Rally of Turkey

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 18. 04. 14:22 RZ 23 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "I am very very happy for the championship." / "Jsme hodně šťastný s výsledkem do šampionátu."
Info 18. 04. 14:20 RZ 23 N4 RASCHI A. / POLLET R. (st. č. 39) "It is big experience. It is new championship for me. I hit a puncture today." / "Je to pro mě velká zkušenost, je to pro mě nový šampionát. Dneska jsme udělali defekt."
Info 18. 04. 14:18 RZ 23 N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "I am happy to be here, I am satisfied with performance, I have learned a lot." / "Jsem rád, že jsem tu mohl být. Jsem spokojený s výkonem, hodně jsem se naučil."
Info 18. 04. 14:16 RZ 23 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "We lead the three stages, but we had problems with brakes, engine, puctures... At the end I can be happy for third place." / "Vedli jsme tři rychlostní zkoušky, ale měli jsme problémy s brzdami, motorem, defekty... Nakonec můžeme být šťastní za třetí místo."
Info 18. 04. 14:14 RZ 23 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "It was good weekend. We hadnt power steering in last two stages, I hope we stay first in JWRC. But it is unbelievable to drive this car without power steering." / "Byl to dobrý víkend. V posledních dvou zkouškách jsme jeli bez posilovače řízení. Doufám, že zůstaneme první. Ale je to neuvěřitelné řídit tohle auto bez posilovače."
Info 18. 04. 14:12 RZ 23 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 56) "It was really slippery, with lot of mud. I am satisfied with car and I am looking forward to next rally." / "Bylo to hodně uklouzané, se spoustou bláta. Jsem spokojený s autem a těším se na další soutěž."
Info 18. 04. 14:10 RZ 23 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "It was tough weekend. I have made some mistakes, but have a good times and learned a lot." / "Byl to náročný víkend. Udělal jsem několik chyb, ale časy byly dobré a hodně jsem se naučil."
Info 18. 04. 14:08 RZ 23 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I have another puncture, now front left. According to situation, it looks we wont go home, so we can continue tomorrow." / "Zase jsme dostali defekt, tentokrát vlevo vepředu. Vzhledem k situaci, kdy nebudeme moct jet domů, můžeme pokračovat zítra."
Info 18. 04. 14:06 RZ 23 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "When we were on the roof on SS 10, we werent able to think about points into championship. I made big mistake, but we have earned some points. I will learn from this mistake." / "Když jsme byli na RZ 10 na střeše, tak jsme o bodech do šampionátu ani nepřemýšleli. Udělal jsem velkou, ale máme nějaké body. Z této chyby se poučím."
Info 18. 04. 14:03 RZ 23 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We were trying to catch Kimi and Federico, but there wasnt chance after canceled stages. We made couple of mistakes and also had puncture." / "Snažili jsme se dostihnout Kimiho a Federica, ale po zrušených zkouškách nebyla šance. Udělali jsme hodně chyb, navíc jsme měli defekt."
Info 18. 04. 14:01 RZ 23 M A8 VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 9) "It has been good weekend, we have lost some time yesterday, today we had problems with intercom. But we are satisfied." / "Byl to dobrý víkend, včera jsme ztratili trochu času, dneska jsme měli problémy s interkomem. Ale jsem spokojený."
Info 18. 04. 13:58 RZ 23 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We had good weekend, I felt good in the car, we didnt make so many mistakes." / "Měli jsme dobrý víkend, cítil jsem se dobře v autě, neudělali jsme moc chyb."
Info 18. 04. 13:55 RZ 23 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was very good weekend for us, we are happy for our performance. I would like to thank my team for perfect work. As I told, great weekend without any mistakes, only that tyre explosion." / "Byl to pro nás velice dobrý víkend, jsme spokojeni s výkonem. Chtěl bych poděkovat týmu za perfektní práci. Jak už jsem řekl, dobrý víkend bez chyb, jenom ta explodovaná pneumatika."
Info 18. 04. 13:53 RZ 23 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "In the morning I thought we can fight for second place, but lost the chances due to puncture. In this case third place is good." / "Ráno jsem myslel, že můžeme bojovat o druhé místo, ale kvůli defektu jsme ztratili šance. Za těchto podmínek je třetí místo dobré."
Info 18. 04. 13:51 RZ 23 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "We are on second place, I am satisfied. We werent able to catch Loeb today." / "Jsme na druhém místě, jsem spokojený. Dneska jsme neměli šanci Loeba dostihnout."
Info 18. 04. 13:50 RZ 23 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was really good rally. I am happy for winning here." / "Byla to skutečně dobrá rally. Jsem rád, že jsem vyhrál."
Odstup 18. 04. 12:28 RZ 21 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) Broken suspension / Poškozené zavěšení
Info 18. 04. 12:27 RZ 21 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) Was out of road, hit the tree. / Byl mimo trať, trefil strom.
Info 18. 04. 10:22 RZ 20 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "Everything is OK, no problems this morning." / "Všechno v pohodě, dnes ráno žádné problémy."
Info 18. 04. 10:21 RZ 20 N4 RASCHI A. / POLLET R. (st. č. 39) "No problem, stage is beautiful with much jumps. I am driving carefully, I want to finish the race." / "Žádné problémy, zkouška je pěkná se spoustou skoků. Jedu opatrně, chci dojet až do cíle."
Info 18. 04. 10:18 RZ 20 N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) "It is pity about Tänak, he rolled in high speed." / "Je škoda, jak dopadl Tänak, šel ve vysoké rychlosti přes střechu."
Info 18. 04. 10:16 RZ 20 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "I had again problems in last three kilometres, I lost some time." / "Poslední tři kilometry jsme měli zase problémy, ztratili jsme trochu času."
Info 18. 04. 10:14 RZ 20 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "First two stages were completely muddy, but they have canceled them. This stage was dry, I must have been careful to my tyres." / První dvě zkoušky byly kompletně na blátě, ale ty zrušili. Tato byla celá suchá, musel jsem jet opatrně kvůli gumám."
Info 18. 04. 10:12 RZ 20 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 56) "The speed was very high, it wasnt easy." / "Rychlost byla hodně vysoká, nebylo to jednoduché."
Info 18. 04. 10:09 RZ 20 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I was scared by big jumps on this stage. Pity we missed first two stages." / "Byl jsem vystrašený z velkých skoků na této zkoušce. Škoda, že jsme vynechali první dvě zkoušky."
Info 18. 04. 10:07 RZ 20 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "There were some holes in the road." / "Na cestě byly díry."
Info 18. 04. 10:06 RZ 20 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I tried to find the pace to drive a fast." / "Snažil jsem se najít způsob, jak jet rychle."
Odstup 18. 04. 10:05 RZ 20 N4 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 40) Rolled / Havaroval
Info 18. 04. 10:03 RZ 20 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "With two cancelled stages we are without chance to go up." / "Po dvou zrušených zkouškách jsme bez šancí posunout se výš."
Info 18. 04. 10:01 RZ 20 M A8 VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 9) "We were OK. Some parts werent easy, we must drove careful." / "Jeli jsme dobře. Některé pasáže nebyly jednoduché, musíme jet opatrně."
Info 18. 04. 09:59 RZ 20 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It is very slippery on the beginning, but we went fast. I want to stay in front of Federico Villagra." / "Na začátku to bylo hodně uklouzané, ale jeli jsme rychle. Chtěl bych zůstat před Federicem Villagrou."
Info 18. 04. 09:57 RZ 20 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I am satisfied with performance on this stage. After yesterday problem I cannot do more." / "Jsem spokojený se svým výkonem na této zkoušce. Po včerejším problému nemůžu dělat víc."
Info 18. 04. 09:56 RZ 20 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I have seen that car in front of me had some problems, so I drove carefully." / "Viděl jsem, že auto přede mnou má problémy, tak jsem jel opatrněji."
Info 18. 04. 09:55 RZ 20 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Hirvo: "I was trying to push, but I hit a big rock and got a rear left puncture." / "Snažil jsem se tahat, ale trefil jsem kámen a dostal defekt levé zadní pneu."
Info 18. 04. 09:54 RZ 20 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Of course it is not so good to loose two stages. We are trying, everything can happen." / "Samozřejmě není dobré ztratit dvě zkoušky. Snažíme se, stát se může všechno."
Info 18. 04. 09:52 RZ 20 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was too fast. We are not jumping, we are flying." / "Bylo to hodně rychlé. Neskáčeme, letíme."
Info 18. 04. 08:49 RZ 19 SS canceled due to rain during night / RZ zrušena kvůli nočnímu dešti
Info 18. 04. 08:09 RZ 18 SS canceled due to rain during night / RZ zrušena kvůli nočnímu dešti
Info 17. 04. 16:57 RZ 17 N4 ÖZTEMIR S. / TEZEL Ü. (st. č. 60) Puncture / Defekt
Info 17. 04. 16:51 RZ 17 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "We are very happy we finished today, conditions were really difficult." / "Jsme šťastní, že jsme dnešek dokončili, podmínky byly skutečně náročné."
Info 17. 04. 16:50 RZ 17 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "We had lot of problems today, our engine stopped many times, we cannot do against it." / "Dneska jsme měli hodně problémů, motor se několikrát zastavil, nemůžeme s tím nic dělat."
Info 17. 04. 16:49 RZ 17 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 56) "I really enjoy today. We werent pushing, but we are in finish, we are happy. / "Dneska si to užívám. Nesnažili jsme se tlačit, ale jsme v cíli, jsme rádi."
Info 17. 04. 16:48 RZ 17 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "I really enjoy it. It is very difficult, we were trying to keep in line." / "Užívám si to. Je to hodně náročné, snažíme se držet ve stopě."
Info 17. 04. 16:47 RZ 17 N4 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "We are very happy we are in the finish of second leg, we are satisfied with result." / "Jsme šťastní, že jsme v cíli druhé etapy, s výsledkem jsme spokojeni."
Odstup 17. 04. 16:46 RZ 17 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Stuck in the bank / Havaroval
Info 17. 04. 16:44 RZ 17 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I have puncture once again. Now it is right front, but at the end of stage." / "Zase defekt. Tentokrát pravé přední kolo, ale až na konci zkoušky."
Info 17. 04. 16:42 RZ 17 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We have hit some rock, so we got a rear right puncture and lost some time." / "Trefili jsme nějaký kámen, udělali defekt pravého zadního kola a ztratili hodně vteřin."
Info 17. 04. 16:40 RZ 17 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "We have made only one mistake in junction, without other important mistakes. It was good day." / "Udělali jsme jenom jednu chybu v odbočení, jinak bez výraznějších. Byl to dobrý den."
Info 17. 04. 16:38 RZ 17 M A8 VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 9) "Stages are very rough, we were trying to push, but it was difficult." / "Zkoušky jsou hodně rozbité, snažili jsme se tlačit, ale bylo to obtížné."
Info 17. 04. 16:36 RZ 17 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We had bad start today, but there is still chance for manufacturer points." / "Dneska jsme měli špatný start, ale pořád je ještě šance na body do hodnocení značek."
Info 17. 04. 16:34 RZ 17 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I was trying to push, we have nice gap in front of rivals. So, tomorrow I will be first on the road." / "Snažil jsem se jet naplno, máme na ostatní pěkný náskos. Zítra pojedeme jako první."
Info 17. 04. 16:32 RZ 17 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) Car is smoking / Kouří se z auta
Info 17. 04. 16:30 RZ 17 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I was trying to push hard. We will see how fast will be Sébastien Loeb, who will be first on the road tomorrow." / "Snažil jsem se jet naplno. Uvidíme, jak rychle pojede Sébastien Loeb, kdo bude zítra první na trati."
Info 17. 04. 16:28 RZ 17 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Everybody was very close, it was nice fight with others. Sometime there was big stones on the roads." / "Všichni byli blízko, byl to pěkný souboj s ostatními. Občas byly na cestě velké kameny."
Info 17. 04. 16:26 RZ 17 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was nice day, nice fight with the guys. I tried to push, but after tyre explosion I lost motivation." / "Byl to pěkný den, pěkný souboj s kluky. Snažil jsem se tlačit, ale po explozi pneumatiky jsem ztratil motivaci."
Info 17. 04. 14:51 RZ 15 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Stopped in stage, continue (problems with tyre explosion) / Zastavil v RZ, pokračuje (problémy s explozí pneumatiky)
Info 17. 04. 14:33 RZ 14 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) Stopped in stage (engine problem), continue / Zastavil v RZ (problémy s motorem), pokračuje
Info 17. 04. 14:27 RZ 14 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Finally the car is repaired and I can push." / "Konečně je auto opravené a můžu tlačit."
Info 17. 04. 14:24 RZ 14 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I have used a new tyres, I was trying to push and set a good time." / "Použil jsem nové pneumatiky, snažil se zatáhnout a zajel dobrý čas."
Info 17. 04. 14:23 RZ 14 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "There was again some gravel on tarmac, but it was ok." / "Byla tam zase šotolina na asfaltu, ale dobré."
Info 17. 04. 14:21 RZ 14 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Sordo is driving very well, he has passed me in results." / "Sordo jel velice dobře, přeskočil mě ve výsledcích."
Info 17. 04. 14:18 RZ 14 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "In the middle of stage it was difficult, I must check the tyres." / "Uprostřed zkoušky to bylo náročné, musím prohlídnout pneumatiky."
Info 17. 04. 14:17 RZ 14 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It is much better than in morning, with new tyres." / "Je to mnohem lepší než ráno, s novýma pneumatikama."
Info 17. 04. 11:47 RZ 13 N4 RASCHI A. / POLLET R. (st. č. 39) "Last kilometer of stage is really destroyed, I have broken left suspension." / "Poslední kilometr zkoušky je skutečně zničený, rozbilo nám to levé zavěšení kola."
Info 17. 04. 11:45 RZ 13 J A6 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 30) Stopped in stage / Zastavil v RZ
Info 17. 04. 11:44 RZ 13 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "In first stage we had a puncture, in next one our engine stalled. In next stages there was lot of stones, I am not so happy."
Info 17. 04. 11:43 RZ 13 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 56) "It is unbelievable, it is not normal, it is like Dakar." / "Je to neuvěřitelné, není to normální, bylo to jako Dakar."
Info 17. 04. 11:42 RZ 13 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "It is very rough. For people it must be unbelievable, you are still going road and only hear big stones under the car." / "Je to hodně rozbité. Pro lidi to musí být neuvěřitelné, jedete po trati a jen slyšite, jak velké kameny bouchají do spodku auta."
Info 17. 04. 11:41 RZ 13 N4 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "It is very rough, we had in last stages problems with damper. Now we are going to service, I hope we fix the problem." / "Je to hodně rozbité, v posledních zkouškách jsme měli problémy s tlumiči. Teď jedeme do servisu a doufám, že to opravíme."
Info 17. 04. 11:39 RZ 13 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I had a puncture, I stopped and changed the tyre." / "Měl jsem defekt, zastavil jsem a měnil kolo."
Info 17. 04. 11:34 RZ 13 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "I am happy I have survived." / "Jsem rád, že jsem přežil."
Info 17. 04. 11:33 RZ 13 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "I have spun and my engine stalled, I am not satisfied." / "Udělal jsem hodiny a zhasl mi motor, nejsem spokojený."
Info 17. 04. 11:30 RZ 13 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I am looking forward back to service area." / "Už se těším zpátky do servisu."
Info 17. 04. 11:26 RZ 13 M A8 VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 9) "It is very rough, very difficult. We are coming so fast." / "Je to hodně rozbité, hodně náročné. Jedeme dost rychle."
Info 17. 04. 11:25 RZ 13 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) Stopped in stage, continue / Zastavil ve zkoušce, pokračuje
Info 17. 04. 11:23 RZ 13 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "This stage was really bad, with lot of big stones. On tarmac part there was lot of gravel. It is dangerous what made organisers with changing road." / "Tato zkouška byla hodně špatná, se spoustou velkých kamenů. Na asfaltové části bylo hodně šotoliny. Je nebezpečné, co provedli pořadatelé se změnou tratě."
Info 17. 04. 11:21 RZ 13 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I have made a good job, I am enjoying it." / "Odvedl jsem dobrou práci, užívám si to."
Info 17. 04. 11:20 RZ 13 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It is good fight, but some parts are very very rough." / "Je to pěkný souboj, ale některé pasáže jsou hodně, hodně rozbité."
Info 17. 04. 11:19 RZ 13 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I am not driving flat, so I dont know if my tyre choice was good. It was good performance, good job." / "Nejedu naplno, tak nevím, jestli byla volba pneumatik dobrá. Ale výkon dobrý je, pěkná práce."
Info 17. 04. 11:18 RZ 13 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Morning was good for us. Organisers changed a route in previous stage, but OK." / "Ráno pro nás bylo dobré. Jen organizátoři na předchozí zkoušce trochu změnili trať, ale OK."
Info 17. 04. 10:48 RZ 12 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Everything is OK with car, we have only lost turbo boost after our crash." / "Všechno s autem je v pořádku, jen jsme při nehodě ztratili turbo."
Info 17. 04. 10:46 RZ 12 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I am not happy with the stage, it is different from recce." / "Nejsem spokojený ze zkouškou, je to jiné oproti tréninku."
Info 17. 04. 10:42 RZ 12 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I am angry to organisers, stage is different from recce." / "Jsem naštvaný na pořadatele, trať vypadá jinak, než v tréninku."
Info 17. 04. 10:40 RZ 12 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Lot of stones on the road, surface is different from recce." / Hodně kamenů na cestě, povrch je jiný, než na tréninku."
Info 17. 04. 10:02 RZ 11 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) "We are in same pace as in Mexico, unfortunatelly we retired yesterday. So we are trying to improve our pacenotes." / "Daří se nám držet úroveň z Mexika, ale bohužel jsme včera odstoupili. Tak se aspoň snažíme zlepšovat rozpis."
Info 17. 04. 10:00 RZ 11 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Our tyre choice is quite OK." / "Naše volba pneumatik nebyla špatná."
Info 17. 04. 09:58 RZ 11 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It should be better, we have made couple of mistakes." / "Mohlo by to být lepší, udělali jsme kupu chyb."
Info 17. 04. 09:56 RZ 11 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It isnt bad but we have missed one junction and lost some time." / "Není to špatné, ale minuli jsme jednu odbočku a ztratili trochu času."
Info 17. 04. 09:54 RZ 11 M A8 VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 9) "We lost a lot of time in the end of stage in the dust behind Latvala." / "Ztratili jsme trochu času v závěru zkoušky v prachu za Latvalou."
Info 17. 04. 09:52 RZ 11 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We are trying to get back to the service. Car isnt heavily damaged." / "Snažíme se dostat do servisu. Auto není vážně poškozené."
Info 17. 04. 09:50 RZ 11 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It wasnt bad, but there are still other stages to do." / "Nebylo to špatné, ale pořád je ještě hodně zkoušek do konce."
Info 17. 04. 09:48 RZ 11 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It is good time, I was driving carefully in middle part of stage." / "Je to dobrý čas, ve střední pasáži zkoušky jsem jel opatrně."
Info 17. 04. 09:46 RZ 11 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Especially on this stage my rivals were cleaning the road, so we will see. But new tyres were working." / "Speciálně na této zkoušce museli moji soupeři čistit cestu, tak uvidíme. Ale nové pneumatiky fungovaly."
Info 17. 04. 09:44 RZ 11 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I dont know if our tyre choice was a good idea. It is not possible to go flat out." / "Nevím, jestli naše volba pneumatik byla zrovna nejlepší. Nedá se na nich jet naplno."
Info 17. 04. 09:42 RZ 11 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Maybe our tyre choice wasnt so good." / "Naše volba pneumatik asi nebyla dobrá."
Info 17. 04. 09:28 RZ 10 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 29) Transmission problems / Problémy s transmisema
Info 17. 04. 09:26 RZ 10 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I went flat out over crest, I hit a bank and crashed." / "Jel jsem naplno přes horizont, trefil břeh a havaroval."
Info 17. 04. 09:24 RZ 10 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "There was so much gravel on tarmac which I have seen." / "Na cestě bylo hodně vytahané šotoliny, to jsem ještě neviděl."
Info 17. 04. 09:22 RZ 10 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "No problem, we have seen Jari-Matti, so we have drove more carefully." / "Bez problémů. Viděli jsme Jari-Mattiho, tak jsme radši jeli opatrněji."
Info 17. 04. 09:20 RZ 10 M A8 VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 9) "It was difficult, we have seen Latvala out of road. It was difficult on tarmac with there tyres." / "Bylo to těžké, viděli jsme Latvalu mimo trať. Na těchto pneumatikách to bylo na asfaltu těžké."
Info 17. 04. 09:18 RZ 10 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "There was lot of gravel on the tarmac. We will change something on setup." / "Bylo hodně šotoliny na cestě. Musíme něco změnit na nastavení."
Info 17. 04. 09:16 RZ 10 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "This tyres are very common on tarmac, I was driving very carefully. We have long stages before us." / "Tyto pneumatiky jsou normální na asfaltu, jeli jsme opatrně. Čekají nás dlouhé zkoušky."
Info 17. 04. 09:14 RZ 10 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We have lost a little bit on new tyres, but it isnt bad. It is good fight." / "Trochu jsme ztratili na nových pneumatikách, ale nebylo to špatné. Je to pěkný souboj."
Info 17. 04. 09:12 RZ 10 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "It is completely difficult for tyres." / "Bylo to pro pneumatiky hodně náročné."
Info 17. 04. 09:10 RZ 10 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We are using two brand new tyres and two older. We will see if it is OK." / "Máme dvě nové a dvě staré pneumatiky. Uvidíme, jestli je to OK."
Info 17. 04. 09:08 RZ 10 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) Rolled, continue / Havaroval, pokračuje
Info 16. 04. 21:28 RZ 9 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) Oil leak after SS 8 / Únik oleje po RZ 8
Info 16. 04. 15:35 RZ 8 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) "We have hit something, we dont have oil in engine." / "Něco jsme trefili, nemáme v motoru olej."
Info 16. 04. 15:21 RZ 8 N4 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "It was quite good, we didnt make so much important mistakes, car is working perfectly." / "Bylo to celkem dobré, neudělali jsme žádnou zásadnější chybu, auto funguje perfektně."
Info 16. 04. 15:19 RZ 8 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "I was trying to push after problems in the beginning. Our car is heavier than S1600 car. We tried what we were able to do. Fight will continue tomorrow." / Po problémech na začátku jsem se snažil zatáhnout. Naše auto je těžší než S1600. Snažili jsme se jet na maximum. Souboj bude pokračovat zítra."
Info 16. 04. 15:17 RZ 8 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "We have tried to push, but we had two slow punctures. We have lost time." / "Snažili jsme se přidat, ale měli jsme dva pomalé defekty. Ztratili jsme čas."
Info 16. 04. 15:14 RZ 8 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It has been good. We didnt do well one stage in morning, but it is OK. We are looking forward for tomorrow." / "Bylo to dobré. Jednu zkoušku ráno jsme nejeli moc dobře, ale dá se to. Už se těším na zítřek."
Info 16. 04. 15:12 RZ 8 M A8 VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 9) "It was good day, we are very happy, I am looking forward to big fight for tomorrow." / "Byl to dobrý den, jsme spokojení a už se těšíme na zítřejší souboj."
Info 16. 04. 15:10 RZ 8 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "It is very fast, we are not so confident. We have damaged steering, on previous stage I hit some rock." / "Je to hodně rychlé, nejsem moc spokojený. Navíc máme poškozené řízení, na předchozí zkoušce jsem trefil kámen."
Info 16. 04. 15:09 RZ 8 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "It is really good position for me. I am satisfied with my performance. Tomorrow will be tarmac, it will be difficult on these tyres." / Pro mě je to dobrá pozice, se svým výkonem jsem spokojený. Zítra se pojede i na asfaltu, bude to na těchto pneumatikách těžké."
Info 16. 04. 15:08 RZ 8 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "We did a good day. Everything was perfect, we will see tomorrow." / "Měli jsme dobrý den. Všechno bylo parádní, uvidíme zítra."
Info 16. 04. 15:06 RZ 8 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "We have made good times today, but we must drive carefully, it is new rally, with lot of new stages. Tomorrow it will be very hard." / "Dneska jsme zajeli několik dobrých časů, ale musíme jet opatrně. Je to nová soutěž s novými zkouškami. Zítra to bude hodně těžké."
Info 16. 04. 15:04 RZ 8 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It has been good day, I am satisfied. I dont know if drivers behind me will slow down or not." / "Dneska to bylo celkem dobré, jsem spokojený. Nevím, jestli piloti za mnou zpomalí nebo ne."
Info 16. 04. 15:02 RZ 8 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "First stage was good, but I am not so satisfied with my performance on next stages. Tomorrow we need to be clever and push some times."
Info 16. 04. 15:01 RZ 8 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I dont know why, but I dont have so much grip on some stages. I havent lost so much time, so it is OK. We have tried our best today." / "Nevím proč, ale na některých zkouškách nemám přilnavost. Naštěstí jsem neztratil moc času, snažil jsem se jet, jak nejlíp umím."
Info 16. 04. 13:34 RZ 5 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) "I still dont have a clutch. We went off the road once on this stage." / "Pořád nemám spojku. Na této zkoušce jsme navíc jednou byli mimo trať."
Info 16. 04. 13:33 RZ 5 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 56) "Still more rocks coming, it is rougher and rougher." / "Pořád víc kamení, je to rozbitější a rozbitější."
Info 16. 04. 13:32 RZ 5 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 29) "I am quite happy. I think it is not so bad for first start on gravel with this car." / "Jsem celkem spokojený. Myslím, že to není špatné na první start s tímto autem na šotolině."
Info 16. 04. 13:31 RZ 5 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "Everything is OK, maybe." / "Všechno je OK, možná."
Info 16. 04. 13:30 RZ 5 N4 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "There are quite big rocks on the road, so I was trying to drive sensibly." / "Na cestě byly celkem velké kameny, snažil jsem se jet opatrně."
Info 16. 04. 13:29 RZ 5 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "Problem is solved. If we want push we must do it today, but the road is very slippery with lot of stones." / "Problém vyřešen. Pokud chceme tlačit, tak musíme dneska, ale cesty jsou hodně uklouzané se spoustou kamenů.
Info 16. 04. 13:28 RZ 5 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "Everything is OK, we have made some adjustment in service and we are looking forward to next stages." / "Všechno je v pořádku, v servisu jsme trochu změnili nastavení a už se těšíme na další zkoušky."
Info 16. 04. 13:25 RZ 5 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "Morning was OK, I have no problems." / "Ráno bylo v pohodě, žádné problémy."
Info 16. 04. 13:24 RZ 5 M A8 VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 9) "Rally is going OK, stages are difficult, we will try to stay on the road." / "Soutěž probíhá dobře, zkoušky jsou náročné, snažíme se udržet na cestě."
Info 16. 04. 13:21 RZ 5 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "No problem on second round of this stage. I would like to set same times as on previous event." / "Při druhém průjezdu touto zkouškou žádný problém. Chtěl bych zajíždět časy jako na předchozím závodě."
Info 16. 04. 13:19 RZ 5 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "This stage is very fast. At the end it is quite narrow, I have lost some time there." / "Tato zkouška byla hodně rychlá. Na konci to bylo trochu užší, ztratil jsem tam trochu času."
Info 16. 04. 13:18 RZ 5 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It is good event for me, I am very confident with the car, so I am trying to push." / "Je to pro mě skutečně dobrý závod, s autem si rozumíme, tak se snažím tlačit."
Info 16. 04. 13:17 RZ 5 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I made a couple of mistakes in the middle part, I werent on good line." / "Ve střední pasaží jsem udělal několik chyb, nedržel jsem se ve stopě."
Info 16. 04. 13:15 RZ 5 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It is close fight with other driver, I am little bit surprised about tyres, they arent so damaged." / "Jw to těsný souboj s ostatními soupeři, jsem trošku překvapený, že pneumatiky nejsou příliš zničené.
Info 16. 04. 13:13 RZ 5 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "In previous stages it wasnt so good, but I have finally found good rhythm." / "V předchozích zkouškách to nebylo dobré, ale konečně jsem našel správný rytmus."
Info 16. 04. 13:11 RZ 5 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I had good drive, it isnt so bad for first car. Stages are not so long, we dont have problems with tyres." / "Jel jsem celkem dobře, nebylo to tak špatné pro první auto. Zkoušky nejsou tak dlouhé, nemáme problémy s brzdami."
Info 16. 04. 10:35 RZ 4 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) "We have problems with clutch." / "Máme problémy se spojkou."
Info 16. 04. 10:33 RZ 4 N4 KUIPERS D. / MICLOTTE F. (st. č. 56) "Stages aren't easy, there are lot of rocks, it is very slippery." / "Zkoušky nejsou jednoduché, je na nich hodně kamení a dost kloužou."
Info 16. 04. 10:31 RZ 4 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 29) "It was not so bad, I dont know the car and it is my second gravel rally, so we are driving carefully, not to risk." / "Nebylo to špatné. Neznám moc auto, navíc je to moje druhá rally na šotolině, takže jedeme opatrně a neriskujeme."
Info 16. 04. 10:29 RZ 4 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "We still have problems with brakes, since first SS." / "Už od první zkoušky máme problémy s brzdami."
Info 16. 04. 10:27 RZ 4 N4 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 40) "It is difficult to drive on these stages. I have made some mistakes, but it is OK for us." / "Je těžké jet na těchto zkouškách. Udělal jsem několik chyb, ale jinak OK."
Info 16. 04. 10:25 RZ 4 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "In stage before we lost rear brakes. We have found leak during liaison, so we are going only on front brakes." / "Na předvhozí zkoušce jsme ztratili zadní brzdy. "Během přejezdu jsme zjistili, že nám něco teče, jedeme jen na přední brzdy.
Info 16. 04. 10:23 RZ 4 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "It was good, on second stage we had problem I brake little bit late, but we are still on the road. On this stage there was big jump, we must be careful." / "Bylo to dobré, na druhé zkoušce jsme měli problémy, šel jsem pozdě na brzdy, ale pořád jsme na trati. Na této zkoušce byl velký skok, musíme jet opatrněji."
Info 16. 04. 10:20 RZ 4 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTRÖM K. (st. č. 8) "It was quite OK, stage was very difficult. We have hit some rock, but no problem, car is OK." / "Bylo to celkem dobré. Trefili jsme nějaký kámen, ale žádné problémy, auto je OK."
Info 16. 04. 10:18 RZ 4 M A8 VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 9) "It was good stage for us, very difficult, but we are happy." / "Pro nás dobrá zkouška, hodně náročná, ale jsme spokojeni."
Info 16. 04. 10:16 RZ 4 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We have lost lot of time just on first stage, first section was really bad for me. I hope afternoon will be better." / "Ztratili jsme hodně času už na první zkoušce, první sekce pro nás byla hodně špatná. Doufám, že odpoledne to bude lepší."
Info 16. 04. 10:14 RZ 4 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I lost some time on the beginning of the stage on one big jump, but at the moment everything is OK." / "Ztratil jsem nějaký čas na začátku zkoušky na velkém skoku, ale jinak je vše v pořádku."
Info 16. 04. 10:12 RZ 4 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Just behind start of the stage there was a big stone on the road, but other part of stage was OK for us." / "Kousek po startu byl velký kámen v cestě. Zbytek zkoušky už byl v pohodě."
Info 16. 04. 10:10 RZ 4 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It is very fast stage, especially for brave boys. I hope I was brave." / Byla to hodně rychlá zkouška, jako dělaná pro odvážné hochy. Já doufám, že jsem byl odvážný."
Info 16. 04. 10:08 RZ 4 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It could be very good fight, there are still no big gaps." / "Může to být pěkný boj, nejsou moc velké rozdíly."
Info 16. 04. 10:06 RZ 4 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was going flat out from the beginning, but I hit some bank and I am happy I dont have puncture. Later in stage I was more careful." / "Jel jsem od začátku naplno, ale trefil jsem břeh a jsem rád, že nemám defekt. Pak už jsem jel opatrněji."
Info 16. 04. 10:04 RZ 4 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It is OK, I am sweepeping the road, but not loosing so much. Now we are going to service." / "Je to dobré. Čistím trať, ale neztrácím tak moc. Teď jedeme do servisu."
Info 16. 04. 12:58 RZ 2 N4 AVCI Y. / GÜCENMEZ B. (st. č. 55) Retired / Odstoupil
Odstup 16. 04. 09:26 RZ 2 N4 RASCHI A. / POLLET R. (st. č. 39) Stopped in stage / Zastavil v RZ
Odstup 16. 04. 09:26 RZ 2 N4 HORSEY P. / MATOVU M. (st. č. 37) Rolled, car caught fire / Havaroval, auto hoří
Info 16. 04. 09:25 RZ 2 J A6 KRUUDA K. / JARVEOJA M. (st. č. 30) Stopped in stage / Zastavil v RZ
Info 16. 04. 12:56 RZ 1 N4 ATES H. / AYDIN E. (st. č. 63) Retired / Odstoupil
Info 16. 04. 10:46 RZ 1 N4 GEORGIOU N. / MATAR J. (st. č. 36) Retired / Odstoupil
Info 16. 04. 08:50 RZ 1 N4 AVCI Y. / GÜCENMEZ B. (st. č. 55) Stopped in stage, but continue / Zastavil v RZ, pokračuje
Odstup 16. 04. 08:49 RZ 1 N4 DETTORI G. / CORDA M. (st. č. 61) Stopped in stage / Zastavil v RZ
Info 16. 04. 08:48 RZ 1 N4 RASCHI A. / POLLET R. (st. č. 39) "We have front left puncture." / "Máme defekt levé přední pneu."
Info 16. 04. 08:48 RZ 1 J A7 SLAVOV T. / FILIPOV D. (st. č. 26) "It was difficult stage, we weren't starting in last half year, we must get into driving." / Byla to těžká zkouška, půl roku jsme nestartovali, musíme se do toho dostat."
Info 16. 04. 08:46 RZ 1 J A6 NEUVILLE T. / KLINGER N. (st. č. 29) "I am quite happy with my time, I have made some mistakes, we must improve our setup." / "S časem jsem celkem spokojený, udělali jsme pár chyb, musíme zlepšit setup."
Info 16. 04. 08:45 RZ 1 J A7 BROCCOLI A. / FORINA A. (st. č. 27) "I had some problems with brakes." / "Měl jsem problémy s brzdami."
Info 16. 04. 08:42 RZ 1 N4 TANAK O. / SIKK K. (st. č. 40) Tann "I was trying to drive careful, there was lot of stones after WRC cars." / "Jel jsem opatrně, po autech WRC bylo na cestě hodně kamení."
Info 16. 04. 08:39 RZ 1 J A7 ABBRING K. / MOMBAERTS E. (st. č. 22) "It was difficult, with lot of stones on the road." / "Bylo to těžké, se spoustou kamení na cestě."
Info 16. 04. 08:36 RZ 1 J A6 BURKART A. / KACHEL A. (st. č. 21) "There were many stones on the road, we have only little damage on bumper. It is good for me to be here." / "Na trati bylo hodně kamení, máme jenom lehce poškozený nárazník. Jsem rád, že tu můžu startovat."
Odstup 16. 04. 08:33 RZ 1 N4 PADDON H. / KENNARD J. (st. č. 38) Stopped in stage / Zastavil v RZ
Odstup 16. 04. 08:32 RZ 1 A8 BLOCK K. / GELSOMINO A. (st. č. 43) Retired with broken steering / Odstupuje kvůli poškozenému řízení
Info 16. 04. 08:29 RZ 1 M A8 VILLAGRA F. / DIAZ J. (st. č. 9) "It is very difficult to find the right rhythm." / "Je to těžké najít správné tempo."
Info 16. 04. 08:27 RZ 1 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Over one crest we were too wider and crashed our car a little." / "Na jednom z horizontů jsme byli příliš širocí a trošku poškodili auto."
Info 16. 04. 08:25 RZ 1 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) Retired with broken steering / Odstupuje kvůli poškozenému řízení
Info 16. 04. 08:22 RZ 1 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Stage is very very fast, with lot of dust in second part. But we are in seconds, no problems." / "Zkouška je hodně rychlá, ve druhé šásti je hodně prachu. Jedeme ve vteřinách, žádné problémy."
Info 16. 04. 08:21 RZ 1 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It is first stage, no more risk. I was following lines, everything OK." / "Je to první zkouška, neriskujeme. Jel jsem ve stopě, všechno OK."
Info 16. 04. 08:18 RZ 1 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It is not bad. It is very tricky, I am following the splits, no risks." / "Není to špatné. Je to hodně záludné. Sleduju mezičasy, neriskuju."
Info 16. 04. 08:16 RZ 1 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I was little bit slow, there was lot of dust. Not so good." / "Byl jsem trochu pomalý, bylo tam hodně prachu. Nic moc."
Info 16. 04. 08:15 RZ 1 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It was very fast, very slippery, with some stones on the road." / "Bylo to hodně rychlé, hodně uklouzané, na cestě byly kameny."
Info 16. 04. 08:15 RZ 1 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It is OK, we were quite fast, there are big stones on the road." / "Je to OK, byli jsme celkem rychlí, byly tam velké kameny na cestě."
toplist