Jordan Rally

neoficiální výsledky

RZ

RZ Info

 DatumRZBod.Sk.Info
Info 03. 04. 13:54 RZ 21 P N4 GEORGIOU N. / MATAR J. (st. č. 36) "We are really happy." / "Jsme opravdu spokojení."
Info 03. 04. 13:52 RZ 21 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Car was working perfect now. We was bit unlucky this weekend. I'm really looking forward for New Zealand." / "Auto teď fungovalo perfektně. Měli jsme tento víkend trochu smůlu. Těším se na Nový Zéland."
Info 03. 04. 13:48 RZ 21 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "It's been tough weekend, especially for us. I'm looking forward for real fight." / "Byl to hodně náročný víkend, hlavně pro nás. Těším se na skutečný souboj."
Info 03. 04. 13:46 RZ 21 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) "Obviously we had too much big problems. But then no mistakes, other boys had problems." / "Je jasné, že jsme měli hodně velké potíže. Ale pak jsme nechybovali a ostatní měli problémy."
Info 03. 04. 13:42 RZ 21 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Actually I'm so happy. I need to learn a lot. We'll see for next race." / "Momentálně jsem moc spokojený. Potřebuji se hodně naučit. Uvidíme na příštím závodě."
Info 03. 04. 13:40 RZ 21 S N4 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) "It's better than I may think." / "Je to lepší než jsem si mohl pomyslet."
Info 03. 04. 13:38 RZ 21 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Very good for us, congratulations to Patrik. Everything is possible for championship." / "Pro nás moc dobré, gratulace Patrikovi. V mistrovství je vše otevřeno."
Info 03. 04. 13:36 RZ 21 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) Broken rear suspension. "It happened on previous stage. We had to go very slow as car was broke." / Poškozené zavěšení zadních kol. "Stalo se to na předchozím testu. Museli jsme jet hodně pomalu, protože auto je poškozené."
Info 03. 04. 13:34 RZ 21 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Very perfect, I'm surprised, two rallies, two wins. It was difficult rally, but perfect result." / "Opravdu perfektní, jsem překvapen, dě rally, dvě vítězství. Byla to těžká rally, ale perfektní výsledek."
Info 03. 04. 13:29 RZ 21 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTROM K. (st. č. 8) "I'm happy to finish. It was very difficult. This rally was so tricky. I have to get some experience and learn." / "Jsem rád, že jsme v cíli. Bylo to hodně těžké. Tato rally byla hodně nevyzpytatelná. Musím získat zkušenosti a učit se."
Info 03. 04. 13:27 RZ 21 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "I'm happy. It was very difficult rally." / "Jsem spokojený. Byla to moc těžká rally."
Info 03. 04. 13:25 RZ 21 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very very tough rally. Enjoyed it, but it was very difficult." / "Velmi velmi těžká rally. Užívali jsme si to, ale bylo to moc náročné."
Info 03. 04. 13:23 RZ 21 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Today we lose lot of time. But we scored manufacturer's points." / "Dnes jsme ztratili hodně času. Ale zabodovali jsme pro tým."
Info 03. 04. 13:21 RZ 21 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I'm very happy, two podiums in the row, perfect start into championship. This afternoon I took no any risk." / "Jsem moc šťastný, dvě umístění na stupních vítězů v řadě, perfektní start sezóny. Odpoledne jsem už neriskoval."
Info 03. 04. 13:19 RZ 21 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm still happy. Massive speed of Seb today. Good result, good for my confidence." / "Jsem stále spokojený. Seb dnes jel moc rychle. Dobrý výsledek, dobrý pro mou jistotu."
Info 03. 04. 13:17 RZ 21 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Still long way to go, I believe we can still fight for wins." / "Pořád je daleko do konce, věřím, že pořád můžeme bojovat o prvenství."
Info 03. 04. 13:15 RZ 21 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Great weekend, but very difficult rally. Very hard, very rough, lot of stones. I'm happy to win this rally." / "Skvělý víkend, ale byla to moc těžká rally, Velmi náročná, hodně drsná, spousta kamení. Jsem rád, že jsme ji vyhráli."
Info 03. 04. 13:13 RZ 21 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's been very good weekend. We vere quite fast, no mistakes. Future will be better for me." / "Byl to velmi dobrý víkend. Byli jsme opravdu rychlí, nechybovali jsme. V budoucnu to bude lepší."
Odstup 03. 04. 13:56 RZ 20 S N4 TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) Retired / Odstoupil
Info 03. 04. 12:32 RZ 19 P N4 GEORGIOU N. / MATAR J. (st. č. 36) "We have to be concentrated now, two stages to go." / "Musíme teď udržet koncentraci, dvě zkoušky do cíle."
Info 03. 04. 12:30 RZ 19 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Everything is fine. Now I'm really enjoying it." / "Vše je v pořádku. Teď si to opravdu užívám."
Info 03. 04. 12:28 RZ 19 S N4 TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "It's better. Maybe little bit faster than morning, but nothing special." / "Je to lepší. Možná trochu rychlejší než ráno, ale nic zvláštního."
Info 03. 04. 12:26 RZ 19 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "We having OK speed and avoid all the stones." / "Máme správnou rychlost a vyhýbáme se všem kamenům."
Info 03. 04. 12:24 RZ 19 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) "Two wheel drive, just keep in the middle of the road. I learned a lot." / "Dvoukolka, jen se držím uprostřed trati. Hodně jsem se naučil"
Info 03. 04. 12:20 RZ 19 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Everything is OK, we enjoyed stage. Just to go for points in the Middle East championship and S2000 cup." / "Vše je OK, užíváme si zkoušky. Jen dojet pro body do Middle East championship a S2000 poháru."
Info 03. 04. 12:18 RZ 19 S N4 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) "No dramas at all. Taking steady, it's rough." / "Žádné drama. Jedeme v klidu, je to rozbité."
Info 03. 04. 12:16 RZ 19 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "No problems. No mistakes, very conservative." / "Žádné potíže. Žádné chyby, držíme se hodně zpátky."
Info 03. 04. 12:14 RZ 19 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "So far so good, just two stages left now. I'm really hate to go slow." / "Zatím dobré, už jen dvě zkoušky. Opravdu nesnáším pomalou jízdu."
Info 03. 04. 12:12 RZ 19 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Another stage, I'm happy car is good." / "Další zkouška, jsem rád, že je auto v pořádku."
Info 03. 04. 12:09 RZ 19 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's OK. I try to go faster, but not so easy. I'm struggling with brakes." / "Je to OK. Snažím se jet rychleji, ale není to snadné. Zlobí mě brzdy."
Info 03. 04. 12:07 RZ 19 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTROM K. (st. č. 8) "It's been good. No hurry to front of me and back." / "Je to dobré. Vpředu i vzadu velký odstup."
Info 03. 04. 12:05 RZ 19 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "We trying to stay on the road. Stages very difficult, very tricky." / "Snažíme se udržet na trati. Zkoušky jsou hodně těžké, hodně zrádné."
Info 03. 04. 12:03 RZ 19 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "On previous stage we stalled on the line. Then avoid to hit masive rock." / "Na přechozí zkoušce nám zhasnul motor na startu. Pak jsme se vyhýbali velikému kameni."
Info 03. 04. 12:01 RZ 19 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Car has more grip. I'm more happy." / "Auto mělo lepší přilnavost. Jsem spokojenější."
Info 03. 04. 11:59 RZ 19 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I have stop pushing. I'm not able pushing more." / "Musím přestat tlačit. Nejsem schopný do toho jít víc."
Info 03. 04. 11:57 RZ 19 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I don't find the right pace on this stage, maybe that's the reason we loosing on it." / "Na této zkoušce jsem nenašel správný rytmus, možná proto na ní ztrácíme."
Info 03. 04. 11:55 RZ 19 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Going OK, no problem." / "Jde to OK, žádný problém."
Info 03. 04. 11:53 RZ 19 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, no problem. If I keep good rhytm, it would be great." / "OK, žádný problém. Pokud udržím dobrý rytmus, bude to skvělé."
Info 03. 04. 11:51 RZ 19 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Yes, practice. This stage is really beautiful. Target is catch Federico to get more points." / "Jo, trénink. Tahle zkouška je opravdu nádherná. Cíl je předjet Federica a získat víc bodů."
Info 03. 04. 11:28 RZ 18 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I'm loosing something. I don't know. I'm very calm, pushing on the limit." / "Trochu ztrácím. Nevím. Jsem úplně v klidu, jedu na hraně."
Info 03. 04. 11:26 RZ 18 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Good clean run. Just keep Solberg behind." / "Dobrá čistá jízda. Jen udržet Solberga za sebou."
Info 03. 04. 11:24 RZ 18 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Difficult to keep the rhythm. But OK, no rush." / "Je těžké držet rytmus. Ale OK, žádný spěch."
Info 03. 04. 11:22 RZ 18 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We are not safe today. I have to drive fast. I had problem in one of the first corners. Too slide, I hit a rock." / "Dnes nemáme nic jistého. Musím jet rychle. Měl jsem problém v jedné z prvních zatáček. Moc to uklouzlo, trefil jsem kámen."
Info 03. 04. 11:20 RZ 18 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Feeling is bit better." / "Pocitově je to trochu lepší."
Info 03. 04. 10:06 RZ 17 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "On first stage we had to push Semerad's car as he was blocking the road. Just driving for fun." / "Na první zkoušce jsme museli tlačit Semerádovo auto, protože blokovalo cestu. Jedeme pro zábavu."
Info 03. 04. 10:02 RZ 17 S N4 TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "Not reason to push anymore. Previous stage we stopped, because Kosciuszko went off, also Sandell stopped." / "Žádný další důvod tlačit. Na předchozí zkoušce jsme zastavovali, protože Kosciuszko byl venku, zastavoval i Sandell."
Info 03. 04. 10:00 RZ 17 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Michal had some problem with eyes, we stopped on the next radio point." / "Michal měl nějaké potíže s očima, zastavovali jsme v dalším radiobodu."
Info 03. 04. 09:58 RZ 17 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) "Unfortunatelly Michel rolled, but showed me OK sign." / "Michal šel bohužel přes střechu, ale ukázal mi znak OK."
Info 03. 04. 09:50 RZ 17 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Actually good feeling, hope next four stages we will improve." / "Momentálně dobrý pocit, doufám, že na dalších čtyřech testech se zlepšíme."
Info 03. 04. 09:48 RZ 17 S N4 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) "No dramas at all, steady pace." / "Žádná dramata, klidné tempo."
Info 03. 04. 09:46 RZ 17 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Everything is OK with the car. We driving bit carefully, no cuts, clean line." / "S autem je vše OK. Jedeme trochu opatrně, žádné řezání, čistá stopa."
Info 03. 04. 09:44 RZ 17 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "We need to check the car in service. Hopefully we win." / "Musíme v servisu zkontrolovat auto. Doufám, že vyhrajeme."
Info 03. 04. 09:42 RZ 17 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Stage before and now is very hard. But car is OK, I'm driving carefully." / "Tyto dvě zkoušky jsou hodně náročné. Ale auto je OK, jedu opatrně."
Info 03. 04. 09:40 RZ 17 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I just go to the finish." / "Jedu jen do cíle."
Info 03. 04. 09:38 RZ 17 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTROM K. (st. č. 8) Right rear wheel puncture / Defekt pravého zadního kola
Info 03. 04. 09:36 RZ 17 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Difficult morning for us, we missed junction. Not happy." / "Pro nás těžké ráno, minuli jsme odbočku. Nejsem spokojený."
Info 03. 04. 09:34 RZ 17 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Very tricky, I slip wide on one junction. Last part we have to be carefully, big stones." / "Velmi zrádné, široce mi to uklouzlo na jedné odbočce. Ke konci jsme museli být opatrní, velké kameny."
Info 03. 04. 09:32 RZ 17 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Olivier told me to took it bit easy to secure points." / "Olivier mi řekl, že mám trochu zvolnit a jet na jistotu bodů."
Info 03. 04. 09:30 RZ 17 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "First part of stage is very tricky, I had no full confidence. But I'm trying." / "První část zkoušky je moc zrádná, neměl jsem úplnou jistotu. Ale snažím se."
Info 03. 04. 09:28 RZ 17 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "You have to go fast as possible. I enjoyed it, but I'm really frustrated by things happened. I can't slow down." / "Musíte jet tak rychle, jak to jde. Užívám si to, ale trochu jsem frustrován tím co se dělo. Nemůžu zpomalit."
Info 03. 04. 09:26 RZ 17 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Just try to finish, we have no problems." / "Jen se snažím dojet, nemáme žádné problémy."
Info 03. 04. 09:24 RZ 17 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "OK, not so like this situation. But I'm doing my job, I want to win this rally." / "OK, tahle situace se mi moc nelíbí. Ale dělám svou práci, chci vyhrát tuto rally."
Info 03. 04. 09:22 RZ 17 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was OK, no mistakes." / "Bylo to OK, bez chyb."
Odstup 03. 04. 09:55 RZ 16 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) Rolled / Šel přes střechu
Info 03. 04. 08:42 RZ 15 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) "Some fault between gearbox and flywheel." / "Nějaká zrada mezi motorem a převodovkou."
Info 03. 04. 08:40 RZ 15 S N4 TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "Just driving to finish and forget this rally." / "Jen dojet do cíle a zapomenout na tuhle rally."
Info 03. 04. 08:38 RZ 15 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) "Very easily, I just want to bring the car to the finish and score some points. It was not my weekend." / "Hodně v klidu, jenom chci dovézt auto do cíle a získat body. Nebyl to můj víkend."
Info 03. 04. 08:36 RZ 15 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) "I just try to be in the middle of the road, avoiding the stones. Lot of noises in my car." / "Jen se snažím držet uprostřed cesty, vyhýbat se kamenům. V autě se toho moc ozývá."
Info 03. 04. 08:34 RZ 15 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "We had the rear diff fire before the stage, temperature too high. It was hard to kill the fire." / "Před RZ nám chytnul zadní diferenciál, teplota byla moc vysoká. Těžko jsme to uhasili."
Info 03. 04. 08:31 RZ 15 N4 AL RAJHI Y. / BAUMEL M. (st. č. 62) "It's still slippery, but OK." / "Pořád to klouže, ale dobré."
Info 03. 04. 08:29 RZ 15 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "We had good two stages, no problem. We enjoy it and hope we will have no problem." / "Dvě dobré zkoušky, bez potíží. Uživáme si to a věříme, že nebudeme mít problémy."
Info 03. 04. 08:27 RZ 15 S N4 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) "Fourth place is better than nothing. Today just reach the finish." / "Čtvrté místo je lepší než nic. Dnes jen dojet do cíle."
Info 03. 04. 08:25 RZ 15 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "We changed some clicks on dampers this night, it was mistake. We can't catch him now, the strategy is driving to the finish, unfortunatelly." / "V noci jsme překlikali tlumiče, byla to chyba. Nemůžeme ho teď dohonit, strategie je dojet do cíle, bohužel."
Info 03. 04. 08:23 RZ 15 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "First stage went very well." / "První zkouška se nám povedla."
Info 03. 04. 08:21 RZ 15 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "OK, nine minutes gap is a lot. I'm driving carefully." / "OK, devět minut náskoku je hodně. Jedu opatrně."
Info 03. 04. 08:18 RZ 15 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I'm try to push. This is always I can do." / "Snažím se zabrat. To je to, co můžu udělat vždy."
Info 03. 04. 08:16 RZ 15 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTROM K. (st. č. 8) "We took it very easy. It's very slippy from the beginning." / "Jeli jsme hodně v klidu. Od začátku to moc klouzalo."
Info 03. 04. 08:14 RZ 15 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Difficult, we not confident as we went off on previous one." / "Těžké, nemáme jistotu jak jsme šli na předchozí zkoušce ven."
Info 03. 04. 08:12 RZ 15 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Just little bit wide and hit rock at the finish. This stage is so slippy, unbeliavable." / "Byl jsem trochu širší a trefil před cílem kámen. Tahle RZ je hodně uklouzaná, neuvěřitelně."
Info 03. 04. 08:10 RZ 15 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I drove very very bad. I have to finish for points and make no mistakes for only one position." / "Jel jsem moc špatně. Musím dojet na body a nechybovat kvůli jediné pozici."
Info 03. 04. 08:08 RZ 15 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) Lost front bumper "I don't know, any damage? I'm trying, got some seconds, that's good." / Ztratil přední nárazník "Nevím, nějaké poškození? Snažím se, najel jsem pár vteřin, to je dobré."
Info 03. 04. 08:06 RZ 15 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I can't. If I go harder, I'm getting too many moments. He is incredibly driving." / "Nejde to. Pokud bych do toho šel víc, měl bych moc krizovek. Jede neuvěřitelně."
Info 03. 04. 08:04 RZ 15 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "Checking the notes, going steady, trying find the rhythm." / "Kontrolujeme rozpis, jedeme v klidu, snažíme se najít rytmus."
Info 03. 04. 08:02 RZ 15 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "No idea, I got the second split on the zero. Good, I just made few mistakes at the end." / "Nemám představu, na druhém splitu jsme byli v nule. Dobré, jen ke konci jsem udělal pár chyb."
Info 03. 04. 08:00 RZ 15 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Not bad, but for sure, it's still slippery and we are first on the road. It can be better with another regulation. But we need more manufacturers." / "Není to zlé, ovšem samozřejmě, pořád to dost klouže a jsme první na trati. S jinými pravidly by to bylo lepší. Ale potřebujeme více značek."
Odstup 03. 04. 08:09 RZ 14 P N4 SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 34) Went off / Mimo trať
Info 03. 04. 07:42 RZ 14 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Very difficult. I was clipping off over the crest." / "Moc těžké. Trochu jsem si hrábnul mimo trať přes horizot."
Info 03. 04. 07:40 RZ 14 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We spun at the start, in the first hairpin. It was so loose." / "Dělali jsme na startu hodiny, v prvním vracáku. Bylo to hodně sypké."
Info 03. 04. 07:38 RZ 14 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I lost time, because it was very difficult. I had no confidence and I have to finish this rally." / "Ztratil jsem, bylo to moc těžké. Neměl jsem jistotu a tuhle rally potřebuji dojet."
Info 03. 04. 07:36 RZ 14 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "Sordo is coming from behind very quickly, I have to be carefull." / "Sordo se blíží zezadu hodně rychle, musím být opatrný."
Info 03. 04. 07:34 RZ 14 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm having no benefit, I'm really pushing to try harder. I would like to keep him under pressure." / "Nemám výhodu, opravdu se snažím jet víc. Rád bych ho udržel pod tlakem."
Info 03. 04. 07:32 RZ 14 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "I'm holding orders. Every drivers want to use start reverse order." / "Držím se příkazů. Všichni piloti by chtěli startovat v opačném pořadí."
Info 03. 04. 07:30 RZ 14 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I didn't know Ogier will be first on the road. They using limit of the regulations, as Mikko is front of him." / "Nevěděl jsem, že Ogier pojede první. S Mikkem vpředu jedou na hranici možností pravidel."
Info 03. 04. 07:28 RZ 14 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Q:What about tactics? "Nothing to say, no comment." / O: Co taktika? "Nemám co říci, bez komentáře."
Info 03. 04. 07:25 RZ 14 Time penalty: Hirvonen early check at TC 13E and 14 (tot. 15 min) and Ogier late check at TC 13E and early at TC 14 (tot. 8:50 min) / Penalizace: Hirvonen předčasný příjezd do ČK 13E a 14 (celk. 15 min) a Ogier pozdní příjezd do ČK 13E a předč. do ČK 14 (celk. 8:50 min)
Odstup 03. 04. 07:15 RZ 14 S N4 SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) Excluded (illegal assistance) / Vyloučen (cizí pomoc)
Info 02. 04. 14:30 RZ 13 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) "We can't fix it. I can promise, it's two-wheel drive. We have not new diff." / "Nemůžeme to opravit. Nekecám, je to dvoukolka. Nemáme nový diferenciál."
Info 02. 04. 14:28 RZ 13 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "My aim is to be in finish, not to push now. I have to stay on the road." / "Mým cílem je teď být v cíli, a ne tlačit. Musím zůstat na cestě."
Info 02. 04. 14:26 RZ 13 S N4 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) "My feeling is like to go from the pool." / "Citím se, jako bych vylezl z bazénu."
Info 02. 04. 14:24 RZ 13 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "We try our best now. We trying to get good result. We'll see tomorrow, another day." / "Snažíme se dělat maximum. Pokoušíme se o dobrý výsledek. Uvidíme zítra, další den."
Info 02. 04. 14:22 RZ 13 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "We are fighting a lot, we pushing a lot, but we loosing." / "Hodně bojujeme, hodně tlačíme, ale ztrácíme."
Info 02. 04. 14:20 RZ 13 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "I'm very happy, but it's not easy." / "Jsem moc spokojený, ale není to lehké."
Info 02. 04. 14:18 RZ 13 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "On the stage before it was so rough, we bent something. On first corner here car was start sliding like hell thus." / "Na předchozí zkoušce to bylo moc rozbité, něco jsme ohnuli. Tady mi to pak začalo hned v první zatáčce klouzat jako hrom."
Info 02. 04. 14:15 RZ 13 S N4 SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "I went too fast into the corner and then rolled. But we are lucky to be here." / "Vjeli jsme moc rychle do zatáčky a šli přes střechu. Ale máme štěstí, jsme tu."
Info 02. 04. 14:12 RZ 13 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTROM K. (st. č. 8) "We had spin maybe 3kms from finish. Otherwise it goes well." / "Dělali jsme hodiny asi 3 km před cílem. Jinak to šlo dobře."
Info 02. 04. 14:10 RZ 13 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "This stage was very difficult, very slippery. We tried to keep on the road." / "Tahle zkouška byla hodně těžká, moc klouzala. Snažili jsme se udržet na trati."
Info 02. 04. 14:08 RZ 13 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "I can't really breath. I'm full od dust, it's comes from everywehere. Very tough day." / "Nemůžu pořádně dýchat. Jsem plný prachu, jde odevšad. Velmi náročný den."
Info 02. 04. 14:06 RZ 13 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Just come to the finish." / "Jenom prostě dojet do cíle."
Info 02. 04. 14:04 RZ 13 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "Really difficult day. But OK. Sebastien's time so fast." / "Opravdu těžký den. Ale OK. Sebastienův čas je tak rychlý."
Info 02. 04. 14:02 RZ 13 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I don't know what is with this stage. I can't get the speed, rhythm, traction." / "Nevím, co je na této zkoušce. Nemohl jsem získat rychlost, rytmus, trakci."
Info 02. 04. 14:00 RZ 13 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I tried to push very hard. Maybe it was wrong, but that's it." / "Snažil jsem se co to šlo. Možná je to špatně, ale je to tak."
Info 02. 04. 13:58 RZ 13 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) Looks not happy according report "That was the plan." / Nevypadal spokojeně "Bylo to v plánu."
Info 02. 04. 13:56 RZ 13 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I afraid has to be first car on the road tomorrow. But I showed we have speed today. 25 seconds still be still OK." / "Bojím se, že zítra zase budu na trati první. Ale ukázali jsme dnes, že máme rychlost. 25 vteřin by mohlo být pořád OK."
Info 02. 04. 12:52 RZ 12 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I should be bit faster on this stage, but we have good position. I'm little bit scared of next stage because this morning. I have to be focused to do this stage right." / "Mohl jsem teď být trochu rychlejší, ale máme dobrou pozici. Trochu se děsím další zkoušky kvůli dnešnímu ránu. Musím se soustředit, abych ji projel správně."
Info 02. 04. 12:48 RZ 12 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Target is to be first. We will try to be there." / "Naším cílem je být první. Budeme se snažit toho dosáhnout."
Info 02. 04. 12:46 RZ 12 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm try to go my own race. It's difficult than on morning, ruts are very narrow. Long stage will be important, I have no chance to play tactics." / "Snažím se jet svůj vlastní závod. Je to náročnější než ráno, koleje jsou moc úzké. Důležitá bude dlouhá zkouška, nemám šanci taktizovat."
Info 02. 04. 12:18 RZ 11 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "No problem, car is good. Just difficult to see the road." / "Žádný problém, auto je dobré. Jenom je těžké sledovat trať."
Info 02. 04. 12:16 RZ 11 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "Last stage before service was difficult." / "Poslední zkouška před servisem byla náročná"
Info 02. 04. 12:14 RZ 11 S N4 SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "Quite good. We did what we planned, drive carefully but fast. Let's try to keep second place." / "Opravdu dobré. Jeli jsme podle plánu, na jistotu ale rychle. Budeme se snažit držet druhé místo."
Info 02. 04. 12:12 RZ 11 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTROM K. (st. č. 8) "It was OK, just slowed in dust behind Henning on stage 10. Now looks everything is OK." / "Bylo to OK, jen nás zpomalil prach na RZ 10 za Henningem. Teď se zdá být všechno OK."
Info 02. 04. 12:10 RZ 11 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Stage was very clean, but very slippery again. Very difficult." / "Trať byla hodně čistá, ale zase to hodně klouzalo. Moc těžké."
Info 02. 04. 12:08 RZ 11 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Quite strange, it was clean, but big holes now." / "Fakt divné, bylo to čisté, ale teď jsou tam velké díry."
Info 02. 04. 12:06 RZ 11 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "Everything is OK, I just have to come through. No mistakes." / "Všechno je OK, musím to jen projet. Bez chyb."
Info 02. 04. 12:04 RZ 11 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I try to go fast, but not possible, don't know why. Times not so good." / "Snažím se jet rychle, ale nejde to, nevím proč. Časy nejsou moc dobré."
Info 02. 04. 12:02 RZ 11 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's OK now. Car was too hard on this morning." / "Vypadá to teď OK. Dnes ráno jsme měli auto moc tvrdé."
Info 02. 04. 11:58 RZ 11 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Good stage, very fast. I try to be close to Jarri-Matti for tomorrow."/"Dobrá zkouška, velmi rychlá. Snažím se dostat co nejblíž Jarri-Mattimu kvůli zítřku."
Info 02. 04. 11:50 RZ 11 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I didn't get any splits so I don't know how fast we are. Sometimes we were a bit wide, I wasn't completely happy with my driving."/"Neměl jsem splity, takže nevím, jak jsme rychlí. Občas jsme jeli moc ze široka. Nebyl jsem se sebou moc spokojený."
Odstup 02. 04. 10:15 RZ 10 P N4 SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 34) Problem with differential / Porucha diferenciálu
Info 02. 04. 10:01 RZ 10 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Accelerator wire was completelly cut, I used second one in my hand." / "Střihlo se plynové lanko. Tahal jsem rukou za náhradní."
Info 02. 04. 09:57 RZ 10 S N4 TUOHINO J. / TUOHINO M. (st. č. 27) "We went off one time, but we were lucky. No real damage, we cut some tree." / "Byli jsme venku, ale měli jsme štěstí. Žádné velké poškození, přerazili jsme strom."
Info 02. 04. 09:56 RZ 10 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) "I love this stage, but not with two wheel drive. I just need to keep on going." / "Tahle zkouška se mi líbí, ale ne s dvoukolkou. Prostě jen musím jet dál."
Info 02. 04. 09:54 RZ 10 S N4 KOSCIUSZKO M. / SZCZEPANIAK M. (st. č. 23) "Now we are keeping our normal pace, without any risks." / "Držíme si svoje standardní tempo, bez riskování."
Info 02. 04. 09:51 RZ 10 S N4 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) "It's fine. We have to score some points." / "Je to v pohodě. Potřebujeme získat nějaké body."
Info 02. 04. 09:48 RZ 10 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "Some mistakes during the stage. Now some problem on rear, strange pum pum pum pum." / "Chyboval jsem během RZ. Nějaký problém na zadku, divné pam pam pam pam."
Info 02. 04. 09:44 RZ 10 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "OK, not easy, this rally is so difficult. But not bad." / "OK, není to snadné, tahle rally je hodně těžká. Ale není to zlé."
Info 02. 04. 09:42 RZ 10 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "This stage was really tough, especially last 10 km was very hot inside helmet. I missed one corner, went into escape road and had to reverse." / "Tahle zkouška byla opravdu náročná, posledních 10 km bylo v helmě moc horko. Minul jsem jednu odbočku, vjel na únikovku a musel couvat."
Info 02. 04. 09:40 RZ 10 S N4 SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "Some mistakes on this stage, in the pacenotes and my mistakes together. Steering is OK, I manage screws. I was struggling with the tyres at the end." / "Na této RZ nějaké chyby, v rozpisu i moje. Řízení je OK, dotáhnul jsem šrouby. Ke konci jsem se trápil s pneumatikami."
Info 02. 04. 09:38 RZ 10 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTROM K. (st. č. 8) "It was going well, but quite a lost of dust and I overshoot one hairpin." / Šlo to dobře, ale opravdu moc se prášilo a přejel jsem jednu vracečku.""
Info 02. 04. 09:36 RZ 10 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I had a puncture on right rear. Brake overheating." / "Měl jsem defekt pravého zadního kola. Přehřívaly se brzdy."
Info 02. 04. 09:34 RZ 10 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "We had a good stage, we stalled engine in one corners, but lost just few seconds." / "Pro nás dobrá zkouška, v jedné zatáčce nám zhasnul motor, ale jen pár vteřin."
Info 02. 04. 09:32 RZ 10 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "We had misfire when changing gears, quite strange. Otherwise OK." / "Měli jsme potíže se zapalování při změně rychlostí, opravdu divné. Jinak OK."
Info 02. 04. 09:31 RZ 10 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) Stopped on stage. / Stojí na RZ.
Info 02. 04. 09:27 RZ 10 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I made mistake at the end, I stalled engine. Very slippy, difficult to drive. I'm happy to be here. I need more grip." / "Ke konci jsem udělal chybu, zhasnul mi motor. Moc uklouzané, jelo se mi těžko. Jsem rád, že jsem tady. Potřeboval jsem více adheze."
Info 02. 04. 09:23 RZ 10 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I don't know why, sometimes I had no grip at all, massive oversteering. Don't know what happened with the car." / "Nevím proč, občas jsem vůbec neměl přilnavost, obrovská přetáčivost. Nevím co se s autem stalo."
Info 02. 04. 09:21 RZ 10 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I think we set very good time. I pushed really hard, no big mistakes. Good drive." / "Myslím, že jsme zajeli moc dobrý čs. Šel jsem do toho naplno, žádná velká chyba. Dobrá jízda."
Info 02. 04. 09:19 RZ 10 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "I think it was good stage, but very slippery. Lot of loose gravel." / "Myslím, že to byla dobrá zkouška, ale hodně uklouzaná. Hodně sypké šotoliny."
Info 02. 04. 09:17 RZ 10 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "Very difficult. First 10 kms was OK, mid section worse, but at the end it was so difficult, we were losing a lot because tyres were overheating." / "Moc těžké. Prvních 10 km bylo OK, prostředek horší, ale ke konci to bylo moc těžké, protože se přehřívaly pneumatiky."
Info 02. 04. 09:14 RZ 10 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) Reported stopped on stage, continuing / Stál na RZ, pokračuje
Info 02. 04. 10:40 RZ 9 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) Broken alternator belt / Přetržený řemen alternátoru
Info 02. 04. 08:44 RZ 9 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) "I went into new cup, S2000 front wheel drive. Rear diff broken, that's a life." / "Přestoupil jsem do nové kategorie, S2000 s předním náhonem. Zadní diferenciál odešel, to je život."
Info 02. 04. 08:43 RZ 9 P N4 SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 34) "Car started to make some strange noises, looks like differential. Hope we will be able to fix it in service." / "Auto začalo vydávat divné zvuky, možná diferenciál. Doufejme, že to budeme schopní opravit v servisu."
Info 02. 04. 08:41 RZ 9 S N4 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) "Don't make any risk. Yesterday cost us a lot." / "Neriskuju. Včerejškem jsme ztratili hodně."
Info 02. 04. 08:40 RZ 9 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) "Actually we have really good feeling in the car. Good times." / "Momentálně máme z auta opravdu dobrý pocit. Slušné časy."
Info 02. 04. 08:39 RZ 9 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) Minor brake problems reported / Menší potíže s brzdami
Info 02. 04. 08:36 RZ 9 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "I received info Semerad has problems. Floding is pushing a lot. We will see." / "Dostal jsem info, že Semerád má potíže. Flodin hodně tahá. uvidíme."
Info 02. 04. 08:30 RZ 9 S N4 SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "We did so many shit on the stage. Steering arm was loose, I didn't manage one corner." / "Měli jsme na zkoušce moc průserů. Povolilo se řízení, nezvládli jsme jednu zatáčku."
Info 02. 04. 08:24 RZ 9 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "Car is OK, working fine." / "Auto je OK, funguje dobře."
Info 02. 04. 08:20 RZ 9 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "It's looking OK. I'm doing my best." / "Vypadá to OK. Dělám co můžu."
Info 02. 04. 08:17 RZ 9 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I'm trying to go faster, but it's difficult, very slippery. Easy to make mistake." / "Snažím se jet rychleji, ale je to těžké, hodně to klouže. Snadno se dá udělat chyba."
Info 02. 04. 08:14 RZ 9 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It was very good. Not bad. I went off in one corner, just slow down, five seconds maybe." / "Bylo to moc dobré. Není to zlé. V jedné zatáčce jsem šel ven, jen zpomalení, možná pět vteřin."
Info 02. 04. 08:11 RZ 9 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I'm doing what I can, but Latvala was too fast. Difficult to say what about next stage." / "Dělám co můžu, ale Latvala byl hodně rychlý. Těžko říci, co bude na další zkoušce."
Info 02. 04. 08:10 RZ 9 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was difficult, because it was very slippery. Car is good, we had no problem. Next stage is big moment of the rally." / "Je to těžké, protože to moc klouzalo. Auto je dobré, neměli jsme problém. Další test bude velkým momentem rally."
Info 02. 04. 07:22 RZ 8 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) Hit a stone. Lost FL wheel. / Trefil kámen, ztratil levé přední kolo.
Info 01. 04. 16:39 RZ 7 P N4 SEMERÁD M. / CEPLECHA B. (st. č. 34) "It's surprise that we are so high, because we are here for the first time. We will see tomorrow, I'll keep going like today." / "je pro nás překvapení, že jsme tak vysoko, protože tu jedeme poprvé. Uvidíme zítra, chtěli bychom jet tak, jako dnes."
Info 01. 04. 16:37 RZ 7 P N4 FLODIN P. / BERGSTEN G. (st. č. 48) "It's fantastic, we have really good feeling in the car, running on full." / "je to fantastické, cítíme se dnes v autě opravdu dobře, jedeme naplno."
Info 01. 04. 16:34 RZ 7 P N4 ARAÚJO A. / RAMALHO M. (st. č. 31) "My time now wasn't so good, but it was good for tomorrow." / "Teď jsme nezajeli moc dobře, ale bude to dobré pro zítřek."
Info 01. 04. 16:33 RZ 7 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) Stopped in the stage with overheating problems. / Zastavil v RZ s přehřátým motorem.
Info 01. 04. 16:27 RZ 7 S N4 SOUSA B. / RODRIGUEZ N. (st. č. 26) "It was tough day, I'm not pushing so hard so I'm surprised to be so close to the lead." / "Byl to těžký den, moc jsme netlačili, proto jsem překvapený, že jsme tak vysoko."
Info 01. 04. 16:25 RZ 7 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) Didn't want to talk. / Nechtěl komentovat RZ.
Info 01. 04. 16:22 RZ 7 M A8 RÄIKKÖNEN K. / LINDSTROM K. (st. č. 8) "It was one of the most difficult days in my rally career, I still miss a lot of experience." / "Byl to jeden z nejtěžších dnů strávených v rally, chybí mi zkušenosti."
Info 01. 04. 16:20 RZ 7 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "It's really difficult here, but we had good day." / "je to tady nesmírně těžké, ale měli jsme dobrý den."
Info 01. 04. 16:19 RZ 7 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "I enjoyed the stages, they look much better than previous time we competed here." / "Užívám si rychlostní zkoušky, vypadají mnohem líp, než když jsme zde závodili minule."
Info 01. 04. 16:17 RZ 7 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I drove slowly at the end, but I'm quite happy." / "Teď na konci jsem dost zpomalil, ale jinak jsem spokojený."
Info 01. 04. 16:15 RZ 7 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I'm quite happy, we tried to work with the setting, not bad." / "Jsem celkem spokojený, trochu jsme ladili nastavení, není to špatné."
Info 01. 04. 16:12 RZ 7 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I was trying, but it's difficult rally. Let's see." / "Snažil jsem se, ale je to těžká rally. Uvidíme."
Info 01. 04. 16:10 RZ 7 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Now we have to wait for others and the order." / "Musíme ještě počkat na ostatní a na zítřejší pořadí."
Info 01. 04. 16:08 RZ 7 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We will be first on the road tomorrow probably, we will have to push." / "Zítra asi pojede jako první na trati, budeme muset jet naplno."
Info 01. 04. 16:06 RZ 7 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's good we will be behind Sébastien tomorrow." / "Je dobře, že i zítra pojedeme za Sébem."
Info 01. 04. 16:04 RZ 7 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "I tried to push, but I hope Sébastien Ogier will be in front of me, I need it for tomorrow." / "Snažil jsem se tlačit, doufám, že Ogier zůstane přede mnou, potřebuju to pro zítřek."
Info 01. 04. 15:39 RZ 6 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "It was really bad, last kilometers there were deep lines in the road surface." / "Je to špatné, v cestě se vyjíždějí hluboké koleje."
Info 01. 04. 15:37 RZ 6 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "The time was quite OK." / "Čas teď byl docela dobrý."
Info 01. 04. 15:36 RZ 6 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "I'm doing my thing, it's OK." / "Můžu si jet svoje, je to OK."
Info 01. 04. 15:33 RZ 6 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Jari-Matti is fast, we also have to secure the position for officia Citroën drivers." / "Jari-Matti je hodně rychlý, na druhou stranu musíme držet naši pozici pro oficiální jezdce Citroënu."
Info 01. 04. 15:31 RZ 6 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I was maybe too hard to the tyres, but it's OK." / "Asi jsem teď šel moc tvrdě do gum, ale jde to dobře."
Info 01. 04. 15:29 RZ 6 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's OK, nothing to worry about." / "Je to dobré, není se proč obávat."
Info 01. 04. 15:28 RZ 6 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "It's a better, but it's better also for others. We still lose time." / "Je to lepší, ale to platí i pro soupeře. Stále ztrácíme čas."
Info 01. 04. 15:42 RZ 5 S N4 AL-ATTIYAH N. / BERNACCHINI G. (st. č. 22) Went out of the road and rolled. / Skončil mimo trať a šel přes střechu.
Info 01. 04. 15:05 RZ 5 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "The suspension is better now, I hope we can prove it in next stages." / "Podvozek je teď lepší, doufám, že se to projeví v dalších zkouškách."
Info 01. 04. 15:00 RZ 5 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It was clean run, it went really well." / "Byla to čistá jízda, šlo to opravdu dobře."
Info 01. 04. 14:58 RZ 5 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's completely different now, much more grip, it's OK." / "Je to naprosto odlišné od rána, mnohem víc přilnavosti, je to OK."
Info 01. 04. 14:57 RZ 5 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "Still small grip, but OK, good drive." / "Stále malá přilnavost, ale OK, dobrá jízda."
Info 01. 04. 13:03 RZ 4 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) "We have to be very careful, there is no space for mistake." / "Musíme jet opatrně, není tu moc prostoru pro chyby."
Info 01. 04. 13:01 RZ 4 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "Everything is working good, it's going well." / "Všechno pracuje, jak má. Jde to dobře."
Info 01. 04. 13:00 RZ 4 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "I have a problem with throttle, it's still very slippery." / "Mám problém s plynem, taky to pořád hodně klouže."
Info 01. 04. 12:54 RZ 4 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "We have to be careful the dampers, but it's still not bad." / "Musíme být opatrní na tlumiče, ale zatím to jde."
Info 01. 04. 12:53 RZ 4 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "Sometimes it's very tricky, because there are big stones on the road." / "Je to docela zrádné, protože občas jsou na cestě velké kameny."
Info 01. 04. 12:50 RZ 4 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "I'm not enjoying it, we started the day good, the car is working well, but then we got the penalty." / "Moc si to neužívám, začali jsme dobře, auto funguje, ale pak jsme dostali tu pnalizaci..."
Info 01. 04. 12:48 RZ 4 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "It's been very tough and difficult, I couldn't find the rhytm now. But no problems." / "je to velice těžké a náročné, teď jsem nějak nemohl najít rytmus. Ale jedeme bez problémů"
Info 01. 04. 12:47 RZ 4 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "The first loop wasn't good at all, there was too much gravel." / "První kolo nebylo dobré, všude bylo hodně šotoliny."
Info 01. 04. 12:27 RZ 3 S N4 SANDELL P. / AXELSSON E. (st. č. 24) Stopped in the stage 1.5 km from start. / Zastavil 1.5 km po startu RZ.
Info 01. 04. 12:25 RZ 3 S N4 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) Stopped in the stage 2 km from start with damaged front wheels. / Zastavil 2 km po startu RZ s poškozenými předními koly.
Info 01. 04. 12:21 RZ 3 M A8 SOLBERG H. / MINOR I. (st. č. 6) "I try my best, but now I drove too careful." / "Snažím se, ale teď to bylo asi moc opatrné."
Info 01. 04. 12:18 RZ 3 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "There was a lot of traffic before the stage and we were late in TC, but it's like it is." / "Před zkouškou byl velký provoz a byli jsme pozdě v časové kontrole, ale tak to je."
Info 01. 04. 12:16 RZ 3 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It was again very slippery, we don't want to take any risk." / "Zase to hodně klouzalo, nechceme moc riskovat."
Info 01. 04. 12:14 RZ 3 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "We had more speed in one corner, we had to go straight." / "V zatáčce teď na konci jsme byli rychlejší, musel jsem to pustit rovně."
Info 01. 04. 12:11 RZ 3 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "There is a little bit less gravel, but we are still cleaning." / "Je to trochu míň šotoliny, ale stále čistíme trať."
Info 01. 04. 11:50 RZ 1 S N4 BRYNILDSEN E. / MENKERUD C. (st. č. 25) Had two spins. / Dvakrát dělal hodiny.
Info 01. 04. 11:33 RZ 1 S N4 KETOMAA J. / STENBERG M. (st. č. 29) Didn't start the Day 1 due to engine failure. / neodstartoval do 1. etapy kvůli poruše motoru.
Info 01. 04. 11:02 RZ 1 S N4 PONS X. / HARO A. (st. č. 28) "Not good start, for the moment I'm not happy." / "Není to moc dobrý start, v tuto chvíli nejsem spokojený."
Info 01. 04. 11:01 RZ 1 S N4 ANDERSSON P.-G. / ANDERSSON J. (st. č. 53) "It's very tricky, we have to be very very careful." / "Je to hodně zrádné, musíme jet velice opatrně."
Info 01. 04. 11:00 RZ 1 M A8 VILLAGRA F. / PERÉZ COMPANC J. (st. č. 9) Broken windscreen. "The car is good, it's big different compared to Fiesta S2000." / Má rozbité čelní sklo. "Auto je vynikající, veliký rozdíl oproti Fiestě S2000."
Info 01. 04. 10:58 RZ 1 M A8 WILSON M. / MARTIN S. (st. č. 5) "There was a massive rock in the middle of the road, we didn't hit it, but had a spin." / "Uprostřed cesty byl obroský balvan, vyhnuli jsme se mu, ale za cenu přetočení."
Info 01. 04. 10:56 RZ 1 M A8 SORDO D. / MARTÍ M. (st. č. 2) "It's very slippery, there is a lot of lose gravel on the road." / "Strašně to klouže, na cestě je spousta uvolněné šotoliny."
Info 01. 04. 10:54 RZ 1 A8 SOLBERG P. / MILLS P. (st. č. 11) "It's OK, I'm uite happy about this stage." / "Je to dobré, s touto zkouškou jsem spokojený."
Info 01. 04. 10:52 RZ 1 M A8 OGIER S. / INGRASSIA J. (st. č. 7) "It's not easy, but we have good starting position." / "Není to snadné, ale těžíme z naší startovní pozice."
Info 01. 04. 10:50 RZ 1 M A8 LATVALA J.-M. / ANTTILA M. (st. č. 4) "It's all right, but it's very slippery." / "Jde to dobře, ale hodně to klouže."
Info 01. 04. 10:48 RZ 1 M A8 HIRVONEN M. / LEHTINEN J. (st. č. 3) "We did a half spin and the engine stalled." / "Přetočili jsme se a zhasl nám motor."
Info 01. 04. 10:46 RZ 1 M A8 LOEB S. / ELENA D. (st. č. 1) "We were very slow, it's very slippery." / "Jedeme hodně pomalu, moc to klouže."
toplist