:54 RZ 3 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "No driver's side window from 5-6 km. It dropped down and shattered. All dust comes in, quite difficult." / "Jedu bez bočního skla od pátého-šestého kilometru. Spadlo a rozpadlo se. Prach jde dovnitř, je to fakt těžké."
Info 07. 05. 00:52 RZ 3 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Nice. Really nice. Very slippery, twisty." / "Pěkné. Opravdu pěkné. Hodně uklouzané, klikaté."
Info 07. 05. 00:50 RZ 3 A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Very slippery. Think position is not big advantage today." / "Hodně to klouže. Myslím, že startovní pozice dnes neznamená velkou výhodu."
Info 07. 05. 00:48 RZ 3 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Now it's going well. I'm happy with long stage. I took the rhytm." / "Teď to jde dobře. Jsem spokojen s dlouhou zkouškou. Chytl jsem rytmus."
Info 07. 05. 00:46 RZ 3 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's OK. Time is fine. I was worry about my tyres, I thought we have puncture." / "Je to OK. Čas je slušný. Měl jsem obavy o mé pneumatiky, myslel jsem, že máme defekt."
Info 07. 05. 00:44 RZ 3 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Just driving. I'm trying keep th line." / "Prostě jedu. Snažím se udržet stopu."
Info 07. 05. 00:42 RZ 3 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Lot of cleaning, no grip. We didn't loose too much time at the moment. Good drive, good feeling." / "Hodně čištění, žádná adheze. Ale zatím jsme moc neztratili. Dobrá jízda, dobrý pocit."
toplist